AKTIVITA ČLENOV

V tejto rubrike nájdete vyhodnotenia aktivity, čo sa týka účasti členov TO KOS na jednotlivých akciách, podľa rokov.

Tabuľky sú len od roku 2009. Stačí si kliknúť podstránku v rubrike AKTIVITA ČLENOV za príslušný rok v ľavom baneri.

Všetky ostatné informácie, aj počty kilometrov a aktivitu členov za roky od vzniku oddielu (1984) je možné potom nájsť v našich troch oddielových kronikách. Nachádzajú sa u predsedu oddielu. Zachytávajú činnosť od roku 1984 až do konca roka 2013.