---------------   Brigádnicka činnosť   --------------

R  O  K    2 0 2 0

14. apríl 2020, utorok - Chodník na Hradovú odbremenený od ďalších spadnutých stromov a vývratov a opäť, až po zástavu, pohodlne priechodný. Vyzbierané sú aj pozostatky po "tiežturistoch" (papierové vreckovky, obaly z cukroviniek, plechovky, plasty, fľaše...).

 Zúčastnení: R. Buchta, D.Kojnok - Od 13:00 do 16:00 hod. po 3 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. apríl 2020, pondelok - 1. brigáda na Šťavici - vysávanie v podkroví a stien a podlahy v spodnej miestnosti, dokončovacie práce po pokládke podlahy a zber odpadkov pri spádoch pod bývalým smetiskom.

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok /po 3 hodiny/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. apríl 2020, utorok - 2. brigáda na Šťavici - dokončovacie práce po pokládke podlahy /silikónovanie cokľov/

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok od 17:00  do 18:30 hod. /po 1,5 hodiny/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. apríl 2020, streda - 3. brigáda na Šťavici - dokončovacie práce po pokládke podlahy /náter cokľov/ a úprava rohových špár pod stropom tmelením a výplňou

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok - od 17:00 do 19:00 hod./po 2 hodiny/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. apríl 2020, štvrtok - 4. brigáda na Šťavici - ráno prenos schodiska do "skladu" turistov, predvečerom dokončovacie práce po úprave rohových špár, ich náter a zabezpečenie schodiska pred náterom preliepaním našlapovacích schodíkov krycou páskou

Zúčastnení: M. Bysterský, D. Kojnok, Pavel Blaho, Michal Kojnok - od 9:00 do 10:00 hod. /po 1 hodine/

                  R. Buchta, D. Kojnok - od 17:00 do 20:00 hod. /po 3 hodiny/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. apríl 2020, piatok - 5. brigáda na Šťavici - 1. náter bočných častí schodiska

Zúčastnení: D. Kojnok, M. Kojnok - od 15:00 do 16:00 hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. apríl 2020, nedeľa - 6. brigáda na Šťavici - náter bočných častí schodiska a výkop jám na pripravované budovanie pätiek k vybudovaniu terasy.

Zúčastnení: R. Buchta st., D. Kojnok, J. Bútor, R. Buchta ml. - od 14:00 do 16:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. apríl 2020, utorok - 7. brigáda na Šťavici - náter schodiska a zabezpečenie výkopových prác na osadenie základov terasy, resp. verandy

Zúčastnení: J. Bútor, D. Kojnok, J. Svinčiak - od 12:00 do 14:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. apríl 2020, streda - 8. brigáda na Šťavici - vyloženie materiálu na stavbu základu terasy /72 kusov šalovacích tvárnic 72 x 15,8 kg a cement 14 vriec 14 x 25 kg/

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok - /po 1 hodine/ + účasť na brigáde pri čistení ľavého brehu potoka na Šťavici /po 3,5 hod./
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. máj 2020, piatok - 9. brigáda na Šťavici - prevážanie piesku - prípravné práce k budovaniu základov terasy,

Zúčastnení: D. Kojnok /2 hod./, M. Gabriel /2 hod./, R. Petróczy /2 hod./, M. Keleti /2 hod./, J. Brož /2 hod./ J. Bútor / 1 hod./

2. máj 2020, piatok - čistenie areálu Šťavice a ľavého brehu potoka, zber odpadkov a skál pred kosením, navážanie zeminy do 16. vydlabaných pňov v areáli.

Zúčastnení: D. Kojnok /5 hod./, J. Brož /4 hod./, P. Čipková /4 hod./, M. Kochanová /4 hod./, I. Guzmová /4 hod./, J. Vančík /4 hod./, S. Hrončeková /2 hod./,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2020, piatok - 10. brigáda na Šťavici - budovanie, šalovanie základov terasy, doznačenie modrej značky od násypu po židovský cintorín

Zúčastnení: M. Gabriel /8,5 hod./, R. Petróczy /8,5 hod./, M. Keleti /8,5 hod./, R. Buchta /8,5 hod./ J. Bútor /4 hod./, M. Cavar /5 hod./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. máj 2020, sobota - 11. brigáda na Šťavici - úprava a upratanie interiéru po predošlej brigáde

Zúčastnený: Pavel Blaho /2 hod./

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. máj 2020, utorok - 12. brigáda na Šťavici - zasýpanie šalovacích jám, náter bočných častí schodiska

Zúčastnení: D. Kojnok /2,5 hod./, R. Buchta /2,5 hod./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. máj 2020, streda - 13. brigáda na Šťavici - vymeranie a obloženie otvoru pre schodisko

Zúčastnený: Pavel Blaho /2 hod./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. máj 2020, streda -  výsadba kvetov do zeminou vysypaných 15. pníkov v areáli Šťavice

Zúčastnení: O. Miháliková /2 hod./, P. Čipková /2 hod./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. máj 2020, pondelok - 14. brigáda na Šťavici - ďalší náter bočnej časti schodiska, podesty pod schody a obložením upraveného otvoru nad schodiskom.

Zúčastnení: D. Kojnok /1 hod./, R. Buchta /1 hod./, C. Huňa /1 hod./ - od 16:00 do 17:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. máj 2020, utorok - 15. brigáda na Šťavici - posledný náter bočnej časti schodiska, druhý náter podesty a vyčistenie šporáka a jeho vrchnej platne.

Zúčastnení: C. Huňa /1,5 hod./, M. Slabej st. /1,5 hod./ - od 13:55 do 15:30 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. máj 2020, štvrtok - 16. brigáda na Šťavici - posledný náter podesty a obloženého otvoru nad schodiskom a záverečné úpravy bočných strán schodiska.

Zúčastnení: C. Huňa /1,5 hod./ - od 15:00 do 16:30 hod. R. Buchta /1 hod./

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. máj 2020, štvrtok -  pohrabanie pokosenej trávy v areáli Šťavice

Zúčastnení: D. Kojnok, C. Huňa, V. Huňová, Z. Gažúrová, I. Guzmová, M. Slabej st., E. Cavarová, J. Brož, V. Parobeková, M. Kochanová                             /od 16:30 do 18:30 hod. - po 2 hodiny/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. máj 2020, piatok -  výsadba ďalších kvetov, tentoraz venovaných pani Manicovou, do pníkov v areáli Šťavice

Zúčastnená: Valéria Guspanová /1 hod./

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. máj 2020, sobota - 17. brigáda na Šťavici - prvý náter nášlapnej časti schodiska a náter steny za schodiskom.

Zúčastnení: R. Buchta, M. Keleti, D.Kojnok /4 hod./

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. máj 2020, nedeľa - 18. brigáda na Šťavici - druhý náter nášlapnej časti schodiska.

Zúčastnení: R. Buchta /1 hod./

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. jún 2020, utorok - 19. brigáda na Šťavici - obklad pod stropom okolo komína, upratovanie.

Zúčastnení: P. Blaho /2 hod./ od 16:30 do 18:30 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. jún 2020, štvrtok - 20. brigáda na Šťavici - dokončenie obkladov, olištovanie pod stropom nad oknom a dverami, upratovanie, umývanie okien a dverí v spodnej miestnosti.

Zúčastnení: P. Blaho /4 hod./ od 10:00 do 14:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. jún 2020, nedeľa - 21. brigáda na Šťavici - inštalácia schodiska a náter parapetnej dosky.

Zúčastnení: P. Blaho, R. Buchta, D. Kojnok /po 1,5 hod./ od 14:00 do 15:30 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. jún 2020, sobota - 22. brigáda na Šťavici - dokončenie vymaľovania interiéru /3 zvyšné steny/

Zúčastnení: R. Buchta, A. Buchtová (po 5 hod.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      ----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R  O  K    2 0 1 9

1. máj 2019, streda - 1. brigáda na Šťavici - pokládka plávajúcej podlahy v podkroví, dokončenie stierkovania stien lepidlom a sieťkami v horných rohoch a pod stropom v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, Miroslav Gabriel, Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: 9:00 hod - 17:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2019, streda - 2. brigáda na Šťavici - vyrovnávanie stien stavebným lepidlom

Zúčastnení: Roman Petróczy, Róbert Buchta, Mário Keleti. Trvanie: 9:00 hod. - 16:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM A ZADELENIE ÚČASTNÍKOV TO KOS Rim.dolina

na akcii: SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC 3“

Celomestská brigáda na čistenie a úpravy mesta a okolia

dátum: 24. jún 2019, pondelok

P.č

Č L E N O V I A TO KOS

ZADELENIE

1.

Blahová Andrea

Čistenie Rimavy - 3 hod.

2.

Brož Jiří

Renovácia okien, Daxnerov dom - 3 hod.

3.

Čipková Petra

Čistenie Rimavy - 3 hod.

4.

Dianiška Tomáš

Renovácia okien – Daxnerov dom - 10 hod.

5.

Hrončeková Saskia

Čistenie Rimavy - 3 hod.

6.

