Účasť na turistických akciách v roku 2017

Por. č. Poradie rok 2017 Počet  prejdených km
Priezvisko

Meno

Deti poradie

Študenti
poradie
1. 1. 364 Huňa Cyril    
2. 2. 345 Brož Jiří    
3. 3. 284 Kojnok Dušan    
4. 4. 266 Čipková Petra    
5. 5. 259 Cavar Dominik   1.
6. 6. 251 Liptay Dušan    
7. 7. 241 Keleti Rudolf ml. 1.  
8.   241 Šimová Zuzana    
9. 8. 231 Keleti Rudolf st.    
10. 9. 200 Blaho Pavel    
11.   200 Hrončeková Saskia    
12. 10. 190 Hoosová Jarmila    
13. 11. 186 Pánisová Ľudmila    
14. 12. 183 Guzmová Ingrid    
15. 13. 177 Kušpál Jozef    
16. 14. 175 Knappová Katarína    
17. 15. 150 Blahová Andrea    
18. 16. 149 Keleti Mário    
19. 17. 140 Blaho Andrej   2.
20. 18. 139 Slabej Milan st.    
21. 19. 125 Huňová Valéria    
22. 20. 124 Hoos Jaroslav    
23. 21. 120 Kojnoková Miroslava    
24. 22. 112 Štugner Dušan    
25. 23. 104 Gabriel Miroslav    
26. 24. 99 Bysterský Miroslav    
27.   99 Miháliková Oľga    
28.   99 Smitalová Zuzana    
29. 25. 98 Svinčiaková Blažena    
30. 26. 96 Bujňáková Lucia    
31. 27. 95 Gabriel Sebastián 2.  
32.   95 Parobeková Valéria    
33.   95 Waldová Eva    
34. 28. 94 Gavalierová Milota    
35.   94 Keleti Samuel 3.  
36.   94 Petróczy Roman    
37. 29. 91 Keletiová Anna    
38.   91 Keletiová Katka 4.  
39. 30. 90 Petróczy Patrik 5.  
40. 31. 87 Kraus Ján    
41. 32. 86 Hrončeková Nina 6.  
42. 33. 83 Baliaková Eva    
43. 34. 81 Pavelko Július    
44.   81 Sirková Štefánia    
45. 35. 80 Gažúrová Zuzana    
46. 36. 78 Brádňanová Božena    
47. 37. 74 Urbánoš Peter    
48. 38. 72 Brádňan Róbert    
49.   72 Kuchta Martin    
50. 39. 70 Guzmová Lucia 7.  
51. 40. 67 Gavalierová Dagmar    
52. 41. 66 Cabanová Eva    
53. 42. 65 Dianišková Anna    
54. 43. 64 Čepková Adriana    
55. 44. 59 Brádňanová Nikola 8.  
56.   59 Ivanová Klaudia    
57. 45. 57 Kurucová Janka    
58. 46. 56 Petróczyová Lea 9.  
59. 47. 55 Štugnerová Vlasta    
60. 48. 53 Cavarová Eva    
61.   53 Caban Ľubomír    
62. 49. 51 Cavar Andrej 10.  
63. 50. 44 Cavar Milan    
64.   44 Petróczyová Mariana    
65. 51. 42 Gabrielová Erika    
66. 52. 40 Vlček Marcel    
67.   40 Vlčeková Ema 11.  
68.   40 Vlčeková Lenka 11.  
69. 53. 39 Blaho Peter    
70.   39 Guspanová Valéria    
71. 54. 35 Miháliková  Saška 12.  
72. 55. 33 Kuchta Alex 13.  
73.   33 Kuchta Karol    
74.   33 Kuchtová Olívia 13.  
75.   33 Kuchtová  Silvia    
76.   33 Valková Ivica    
77. 56. 32 Buchta Róbert    
78. 57. 28 Trnavský Pavel    
79. 58. 23 Kochanová Miroslava    
80. 59. 22 Kekeňáková Vlasta    
81. 60. 21 Vančík Jaroslav    
82. 61. 20 Rosiarová  Viera    
83.   20 Rosiar Ľubomír    
84.   20 Struhár Pavel    
85. 62. 16 Bútor Ján    
86.   16 Trnavská Zara 14.  
87.   16 Trnavský Max 14.  
88. 63. 15 Kubalová Viera    
89. 64. 14 Byssová Marianna    
90.   14 Palkováčová Katarína    
91. 65. 13 Chromeková Renáta    
92.   13 Šajgalíková Mária    
93. 66. 12 Bónová Lucia    
94.   12 Hlinková Júlia    
95. 67. 11 Kochanová Anka 15.  
96. 68. 5 Čordášová Silvia    
97. 69. 3 Bohušová Eva    
98. 69. 3 Bútorová Mária    
99. 69. 3 Hudec Branislav    
100. 69. 3 Slabej Milan ml.    
101.   0 Bálint Ondrej    
102.   0 Brndiarová Eva     
103.   0 Brožová Zlatica    
104.   0 Bútorová Oľga    
105.   0 Bysterská Miroslava    
106.   0 Cabanová Lucia    
107.   0 Dianišková Zuzana    
108.   0 Hudecová Anna    
109.   0 Kochan Jakub    
110.   0 Kojnok Michal    
111.   0 Kojnoková Katarína    
112.   0 Kožiaková Jana    
113.   0 Kuchta Vladimír    
114.   0 Kuchtová Lucia    
115.   0 Kuchtová Viera    
116.   0 Maťko Miroslav    
117.   0 Meško Marián    
118.   0 Mešková Katarína    
119.   0 Moncoľ Martin    
120.   0 Očovská Katarína    
121.   0 Pastýrová Sofia    
122.   0 Rosiar Oleg    
123.   0 Rosiarová Bibiána    
124.   0 Sýkora Gregor    
125.   0 Szokeová Karolína    
126.   0 Vančíková Anna    
127.   0 Verkin Rudolf    
128.   0 Záhorec Tomáš    

