Správa za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2015

 

Nakoľko ďalší rok skončil a my sme vstúpili do nového, je tu čas na krátke obzretie sa za našou činnosťou a aktivitami a zbilancovať rok 2015, ktorý je už 24 dní minulosťou. Takmer všetky akcie a ich priebeh, dojmy a zážitky z nich sú zachytené na našej webovej stránke oddielu. Tento rok však už aj v oddielovej kronike. A to vďaka našej bývalej dlhoročnej členke Vierke Kuchtovej. Ako iste viete, pred dvomi rokmi nám doplnila do kroník až 15 rokov čakajúce materiály z akcií. Tento rok stihla do dnešnej schôdze dopísať a doplniť materiály z rokov 2014 a aj vlaňajší rok. Máme tak v štyroch kronikách už kompletne zarchivovaných všetkých 32 rokov našej činnosti. Chcem sa touto cestou poďakovať Vierke, že nám takto pomohla a pomáha. V správe o činnosti sa budem jednotlivým akciám venovať len stručnejšie, pretože bližšie o akciách sa možno dočítať podrobnejšie práve v spomínanej kronike, či na webovej stránke oddielu.

Chod oddielu zabezpečoval v roku 2015 nezmenený výbor potvrdený členmi na výročnej schôdzi, 1. februára 2015 v zložení:

Dušan Kojnok - predseda

Miroslav Bysterský – podpredseda

Božena Brádňanová – tajomníčka

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti,

Katarína Knappová,

Pavel Blaho – ďalší členovia výboru.

 

Plánované akcie na rok 2015:

Uskutočnené podľa plánu: 22

Neplánované akcie: 3 /vatry/ + cca 10 brigád

Neuskutočnené: 1

Členská základňa nám oproti roku 2014, kedy vzrástla zo 131 na 146, klesla na rovnaký počet, teda znova na 131 členov. Pre lepší prehľad Vám predkladám podrobnejší rozpis podľa vekových kategórií:

Deti do 15 rokov – 24 členov

Študenti 15 - 18 rokov – 7 členov

Študenti 18 - 26 rokov – 5 členov

Dospelí 19 - 59 rokov - 68 členov

Dospelí, seniori 60- 69 rokov –24 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r. - 3 členovia

J A N U Á R   2015

31.Ondrejov pochod vďaky sa zdal byť väčšou účasťou ohrozený, nakoľko celú noc pred akciou sa dáždik nie a nie utíšiť. A to aj odradilo mnohých prihlásených. Som rád, že čím viac členov sa prikláňa k môjmu dávno známemu výroku v duchu, že nikdy netreba posudzovať akciu vopred a že na turistiku chodíme za každého počasia. Všetko sa vykryštalizuje až na samotnej trase. A to platilo aj v tento deň. Zišlo sa nás tu celkom 28 /20 dospelých členov, 6 oddielových detí a 2 hostia/. Známa odbočka do lesa, za obcou, kadiaľ ostatné roky chodievame, nás po chvíli vrátila späť na asfaltku. Májová kalamita z minulého roka aj tu zanechala svoje stopy a tie ešte neboli odstránené. K pomníku na pastve teda pokračujeme po štátnej ceste, tak ako občas, na niektorých ročníkoch akcie, keď bolo nevhodné počasie. Prechodom pastvou k nášmu známemu lesíku sa dostávame k miestu, kde už tradične opekáme.

4.SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ k 70. výročiu oslobodenia Tisovca sa konal v stredu, 28. januára 2015. Začiatok a prezentácia účastníkov bola od 16-tej hodiny. Zúčastnení: 33 členov - dospelí, 10 členov - dorast, 12 hostí - dospelí, 3 hostia - deti.

Celkom 58 účastníkov. Počet zapálených kahancov: cca 114.

F E B R U Á R 2015

1. február 2015 - nedeľa od 14.00 sa konala výročná členská schôdza za prítomnosti 43 členov a hosťa, predsedu Regionálnej rady KST, Jaroslava Brndiara.

Zimný prechod Slovenským rajom.

Sedemnásti členovia nášho oddielu 21. februára 2015 zdolali mrazivú krásu Slovenského raja. Vyrazili sme z osady Píla (581 m), do tiesňavy Piecky. Pokračujeme až k rázcestiu Suchá Belá vrch (959 m). Glackou cestou potom na Malú Poľanu na Palc a odtiaľ do osady Píla.