Hoosová Jarmila

Nátery lavičiek - 4 hod.

7.

Huňová Valéria

Jesenského ulica - 2 hod.

8.

Kekeňáková Vlasta

Sídlisko Daxnerova ul. - 2 hod.

9.

Keleti Rudolf

Renovácia okien, Daxnerov dom - 10 hod.

10.

Kojnok Dušan

Čistenie Rimavy - 3 hod.

11.

Kojnoková Miroslava

Catering v MsKS pre účastníkov - 3 hod.

12.

Kubíniová Jana

Nátery lavičiek - 2 hod.

13.

Kubíniová Nina

Nátery lavičiek - 2 hod.

14.

Mešková Katarína

Úprava okolia smerovníka v Rovni - 2 hod.

15.

Miháliková Oľga

Nátery lavičiek - 2 hod.

16.

Miháliková Saška

Nátery lavičiek - 2 hod.

17.

Slabej Milan st.

Demontáž pletiva na sídlisku Stred + foto dokumentácia - 2 hod.

Som za krajší Tisovec 3

Už po tretí krát sa v našom meste organizovala celomestská brigáda "SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC". Iniciátorom prvého ročníka a zároveň aj autorom názvu brigády, bol práve náš oddiel. Druhý ročník si organizovanie brigády vzalo pod patronát Občianske združenie TisArt. Mesto Tisovec bolo v oboch prípadoch spoluorganizátorom. Teraz sa stalo jej hlavným a jediným organizátorom. Som presvedčená, že obyvateľom nie je ľahostajné v akom prostredí žijú. Svedčí o tom vysoká účasť ľudí v minulých dvoch ročníkoch, ktorí pomáhali pri čistení verejných priestranstiev. 17 „KOS-ákov“ opäť pridalo ruku k dielu a aj tento rok pomohlo pri zveľaďovaní nášho mesta. Možnosť upratať vo svojom okolí však mali aj všetci občania, pretože čistota mesta je aj vizitkou jeho obyvateľov. Sídliská plné odpadkov, ohorkov z cigariet, obalov z potravín, nábytku…Taká je realita dnešných dní. Účasť bola slabšia ako po minulé dva roky. Zlyhal marketing? Reklama podujatia sa okrem pár hlásení v mestskom rozhlase, ktorý nie všade dostatočne počuť, uskromnila len na sociálnu sieť a na mestskú webovú stránku. Na internet sa však nedá priveľmi spoliehať, nemajú k nemu prístup všetci obyvatelia mesta. Aj vyhlásenie brigády bolo akosi narýchlo, bez dostatočného predstihu. Plagát žiadny. Brigáda prebiehala už od 10:00 hod. až do cca 18:00 hod. Dopoludnia upratovali študenti a žiaci, popoludní žiaci s rodičmi, organizácie a všetci ostatní, podľa toho, kto kedy mohol. Na ihrisku Stred sa demontovalo staré, poškodené pletivo, natreli sa stĺpiky, vyčistilo miesto v jeho okolí, aby bolo pripravené na montovanie nového pletiva. Tu pomohol aj jeden náš člen. V Rimavskej Píle si obyvatelia vyčistili okolie pamätníka Terézie Vansovej. Pre štyroch členov nášho klubu bola cieľom časť koryta rieky Rimava, v ktorej sme "zachraňovali" smeti... Bohužiaľ, poniektorí ľudia si stále mýlia prírodu so smetiskom. Odpadky sme v plastových vreciach vyhadzovali do pristavených kontajnerov. Ďalšia naša päťčlenná turistická skupinka ošetrila lavičky novými nátermi pri škole a popri Rimave. Traja členovia oddielu sa v Daxnerovom dome podieľali na rekonštrukcii okenných rámov. Jedna členka sa aktivizovala na Jesenského ulici, iná zasa v partii na sídliskách pri Hradovej a Daxnerovej ulici. Okolie turistického smerovníka s prírodným oddychovým miestom pre turistov v Rovni a jeho vyčistenie a skrášlenie si už tradične vzala pod patronát ďalšia naša členka.

Na konci brigády bola pre všetkých brigádujúcich odmenou minerálka, párky a pivo. Občerstvenie v MsKS mali „pod palcom“ pracovníčky Mestskej knižnice a bolo určené pre všetkých, ktorí si v dnešnej uponáhľanej dobe našli trochu času, aby z vlastnej vôle prispeli k čistote a skrášleniu nášho životného priestoru. Verím, že sa o rok stretneme a už opäť vo väčšom počte a táto akcia sa stane akousi tisovskou tradíciou. Každému z nás by malo záležať na tom, v akom prostredí žije. Robert Green Ingersoll raz povedal: V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky:“ A tie si budeme bez rozdielu napokon znášať všetci. Aj v Tisovci.

                                                                                 Andrea Blahová, KST TO KOS Rimavská dolina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. júl 2019, štvrtok - odstraňovanie popadaných stromov, vysekávanie konárov a vyžínanie buriny zasahujúcej do chodníka a spriechodňovanie chodníka na Hradovú.

Zúčastnení: Michal Kojnok - 3,5 hod., Dušan Kojnok, Róbert Buchta - po 3 hodiny, Milan Slabej ml., Oľga Miháliková - po 2 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a 8. august 2019, streda, štvrtok - náter lavičiek na Obadovom očku /6/ a na Krivej /3/.

Zúčastnení: Róbert Buchta a Dušan Kojnok - po 3 hodiny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. august 2019, pondelok - 1. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov.

Zúčastnení: Róbert Buchta a Dušan Kojnok - po 2 hodiny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. august 2019, utorok - 2. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov.

Zúčastnený: Cyril Huňa - 1,5 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. august 2019, utorok - 3. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, M. Kojnoková - po 3 hodiny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. august 2019, streda - 1. a 2. náter zadnej časti dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnený: Cyril Huňa - 1 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. august 2019, sobota - 3. náter zadnej časti dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Dušan Kojnok - po 0,5 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. august 2019, piatok - stavba nového dvojkríža a vatry SNP

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Mário Keleti, Andrej Blaho, Tomáš Dianiška - po 4 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. september 2019, sobota - 3. brigáda na Šťavici - brúsenie a pokus o náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 9:30 hod. - 17:30 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. september 2019, nedeľa - 4. brigáda na Šťavici - brúsenie stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 13:00 hod. - 18:30 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. september 2019, pondelok - 5. brigáda na Šťavici - prvý náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 15:00 /17:00/ hod. - 19:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. október 2019, utorok - 6. brigáda na Šťavici - náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 17:00 hod. - 19:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. október 2019, streda - 7. brigáda na Šťavici - druhý náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 17:00 hod. - 19:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. október 2019, štvrtok - 8. brigáda na Šťavici - dokončenie náterov stropu.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 16:00 /16:30/ hod. - 19:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. október 2019, piatok - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie chodníka na Hradovej.

Zúčastnení: Jiří Brož, Milan Slabej st. - 9:30 - 11:00 hod. /po 1,5 hod./

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2019, utorok - 9. brigáda na Šťavici - oprava vydutej podlahy v podkroví.

Zúčastnený: Róbert Buchta - 1 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. november 2019, sobota - 10. brigáda na Šťavici - inštalácia a zapájanie elektriny, oprava hornej podlahy

Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Miroslav Gabriel, Roman Petróczy  - po 2 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. december 2019, nedeľa - 11. brigáda na Šťavici - dokončenie opravy hornej podlahy, úpravy a opravy šporáka

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Mário Keleti - 14:00 - 16:00 hod.  po 2 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. december 2019, streda - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie NCH na Hradovej.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Milan Slabej st. - 10:00 - 11:30 hod. /po 1,5 hod./

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. december 2019, nedeľa - 12. brigáda na Šťavici - obklad komína v podkroví a obklad steny za šporákom, úprava elek. vedenia

Zúčastnení: Róbert Buchta, Miroslav Gabriel, Roman Petróczy - 13:30 - 16:30 hod.  po 3 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. december 2019, pondelok - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie NCH na Hradovej.

Zúčastnení: Jiří Brož, Milan Slabej st. - 9:30 - 10:30 hod. /po 1 hod./

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. december 2019, nedeľa - 13. brigáda na Šťavici - dokončenie obkladu komína v podkroví a za šporákom

Zúčastnení: Róbert Buchta, Roamn Petróczy, Miroslav Gabriel - 12:00 - 15:00 hod.  po 3 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R  O  K    2 0 1 8

5. január 2018, piatok - odstraňovanie popadaných stromov a spriechodňovanie chodníka na Hradovú.

Zúčastnení: Ján Bútor a Martin Kuchta. Trvanie brigády cca 3 hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. január 2018, sobota - 1. brigáda na Šťavici - výroba rebríka, zatepľovanie strechy.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta. Trvanie cca 6 hodín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. január 2018, nedeľa - 2. brigáda na Šťavici - dokončenie zatepľovania strechy.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta, Pavel Blaho. Trvanie cca 6 hodín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. január 2018, nedeľa - upravenie a upratanie priestoru pod zástavou na Hradovej po akcii z predošlého dňa a znesenie kahancov.

