Účasť na akciách v roku 2016

Por. č.

Poradie

ROK 2016

Počet km

Priezvisko

Meno

1.

1.

344

Kojnok

Dušan

2.

2.

335

Blaho

Pavel

3.

3.

306

Huňa

Cyril

4.

4.

300

Brož

Jiří

5.

5.

235

Blaho

Peter

6.

6.

228

Cavar

Dominik

7.

7.

226

Liptay

Dušan

8.

8.

206

Pánisová

Ľudmila

9.

9.

191

Cavarová

Eva

10.

10.

177

Čipková

Petra

11.

11.

165

Keleti

Mário

12.

12.

163

Hrončeková

Saskia

13.

 

163

Guzmová

Ingrid

14.

13.

158

Petróczy

Roman

15.

 

158

Blahová

Andrea

16.

14.

154

Blaho

Andrej

17.

15.

151

Caban

Ľubomír

18.

16.

149

Keleti

Rudolf st.

19.

 

149

Cabanová

Eva

20.

17.

145

Kušpál

Jozef

21.

18.

144

Parobeková

Valéria

22.

19.

138

Cavar

Milan

23.

20.

132

Šimová

Zuzana

24.

21.

131

Kuchta

Martin

25.

22.

130

Knappová

Katarína

26.

23.

122

Sirková

Štefánia

27.

24.

121

Štugner

Dušan

28.

25.

113

Štugnerová

Vlasta

29.

 

113

Guspanová

Valéria

30.

26.

109

Cavar

Andrej

31.

27.

101

Brádňanová

Božena

32.

28.

99

Gavalierová

Dagmar

33.

29.

97

Kraus

Ján

34.

30.

95

Gabriel

Miroslav

35.

31.

94

Pavelko

Július

36.

32.

92

Slabej

Milan st.

37.

33.

85

Keleti

Rudolf ml.

38.

34.

84

Bysterský

Miroslav

39.

35.

82

Smitalová

Zuzana

40.

36.

81

Gavalierová

Milota

41.

37.

72

Miháliková

Oľga

42.

38.

66

Huňová

Valéria

43.

39.

65

Gabriel

Sebastián

44.

 

65

Gabrielová

Erika

45.

40.

62

Gažúrová

Zuzana

46.

41.

60

Buchta

Róbert

47.

42.

58

Waldová

Eva

48.

43.

57

Krišková

Ľubica

49.

44.

55

Šajgalíková

Mária

50.

 

55

Kojnoková

Miroslava

51.

45.

54

Keleti

Samuel

52.

 

54

Guzmová

Lucia

53.

46.

51

Baliaková

Eva

54.

47.

50

Bónová

Lucia

55.

 

50

Ivorová

Michaela

56.

48.

49

Petróczy

Patrik

57.

49.

45

Kochanová

Miroslava

58.

 

45

Kurucová

Janka

59.

50.

43

Brožová

Zlatica

60.

51.

42

Hoosová

Jarmila

61.

52.

41

Kuchta

Vladimír

62.

53.

37

Hrončeková

Nina

63.

54.

36

Kuchtová

Lucia

64.

55.

34

Keletiová

Anna

65.

 

34

Keletiová

Katka

66.

 

34

Petróczyová

Lea

67.

56.

33

Cabanová

Lucia

68.

57.

31

Kochan

Jakub

69.

57.

31

Kochanová

Anka

70.

58.

29

Bálint

Ondrej

71.

 

29

Dianišková

Anna

72.

59.

23

Maďarová

Martina

73.

59.

23

Stožek

Miroslav

74.

60.

22

Byssová

Marianna

75.

61.

20

Slabej

Milan ml.

76.

 

20

Čordášová

Silvia

77.

62.

19

Gavalier

Kristián

78.

63.

17

Kuchta

Alex

79.

 

17

Kuchta

Karol

80.

 

17

Kuchtová

Silvia

81.

64.

15

Verkin

Rudolf

82.

65.

14

Brnová

Kristína

83.

66.

12

Petróczyová

Mariana

84.

67.

11

Dolinaj

Viktor

85.

68.

10

Hlinková

Júlia

86.

 

10

Hudecová

Anna

87.

 

10

Stejskal

Michal

88.

 

10

Vančík

Jaroslav

89.

69.

8

Moncoľ

Martin

90.

70.

6

Bútor

Ján

91.

71.

3

Brndiarová

Eva

92.

 

3

Buchtová

Alena

93.

 

3

Bútorová

Mária

94.

 

3

Hoos

Jaroslav

95.

 

3

Trnavská

Zara

96.