 

ÚČASŤ NA BRIGÁDACH V ROKU 2017

Por. č. Počet odpracovaných hodín
Poradie podľa hodín
Priezvisko Meno Počet brigád Poradie podľa počtu brigád
           
1. 95 1. Kuchta Martin 19 1. miesto
2. 81 2. Gabriel Miroslav 13 3. miesto
3. 76 3. Buchta Róbert 19 1. miesto
4. 74 4. Petróczy Roman 11 4. miesto
5. 72 5. Kojnok Dušan 15 2. miesto
6. 59 6. Blaho Pavel 11 4. miesto
7. 57 7. Keleti Mário 13 3. miesto
8. 40 8. Bútor Ján 7 5.
9. 21 9. Huňa Cyril 3 11.
10. 20 10. Brož Jiří 5 6.
11. 18 11. Kojnoková Miroslava 5 6.
12. 15 12. Keleti Rudolf st. 4 7.
13. 13 13. Kuchta Vladimír 2 10.
14. 12 14. Slabej Milan st. 4 7.
15. 12 14. Blahová Andrea 3 8.
16. 12 14. Parobeková Valéria 2 9.
17. 6 15. Rosiar Ľubomír 2 9.
18. 5 16. Hrončeková Saskia 2 9.
19. 4 17. Liptay Dušan 2 9.
20. 4 17. Hoos Jaroslav 2 9.
21. 4 17. Keleti Rudolf ml. 1 10.
22. 4 17. Šimová Zuzana 1 10.
23. 3 18. Čipková Petra 1 10.
24. 3 18. Bálint Ondrej 1 10.
25. 3 18. Brožová Zlatica 1 10.
26. 3 18. Bútorová Mária 1 10.
27. 3 18. Caban Ľubomír 1 10.
28. 3 18. Cavar Dominik 1 10.
29. 3 18. Cavar Andrej 1 10.
30. 3 18. Dianišková Anna 1 10
31. 3 18. Gavalierová Dagmar 1 10
32. 3 18. Gavalierová Milota 1 10
33. 3 18. Gažúrová Zuzana 1 10
34. 3 18. Guspanová Valéria 1 10
35. 3 18. Hoosová Jarmila 1 10
36. 3 18. Hrončeková Nina 1 10
37. 3 18. Chromeková Renáta 1 10
38. 3 18. Keleti Samuel 1 10
39. 3 18. Keletiová Katka 1 10
40. 3 18. Knappová Katarína 1 10
41. 3 18. Kušpál Jozef 1 10
42. 3 18. Meško Marián 1 10
43. 3 18. Mešková Katarína 1 10
44. 3 18. Miháliková Oľga 1 10
45. 3 18. Miháliková Saška 1 10
46. 3 18. Trnavský Zara 1 10
47. 3 18. Trnavská Pavel 1 10
48. 3 18. Blaho Andrej 1 10
49. 3 18. Cavar Milan 1 10.
50. 2 19. Verkin Rudolf 1 10
  787          