V sobotu 14. februára sa konal 41. zimný výstup na Tŕstie, ktorý už tradične organizuje KST Tisovec. Na chate čakalo účastníkov výstupu malé občerstvenie a príjemná atmosféra. Svoje miesto tu mala aj tradičná výstavka fotografií Milana Slabeja. Absolvovali sme spoločné foto a pokračovali rovnakou turistickou cestou spät do Tisovca.

Na poslednú februárovú sobotu mal náš oddiel naplánované netradičné podujatie spoločne s občianskym združením T4 /Tisovská štvorka/, Salašom Zbojská a Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron. V rámci tematickej akcie Spoznávajme okolie Tisovca sme si tento krát zvolili za cieľ spoznať Čertovu dolinu a sedlo Zbojská.

Podujatie bolo zaujímavé nielen spoluprácou s ďalšími združeniami, ale práve vďaka tomuto spojeniu, aj pestrosťou programu. Aj napriek tomu, že sa naše podujatie konalo súbežne s ďalšou známou akciou na Zbojskách, bohatá účasť takmer stovky záujemcov na tej našej, nás milo prekvapila o to viac. Všetko to začalo na veľkej železničnej stanici Tisovec, kde bol zraz účastníkov. Viac ako štyridsiatka turistov vystúpila z motorového vlaku už na Bánove. Tu začala naša trasa do Čertovej doliny. Prví účastníci prechodu dorazili na Zbojská už po desiatej hodine. Cieľom bola "Maštaľ", objekt nachádzajúci sa v areáli Salaša Zbojská. Tu nás už čakali kolegovia organizátori zo spomínaných združení a redaktorka Slovenského rozhlasu, pani Mariana Kovačechová. Tá vyspovedala zopár účastníkov akcie a vytvorila o nej párminútový vstup, odvysielaný na Rádiu Regina 2. marca o 6.40 hod. Druhá časť podujatia sa už konala v "Maštali". Na programe bol informačný workshop „Náučné chodníky Muránskej planiny v okolí Tisovca“. Pre turistov sme zabezpečili všakovaké dobroty. Okrem horúceho čaju s citrónom aj chlieb s masťou a cibuľkou, klobásy, syrové výrobky a napokon aj vynikajúce bryndzové halušky. Bonusom pre účastníkov bola po skončení workshopu, aj ľudová hudba Baločkári z Čierneho Balogu. A tá hrala nielen na počúvanie.

 

M A R E C  2015

 

14. marca 2015 o pol ôsmej ráno prechádzajú dva autobusy s takmer sedemdesiatkou turistov slovenskou hranicou do Maďarska. Cieľom cesty, o ktorú bol obrovský záujem nielen z radov členov, je najvyšší vrch Maďarska Kékes (1014 m n.m.).

Po troch hodinách jazdy začíname túru v dedinke Parádóhuta. Celou cestou nás vytrvalo sprevádza drobný dážď. Kvapky dažďa sa však zároveň s naším stúpaním menia na čoraz vytrvalejšie snehové vločky. Viditeľnosť na vrchole bola nulová. Iba pár metrov od televíznej veže sme si urobili spoločné foto do kroniky pri najvyššie položenom bode v Maďarsku, ktorý bol označený kameňom natretým vo farbách maďarskej vlajky. Následne už vykračujeme spoločne po červenej značke, vedúcej asfaltovou cestou smerom do rekreačného strediska Mátraháza.

 

A P R Í L  2015

 

V chladnom, zamračenom sobotňajšom ráne, 4. apríla 2015 sa skupinka 33. turistov vybrala na naplánovanú akciu "Výstup na Pustý hrad „ nad Zvolenom. Viacerých prihlásených odradilo studené počasie. Už v autobuse sa však nálada zlepšila, keď začalo svietiť slnko a obloha bola krásne modrá. Takže vo Zvolene sme už s elánom, od zimného štadiónu vykročili modrou okruhovou značkou smerom na Pustý hrad. Trasa bola nenáročná, vhodná aj pre deti a seniorov.