Zúčastnení: Milan Slabej st., Pavel Blaho a Dušan Kojnok. Z nečlenov Vít Mrhal z ČR. Trvanie 2 hodiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. február 2018, piatok - 3. brigáda na Šťavici - doprava a vyloženie materiálu na nasledujúcu

brigádu

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie 1,5 hodiny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. február 2018, sobota - 4. brigáda na Šťavici - zamurovanie výklenku pod južným oknom, vysekávanie drážok pod plánované elektrické vedenie a iné drobné úpravy

Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Dušan Kojnok. Trvanie 4,5 hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. február 2018, sobota - 5. brigáda na Šťavici - vyrovnávanie stien lepením polystyrénu a jeho upevňovanie tanierovými hmoždinkami

Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta. Trvanie 5,5 hodiny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. apríl 2018, piatok od 14:00 hod. - 6. brigáda na Šťavici - úprava okolia nehnuteľnosti, vysekávanie tŕňov, buriny, hrabanie, čistenie

Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová, Cyril Huňa, Valéria Parobeková, Zuzana Gažúrová, Jozef Kušpál, Milan Cavar. Trvanie 4,5 hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. apríl 2018, nedeľa od 10:00 hod. - 7. brigáda na Šťavici - pílenie a pribíjanie dosiek pod plánovaný obklad v podkroví, upratanie podkrovia

Zúčastnení: R.Buchta, Pavel Blaho, D.Kojnok. Trvanie 4,5 hodiny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. apríl 2018, pondelok od 14:15 hod. - 8. brigáda na Šťavici - vysekávanie buriny, hrabanie, čistenie, úprava okolia

Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová, Cyril Huňa, Valéria Parobeková, Zuzana Gažúrová, Mariana Byssová, Dominik Cavar, Andrej Cava, R.Buchta.         Trvanie 4 hodiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. apríl 2018, sobota od 7:30 hod. - príprava gulášu pre účastníkov 35. výstupu na Hradovú

Zúčastnení: Rudolf Keleti, Blažka Svinčiaková, Mirka Kojnoková. trvanie cca 7 hodín.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. apríl 2018, nedeľa od 10:00 hod. - značkovanie modrej trasy od Šťavice po Dielik

Zúčastnení: Milan Cavar, D.Kojnok. Trvanie 7,5 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. apríl 2018, utorok od 14:30 hod. - 9. brigáda na Šťavici - postrek buriny v okolí "Skladu" turistov.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Dominik Cavar. Trvanie 1 hodina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. máj 2018, piatok - doznačkovanie modrej trasy od Šťavice po Dielik

Zúčastnený Milan Cavar. Trvanie 2 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2018, utorok od 10:00 hod. - 10. brigáda na Šťavici - pribíjanie dosiek pod obklad na štítových stenách podkrovia, sekanie otvoru na zástrčku, pribíjanie tanierových hmoždiniek okolo okien a dverí na prízemí.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Mário Keleti, D.Kojnok. Trvanie 4 hodiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. máj 2018, piatok od 7:30 hod. - 11. brigáda na Šťavici - vykládka dreveného obkladu a uloženie do domčeka.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Rudolf Keleti, Jiří Brož. Trvanie 2 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. máj 2018, sobota od 13:00 do 20.00 hod. - 12. brigáda na Šťavici - omietanie komína

Zúčastnení: Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Mário Keleti. Trvanie 7 hodín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. máj 2018, nedeľa od 10:00 do 15.00 hod. - 13. brigáda na Šťavici - omietanie okolo dvier a okien, inštalácia rohovníkov na prízemí a dreveného obkladu v podkroví, značkovanie trasy od Tisovca, násypom po Šťavicu.

Zúčastnení: Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Róbert Buchta, Mário Keleti.Trvanie 5 hodín + Milan Cavar /2 hod./ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. máj 2018, streda od 17:30 do 20.30 hod. - 14. brigáda na Šťavici - kosenie okolo domčeka, inštalácia dreveného obkladu v podkroví.

Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová /1 hod./ Róbert Buchta, Mário Keleti /3 hod./, Pavel Blaho /1 hod./

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. máj 2018, štvrtok od 17:00 do 20.00 hod. - 15. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia

Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Mário Keleti. Trvanie: 3 hodiny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. máj 2018, sobota od 15:00 do 19.00 hod. - 16. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia

Zúčastnení: Pavel Blaho, Mário Keleti. Trvanie: 4 hodiny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. máj 2018, pondelok od 10:30 do 13.30 hod. - 17. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia, zametanie

Zúčastnený: Pavel Blaho. Trvanie: 3 hodiny. 

                                 od 17:00 do 19.00 hod. - obklad podkrovia, tmelenie komína

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta. Trvanie: 2 hodiny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. máj 2018, streda od 8:30 do 13.30 hod. - 18. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia, sekanie cez základy pre prívod elektriny

Zúčastnený: Pavel Blaho. Trvanie: 5 hodín.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. máj 2018, sobota od 8:00 do 13.30 hod. - zabezpečenie stanovíšť pre akciu Z rozprávky do rozprávky

Zúčastnení: Dušan Kojnok, Martina Vlčeková, Emka Vlčeková, Miroslav Kojnoková /4,5 h./.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. máj 2018, sobota od 10:00 do 19.30 hod. - 19. brigáda na Šťavici - inštalácia dreveného obkladu pod strechou

Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Buchta /9,5 hod./, D. Kojnok /6 hod./, Miroslav Maťko /2 hod./

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. máj 2018, nedeľa od 10:00 do 15.30 hod. - 20. brigáda na Šťavici - obklad západnej štítovej steny, inštalácia zostávajúcich 5 rohovníkov a sieťkovanie nad oknom a dverami v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Buchta, D.Kojnok /5,5 hod./, M.Gabriel, M.Keleti /4 hod./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. máj, pondelok - demontáž smerových tabuliek pri zdravotnom stredisku, ich renovácia a prvý náter samorastu

Zúčastnení: Jaroslav Vančík / 8 hodín/ Oľga Miháliková /1 hodina/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. máj, utorok - renovácia smerových tabuliek, výroba drevených striešok na samorast a druhý náter samorastu

Zúčastnení: Jaroslav Vančík /6 hodín/, Oĺga Miháliková /1 hodina/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. jún 2018, sobota od 13:00 do 14.00 hod. - inštalácia smerových tabuliek a striešok na samorast

Zúčastnený: Jaroslav Vančík

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. jún 2018, nedeľa od 10:00 do 16.30 hod. - 21. brigáda na Šťavici - obklad východnej štítovej steny, inštalácia elektrického vedenia

Zúčastnení: Martin Kuchta, Róbert Buchta a Pavel Blaho /6,5 hod./, o občerstvenie sa postarali Ingrid Guzmová a Andrea Blahová /1 hod./

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. jún 2018, štvrtok od 16:00 do 17.00 hod. - 22. brigáda na Šťavici - vykládka dovezeného materiálu - 25 vriec lepidla a OSB dosky

Zúčastnení: C.Huňa, D.Liptay, D.Cavar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. jún 2018, sobota od 11:30 do 13.00 hod. - 23. brigáda na Šťavici - upratovanie podkrovia

Zúčasnení: Pavel Blaho, Andrej Blaho

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. jún 2018, nedeľa od 9:00 do 19.00 hod. - 24. brigáda na Šťavici - inštalácia krycích líšt na obklad v podkroví, upratanie a vysávanie podkrovia, položenie podlahy s OSB dosiek, stierkovanie stien lepidlom a sieťkami v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Petróczy, M. Gabriel, D. Kojnok /10 hod./, J. Kušpál, M. Kojnoková /5 hod./, A.Blahová /3 hod./

10. jún 2018, nedeľa od 9:00 do 13.00 hod. - renovácia a nátery náučných turistických informačných panelov a lavičiek na Šťavici, v sedle Dielik, v Martinovej doline a na autobusovom nástupišti

Zúčastnení: C.Huňa, O.Miháliková, P.Čipková, S.Hrončeková, A.Blahová, I.Guzmová, Z.Gažúrová, M.Byssová, M.Slabej st. /4 hod./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. jún 2018, streda - 25. brigáda na Šťavici - nákup chýbajúcich líšt a lištovanie v podkroví

Zúčastnený Pavel Blaho - /1 hodina/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. jún 2018, štvrtok - renovácia a náter turistického smerovníka, lavičiek, prístrešku a úprava okolia posedenia v doline Roveň

Zúčastnená Katarína Mešková - /2,5 hodiny/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. jún 2018, piatok - 26. brigáda na Šťavici - tmelenie špár v podkroví

Zúčastnený Pavel Blaho - /2,5 hodiny/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. jún 2018, štvrtok -  VEĽKÁ CELOMESTSKÁ BRIGÁDA , alebo  SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC 2

Zúčastnení: 17 členov za KST TO KOS Rim. dolina:

                  - J.Brož, Z.Brožová, J.Folková - Šťavica - kosenie, hrabanie, zber odpadkov

                  - M.Bútorová - hrabanie pokosenej trávy na stanovištiach pri križovatke bývalého Srdiečka

                  - P.Čipková, S.Hrončeková - úprava chodníka popod schodmi pri ev. kostole

                  - I.Guzmová, J.Hoosová, O.Miháliková, S.Miháliková, J.Kubíniová, N.Kubíniová - náter lavičiek pri kostole a pri tržnici

                  - C. Huňa, D.Kojnok - vysekávanie náletov z ťahavých tují pri ev. kostole a pri ZŠ, úprava kríkov, hrabanie a úprava trávnika pod tujami a kríkmi

                  - J.Kušpál - čistenie rigolov pri parku vedľa budovy Služby mesta Tisovec

                  - M.Kojnoková - okolie MsKS + pomoc pri úprave zelene pri ZŠ

                  - M.Slabej st. - fotografická dokumentácia brigády

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. jún 2018, nedeľa od 11:30 do 16:00 hod. -  Prameň Rimavy - kosenie trávy a vysekávanie náletových drevín na prístupovom chodníku a v okolí prameňa + náter prístrešku nad prameňom a časti prístrešku nad sedením, vyrovnanie stola.