 

KST TO KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci


 

-------   Brigádnicka činnosť v roku 2017  -------


 

19. november 2017, nedeľa - 29. brigáda na Šťavici Montovanie vonkajších parapetných dosiek

 

zabezpečili v čase cca od 16:00 do 17:30 hod. Ľubo Rosiar, Jiří Brož a Milan Cavar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. november 2017, sobota - 28. brigáda na

Šťavici Finále projektu "Turisti pod strechou aj v teple". Zavŕšenie prác na zateplení budovy

"skladu" turistov na Šťavici. Na dokončení zatepľovania nanášaním omietky sa podieľala

stará známa partia našich aktívnych členov od 9:00 hod. do 16:30 hod.

Poďakovanie patrí: R. Petróczy, M. Gabriel, R. Buchta, J. Bútor, M. Kuchta, M. Keleti, Pavel Blaho, J. Brož.

Catering a doprava: Alenka za pomoci Andrejky Blahovej.

Náš projekt môžeme uzatvoriť, vyúčtovať a vyhodnotiť pre Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

ako úspešný a načas ukončený.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. november 2017, utorok - 27. brigáda na Šťavici Od 8:30 do 10:30

penetračný náter fasády. Zúčastnení: Dušan Liptay a Milan Slabej st.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.november 2017, nedeľa - 26. brigáda na Šťavici Od 12:30 do cca 16:30 hod. osádzanie rohovníkov.

Zúčastnení: M. Gabriel, R. Buchta, M. Keleti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. október 2017, sobota - 25. brigáda na Šťavici
 

Ukončenie zatepľovacích prác a ďalšia etapa rekonštrukcie "skladu" turistov je pred finišom.

Od 9:30 hod. dokončenie zateplenia na východnom štíte budovy a jeho spevnenie tanierovými hmoždinkami,

osieťkovanie a inštalácia rohovníkov na oknách a dverách.

Vďaka zúčastneným brigádnikom /R. Petróczy, M. Gabriel, M. Keleti, M. Kuchta, C. Huňa a J. Brož/

môžeme skonštatovať, že "Sklad" turistov je už kompletne zateplený.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. október 2017, nedeľa - 24. brigáda na Šťavici Nedeľňajšia brigáda na Šťavici od 11:00 do 16:00 hod.

za účasti dvoch členov.

R. Buchta a M. Gabriel dokončili osieťkovaním spodnú časť severnej steny a vyšpaletovali severné okno na poschodí.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. október 2017, sobota – Príprava a varenie pokrmu na Valikinej trase

Šéfkuchár Rudolf Keleti, pomocníci: Valika Parobeková a Jiří Brož.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. október 2017, nedeľa - 23. brigáda na Šťavici od 10:00 do 18:00 hod.

- zateplenie západného štítu a jeho osieťkovanie, špaletovanie okolo okien a dverí

a osieťovanie východnej steny.

Brigádnici: M. Gabriel, R. Petróczy, R. Buchta, M. Kuchta, M. Keleti, D. Kojnok.

Catering a doprava: M. Kojnoková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2017, nedeľa - 22. brigáda na Šťavici od 10:30 do 17:00 hod. -

lepenie sieťky na fasádu zadnej a čelnej steny.

Zúčastnení: R. Petróczy, M. Gabriel, M. Kuchta, M. Keleti, D. Kojnok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. september 2017, nedeľa - 21. brigáda na Šťavici

Upevňovanie prilepeného polystyrénu tanierovými hmoždinkami od 9 - do 14:30 hod.