Židovský cintorín - brigáda

Prvá mimo turistická aktivita KST turistického oddielu KOS Rimavská dolina v tomto roku sa konala v sobotu, 11. apríla, kedy 17 jeho členov, aj napriek populárnej masovke Off Road, dalo prednosť nezvyčajnej brigáde. Jej cieľom bolo skrášlenie židovského cintorína pri Tisovci.

A tak sme sa pustili v spomínaný deň do hrabania roky popadaného lístia, opiľovania konárov zasahujúcich do areálu cintorína a čistenia náhrobných kameňov. Na záver brigády sme si všetci opiekli klobásky.

Myslím, že to bola veľmi vydarená akcia a vďaka patrí všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. O to viac sa cení to, že všetci tí sedemnásti turisti sem prišli dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy. Len tak. Pre dobrý pocit.

Len dva dni po prvej brigáde sa konala ďalšia. Jej náplňou bolo osadenie samorastu, ktorý čakal po dvoch náteroch na svoj deň už od jesene. Svoje miesto tak má od 13. apríla pri križovatke medzi SOŠ a Zdravotným strediskom. Bude slúžiť ako miestny turistický smerovník.

No a keďže sme odštartovali tohtoročnú brigádnicku činnosť v židovskom cintoríne, nemohli sme si tu nevšimnúť aj množstvo odpadu, ktorým častujú breh nad potokom pod štátnou cestou. Padla tu vtedy spoločná dohoda, že to nemôžeme nechať len tak a ešte sem treba prísť a odpad vyzbierať. Iniciatívy sa po našej výzve chopili ôsmaci z našej Základnej školy pod vedením pani učiteľky a našej členky, Mirky Kochanovej a už v pondelok, 20. apríla sa v rámci akcie Deň zeme zúčastnili na brigáde, kde celý úsek od Šťavice, až po židovský cintorín vyčistili. Vyzbieraný odpad tak skončil v 18!!!!! vreciach.

Škoda, že nie je viac takých, čo nečakajú, ale konajú. K tisovskému koloritu však už akosi patrí viac kritizovať, ako niečo urobiť. Je to jednoduchšie.

32. výstup na Hradovú

25. apríla sa konal tradičný výstup, tento krát s poradovým číslom 32, za účasti 26 členov a 7 nečlenov - hostí. Na Bobaľovej lúke sme spoločne zagratulovali našej členke Olinke Mihálikovej k okrúhlym narodeninám a záver akcie si niektorí spríjemnili u Ľudky Pánisovej v jej domčeku na Podhradovej.

 

M Á J   2015

 

Turistický víkend na Orave. 7. mája postupne vyrážajú posádky automobilov na miesto zrazu, do Slanej vody, vzdialenej 3 km od obce Oravská Polhora.

Prvá túra bola naplánovaná na 8. máj, kedy si pripomíname výročie skončenia druhej svetovej vojny. Členovia oddielu, čo zostali doma, zabezpečujú ďalšiu akciu – Vatru víťazstva na Obadovom očku a my vyrážame na vrch Pilsko /1557 m n. m./ Celý výstup je vedený štátnou hranicou a až tesne pred vrcholom sa odbočuje na slovenskú stranu. Na Pilsku je jeden z najrozsiahlejších slovenských pralesov. Od roku 1967 je chránený. Podobne ako Babia hora, aj Pilsko má pri pohľade zo slovenskej strany rozložitý tvar. A nádherné výhľady! Späť sa väčšina z nás vracia na sedlo Hliny k svojim autám. Siedmi členovia dali prednosť dlhšej trase, končiacej na Bielej farme. Večer prichádzajú do Slanej vody ďalší štyria KOS- áci. A tak sa stretávame už v kompletnej 49 člennej zostave večer pri ohníku a opekačke.

Cieľom sobotňajšej trasy je najvyšší vrch tretieho najväčšieho slovenského pohoria - Oravských Beskýd, Babia hora. Zobudili sme sa do sychravého rána. Kvapky dažďa vytrvalo bubnovali na strechu. Napokon po hodine čakania a rozhodovania prestalo pršať. Cestou na Babiu horu sa nachádza Hviezdoslavova horáreň a nakoniec zostala cieľom väčšiny z nás len tá. V hájovni sa nachádza múzeum a expozícia literárnej tvorby P. O. Hviezdoslava. Vo vedľajšej budove je pamätný dom našej ďalšej literárnej osobnosti Mila Urbana. Nie každý si trúfne na túru a tak od horárne po prehliadke expozícií odchádzame smerom na vrchol Babej hory len sedemnásti.

