PRIPRAVUJEME  -

POZVÁNKA NA JARNÉ TURISTICKÉ CHODNÍKY

 

KST TURISTICKÝ ODDIEL KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci

36. VÝSTUP NA HRADOVÚ - 4. mája 2019

Zraz účastníkov: 8:15 hod - pri zdravotnom stredisku - 1. informačný bod Náučného chodníka Hradová