Zúčastnení: Pavel Blaho, R.Buchta, D.Kojnok, M.Kojnoková /4,5 hod./

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. jún 2018, pondelok od 9:30 do 13:00 hod. - 27. brigáda na Šťavici - prebrúsenie a náter obkladu v podkroví

Zúčastnený Pavel Blaho - /3,5 hodiny/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. - 26. jún 2018 /a iné dni/ - Zber a likvidácia odpadkov na Hradovej

Zúčastnená Oľga Miháliková - /6 hodín/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. jún 2018, utorok - 28. brigáda na Šťavici - opätovné prebrúsenie zatmelených častí obkladu podkrovia

Zúčastnený R.Buchta - /1 hodina/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. júl 2018, štvrtok od 10:00 do 16:00 hod. - 29. brigáda na Šťavici - dokončenie pokládky podlahy z OSB dosiek, dokončenie lištovania, tmelenie a brúsenie obkladu podkrovia

Zúčastnení: R.Buchta, Pavel Blaho, D.Kojnok - 6 hod., catering: M.Kojnoková - /1 hodina/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. júl 2018, piatok - výplň gabiónov okolo budúceho ohniska na Šťavici

Zúčastnení: Dušan Kojnok - 2,5 hod., za mesto: T.Tokár, M.Stejskal, M.Cibuliak ml.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. júl 2018, nedeľa - odstraňovanie popadaných stromov a spriechodňovanie chodníka na Hradovú.

Zúčastnení: Martin Kuchta, nečlen Adam Pindiak. Trvanie brigády cca 2 hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. júl 2018, pondelok - dokončenie výplne gabiónov okolo budúceho ohniska na Šťavici

Zúčastnení: Dušan Kojnok, Michal Kojnok - 1,5 hod., za mesto: T.Tokár, M.Stejskal, M.Cibuliak ml., R.Košičiar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. august 2018, streda - 30. brigáda na Šťavici - kosenie okolo "Skladu" turistov.

Zúčastnený Jiří Brož - 1 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. august 2018, štvrtok - 31. brigáda na Šťavici - hrabanie a odstraňovanie pokosenej buriny a upratovanie okolo "Skladu" turistov.

Zúčastnení: J.Brož, Z. Brožová, V.Parobeková, A.Cavar, D.Cavar - 2 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. september 2018, streda od 12:00 do 16:00 hod. - 32. brigáda na Šťavici - dokončenie náterov v podkroví

Zúčastnení: Pavel Blaho a Andrea Blahová - 4 hodiny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. október 2018, sobota - príprava fazuľového gulášu pre účastníkov 24. Valikinej trasy

Zúčastnení: R. Keleti, M. Keleti, J. Brož, Z. Brožová, A. Cavar - 8 hodín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. október 2018, utorok - 33. Brigáda na Šťavici - prípravné práce pred zavedením elektrických káblov na prízemí, vypratávanie prízemia

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok, C. Huňa, R. Boháčik   - 1 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. október 2018, štvrtok - 34. Brigáda na Šťavici - vykládka stavebného materiálu na víkendové brigády

Zúčastnení: C. Huňa, R. Keleti, J. Brož - 1/2 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. október 2018, sobota, od 10:00 hod. - 35. Brigáda na Šťavici - vypratávanie prízemia, prípravné práce na betónovanie podlahy, preosievanie piesku

Zúčastnení: R. Buchta, P. Urbánoš - 5 hod. M. Keleti - 4 hod. C. Huňa, J. Hoosová, Jiří Brož - 3 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. október 2018, nedeľa, od 9:00 hod. - 36. Brigáda na Šťavici - pomocné práce a betónovanie podlahy v prízemí

Zúčastnení: R. Buchta, M. Kuchta, J. Bútor, M. Gabriel, Jiří Brož - 5,5 hod. M. Keleti - 5 hod. J. Kušpál - 4,5 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. október 2018, utorok, - 37. Brigáda na Šťavici - upratanie okolia domčeka, likvidácia a odvoz odpadu

Zúčastnení: R. Buchta, M. Keleti, D. Kojnok - 1 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uskutočnených celkom 56 brigád. Odpracovaných celkom 765 hodín.

Z toho:

 1 x - Na NCH Hradová, Voniacaodpracovaných 55 hodín

 1 xÚprava a čistenie studničky v Čiernej horeodpracov. 6 hodín

 1 xÚprava okolia a nátery prístreškov pri prameni Rimavy18 hodín

 3 xPreznačkov. modrej turis.trasy Tisovec - Dielikodprac. 19 hodín

 3 xRenovácia turis. smerovníka pred zdrav.stred.odprac. 17 hodín

 1 x - V meste a okolí na celomestskej brigádeodpracovaných 76 hod.

 2 xPríp. pokrmu na 35. výstup na Hradovú a Valikinu trasu – 52 hod.

37 x - Na Šťavici priSkladeturistovodpracovaných 522 hodín

 

 

Sumár členov v účasti na brigádach

                  v roku 2018

 

P.č.

 

Č L E N O V I A

Počet/hodiny

1.

Pavel BLAHO

        23 - 97

2.

Róbert BUCHTA

        22 - 93

3.

Dušan KOJNOK

        18 - 70

4.

Mário KELETI

        15 - 66

5.

Martin KUCHTA

          8 – 36,5

6.

Jiří BROŽ

        11 - 35

7.

Miroslav GABRIEL

          6 - 32

8.

Miroslava KOJNOKOVÁ

          7 – 28,5

9.

Cyril HUŇA

         11 - 24

10.

Zlatica BROŽOVÁ

           6 – 23,5

11.

Roman PETRÓCZY

           4 – 22,5

12.

Jozef KUŠPÁL

           4 – 17,5

13.

Rudolf KELETI

           4 - 17

13.

Oľga MIHÁLIKOVÁ

           4 - 17

14.

Milan CAVAR

           4 – 15,5

15.

Jaroslav VANČÍK

            6 - 14

16.

Zuzana GAŽÚROVÁ

            3 - 12

17.

Milan SLABEJ st.

            3 - 10

18.

Ingrid GUZMOVÁ

            5 - 9

19.

Ján BÚTOR

            2 - 8,5

19.

Valéria PAROBEKOVÁ

            2 - 8,5

20.

Dominik CAVAR

            4 - 8

20.

Andrea BLAHOVÁ

            3 - 8

20.

Saskia HRONČEKOVÁ

            2 - 8

20.

Mariana BYSSOVÁ

            2 - 8

20.

Andrej CAVAR

            2 - 8

20.

Petra ČIPKOVÁ

            2 - 8

21.

Jarmila HOOSOVÁ

            2 - 7

22.

Blažena SVINČIAKOVÁ

            1 - 6

23.

Peter URBÁNOŠ

            1 - 5

24.

Martina VLČEKOVÁ

            1 - 4,5

24.

Ema VLČEKOVÁ

           1 - 4,5

25.

Jana KUBÍNIOVÁ

           1 - 4

25.

Mária BÚTOROVA

           1 - 4

25.

Jarmila FOLKOVÁ

           1 - 4

25.

Eva CAVAROVÁ

           1 - 4

25.

Nina KUBÍNIOVÁ

           1 - 4

25.

Saška MIHÁLIKOVÁ

           1 - 4

26.

Katarína MEŠKOVÁ

           1 – 2,5

27.

Miroslav MAŤKO

           1 - 2

28.

Andrej BLAHO

           1 – 1,5

28.

Michal KOJNOK

           1 – 1,5

29.

Dušan LIPTAY

           1 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_________________R  O  K     2 0 1 7_______________

V roku 2017 bolo uskutočnených celkom 35 brigád.

Odpracovaných celkom 787 hodín.

