Informácie o nás

 

 

Klub slovenských turistov - turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci je dobrovoľným združením občanov, milujúcich a chrániacich prírodu, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť hlavne v pešej a vysokohorskej, ale aj lyžiarskej, či cyklo a moto turistike.

Združuje občanov Tisovca, Rimavskej doliny, ale aj záujemcov o členstvo z iných častí Slovenska so spoločným záujmom o turistiku.

Cieľom a poslaním oddielu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti turistiky, pobytu a pohybu v prírode a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia a zvyšovať ich telesnú a duševnú zdatnosť napríklad účasťou na spoločných akciách v pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, cyklo a moto turistike.

A tu je malý sprievodca históriou oddielu:

Začiatkom roku 1984, keď v Rimavskej Bani fungovala Telovýchovná jednota Slovan, zastrešujúca miestny futbalový klub, oslovil predseda plemenárskeho podniku p. Filipiak Ondreja Knappa, či by nechcel založiť v obci také niečo ako turistický krúžok. Ondrej Knapp bol v obci známy tým, že rád navštevoval a objavoval jaskyne a tak mal k prírode veľmi blízko. Myšlienka o vytvorení turistického krúžku ho chytila a oslovil suseda Dušana Kojnoka, aby založili takýto spolok. Slovo dalo slovo a vyslovené sa začalo stávať skutočnosťou. Do oddielu tak na rok 1984 získali 14 členov. Títo boli hlavne z ulice kde Knappovci a Kojnokovci bývali. Pri vybavovaní turistických preukazov nám trochu pomohol MUDr. Lebeda z Hnúšte.

Keď 15. apríla 1984 Ondrej Knapp úspešne absolvoval školenie cvičiteľov turistiky IV. triedy, mohol už ako predseda, naplno rozvíjať činnosť. Takže práve na mesiac apríl sa viaže vznik vtedy ešte „ Odboru turistiky pri Telovýchovnej jednote Slovan Rimavská Baňa“.

Tou celkom prvou akciou, na ktorej sa členovia novo vzniknutého oddielu zúčastnili, bol výstup na Ostrú, každoročne organizovaný turistami z Hnúšte. Vtedy to bolo 4. mája 1984.

Ale už 19. mája 1984 sme sa vydali na svoju prvú vlastnú akciu. A bola to práve Hradová, ktorú sme si zvolili za svoj „prvý“ samostatný výlet. Čarovné zákutia týchto miest sa nám tak vryli do srdca a duše, že sme sa rozhodli sem chodiť pravidelne každý rok. A tak je tomu doposiaľ.

V tomto prvom roku založenia oddielu sme ešte navštívili Muránsky hrad a Hrdzavú dolinu na Muránskej planine, Trstie a niektorí členovia individuálne aj Slovenský raj a Malú Fatru.

Keďže 27 rokov v činnosti jedného spolku je už pekná história, pripomeňme si hlavné medzníky aspoň v skratke:

Rok 1984: V polovici apríla začína svoju činnosť nový oddiel v okrese pod názvom: Odbor turistiky pri Telovýchovnej jednote Slovan Rimavská Baňa – predseda Ondrej Knapp

19.máj – 1.ročník prvej tradičnej oddielovej akcie- výstup na Hradovú

Rok 1985: Január – 1.ročník druhej oddielovej akcie: Pochod vďaky na Kraskovskú pastvu

Leto – 1.ročník tretej tradičnej, ale viacdňovej akcie. Dostáva názov Turistická dovolenka.

Rok 1988: Zmena predsedu - Ondrej Knapp sa po štyroch rokoch vzdáva funkcie predsedu a novým sa stáva spoluzakladateľ oddielu, Dušan Kojnok.

Rok 1990: Po zániku Telovýchovnej jednoty Slovan Rimavská Baňa odbor turistiky zostáva, ale mení sa názov na: Turistický oddiel KOS Rimavská Baňa.

Rok 1993: 1.apríl – Turistická svadba Mirka & Dušan.

Rok 1994: Po prvýkrát sa obraciame na obecný úrad v Rimavskej Bani so žiadosťou o poskytnutie jednorázového príspevku vo výške aspoň 500,- Sk, pri príležitosti 10. výročia založenia oddielu. Aj napriek predošlému prísľubu starostu Jána Krištofa nám príspevok neposkytli, len zamietavé stanovisko k žiadosti. Nulová podpora a ignorácia jediného športového klubu v obci bola tiež jedným z dôvodov zmeny sídla oddielu a následnej úpravy názvu na: Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci.