Turistická trasa je veľmi dobre značkovaná a lemovaná tromi útulňami pre turistov. Počasie sa mierne umúdrilo už v polovici cesty na vrchol. Prichádzame na pohraničný chodník a po skalnatom teréne vystupujeme až na vrchol kráľovnej Beskýd, Babej hory, ktorá sa týči rovnako nad Slovenskom i Poľskom. Zostup absolvujeme, rovnako ako výstup, v skupinkách. Niektorí tou istou cestou, ako nahor, iní zasa pokračujú dlhšou verziou hrebeňom na Malú Babiu horu a potom do Slanej vody. Večer sa schádzame vo svojich chatkách, či pri ohnisku a rozoberáme dojmy a zážitky z uplynulých dvoch dní. Turistický víkend si ešte podaktorí spestrili návštevou Oravského hradu. Či už cestou tam, alebo späť.

 

23. máj 2015 - Harmanec - vodný žľab Rakytovo - Harmanecká jaskyňa – Harmanec Vedúci akcie: M.Bysterský a Z. Smitalová /INFO o konaní a priebehu akcie vedúcimi nedodané/

J Ú N  2015

Večera s Margarétkou na "Štefáničke"

Trasa: Trangoška - Chata M.R. Štefánika - Kosodrevina – Srdiečko

Názov akcie znie zaujímavo až poeticky, avšak túra v Nízkych Tatrách až tak poeticky nezačala.

V stredu 10. júna napoludnie sa tridsiatka členov klubu KST TO KOS Rimavská dolina postupne schádza pri autobuse. Na deň s menom Margaréta v kalendári, bol naplánovaný výstup k chate Milana Rastislava Štefánika s dĺžkou trasy 10 km a prevýšením 740 metrov. Ako sa blížime k parkovisku na Trangoške, hrejivé lúče slnka sa postupne menia na prudký lejak. Po pol hodine čakania v autobuse dážď ustupuje a my s nádejou, že sa predsa len naša túra uskutoční, vstupujeme na trasu. Počas výstupu je v jednom úseku cesty nachystaný šichtúň dreva s odkazom, že kto vynesie jednu metrovicu, dostane na Štefáničke čaj zdarma. Tri útle žienky z nášho oddielu si berú každá po jednom bremene na plece a spolu s nákladom svižne stúpajú smerom nahor. Po dvoch hodinách prichádzame k horskej chate generála Milana Rastislava Štefánika. Naše dočasné „nosičky“ sa nevzdali a za odmenu dostali poctivo odpracovaný čaj. Kapustnica, či langoše na terase s krásnym výhľadom na okolité horstvo chutili výborne. Šiesti členovia po chvíľke oddychu pokračujú na Ďumbier (2 043,4 m n.m). Ostatní ešte zostávajú pri chate. A dobre urobili, pretože hrejivé lúče slnka po niekoľkých minútach vystriedal opäť dážď. Pol hodinu prečkali v chate a zostup okolo chaty Kosodrevina na Srdiečko už absolvovali bez dažďa. Šiestich dobrodruhov, však zastihol dážď už cestou na Ďumbier a sprevádzal ich takmer celou trasou. V malých skupinkách sa pomaly všetci schádzame pri autobuse. Ten o 20:30 vyráža s nami na cestu do Tisovca.

13. jún 2015 - Rozhľadňa na Jasenine

Trasa:Kokava nad Rimavicou - Jasenina - Ďubákovo - Kokava Línia

V sobotu /13. júna 2015/ ráno šesťčlenná zostava v dvoch autách opúšťa Tisovec a prichádza do rekreačného strediska Kokava – Háj. Túru začali pri Penzióne Family náučným chodníkom Ipeľ, ktorého nenáročná trasa vedie dolinou Hájskeho potoka, do obce Šoltýska, odtiaľ k Chladnej studni až k rozhľadni na Jasenine. Holé chrbty kopcov poskytujú na trase prekrásne výhľady na Slovenské rudohorie a Klenovský Vepor. Z Jaseniny máme už len kúsok do Ďubákova. Od rána sprevádzalo turistov príjemné slnečné počasie.