Z toho: 30 x - Na Šťavici pri „Sklade“ turistov – odpracovaných 607 hodín

1 x - Na Náučnom chodníku Hradová – odpracovaných 12 hodín

1 x - V meste a okolí na celomestskej brigáde – odpracovaných 90 hodín

1 x – Nátery dvojkríža na obadovom očku – odpracovaných 12 hodín

1 x – Stavba a príprava vatry – odpracovaných 23 hodín

1 x – Príprava a varenie pokrmu na Valikinu trasu – 27 hodín

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. november 2017, nedeľa - 30. brigáda na Šťavici

Montovanie vonkajších parapetných dosiek zabezpečili v čase cca od 16:00 do 17:30 hod. Ľubo Rosiar, Jiří Brož a Milan Cavar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. november 2017, sobota - 29. brigáda na Šťavici

Finále projektu "Turisti pod strechou aj v teple". Zavŕšenie prác na zateplení budovy "skladu" turistov na Šťavici. Na dokončení zatepľovania nanášaním omietky sa podieľala stará známa partia našich aktívnych členov od 9:00 hod. do 16:30 hod. Aj napriek výzvam aj k iným členom oddielu k aktivite na záverečnej zatepľovacej brigáde, títo nereagovali. Aj to je prístup. Vďaka však tým aktívnym, ktorým nebolo zaťažko venovať svoj voľný čas a sily našej nemovitosti. Poďakovanie patrí: Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Róbert Buchta, Ján Bútor, Martin Kuchta, Mário Keleti, Pavel Blaho, Jiří Brož. Catering a doprava: Alenka Buchtová za pomoci Andrejky Blahovej. Ešte raz, veľká vďaka všetkým aktívnym. Náš projekt môžeme uzatvoriť, vyúčtovať a vyhodnotiť pre Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron ako úspešný a načas ukončený.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. november 2017, utorok - 28. brigáda na Šťavici

Od 8:30 do 10:30 náter múrov penetrákom. Zúčastnení: Dušan Liptay a Milan Slabej st.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. november 2017, nedeľa - 27. brigáda na Šťavici

Od 12:30 do cca 16:30 hod. osádzanie rohovníkov. Zúčastnení: M.Gabriel, R.Buchta, M.Keleti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. október 2017, sobota - 26. brigáda na Šťavici

"Turisti pod strechou a v teple".
Pod týmto názvom sme podali projekt v Partnerstve Muránska planina-Čierny Hron. Nadväzuje tak na vlani podaný a podporený projekt "Turisti pod strechou". A aj vďaka ich finančnej podpore a sponzorskej podpore a pomoci nášho nového člena Ľuba Rosiara z R.Soboty a hlavne vďaka niektorým šikovným členom TO KOS Rim. dolina sme dokázali zatepliť našu malú nehnuteľnosť.
A práve dnes, sa dozatepľovalo a ďalšia etapa rekonštrukcie "skladu" turistov je pred finišom. Chýba už len omietka.
Dnešná brigáda na Šťavici, 28.10. 2017, sobota od 9:30 hod.
Dokončenie zateplenia na východnom štíte budovy a jeho spevnenie tanierovými hmoždinkami, osieťkovanie a inštalácia rohovníkov na oknách a dverách.
Vďaka zúčastneným brigádnikom /R.Petróczy, M.Gabriel, M.Keleti, M.Kuchta, C.Huňa a J.Brož/ môžeme skonštatovať, že "Sklad" turistov je už kompletne zateplený.
Dobrá práca, páni!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. október 2017, sobota – Príprava a varenie pokrmu na Valikinej trase

Šéfkuchár Rudolf Keleti, pomocníci: Valika Parobeková a Jiří Brož.Viac tu: https://tokosrimdolina.webnode.sk/novinky/brigadnicka-cinnost/

21. október 2017, sobota – Príprava a varenie pokrmu na Valikinej trase

Šéfkuchár Rudolf Keleti, pomocníci: Valika Parobeková a Jiří Brož.Viac tu: https://tokosrimdolina.webnode.sk/novinky/brigadnicka-cinnost/

22. október 2017, nedeľa - 25. brigáda na Šťavici

Nedeľňajšia brigáda na Šťavici od 11:00 do 16:00 hod. za účasti dvoch členov.
R.Buchta a M.Gabriel dokončili osieťkovaním spodnú časť severnej steny a vyšpaletovali severné okno na poschodí. Vďaka.
Najbližšia brigáda: sobota, 28.10. 2017 od 10:00 hod. Vítaný je každý dobrovoľník.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. otóber 2017 - Príprava a varenie pokrmu na Valikinej trase.

Šékuchár Rudof Keleti, pomocníci: Jiří Brož a Valéria Parobeková.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. október 2017, sobota – Príprava a varenie pokrmu na Valikinej trase

Šéfkuchár Rudolf Keleti, pomocníci: Valika Parobeková a Jiří Brož.Viac tu: https://tokosrimdolina.webnode.sk/novinky/brigadnicka-cinnost/

15. október 2017, nedeľa - 24. brigáda na Šťavici

od 10:00 do 18:00 hod. - zateplenie západného štítu a jeho osieťkovanie, špaletovanie okolo okien a dverí a osieťovanie východnej steny.
Brigádnici: M.Gabriel, R.Petróczy, R.Buchta, M.Kuchta, M.Keleti, D.Kojnok. Catering a doprava: M.Kojnoková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2017, nedeľa - 23. brigáda na Šťavici

od 10:30 do 17:00 hod. - ďalšia brigáda, tentokrát lepenie sieťky na fasádu zadnej a čelnej steny.

Zúčastnení: R.Petróczy, M.Gabriel, M.Kuchta, M.Keleti, D.Kojnok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. september 2017, nedeľa - 22. brigáda na Šťavici

Upevňovanie prilepeného polystyrénu tanierovými hmoždinkami od 9 - do 14:30 hod. Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Martin Kuchta, Milan Slabej st., D.Kojnok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. september 2017, sobota - 21. brigáda na Šťavici

Zatepľovanie fasády. Inštalácia a lepenie polystyrénu, osekanie buriny okolo budovy skladu. Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Ján Bútor, Martin Kuchta, Cyril Huňa, Dušan Kojnok od 9-tej do 19-tej.   M.Kojnoková, A. Blahová a A. Buchtová - catering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. september 2017, sobota - 20. brigáda na Šťavici

Montáž štartovacích líšt, príprava na zatepľovanie, upratanie interiéru. Zúčastnení: R.Buchta, J.Bútor, M.Kuchta, M.Keleti. Od 10 do 14:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. september 2017, sobota - 19. brigáda na Šťavici

Omietanie, vakovanie vonkajších stien. Zúčastnení: R.Petróczy, M.Keleti, Pavel Blaho od 11 do 16:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. august 2017, štvrtok - 18. brigáda na Šťavici

Omietanie, vakovanie vonkajšej bočnej steny. Zúčastnení: Róbert Buchta a Mário Keleti od 17:00 do 19:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. august 2017, nedeľa - Príprava a stavanie vatry SNP.

Asi trojhodinová príprava a stavanie vatry.
Stavitelia: Róbert Buchta, Martin Kuchta, Pavel Blaho, Mário Keleti, Dušan Kojnok, Andrej Blaho, Ján Petróczy ml., Norbert Grilli.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. august 2017, štvrtok - 17. brigáda na Šťavici

Vakovanie vonkajších stien. Zúčastnení: R.Buchta, J.Petróczy ml., M.Gabriel, M.Keleti. 17:30 - 19:30 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. august 2017, utorok - 16. brigáda na Šťavici

Vakovanie vonkajších stien. Zúčastnení: R.Buchta, R.Petróczy, M.Gabriel, M.Kuchta, D.Kojnok, M.Keleti. 17:00 - 20:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. august 2017, nedeľa - 15. brigáda na Šťavici

Od 11-tej do 17-tej hod. omietanie, vakovanie interiéru v zložení: R.Buchta, R.Petróczy, M.Gabriel, M.Kuchta, N.Grilli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. august 2017, štvrtok - 14. brigáda na Šťavici

Rovnako aj vo štvrtok,17.8.2017 pokračovanie omietania v zložení R.Buchta, D.K. a Pavel Blaho.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. august 2017, utorok - 13. brigáda na Šťavici

Po nedeľňajšej /13.8.2017/ brigáde v "Sklade" turistov, kedy M.Kuchta, J.Bútor a O.Bálint založili ďalšie špalety, pokračovali v prácach R.Buchta a D.K. aj v utorok, 15.8.2017 v podvečer. Práce je stále dosť, len turistov ochotných pomôcť a prispieť k urýchleniu stavebných prác akosi pomenej. Každý môže pomôcť, stačí sa len ohlásiť u predsedu oddielu a dohodnúť druh práce, termín a čas. Každá aktivita v tomto smere je vítaná.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. august 2017, nedeľa - 12. brigáda na Šťavici

Zakladanie ďalších špaliet v nedeľu, 13.8.2017 - J.Bútor, M.Kuchta a O. Bálint. a rovnako aj vo štvrtok,17.8.2017 pokračovanie omietania v zložení R.Buchta, D.K. a Pavel Blaho. Najbližšia brigáda v nedeľu, 20.8.2017 od 10:00 hod.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. august 2017, štvrtok - 11. brigáda na Šťavici

10. august bol venovaný podvečernej 2,5 hodinovej brigáde na omietaní prvých založených špaliet v "Sklade" turistov na Šťavici, za účasti 3 členov oddielu /M.Kuchta, R.Buchta, D.K./.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.júl 2017, sobota - nové nátery slovenského dvojkríža

V poslednú júlovú sobotu zaodel do "nového šatu" Mário Keleti a Pavel Blaho za asistencie Samka a Katky Keletiovej slovenský dvojkríž na Obadovom očku.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. júl 2017, utorok - 9. a 10. brigáda roku 2017 - na Šťavici!