Zúčastnení: R.Buchta, Pavel Blaho, M. Kuchta, M. Slabej st., D. Kojnok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. september 2017, sobota - 20. brigáda na Šťavici Zatepľovanie fasády.

Inštalácia a lepenie polystyrénu, osekanie buriny okolo budovy skladu.

Zúčastnení: R. Buchta, Pavel Blaho, R. Petróczy, M. Gabriel, J. Bútor, M. Kuchta, C. Huňa, D. Kojnok od 9-tej do 19-tej.

M. Kojnoková, A. Blahová a A. Buchtová - catering.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. september 2017, sobota - 19. brigáda na Šťavici Montáž štartovacích líšt, príprava na zatepľovanie,

upratanie interiéru. Zúčastnení: R. Buchta, J. Bútor, M. Kuchta, M. Keleti. Od 10 do 14:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. september 2017, sobota - 18. brigáda na Šťavici

Omietanie, vakovanie vonkajších stien. Zúčastnení: R. Petróczy, M. Keleti, Pavel Blaho od 11 do 16:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. august 2017, štvrtok - 17. brigáda na Šťavici Omietanie, vakovanie vonkajšej bočnej steny.

Zúčastnení: R. Buchta a M. Keleti od 17:00 do 19:00 h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. august, nedeľa – Stavanie vatry SNP

Asi trojhodinová príprava a stavba vatry.

Stavitelia: Róbert Buchta, Martin Kuchta, Pavel Blaho, Mário Keleti, Dušan Kojnok, Andrej Blaho,

Ján Petróczy ml., Norbert Grilli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. august 2017, štvrtok - 16. brigáda na Šťavici Vakovanie vonkajších stien.

Zúčastnení: R. Buchta, J. Petróczy ml., M. Gabriel, M. Keleti. Od 17:30 - 19:30 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. august 2017, utorok - 15. brigáda na Šťavici Vakovanie vonkajších stien.

Zúčastnení: R. Buchta, R. Petróczy, M. Gabriel, M. Kuchta, D. Kojnok, M. Keleti. Od 17:00 - 20:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. august 2017, nedeľa - 14. brigáda na Šťavici

Od 11-tej do 17-tej hod. omietanie, vakovanie interiéru v zložení: Róbert Buchta, Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Martin Kuchta, Norbert Grilli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. august 2017, štvrtok - 13. brigáda na Šťavici Pokračovanie omietania v zložení Róbert Buchta, Dušan Kojnok a Pavel Blaho.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. august 2017, utorok - 12. brigáda na Šťavici

Po nedeľňajšej /13.8.2017/ brigáde, pokračovali v prácach R. Buchta a D. Kojnok aj v utorok, 15.8.2017 v podvečer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. august 2017, nedeľa - 11. brigáda na Šťavici Zakladanie ďalších špaliet v nedeľu,

13.8.2017 - Ján Bútor, Martin Kuchta a Ondrej Bálint

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. august 2017, štvrtok - 10. brigáda na Šťavici

10. august bol venovaný podvečernej 2,5 hodinovej brigáde na omietaní prvých založených špaliet,

za účasti 3 členov oddielu /M. Kuchta, R. Buchta, D. Kojnok/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.júl 2017, sobota - nové nátery slovenského dvojkríža

V poslednú júlovú sobotu zaodel do "nového šatu" Mário Keleti a Pavel Blaho

za asistencie Samka a Katky Keletiovej slovenský dvojkríž na Obadovom očku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. júl 2017, utorok - 8. a 9. brigáda na Šťavici Pokračujeme úspešne ďalej. Dnes 2 brigády.

Obedňajšie prvé zakladanie dosiek na špalety /Martin Kuchta, Ján Bútor, Dušan Hadar/.

Popoludní osekávanie a zasekávanie do starej omietky, zdrsňovanie povrchu pôvodnej omietky

/Cyril Huňa a Rudolf Keleti/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. júl 2017, nedeľa - 7. brigáda na Šťavici Zamurovanie výklenku za budúcim schodiskom.