Pálenie jánskych ohňov V piatok, 26. júna večer mohli obyvatelia a návštevníci nášho mesta opäť vidieť žiaru ohňa pri dvojkríži na Obadovom očku. Tentokrát to boli jánske plamene. Partia členov KST TO KOS Rimavská dolina, dostala nápad obnoviť ďalšiu, v Tisovci pozabudnutú tradíciu našich slovenských predkov. V piatok popoludní najskôr partia v zložení M. Keleti, R. Petróczy a R. Buchta pripravila dve vatry na jánske ohne. Jednu menšiu – „zvolávaciu“ a druhú väčšiu. Postupne sa tu vystriedalo cca 45 obyvateľov Tisovca - detí, mládeže a dospelých. Najskôr bol zapálený malý zvolávací ohník, ktorý poslúžil pre všetkých zúčastnených na opekanie prinesených pochutín. Po občerstvení sa najodvážnejšie deti podujali vyskúšať jednu z tradícii a to preskakovanie ohňa, na čo im poslúžil zvolávací ohník. Keď sa zotmelo, bola zapálená väčšia vatra. Rozozneli sa ľudové, trampské ale aj modernejšie piesne, ktoré znásobovali dobrú náladu. A akcia mala aj svoj zlatý klinec. Atmosféru pálenia jánskych ohňov obohatila oprášením ďalšieho zvyku a to vyhadzovanie fakieľ, no v modernejšej podobe, Kristína Bysterská svojou ohňovou show. Za svoje vystúpenie oprávnene zožala potlesk všetkých zúčastnených.

J Ú L   2015

Z Muráňa do Tisovca

V sobotu, 11. júla 2015 vyrazili naši turisti na už dva krát preloženú trasu. Prvá časť výletu viedla prekrásnou Hrdzavou dolinou do lúčneho sedla Nižná Kľaková. Po malo občerstvenií neďaleko útulne túra pokračovala k Skalnej bráne /1120 m/ a potom zostupom pod vápencovo- dolomitové skaly Malej a Veľkej Stožky až na sedlo Burda. Tu spoločná akcia skončila. Skupinka sa tu rozdelila. 9 členná partia pokračovala dolinou Roveň do Tisovca, ostatní traja na Zbojská. Naša trasa: Muráň - Hrdzavá dolina - Nižná Kľaková - Skalná brána - Stožky-horáreň - Randavica - Pod Vysokým vrchom- Burda - Roveň - Tisovec (8,55 hod) Celková dĺžka plánovanej trasy 31 km. /neplánovaná, asi 34/.

A U G U S T  2015

1. august 2015 - 40. výstup na Veľký bok aj s účasťou KOS- ákov

V prvý augustový deň prichádzame v počte 34 do obce Heľpa, kde sa koná jubilejný 40. ročník turistického výstupu na Veľký bok. Akciu organizuje klub turistov Heľpa v spolupráci s OÚ Heľpa a my sme si účasť na nej naplánovali aj do nášho Kalendára akcií na rok 2015. Po otvorení výstupu nás autobus vyviezol až na hrebeň Nízkych Tatier, do sedla Priehyba /1191 m. n. m./, kde začína trasa. Zo sedla Priehyba už po svojich pokračujeme červenou turistickou značkou prudkým stúpaním po turistickom chodníku smer Kolesárová /1508 m. n. m. /. Výhľady na Západné a Vysoké Tatry, Veľký bok, Muránsku planinu a časť Horehronia sú čarovné. Prechádzame Oravcovou na vrchol Zadnej hole /1619 m. n. m. /. a ďalej pokračujeme odkloniac sa z hlavného hrebeňa na žltú značku. Schádzame do sedla pod Veľkým bokom a potom na Veľký bok /1727 m. n. m./. Po zapísaní do knihy výstupov dostávame od organizátora tričko a odznak. Žltou značkou sa vraciame späť na hlavný hrebeň nízkotatranskej magistrály, na Zadnú hoľu, Oravcovú, Kolesárovú, kde sa odpájame na modrú značku a zostupujeme k horárni Kolesárová /730 m. n. m./. Odtiaľ účastníkov autobusy zvážajú do areálu amfiteátra v Heľpe, kde akcia končí chutným guľášom s občerstvením.

