Účasť v roku 2019

Poradie v účasti na akciách

a počet prejdených kilometrov v roku 2019

Poradové číslo PORADIE v roku 2019
Počet km
      PRIEZVISKO      MENO
1.

   1.


299


Huňa


Cyril

2.   2 270 Kojnok Dušan
3.   3 222 Čipková Petra
4.   4 204 Brož Jiří
5.   5 196 Hrončeková Saskia
6.   6 191 Guzmová Ingrid
7.   7 171 Liptay Dušan
8.   8 168 Ivanová Klaudia
9.   8 168 Brádňanová Nikola
10.   9 166 Rovná Gabriela
11. 10 164 Brádňan Róbert
12. 11 160 Štugner Dušan
13. 12 157 Pánisová Ľudmila
14. 13 148 Brádňanová Božena
15. 14 146 Parobeková Valéria
16. 15 140 Hoosová Jarmila
17. 16 132 Oravcová Radka
18. 17 130 Bujňáková Lucia
19. 18 129 Guspanová Valéria
20. 19 125 Cavar Milan
21. 19 125 Knappová Katarína
22. 20 119 Vlček Marcel
23. 21 114 Svinčiaková Blažena
24. 22 110 Slabej Milan st.
25. 23 108 Gažúrová Zuzana
26. 24 106 Soboľová Zuzana
27. 25 99 Štugnerová Vlasta
28. 26 98 Cavarová Eva
29. 27 96 Koroľ Jurij
30. 28 94 Gabriel Miroslav
31. 29 93 Hurák Jaroslav
32. 30 88 Cavar Dominik
33. 31 86 Sirková Štefánia
34. 31 86 Folková Jarmila
35. 31 86 Dianiška Tomáš
36. 32 76 Huňová Valéria
37. 33 71 Keleti Mário
38. 33 71 Petróczy Roman
39. 34 69 Kojnoková Miroslava
40. 35 67 Hoos Jaroslav
41. 36 66 Gavalierová Milota
42. 37 63 Moncoľ Martin
43. 38 60 Gabrielová Erika
44. 39 56 Kochanová Miroslava
45. 39 56 Kochanová Anka
46. 40 52 Kraus Ján
47. 41 51 Buchta Róbert
48. 42 50 Kušpál Jozef
49. 42 50 Krišková Ľubica
50. 43 49 Kojnok Michal
51. 44 48 Rosiar Ľubomír
52. 44 48 Vlčeková Martina
53. 45 47 Pavelko Július
54. 45 47 Keleti Samuel
55. 45 47 Petróczy Patrik
56. 45 47 Petróczyová Lea
57. 46 46 Vlčeková Ema
58. 47 44 Keletiová Katka
59. 48 43 Gavalierová Dagmar
60. 48 43 Keletiová Anna
61. 49 42 Šimová Zuzana
62. 49 42 Keleti Rudolf ml.
63. 49 42 Blahová Andrea
64. 50 40 Hrončeková Nina
65. 51 39 Vlčeková Lenka
66. 51 39 Šajgalíková Mária
67. 52 37 Caban Ľubomír
68. 52 37 Cabanová Eva
69. 52 37 Keleti Rudolf st.
70. 53 36 Blaho Peter
71. 53 36 Byssová Marianna
72. 54 33 Cavar Andrej
73. 55 32 Baliaková Eva
74. 56 31 Kováčová Tatiana
75. 57 27 Miháliková Oľga
76. 57 27 Valková Ivica
77. 58 25 Chromeková Renáta
78. 58 25 Zoller Jozef
79. 59 21 Blaho Pavel
80. 59 21 Rosiarová Viera
81. 59 21 Kurucová Janka
82. 60 19 Dianišková Anna
83. 60 19 Gabriel Sebastián
84. 61 17 Brožová Zlatica
85. 62 16 Chromek Sebastián
86. 63 15 Trnavský Max
87. 64 12 Trnavský Pavel
88. 65 9 Mertinyaková Viera
89. 66 8 Miháliková Saška
90. 66 8 Kubíniová Nina
91. 67 4 Godriová Saskia
92. 67 4 Grolmusová Andrea
93. 68 3 Trnavská Zara
94. 68 3 Smitalová Zuzana
95. 68 3 Bysterský Miroslav
96. 68 3 Kekeňáková Vlasta
97. 68 3 Slabej Milan ml.
98. 68 3 Rosiarová Anna
99. 68 3 Hudec Branislav
100. 68 3 Brndiarová Eva ml.
101. 69 0 Benko Jozef
102. 69 0 Benková Eva
103. 69 0 Blaho Andrej
104. 69 0 Bohušová Eva
105. 69 0 Brndiar Pavel
106. 69 0 Brndiarová Eva st.
107. 69 0 Bútor Ján
108. 69 0 Bútorová Oľga
109. 69 0 Bútorová Zuzana
110. 69 0 Cabanová Lucia
111. 69 0 Dianišková Zuzana
112. 69 0 Hlinková Júlia
113. 69 0 Hudecová Anna
114. 69 0 Kochan Jakub
115. 69 0 Kojnoková Katarína
116. 69 0 Kubíni Adam
117. 69 0 Kubíniová Jana
118. 69 0 Kuchta Martin
119. 69 0 Kuchtová Viera
120. 69 0 Lackovič Jozef
121. 69 0 Meško Marián
122. 69 0 Mešková Katarína
123. 69 0 Očovská Katarína
124. 69 0 Palkováčová Katarína
125. 69 0 Rosiar Oleg
126. 69 0 Rosiarová Bibiána
127. 69 0 Sýkora Gregor
128. 69 0 Szokeová Karolína
129. 69 0 Takáčová Alena
130. 69 0 Vančík Jaroslav
131. 69 0 Záhorec Tomáš