Zúčastnení: R. Buchta, M. Kuchta, D. Kojnok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. júl 2017, piatok - 6. brigáda na Šťavici Odstraňovanie starej omietky nad oknami a dverami v "sklade" turistov na Šťavici.

Zúčastnený Jaroslav Hoos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. júl 2017, streda - Hradová potrebovala opäť našu pomoc Sviatok vierozvestcov sme oslávili pracovne,

alebo Hradová pripravená na turistov! Po nedávnej kalamite spadlo zasa niekoľko stromov.

Tie sme odstránili, rovnako aj burinu, pŕhľavu a konáre zasahujúce do chodníka v jeho spodnej časti.

O spriechodnenie chodníka sa postarali títo aktívni členovia KST TO KOS Rimavská dolina:

Cyril Huňa, Martin Kuchta, Jaroslav Hoos, Dušan Kojnok, Saskia Hrončeková, Róbert Buchta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. jún 2017 - VEĽKÁ CELOMESTSKÁ BRIGÁDA, alebo  SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC

Veľká vďaka patrí všetkým členom nášho TO KOS Rimavská dolina, ktorí svojou účasťou

podporili celomestskú brigádu konanú v stredu, 21. júna 2017. Je potešiteľné, že práve náš klub mal na brigáde

najpočetnejšie zastúpenie a to 30 turistov. Boli sme rozdelení do rôznych častí mesta a jeho okolia.

Niektorí zbierali odpadky od Dielika po Tisovec, či od Kordových lúčok po katolícky kostol na Sládkovičovej ulici,

alebo aj smerom do Rimavskej Píly, ďalší sa venovali koseniu a zberu odpadkov na Šťavici, alebo na Malinovského ulici,

na sídlisku od Hradovej po Daxnerovu ulicu, či od zdravotného strediska po pekáreň Pod Hradovou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. máj 2017, utorok - 5. brigáda na Šťavici Obíjanie starej vakovky v rohu interiéru v mieste budúceho schodiska.

Zúčastnený: Pavel Blaho.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2017, pondelok - 4. brigáda na Šťavici

Osadenie vonkajšieho sedenia, stierkovanie štítových stien, domurovanie výklenkov pod stropom.

Zúčastnení: Pavel Blaho, A. Blahová, R. Buchta, J. Bútor, M. Gabriel, M. Keleti, D. Kojnok,

M. Kojnoková, M. Kuchta, R. Petróczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. máj 2017, sobota – Montáž a osádzanie štítových okien na Šťavici

Zúčastnení: Ľubomír Rosiar, Rudolf Keleti st. , Zuzana Šimová, Rudolf Keleti ml.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. máj 2017, pondelok - 3. brigáda na Šťavici Čistenie okolia "Skladu turistov" a areálu Šťavice,

domurovanie štítových stien. Zúčastnení: Pavel Blaho, M.Gabriel, D. Kojnok, M. Kuchta, V. Kuchta, R. Petróczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. apríl 2017, nedeľa - 2. brigáda na Šťavici Vymurovanie štítových stien na "Sklade turistov" + pomocné práce.

Zúčastnení: Pavel Blaho, J. Bútor, M. Gabriel, D. Kojnok, M. Kuchta, V. Kuchta, R. Petróczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. apríl 2017, streda - 1. brigáda roku 2017

Od 8:30 dovoz a vykládka stavebného materiálu a YPOR-iek do "Skladu turistov" na Šťavici.

Zúčastnení: Rudolf Keleti, Dušan Liptay, Milana Slabej st., Rudolf Verkin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uskutočnených celkom 35 brigád. Odpracovaných celkom 787 hodín.

Z toho: 30 x - Na Šťavici pri „Sklade“ turistov – odpracovaných 623 hodín

1 x - Na Náučnom chodníku Hradová – odpracovaných 12 hodín

1 x - V meste a okolí na celomestskej brigáde – odpracovaných 90 hodín

1 x – Nátery dvojkríža na obadovom očku – odpracovaných 12 hodín

1 x – Stavba a príprava vatry – odpracovaných 23 hodín

1 x – Príprava a varenie pokrmu na Valiku trasu – 27 hodín

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------