Pokračujeme úspešne ďalej. Dnes 2 brigády.
Obedňajšie prvé zakladanie dosiek na špalety / Martin Kuchta, Ján Bútor, Dušan Hadar/.
Popoludní osekávanie a zasekávanie do starej omietky, zdrsňovanie povrchu pôvodnej omietky /Cyril Huňa a Rudolf Keleti/. Vďaka Vám!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. júl 2017, nedeľa - 8. brigáda roku 2017!

Zamurovanie výklenku za budúcim schodiskom.

Zúčastnení: R.Buchta, M.Kuchta, D.Kojnok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. júl 2017, piatok - 7. brigáda roku 2017 - na Šťavici

Odstraňovanie starej omietky nad oknami a dverami v "sklade" turistov na Šťavici. Zúčastnený Jaroslav Hoos. Vďaka!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. júl 2017, streda - Hradová potrebovala opäť našu pomoc

Sviatok vierozvestcov sme oslávili pracovne, alebo Hradová pripravená na turistov!
Po nedávnej kalamite spadlo zasa niekoľko stromov. Tie sme odstránili, rovnako aj burinu, pŕhľavu a konáre zasahujúce do chodníka v jeho spodnej časti.
Hradová je tak opäť priechodná a pripravená na turistov.

O spriechodnenie chodníka sa postarali títo aktívni členovia KST TO KOS Rimavská dolina: Cyril Huňa, Martin Kuchta, Jaroslav Hoos, Dušan Kojnok, Saskia Hrončeková, Róbert Buchta. Fotodokumentácia Milan Slabej st. a D.K.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. jún 2017 -  VEĽKÁ CELOMESTSKÁ BRIGÁDA , alebo  SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC

Veľká vďaka patrí všetkým členom nášho TO KOS Rimavská dolina, ktorí svojou účasťou podporili celomestskú brigádu konanú v stredu, 21. júna 2017. Je potešiteľné, že práve náš klub mal na brigáde najpočetnejšie zastúpenie a to až 30 turistov. Boli sme rozdelení do rôznych častí mesta a jeho okolia. Niektorí zbierali odpadky od Dielika po Tisovec, či od Kordových lúčok po katolícky kostol na Sládkovičovej ulici, alebo aj smerom do Rimavskej Píly, ďalší sa venovali koseniu a zberu odpadkov na Šťavici, alebo na Malinovského ulici, na sídlisku od Hradovej po Daxnerovu ulicu, či od zdravotného strediska po pekáreň Pod Hradovou.

Všetky lokality, kde sa pracovalo, na fotografiách, ktoré máme v našej skupine na Facebooku nie sú zachytené, ale to sa naozaj ani nedalo. Brigádnici boli takmer všade, v každej časti Tisovca. Dôležitý je však výsledok. A ten bol po 21. júni viditeľný. A čo je obdivuhodné, ale na druhej strane smutné pre tisovčanov, že Tisovec a jeho okolie nám prišli pomôcť upratať a skrášliť aj naši členovia TO KOS z Hnúšte. Katka Knappová a Jozef Kušpál. Vďaka Vám!
Veľká vďaka však patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili túto akciu a zúčastnili sa jej! A to tričko, ktoré dostal každý vopred prihlásený účastník, nech je Vám nielen ako darček od oddielu, ale aj ako spomienka na túto akciu. Ďakujeme si navzájom.

O brigáde aj TU: https://www.tvrimava.sk/

RIMAVINYč. 26/2017: https://www.facebook.com/pg/tvrimava/videos/?ref=page_internal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva:

"SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC!"
Veľká celomestská brigáda na skrášľovaní Tisovca a jeho okolia: "SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC" už tento mesiac!

Mesto Tisovec vyhlásilo na základe podnetov občanov, Komisií pri mestskom zastupiteľstve v Tisovci a poslancov MsZ na dátum 21. júna 2017 /streda/ veľkú pracovnú brigádu.

Oslovení sú všetci občania a sympatizanti Tisovca, školy, mestské organizácie, firmy, podniky, športové kluby, občianske združenia, záujmové spolky a krúžky, proste všetci, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú, pracujú, pohybujú sa.

Keďže náš turistický oddiel by nemal a nesmie na podobnej akcii chýbať, obraciam sa na všetkých členov TO KOS, ale aj ich rodinných príslušníkov a priateľov. Zúčastnime sa brigády a prispejme aj my svojou účasťou k tomu, aby náš Tisovec a jeho okolie neboli hanbou, ale príjemným a čistým prostredím.
Všetci, ktorí sa môžu v tento deň, 21. júna 2017, brigády zúčastniť, nahláste svoju účasť u predsedu oddielu. Je jedno v ktorom čase prídete, či len na hodinu, dve, či tri, počíta sa každá ochota, čo i len na hodinku, dať najavo svojou účasťou záujem o svoje mesto
Pracovať sa bude počas celého dňa. Od cca 10:00 hod. až do cca 18:00 hod. Dopoludnia študenti a žiaci, popoludní žiaci s rodičmi a všetci ostatní. Proste každý, kedy bude môcť. Zamestnaní mimo Tisovca aj po pracovnej smene.
Zoznam vopred prihlásených a ich registrácia je potrebná nielen z dôvodu rozmiestnenia brigádujúcich na stanovištia a do lokalít, ale aj z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
Aby to nebolo len o práci, ale aj o vzájomných stretnutiach obyvateľov, susedov, priateľov, kolegov, či spolužiakov a tiež aj o humore, dobrej nálade a príjemnom pocite zo spoločného diela, pre každého zaregistrovaného brigádnika bude po odvedenej práci pripravený guláš, pivo, kofola....

Verím, že zámer akcie pomôcť mestu a prírode a zároveň spájať ľudí nám vyjde.

Už vopred ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásia. Či už v kníhkupectve, alebo v Mestskom úrade u prednostu Tibora Tokára.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. máj 2017, utorok - 6. brigáda!

Obíjanie starej vakovky v rohu interiéru v mieste budúceho schodiska.

Zúčastnený: Pavel Blaho.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2017, pondelok - 5. brigáda!

Osadenie vonkajšieho sedenia, stierkovanie štítových stien, domurovanie výklenkov pod stropom.

Zúčastnení: Pavel Blaho, A.Blahová, R.Buchta, J.Bútor, M.Gabriel, M.Keleti, D.Kojnok, M.Kojnoková, M.Kuchta, R. Petróczy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. máj 2017, sobota - 4. brigáda!

Montáž a osádzanie štítových okien.

Zúčastnení: Ľubo Rosiar, Rudolf Keleti st., Zuzana Šimová, Rudolf Keleti ml.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. máj 2017, pondelok - 3. brigáda!

Čistenie okolia "Skladu turistov" a areálu Šťavice, domurovanie štítových stien.

Zúčastnení:Pavel Blaho, M.Gabriel, D.Kojnok, M.Kuchta, V.Kuchta, R. Petróczy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. apríla 2017, nedeľa - 2. brigáda na Šťavici!

Vymurovanie štítových stien na "Sklade turistov" + pomocné práce.

Zúčastnení: Pavel Blaho, J.Bútor, M.Gabriel, D.Kojnok, M.Kuchta, V.Kuchta, R. Petróczy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. apríla 2017, streda - 1. brigáda roku 2017!

Od 8:30 dovoz a vykládka stavebného materiálu a YPOR-iek do "Skladu turistov" na Šťavici.