 

S E P T E M B E R   2015

 

5. september patril Belianskym Tatrám

O 6:00 sme vyrazili z Tisovca do Ždiaru, odkiaľ nasledoval prechod Monkovou dolinou na Široké sedlo, Kopské sedlo a okolo Bieleho plesa a chaty Plesnivec do Tatranskej Kotliny. Asi prvú hodinu a pol nám síce pršalo a práve v najstrmšom úseku, kým sme vyšli na prvé sedlo, ale potom sa vyčasilo a dokonca aj slnko nás sprevádzalo cestou a bolo príjemne teplo. Spoločnosť pri výstupe do hrebeňových partií nám robili aj kamzíky.

19. september - 34. Clementisova cesta 28 dospelých členov a štyria z kategórie dorast sa zúčastnilo tohoto 34. ročníka prechodu Clementisovou cestou. Aj keď to zrána vyzeralo s počasím kadejako a nejaký ten mierny dáždik nás na Zbojskách, aj v začiatku trasy sprevádzal, nebolo to vôbec také zlé, ako to možno vyzeralo a na Kučelachu sa obavy rozplynuli. Na sedlo Burda, kde tento rok varili guláš horehronci, to už z Kučelachu nie je ďaleko a preto tí lenivejší pokračovali starou známou zelenou trasou, aby čo najrýchlejšie mohli oddychovať pri novopostavenej útulni na Burde. Niektorí sa už tradične zo sedla Kučelach vydali radšej okolo prameňa Rimavy. Počasie už bolo fajn a času tiež dosť, tak prečo si cestu trochu nespríjemniť výhľadmi. Tie sa naskytli nielen cestou k prameňu, ale aj počas zostupu na Burdu. Po občerstvení a povinnom fotografovaní na pamiatku, kroky účastníkov  mierili do Tisovca rôznymi smermi. Či už späť na Zbojská, dolinou Roveň, popod Vysoký vrch, alebo cez Kľak.

27. september - Výstup na Sivec Po dvoch neúspešných pokusoch sa do tretice podaril aj výstup na Sivec. Aj keď to pri prihlasovaní na ňu nevyzeralo na naplnenie autobusu, napokon sa do tretice akcia uskutočnila. Nekonala sa však v sobotu, ako býva zvykom, ale v nedeľu. Sobota bola ešte daždivá, ale nedeľa už ako stvorená na turistiku. Na trasu sme nastúpili za mostom pri vodnej nádrži Ružín. Sivec bol zdolaný za necelé 2 hodiny a tak bola možnosť pokračovať zo sedla Priehyba pod Sivcom ďalej, až na Gaľovú. Tu sa naša 34 členná skupina rozdelila. Osem členov, ktorí už mali chodenia dosť, sa vydalo po modrej značke do Košickej Belej. To ale ešte netušili, že vďaka zaujatému rozhovoru a nepozornosti zo značeného chodníka odbočia. Pri zostave tejto skupinky, hlavne u niektorých členiek,  to však nebolo nič nové. Napokon sa však k autobusu dostali, len trasu, ktorú si chceli oproti nám skrátiť, mali dlhšiu, ako plánovali.

26 turistov pokračovalo trasou „A“ z Gaľovej červenou značkou na sedlo Repy na rázcestie na Kráľovej studni, cez Jánošovu lúku k chate na Hrešnej, až do Kavečian. Skupina B dorazila v autobuse do Kavečian len niekoľko minút pred "Áčkarmi". Naša mlaď využila čas čakania na tunajšej bobovej dráhe. Aj napriek neskoršiemu návratu /okolo 22.hod./ možno akciu považovať za vydarenú a účastníkom len poďakovať za disciplinovanosť a vzájomnú toleranciu. Tí rýchlejší totiž vždy čakali pri najbližšom turistickom smerovníku ostatných a tak tomu bolo až do záveru trasy.