24.október 1994 – smutný deň v oddieli: Vo veku nedožitých 60 rokov nás navždy a náhle opúšťa naša Valéria Husaníková, členka od r. 1989.

Rok 1995: Prvýkrát je súčasťou januárového Pochodu vďaky aj výročná členská schôdza.

12.november – 1.ročník štvrtej tradičnej akcie, tento krát na počesť Valiky Husaníkovej. Akcia dostala názov Valikinou trasou.

Rok 1996: Zmena predsedu – novou sa stáva Silvia Koniarová.

Rok 1997: Opäť zmena predsedu – stáva sa ňou Viera Kuchtová.

Kríza v oddieli, za rok len tri akcie, hrozí rozpad. Kritický rok!

Rok 1998: Opäť zmena predsedu, funkcie sa ujíma Dušan Kojnok a oddiel zároveň zaregistruje ako samostatný právny subjekt, občianske združenie pod názvom Klub slovenských turistov, Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci (od 30.12.1997).

Rok 2000: Prvý finančný príspevok od mesta Tisovec.

Rok 2002: Oddiel sa registruje na notárskej komore a stáva sa tak prijímateľom 1% z odvedených daní. Ku koncu roka tak získavame prvé finančné prostriedky pre oddiel.

Rok 2003: Opäť sme poberateľmi 1% z daní fyzických osôb.

Výrazné zväčšenie členskej základne až na 42 členov. Pod naše krídla priberáme aj žiakov školského turistického krúžku s ich vedúcimi.

Rok 2004: Už tretí rok sme poberateľmi, ale už 2% z daní. Pre oddiel je to v tomto roku možnosť výraznejšieho prísunu finančných prostriedkov.

10.január – smutný deň v oddieli - práve v deň plánovaného konania Pochodu vďaky a práve v 20.roku existencie oddielu nás po ťažkej a zákernej chorobe opúšťa jeden z jeho zakladateľov, Ondrej Knapp.

Opäť podstatné zvýšenie počtu členov až na 65, čím sa stávame najpočetnejším turistickým oddielom v okrese.

Rok 2005: Prvá akcia nového roka mení názov, na počesť zakladateľa, prvého predsedu oddielu a iniciátora tejto akcie. Z Pochodu vďaky sa tak stáva „Ondrejov pochod vďaky“.

Záujem o turistiku s našim oddielom stúpa. Členská základňa narastá.

Počet akcií uskutočnených v roku 2005 bol 15.

Rok 2006: Našich členov neustále pribúda. 105 členov v tomto roku je toho dôkazom.

Počet uskutočnených akcií 19, z toho 2 brigády. Na jednej to bolo čistenie chodníka na Hradovú, spoločne s ochranármi Národného parku Muránska planina. Na druhej sme čistili Rimavu.

Z najúspešnejších akcií to boli Slovenský kras zvonka i zvnútra s návštevou jaskýň Domica a Gombasecká a priepasti Silická ľadnica, dvojdňový pobyt v Slovenskom raji, Výstup na Veľký Choč s návštevou hradu Likava, dvojdňový pobyt na Orave spestrený prehliadkou Oravského zámku, skanzenu v Zuberci, prechodom Juráňovou dolinou a kúpaním v Meander parku v Oraviciach.

Vydarená a bohatá na zážitky bola aj Turistická dovolenka vo Východných Čechách na Náchodsku a v Adršpašských skalách.

Na jeseň sme navštívili Vysoké Tatry, Trstie, absolvovali Clementisovu cestu, vystúpili na Klenovský Vepor a hrad Muráň a prešli už po 12. krát Valikinou trasou.

Rok 2007: Počet uskutočnených akcií :18.

Brigáda pri čistení vodného toku Rimavy v júni, dve brigády pri vynáške materiálu na stavbu náučného chodníka na Hradovú.

Mimoriadny záujem bol o náučný výlet za krásami opálových baní pod Dubníkom, kam smerovali z Tisovca až dva autobusy plné našich členov.

V rámci vlastnej tematickej aktivity „Hraday a ich povesti“ sme navštívili počas roka hrady Lietava, Lednica a Vršatec. Zaujímavými boli výstupy na Ostrú a Tlstú vo Veľkej Fatre, mokrá túra k Roháčskym plesám a na Baníkovské sedlo v Roháčoch, či túra na poľskej strane Tatier.

Jubilejná turistická dovolenka s poradovým číslom 20, po prvý krát v histórii oddielu mimo hraníc Slovenska a Čiech. Miesto pobytu: Národný park Paklenica v Chorvátsku.