Zúčastnení: Rudolf Keleti, Dušan Liptay, Milana Slabej st., Rudolf Verkin

Vďaka Vám!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

______________R  O  K   2016_________

 

TURISTI POD STRECHOU
aj vďaka podpore Partnerstva Muránska planinaČierny Hron.
   V roku 2016 turistický oddiel KOS Rimavská dolina odkúpil od mesta Tisovec schátralú budovu bývalého skladu v areáli Šťavice so zámerom ju opraviť a zrekonštruovať, aby nekazila dojem v areáli a aby sa mohla aj nejako využívať. Napríklad ako klub, tzvSkladturistov, ako sme si budovu nazvali, pre členov KST TO KOS, ale i pri poriadaní rôznych športových, kultúrnych, či spoločenských podujatí. So základným vybavením môže slúžiť turistom ako útočisko pri usporadúvaní našich klubových akcií, ale aj turistom z iných klubov a regiónov. Svojim vzhľadom po rekonštrukcii zapadne do prostredia areálu, ktorého revitalizácia mestom Tisovec sa začala a bude pokračovať aj v ďalšom období.
Po uskutočnených brigádach na likvidácii pôvodnej strešnej krytiny, krovu a stropu, zostali z budovy len holé múry. V prvej etape bol náš zámer realizovaný vďaka grantovému programuNaštartujme s Partnerstvom Muránska planinaČierny Hron, spolufinancovaný z Partnerstva Muránska PlaninaČierny Hron. Projekt nášho oddielu „Turisti pod strechou“ získal medzi konkurenciou rôznych iných projektov v hodnotení výberovej komisie Partnerstva najviac bodov a tým aj podporu v sume 600,00. V rámci tohto projektu sa podarilo  budovu zastrešiť, postaviť komín a zhotoviť strop. V nasledujúcej etape sa budú realizovať ďalšie stavebné úpravy a to rekonštrukcia miestnosti, podkrovia a výstavba verandy.
Projekt sa podarilo realizovať a zastrešiť predovšetkým vďaka finančnej podpore Partnerstva Muránska PlaninaČierny Hron a aktivite a práci ochotných členov turistického oddileu KOS Rimavská dolina. Veľkou pomocou nám boli hlavní sponzori materiálu. Predovšetkým fima Mestské lesy Tisovec, s.r.o., a Komínové centrum - Nitra.
Za spoluprácu a pomoc ďakujeme ďalším sponzorom: Grigorij Šamin – Bau trade Hnúšťa, Roman Petróczy, JUDr. Mário Keleti, reštaurácia Kôlnička. Za doposiaľ vykonané práce počas brigád, ktorých sa doteraz uskutočnilo 40, patrí vďaka každému zo zúčastnených.
Výsledkom
úsilia všetkých zainteresovaných sme prispeli k zatraktívneniu nielen areálu Šťavice a okolia Tisovca, ale taktiež k spríjemneniu oddychu širokej verejnosti v jednom z kútov Národného parku Muránska planina.

Róbert Buchta a Dušan Kojnok, KST TO KOS Rimavská dolina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studnička v Martinovej doline má už svoju konečnú podobu.

Stalo sa tak 26. novembra 2016 v rámci brigádnickeho víkendu.

Kým niektorí z členov pracovali na pokládke strešnej krytiny "Skladu" turistov na Šťavici, partia šiestich členov sa vybrala na Voniacu. Náplňou brigády bolo ošetrenie informačného panela na Voniacej novým náterom /ako jediný ho ešte nemal/ a dokončenie studničky v Martinovej doline. 15. novembra roku 2014 sa nová strieška nad prameň síce postavila, ale pre chýbajúce žľaby a válov sa úplne dokončiť nemohla. Až túto jeseň nám poľovníci dopravili na Voniacu žľaby a válov a tak spomínaný víkend bol poslednou možnosťou dať všetko do poriadku. Počasie je neúprosné, nepočká. Materiál sa zniesol z Voniacej k studničke a tá dostala svoj nový vzhľad a náter. Po nájazdoch medveďa bola aj posunutá a labilná, tak sme ju zastabilizovali. Po dvoch rokoch môžeme teda konečne zahlásiť: NA VONIACEJ HOTOVO!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po úspešnej prvej brigáde 1. mája sa šiesti členovia /Buchta, Blaho Paľo, Blaho Peter, Huňa, Verkin, Kojnok/ stretli na ďalšej, v utorok, 31. mája o pol štvrtej popoludní, aby ešte odstránili zeminu z okolia domčeka a pripravili tak priestor na kladenie dlažobných kociek, ktoré nám poskytlo mesto. V stredu, 1. júna, hneď na druhý deň, nám Roman Petróczy aj kocky na Šťavicu  prepravil. Ďakujeme.

15. júna Paľo Blaho rozobral a odstránil strešný štít z dosiek.

20. jún 2016 - Paľo, Robo, Cyro, Jiří, neskôr aj Dušan: zhodenie starej strechy a jej rozobratie

21. jún 2016 - rozbratie a odstránenie stropu, zoškrabávanie starej omietky z vonkajších, aj vnútorných strán múrov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvá plánovaná brigáda roku 2016 už 1. mája!

1. máj 2016, nedeľa: BRIGÁDA podľa plánu činnosti.

Stretneme sa na Šťavici.

Náplňou brigády bude úprava domčeka na Šťavici, ktorý sme ako oddiel odkúpili od mesta za 100,00 €.

Domček si svojpomocne opravíme a začíname prvými prípravnými prácami. Vyčistenie interiéru i okolia, vykopanie rigolu po obvode budovy, prípadne aj zrušenie zvalenej strechy a prípravné práce na vybudovanie novej.

Prosím záujemcov, ktorí sa budú môcť a chcieť brigády zúčastniť, aby sa nahlásili u predsedu oddielu v kníhkupectve.

Predbežný počet musíme vedieť kvôli zabezpečeniu občerstvenia.

Bližšie informácie Mário Keleti a Róbert Buchta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

14. január 2016

Brigáda na Náučnom chodníku Hradová - prepílenie deviatich, cez chodník spadnutých stromov. Vďaka aktivite našich dvoch členov, Milanovi Slabejovi st. a Jiřímu Brožovi je tak chodník na Hradovú opäť pohodlne priechodný. A preto pozývame na najbližší, 5. spomienkový výstup na Hradovú, 29. januára o 16:00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________R   O   K     2 0 1 5______________

Nové nátery na Náučných chodníkoch v okolí Tisovca

Po vlaňajších nových náteroch info panelov na Hradovej sme začali s obnovou náterov na ďalšom našom náučnom chodníku. Vo štvrtok, 30. júla 2015 sme traja /Robo, Jiří a Dušan/ vyrazili okolo 16:30 na Pavlovku a za 3 hodiny dostali nový kabát nielen dva spomínané panely v Čiernej hore a na Pavlovke, ale aj studnička v Čiernej hore a šesť lavičiek, ktoré sú tiež súčasťou týchto informačných bodov.

22. augusta dostali nový šat aj zostávajúce dva panely a lavičky a to na vrchole Tŕstia. Pri pomníku Václava Vraného a nad chatou sa realizovali ďalší aktívni členovia nášho oddielu, Majka Bysová a Martin Kuchta. Patrí im veľké ďakujem. A 25.8. - v utorok stihli vybehnúť aj na Hradovú, kde stihli natrieť 4 striešky panelov. Zvyšné štyri, od zástavy po lúku, opatrili novým náterom v nedeľu, 30. augusta Dušan s Pavlom a Andreou Blahovcami. Striešky na paneloch Náučného chodníka Hradová tak dostali nový náter aj tento rok, pretože aj napriek vlaňajším náterom, práve striešky sú najviac vystavené slnku a poveternostným podmienkam a tie zanechávajú svoje stopy. 

Začali sme už aj s novými nátermi na trase Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie. Zatiaľ má nový náter panel s lavičkami na Dieliku. Stalo sa tak 24. 8. za pomoci Roba Buchtu a Dušana a Mirky Kojnokovcov. V ten istý deň Robo s Romanom inštalovali cez potok brvno, aby sa k Židovskému cintorínu dalo prejsť cez potok aj popri ceste pre autá.

Na rade je dokončiť a novým nátermi opatriť chodník "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie". V utorok, 1. septembra sa podujali v tejto aktivite pokračovať ďalší naši aktívni členovia. Jarka a Jaro Hoosovci kompletne natreli panel s lavičkami nad Ľavkovom a studničku pod Voniacou od tisovskej strany.

Teraz už len čakať, kto ďalší z našich členov bude mať chuť vykonať podobnú činnosť. Všetko náradie a informácie sú k dispozícii u predsedeu oddielu, v kníhkupectve. Je potrebné opatriť novým náterom už len zostávajúce panely chodníka a to na Šťavici, v Martinovej doline, na vrchole Voniacej a studničku od muránskej strany. Na dobrovoľníkov čaká ešte aj strieška nad hlavným informačným bodom NCH Hradová, na križovatke pri zdravotnom stredisku.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým štrnástim ochotným členom nášho oddielu, ktorí sa zúčastnili akcie Mestského úradu "Deň vode a lesu" a vyčistili tak ďalší úsek našej Rimavy. Stalo sa tak vo štvrtok, 13. augusta od 17- tej hodiny. Členovia, ktorým poďakovanie moje, ale i poďakovanie z Mestského úradu patrí:

Pavel Blaho, Andrej Blaho, Jiří Brož, Dušan Liptay, Ľudka Pánisová, Mirka Kochanová, Jakub Kochan, Anka Kochanová, Valika Guspanová, Mária Bútorová, Rudolf Verkin, Ingrid Guzmová, Jarmila Hoosová a Milan Slabej st.

Som rád, že Vás môžem dávať ostatným za vzor.

