PRIPRAVUJEME  -

Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci

15. august 2020 - Výstup na Jahňací štít - vedúca akcie: Miroslava Kochanová

28. - 30. august 2020 - Cestou Márie Széchy - vedúci akcie: Cyril Huňa a Zuzana Gažúrová