Počet členov celkom: 34, z toho 22 x dospelí, 6 x dorast.  Hostia, nečlenovia: 6                

Počet kilometrov: Trasa A - 19 km, Trasa B - 15km

O K T Ó B E R   2015

3. október - Spoznajme Turiec

V rámci tejto akcie sme stihli zhliadnuť rodný dom Jána Kostru v Turčianskej Štiavničke, zaujímavé Teplické serpentíny, vystúpiť na bájmu Katovu skalu, Sklabinský hrad s pútavým a netradičným výkladom v hradnom múzeu a tí, čo toho nemali dosť, cestou domov ešte na Blatnický hrad. Slnečný deň, 31 veselých a poznania chtivých zábavných ľudí, tolerancia, dobrá nálada, nízka náročnosť. To sú ingrediencie, z ktorých vznikla opäť vydarená akcia.

Počet zúčastnených celkom: 31, z toho 24 x dospelí, 3 x dorast, Hostia, nečlenovia: 4

Počet kilometrov: A - 15 km, B - 12 km

VALIKINA TRASA STÁLE POPULÁRNA
Tento rok vyšla akcia presne na deň, kedy nás pred 21 rokmi Valika opustila. Pod Hajnašom nás čakalo okrem krásnych výhľadov aj prekvapenie v podobe horúceho čaju a iných nápojov. O toto príjemné spestrenie sa postarali manželia Irena a Pavel Milecovci. Poďakovanie patrí aj manželom Zlatke a Jurajovi Brožovcom, ktorí už niekoľko rokov poskytujú priestory pri svojej chate v Kačkave, kde sa účastníci môžu občerstviť a zajesť si pripraveného pokrmu. Tento rok to boli dva druhy gulášov. Jeden divinový, vďaka kamarátom sponzorom, poľovníkom Dušanovi Liptaymu a Jánovi Striežovskému a druhý, pre tých, čo divinu "nemusia", bravčový. Hlavný aktér a šéfkuchár Pavel Blaho, za asistencie manželky Andrejky a Zlatky s Jurajom, sa svojej premiéry vo varení pre také množstvo stravníkov, zhostil na výbornú. Obidva BLAHO-darné guláše tak dostali právom samé pochvaly.
Ako plynú roky, pribúdajú aj noví účastníci prechodu a ich počet každým rokom rastie. Nebolo tomu inak ani na tomto ročníku, kedy sa akcie zúčastnila stovka turistov. Boli medzi nimi nielen pravidelní návštevníci akcie, ale opäť aj množstvo nových zvedavcov, ku ktorým sa dobrý chýr o akcii dostal z rôznych zdrojov. Svoje zastúpenie tu mali okrem tisovčanov aj  Revúca, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Bratislava, Košice, Lučenec, Čerenčany, či dokonca aj Česká republika, čím sa 21. ročník stal ročníkom s medzinárodnou účasťou. 21. ročník Valikinej trasy dopadol nad očakávania. Prvotné odhady cca do 50 účastníkov sa nepotvrdili, ale počet sa zdvojnásobil, čo nás veľmi teší. Veď po jubilejnom 20. ročníku, v roku 2014, za takmer 160 člennej účasti, sme so stovkou turistov tento rok už ani veľmi nepočítali. A stalo sa!

N O V E M B E R 2015

účasť na 22. Karolovskom výstupe na Bralo a Bralce v Tuhári – 7.11. 2015 Organizátorom a všetkým skvelým ľuďom, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní a priebehu tejto skvelej akcie sme poslali naše pozdravy a veľké poďakovania za celú zostavu z Tisovca. Keďže neboli medzi nami v 44 člennej partii len Tisovčania, ale aj turisti z Hnúšte, Revúcej, či Banskej Bystrice, toto poďakovanie bolo aj v ich mene. Aj na rok 2016 sme pre veľký úspech a pozitívne ohlasy, účasť na akcii, zakomponovali do nášho Kalendára akcií.

Výstup na Sinec

V sobotu 14.11.2015 sa uskutočnila predposledná tohoročná akcia. Spoločne sme s turistami z Hnúšte a Klenovca vystúpili na vrchol Sinca s nadmorskou výškou 917 m.n.m.

