Novinky

Členský príspevok na rok 2021

08.02.2021 15:04
Výška poplatkov zostáva na úrovni tých z minulého roka. Členské je potrebné si uhradiť do 13. februára 2021, čo už je posledný termín!!! Môžete tak urobiť pri Oľge Mihálikovej v predajni Potraviny Mini-mix vedľa kníhkupectva. Po doručení všetkých prihlášok a poplatkov budú po 15. februári objednané...

Ďakujeme ďalším sponzorom nášho oddielu.

04.09.2020 21:23
Do klubu "skladu" turistov pribudla rozvodová elektr. skrinka. Je podľa predpísanej normy a jej prípravu a objednanie zabezpečil pán Vladimír Gríli. Výrobu skrinky zafinancoval Norbert Gríli. Obom pánom, otcovi so synom, veľmi pekne ďakujeme.

Turistické členské známky na rok 2020 k dispozícii!!!

29.05.2020 13:03
Členské známky na rok 2020 sa konečne dostali do Tisovca a preto si ich môžete vyzdvihnúť u predsedu oddielu v kníhkupectve INFO v Tisovci.

PRVOMÁJOVÁ BRIGÁDA

30.04.2020 15:36
V piatok, 1. mája 2020 sa uskutoční brigáda na Šťavici. Jej hlavnou náplňou bude budovanie základov verandy pred "skladom" turistov, ale pre ostatných, pomoci chtivých aj úprava a čistenie areálu Šťavice (odstraňovanie skál pred kosbou, dočistenie brehu potoka). Ak by bolo záujemcov viac,...

AKCIE do odvolania ZRUŠENÉ!!!

30.03.2020 09:17
V zmysle aktuálne platného nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v rámci opatrení na zabránenie šírenia epidémie korona vírusu COVID19, konanie verejných hromadných podujatí (športových, spoločenských a iných ) je do odvolania zrušené. Týka sa to, pochopiteľne, aj všetkých...

ČLENSKÉ NA ROK 2020

02.01.2020 14:45
Pre rok 2020 zostáva výška členských príspevkov oproti minulému roku nezmenená. Teda:  Dospelí - 11,00€, Študenti a seniori -   7,00€ Deti do 15 rokov a seniori nad 70 rokov + ZŤP - 5,00€ Členské na rok 2020 je možné si uhradiť u predsedu oddielu, v kníhkupectve INFO v Tisovci, do...

Nech je rok 2020 plný príjemných prekvapení....

02.01.2020 14:43
Všetkým členom nášho oddielu, jeho podporovateľom a priaznivcom prajeme veselý, radostný a zdravý rok 2020. Nech Vám všetkým zdravie slúži tak, aby ste mohli aj v nasledujúcom roku absolvovať čo najviac turistických akcií bez zdravotných prekážok a obmedzení.    

VIANOCE 2019

21.12.2019 09:09
Výbor KST TO KOS Rimavská dolina Vám želá šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky v kruhu rodiny a priateľov. V Novom roku veľa zdravia, pozitívnej energie, pracovných úspechov a príjemného času stráveného na spoločných turistických akciách.

Spracovanie návrhov

19.11.2019 15:36
Rok 2020 už klope na dvere a tak ako v minulom roku, aj pre ten budúci je potrebné spracovať návrh plánu turistických akcií. Výbor TO KOS Rimavská dolina Vás touto cestou žiada o predloženie Vašich podnetných návrhov v termíne do 30.11. 2019. Následne tieto budú prejednané vo výbore a predložené na...

Výročná členská schôdza

12.02.2019 18:17
Na základe dnešného zasadnutia výboru KST TO KOS Rimavská dolina a po schválení termínu a programu výročnej schôdze, oznamujem všetkým členom, že výročná členská schôdza nášho oddielu sa bude konať dňa 22. februára 2019/piatok/ o 17:00 hod. v zasadačke Mestského kultúrneho strediska /na poschodí/ v...
1 | 2 >>