 

3

Trnavský

Max

97.

 

3

Trnavský

Pavel

98.

72.

0

Bútorová

Oľga

99.

 

0

Dianišková

Zuzana

100.

 

0

Dolinaj

Dušan st.

101.

 

0

Dolinajová

Nina

102.

 

0

Hronček

Andrej

103.

 

0

Kekeňáková

Vlasta

104.

 

0

Kojnok

Michal

105.

 

0

Kojnoková

Katarína

106.

 

0

Kubalová

Viera

107.

 

0

Kubinská

Miriam

108.

 

0

Kubinský

Peter

109.

 

0

Kuchtová

Viera

110.

 

0

Meško

Marián

111.

 

0

Mešková

Júlia

112.

 

0

Mešková

Katarína

113.

 

0

Mičuneková

Renáta

114.

 

0

Miháliková

Saška

115.

 

0

Palkováčová

Katarína

116.

 

0

Rosiar

Oleg

117.

 

0

Rosiarová

Bibiána

118.

 

0

Szokeová

Karolína

119.

 

0

Vančíková

Anna

120.

 

0

Vlček

Marcel

121.

 

0

Vlčeková

Ema

122.

 

0

Vlčeková

Lenka

123.

 

0

Zoller

Jozef

Účasť na brigádach v roku 2016

Por. č.

Poradie

odľa počtu hodín

Počet odprac. hodín

Poradie podľa počtu účastí

Počet účastí na brigádach

 

Priezvisko

 

Meno

1.

1.

80

4.

16

Blaho

Pavel

2.

2.

78,5

2.

20

Buchta

Róbert

3.

3.

72,5

1.

21

Petróczy

Roman

4.

4.

63

3.

19

Brož

Jiří

5.

5.

59

6.

12

Kuchta

Martin

6.

6.

55,5

5.

14

Huňa

Cyril

7.

7.

53,5

7.

11

Kojnok

Dušan

8.

8.

50

8.

10

Bútor

Ján

9.

9.

46

7.

11

Keleti

Mário

10.

10.

41,5

9.

9

Gabriel

Miroslav

11.

11.

24,5

10.

6

Keleti

Rudolf

12.

12.

19

14.

2

Cavar

Milan

13.

13.

18,5

11.

5

Verkin

Rudolf

14.

14.

17

12.

3

Guzmová

Ingrid

15.

15.

15

11.

5

Slabej

Milan st.

16.

 

15

11.

5

Cavar

Domink

17.

16.

12

13.

3

Huňová

Valéria

18.

17.

11

13.

3

Blahová

Andrea

19.

18.

10

13.

3

Hrončeková

Saskia

20.

18.

10

13.

3

Miháliková

Oľga

21.

20.

9

14.

2

Blaho

Andrej

22.

 

9

14.

2

Keleti

Rudolf ml.

23.

21.

8,5

13.

3

Pánisová

Ľudmila

24.

22.

8

14.

2

Kochanová

Miroslava

25.

 

8

14.

2

Hoosová

Jarmila

26.

 

8

14.

2

Blaho

Peter

27.

23.

7

14.

2

Liptay

Dušan

28.

24.

6

15.

1

Bysterský

Miroslav

29.

 

6

15.

1

Smitalová

Zuzana

   30.       24.        6       15.           1 Rosiar Ľubomír

31.

25.

5

15.

1

Guspanová

Valéria

32.

 

5

15.

1

Bútorová

Mária

33.

 

5

15.

1

Čipková

Petra

34 .

 

5

15.

1

Byssová

Marianna

35.

 

5

15.

1

Gabriel

Sebastián

36.

 

5

15.

1

Gabrielová

Erika

37.

 

5

15.

1

Bútorová

Oľga

38.

 

5

15.

1

Kuchta

Vladimír

39.

 

5

15.

1

Krišková

Ľubica

40.

 

5

15.

1

Štugner

Dušan

41.

26.

4

15.

1

Brožová

Zlatica

42.

 

4

15.

1

Parobeková

Valéria

43.

27.

3

15.

1

Gažúrová

Zuzana

44.

 

3

15.

1

Gavalierová

Milota

45.

 

3

15.

1

Cavarová

Eva

46.

27.

3

15.

1

Buchtová

Alena

47.

 

3

15.

1

Bálint

Ondrej

48.

 

3

15.

1

Kekeňáková

Vlasta

49.

 

3

15.

1

Šimová

Zuzana

50.

 

3

15.

1

Miháliková

Saška

51.

 

3

15.

1

Mičuneková

Renáta

52.

28.

1

16.

1

Caban

Ľubomír