Všetci turisti z Tisovca sa stretli na malej stanici, odkiaľ sa vlakom dostali do Hnúšte a potom autobusom do Klenovca. Prvá zástavka bola pri pamätníku druhej svetovej vojny v Klenovci, . Od tanku začal strmý výstup na Chorepu. Odmenou za trochu námahy v začiatku trasy boli nádherné výhľady na Klenovec, tisovskú Hradovú, ako aj na Klenovský Vepor, Fabovu hoľu a Stožky. Počasie akcii prialo. Po príjemnom prechode hrebeňa nasledovala zástavka na Bodnárke a trocha neskôr vrcholový oddych pri horárni na Sinci. Cestou sa niekoľkokrát naskytol nádherný výhľad aj na hrebeň Nízkych Tatier s dominantou Kráľovej hole a dokonca aj na zopár vrcholov Vysokých Tatier. Niektorí účastníci si na ohníku opekali špekáčiky, iní sa posilnili zásobami z domova. Po Železnú tablu išli všetci spoločne, potom sa jedna partia vybrala smerom do Rimavskej Bane, druhá, smerom do Hnúšte.

Celková účasť: 28 účastníkov, z toho 19 členov.

D E C E M B E R   2015

Posledný deň roka už po 9. krát patril Máriovej silvestrovskej oddychovke. Od 9:30 sa začali schádzať účastníci akcie, ktorých sa zaregistrovalo svojim podpisom 50, no napokon sa na vrchole vystriedalo až okolo 65 turistov. Tých na vrchol vylákalo aj pekné zimné, síce bez snehu, no slnečné počasie. Zaujímavosťou akcie bola aj účasť Rasťa Ekkerta z televízie JOJ. A tak mohlo celé Slovensko v silvestrovský večer sledovať v hlavných večerných Novinách cca 50 sekundový šot natočený z tejto našej akcie. Súčasťou tohto ročníka Silvestrovského výstupu bolo aj osadenie vrcholovej knihy pri vyhliadke na Hradovej. Na informačný panel tak pribudla schránka od zhotoviteľa Paľa Blaha a v nej zošit, do ktorého už aj na Hradovej budú môcť turisti napísať svoje pocity a dojmy z výstupu. Výhľadmi do okolia, prípitkami punčom od Mária a sektami od účastníkov sa akcia skončila a v skupinkách sme sa z vrcholu rozchádzali späť do Tisovca.

Brigády

11. 4. - Židovský cintorín

13. 4. - Turistický smerovník

20. 4. - Okolie židovského cintorína

20. 6. - Kosenie, vyžínanie chodníka na Hradovú a výroba nápisov a náter tabuliek na smerovník

21. 6. - Kosenie, čistenie a úprava chodníka na Hradovú

13. 8. - Čistenie Rimavy

22. 8. - Náter striešok na paneloch pri vyhliadke na Hradovej

24. 8. - Náter panela na Dieliku

25. 8. - Náter panelov na Trstí

30. 8. - Náter striešok na paneloch na Hradovej

 

Tu sa chcem osobitne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít na brigádach. Škoda, že sa stretávame na týchto zmysluplných aktivitách stále tí istí, ale verím, že sa to už tento rok zmení a zaktivizujú sa aj ostatní členovia. Dve brigády sme po prvý krát zakomponovali aj do Kalendára akcií, aby všetci vedeli kedy sa bude brigáda konať a mohli sa zúčastniť. Samozrejme aj tento rok platí, že je možnosť zapojiť sa do prác aj mimo plánu. Nátery panelov na Voniacej ešte nie sú dokončené. Čakajú na dobrovoľníkov aj tento rok.

Aj v tomto roku sme zaregistrovaní ako prijímatelia použitia 2% podielu zaplatených daní. Opäť pripomínam všetkým členom, aby aj v tomto roku vyvinuli aktivitu a úsilie získať čo najviac darcov 2 percent pre náš oddiel. Je potrebné do aktivity v oslovovaní zapojiť čo najviac členov. A by sa mohli „zobudiť“ aj členovia, ktorí pre oddiel ešte nezískali nikoho. Stále sú aktívni tí istí a ostatní sa tvária, ako by sa ich to netýkalo. Tlačivá budú opäť v kníhkupectve, u predsedu oddielu a v Mestskej knižnici. Tak, ako každý rok.

 

                                                                                                                 Dušan Kojnok, predseda KST TO KOS Rimavská dolina