Na 13. ročníku Valikinej trasy až 62 účastníkov! Z nich 26 z košického turistického oddielu Víkend. Vrcholom bola vynikajúca turistická kapustnica pripravená Jarom Lackom.

26. októbra otvorenie Náučného chodníka na Hradovú.

Peniaze na činnosť sme získali vďaka 2% z daní od viac ako stovky občanov a tiež ako príspevok z mesta.

Rok 2008: Z osemnástich naplánovaných akcií uskutočnených až 16.

Počet členov oddielu zatiaľ rekordný. Úctyhodných 110. Z toho až 51 detí.

Druhý rekord sme dosiahli v účasti na výstupe na Hradovú. Dvadsiateho piateho ročníka sa totiž zúčastnilo 94 ! turistov, nielen našich členov, ale aj z iných oddielov okresu. Vysoké percento tvorili neregistrovaní občania z nášho mesta, rodičia s deťmi. Z príležitosti jubilejného výstupu sme dali vyrobiť pre účastníkov originálne drevené kľúčenky s logom oddielu a pohľadnice mesta a okolitej prírody. Lákadlom určite bol aj výborný turistický guláš, ktorý nám sponzorsky zafinancoval a osobne pripravil Jaroslav Lacko, poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Komisie kultúry a športu. Ďalšími vydarenými akciami boli: Veľká noc v Malých Karpatoch, výstupy na Pustý hrad a Vígľaš, návšteva hradu v Modrom Kameni, nazvaná MDD na hrade s hračkami, Víkend v Pieninách, prechod z Čertovice cez Ďumbier a Vajskovskú dolinu do Krpáčova, výstup na Jahňací štít, dvojdňový prechod hlavným hrebeňom Veľkej Fatry, či nenáročný prechod trasou z Donovál cez Šachtičky do Španej doliny. V rámci prechodu Clementisovou cestou sme sa zúčastnili hľadania prameňa Rimavy z dôvodu príprav jeho sprístupnenia. Na činnosť nám poskytlo príspevok aj mesto Tisovec, ale hlavným zdrojom príjmov boli aj v tomto roku 2% z daní fyzických osôb.

Rok 2009: Ďalší rekord, čo do počtu členov! Nárast o dvadsiatku nových! Až 130 platiacich členov na rok 2009.

Z bohatého Kalendáre akcií na rok 2009 boli úspešne absolvované napríklad:

25. Ondrejov pochod vďaky, 43. Slovenský zimný zraz turistov v Prešove, Zimný výstup na Trstie, Po literárnych a historických stopách v BBSK do Španej doliny a Tajova, Za vlkmi do Polonín, 26. Výstup na Hradovú, „Hrady a ich povesti : Šomoška a Fiľakovský hrad, vydarený víkend v Malej Fatre, návštevu Sklabinského hradu a skanzenu v Martine, výstup na Kráľovu hoľu.

Za zmienku stojí projekt Prameň Rimavy, na ktorom sme sa podieľali a pomohli tak vytvoriť príjemné oddychové miesto vo výške 1 260 m n m. pod Fabovou hoľou, kde je upravený prameň so strieškou a prístrešok s lavicami, stolom a panelmi o projekte.

Vytvorená Obrazová kronika zachytávajúca všetky uskutočnené akcie na fotografiách v knižnej podobe.

Rok 2010: 115 členov.

Množstvo uskutočnených akcií. Vytvorené Obrazové kroniky za 1. a 2. polrok 2009.

Vydarená bola napríklad 22.Turistická dovolenka v Rakúskych alpách v Tirolsku.

Rok 2011: 122 členov.

Cez konto Orange podaný a následne schválený a podporený projekt Náučný chodník na Trstie. Podieľame sa na všetkých realizačných prácach pri budovaní chodníka.

23. Turistická dovolenka: štvordňový prechod Cestou Márie Széchy.

Naši užívatelia

 

Všetci členovia KST TO KOS Rimavská dolina a zároveň každý záujemca o našu činnosť a aktivity sú na tejto stránke vítaní.

Priebežne budeme stránku inovovať a dopĺňať o pripravované akcie.

Zároveň bude stránka slúžiť ako výkladná skriňa našej činnosti.

Nájdete tu aj príspevky o uskutočnených akciách s patričnou fotodokumentáciou.

 

 

Stránka vznikla na základe potreby pravidelného a hlbšieho kontaktu výboru so svojimi členmi a prívržencami našej činnosti.

Zámerom je užšie prepojenie členov s oddielom a jeho činnosťou.