D.K.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravím priatelia, cez víkend 12. - 13. septembra 2015 by som chcel zorganizovať brigádu na spriechodnenie turistických chodníkov na Fabovej holi. Po vlaňajšej pustošivej víchrici sú stále zaváľané a inak ako dobrovoľnícky sa ich asi spriechodniť nepodarí. Ak je niekto ochotný priložiť ruku k dielu, bude možnosť prenocovať v Terénnom infostredisku v sedle Burda, poprípade, ak by nás bolo viac, vybavila by sa ešte jedna chatka v okolí Fabovej. Strava zatiaľ vlastná, možno sa podarí vybaviť sponzora na guľáš. Správa NP a Mestské lesy Tisovec nám prisľúbili pomoc s vývozom ľudí/materiálu aj s financiami na benzín, Oslovím ešte aj Lesy SR. Kto sa chcete zúčastniť, alebo viac informovať, nahlasujte sa prosím mne na tento mejl, alebo sms na tel č. 0915302913. Keby bol náhodou väčší záujem, budem to limitovať na max 20 ľudí. Vítaný je aj pilčík s vlastnou pílou so skúsenosťami z ťažby, 


predseda RR KST RS
Jaro Brndiar  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČISTENIE Rimavy, odstraňovanie nelegálnych skládok

Vo štvrtok, 13. augusta 2015 o 17:00 hod je zraz pred budovou Mestského úradu.

Zúčastníme sa na základe výzvy Ms úradu na brigáde pri odstraňovaní nelegálnych skládok. K čisteniu Rimavy si prieneste so sebou čižmy, rukavice, prípadne kto má, aj hrable. Ďakujem vopred všetkým za ochotu pomôcť svojmu mestu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové nátery na Náučnom chodníku Tŕstie.

Po vlaňajších nových náteroch info panelov na Hradovej sme začali s obnovou náterov na ďalšom našom náučnom chodníku. Vo štvrtok, 30. júla 2015 sme traja /Robo, Jiří a Dušan/ vyrazili okolo 16:30 na Pavlovku a za 3 hodiny dostali nový kabát nielen dva spomínané panely v Čiernej hore a na Pavlovke, ale aj studnička v Čiernej hore a šesť lavičiek, ktoré sú tiež súčasťou týchto informačných bodov.

22. augusta dostali nový šat aj zostávajúce dva panely a lavičky a to na vrchole Tŕstia. Pri pomníku Václava Vraného a nad chatou sa realizovali ďalší aktívni členovia nášho oddielu, Majka Bysová a Martin Kuchta. Patrí im veľké ďakujeme .A 25.8. - v utorok stihli vybehnúť aj na Hradovú, kde stihli natrieť 4 striešky panelov. Posledné, zvyšné štyri, od zástavy po lúku, opatrili náterom v nedeľu, 30. augusta Dušan s Pavlom a Andreou Blahovcami. Striešky na paneloch Náučného chodníka Hradová tak dostali nový náter aj tento rok, pretože aj napriek vlaňajším náterom, práve striešky sú najviac vystavené slnku a poveternostným podmienkam a tie zanechávajú svoje stopy. 

Začali sme už aj s novými nátermi na trase Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie. Zatiaľ má nový náter panel a lavičky na Dieliku. Stalo sa tak 24. 8. za pomoci Roba Buchtu a Dušana a Mirky Kojnokovcov. V ten istý deň Robo s Romanom inštalovali cez potok brvno, aby sa k Židovskému cintorínu dalo prejsť aj popri ceste pre autá.

V utorok, 1. septembra sa podujali v aktivite pokračovať ďalší naši aktívni členovia. Na rade je dokončiť a novými nátermi opatriť chodník "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie". Jarka a Jaro Hoosovci kompletne natrú panel s lavičkami nad Ľavkovom a studničku pod Voniacou od tisovskej strany a Mário s Robom vynovia zasa panely na Šťavici a v Martinovej doline.

Teraz už len čakať, kto ďalší z našich členov bude mať chuť vykonať podobnú činnosť. Všetko náradie a informácie sú k dispozícii u predsedeu oddielu, v kníhkupectve. Je potrebné opatriť novým náterom už len zostávajúci panel chodníka a to na vrchole Voniacej a studničku od muránskej strany. Na dobrovoľníkov čaká ešte aj strieška nad hlavným informačným bodom NCH Hradová, na križovatke pri zdravotnom stredisku.


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JÚNOVÝCH TURISTICKÝCH AKTIVÍT,

alebo

ČO VŠETKO SA DÁ STIHNÚŤ, KEĎ SA CHCE

Jún bol v turistickom oddieli bohatý nielen na akcie, ale aj na
brigádnickú činnosť. Okrem troch akcií, o ktorých sú samostatné
príspevky v rubrike O akcii po akcii, máme za sebou opäť aj malú brigádnickú činnosť.

Jej náplňou bolo odstránenie buriny a konárov zasahujúcich do chodníka na Hradovej.
Zo všetkých oslovených členov sa ozvali traja. A preto veľké ĎAKUJEM za
aktívny prístup a odozvu na emailovú výzvu - prosbu, patrí Máriovi
Keletimu, Marianovi Meškovi a Milanovi Slabejovi st. Títo traja aktívni
členovia okamžite zareagovali na výzvu predsedu oddielu. Skosili a
zosekali počas víkendu 20. a 21. júna najzarastenejšiu časť chodníka. A
tak je vďaka nim chodník na Hradovú pre turistov a návštevníkov opäť
pohodlne priechodný.

Jarovi Vančíkovi patrí poďakovanie za výrobu nápisov na smerové
tabuľky a ich nátery. Tabuľky - smerovky sú súčasťou turistického
smerovníka na križovatke pri zdravotnom stredisku, ktorý je takto už
kompletný.
Vďaka patrí Mestským lesom, s.r.o. za dodanie korza stromu a tabuliek,
ale hlavne všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach
spojených s konečnou vizualizáciou smerovníka: Jaroslav Vančík, R.
Buchta, D. Kojnok, M. Stejskal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čistenie chodníka na Hradovú a výroba a náter tabuliek na smerovník

Ďakujem za aktívny prístup a odozvu na emailovú výzvu - prosbu ohľadom pokosenia, resp. odstránenia buriny na Náučnom chodníku Hradová.

Zo všetkých oslovených členov sa ozvali traja. A preto veľké ĎAKUJEM patrí Máriovi Keletimu /za sobotu/, Marianovi Meškovi a Milanovi Slabejovi st. /za nedeľu/. Títo traja aktívni členovia okamžite zareagovali na výzvu a skosili a zosekali počas víkendu, 20. a 21. júna najzarastenejšiu časť chodníka. A tak je vďaka nim chodník na Hradovú pre turistov a návštevníkov opäť pohodlne priechodný.

Jarovi Vančíkovi patrí poďakovanie za výrobu nápisov na smerové tabuľky, ktoré budú umiestnené na informačný stĺp pred zdravotným strediskom. Na ich frézovaní "makal" tiež počas spomínaného víkendu. Ďakujeme mu aj za nátery, ktorými ešte smerovky dovedie nasledujúce dni k dokonalosti.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvá brigáda v roku 2015 na obzore! ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

Ani v tomto roku nemienime v našom oddieli zaháľať v oblasti pomoci prírode. Začiatkom roka, pri prechádzke na Dielik, okolo židovského cintorína, sa skupinka nadšencov /Robo, Ingrid, Dušan, Mirka, Alena, Rasťo/ zhodla na tom, že by bolo vhodné trochu toto miesto skultúrniť. Len tak, iniciatívne. Nikto sa o toto miesto nestará, tak prečo by sme to mali nechať len tak, bez povšimnutia. Dohodli sme sa, že v jarných mesiacoch zorganizujeme oddielovú brigádu. Len tak. Pre dobrý pocit.

Našli sme teda už aj vhodný a hlavne voľný dátum a nechceme vynechať nikoho, kto by chcel tiež prispieť svojou aktivitou. Obraciame sa preto na každého turistu, ktorý má záujem a chuť priložiť ruku k dielu a pomôcť nám tak vyčistiť tento areál. Na začiatok by to bolo len vyčistenie cintorína od starej a suchej trávy zhrabaním, prípadne skosením a potrebné je aj opíliť zopár konárov.

Dátum brigády: 11. apríl 2015

Zraz v židovskom cintoríne od 10:00 hod.

Pracovné náradie si prinesie každý individuálne. Kto čo má možnosť si zohnať. Vhodné sú napr. hrable, pílka, motyka, sekerka...alebo len sám seba.

Cení sa už len iniciatíva a ochota.

Svoj záujem zúčastniť sa brigády je však potrebné nahlásiť do konca marca predsedovi oddielu, nakoľko chceme pre brigádnikov zabezpečiť aj malé občerstvenie.

Židovský cintorín stredobodom turistov,

alebo

KOS-áci na troch brigádach

Prvá mimo turistická aktivita KST turistického oddielu KOS Rimavská dolina v tomto roku sa konala v sobotu, 11. apríla, kedy 17 jeho členov, aj napriek populárnej masovke Off Road, dalo prednosť nezvyčajnej brigáde. Jej cieľom bolo skrášlenie židovského cintorína pri Tisovci. Bol to len taký spontánny novoročný nápad ľudí, ktorí chodia do prírody a radi si urobia prechádzku aj okolo cintorína, k bývalému tunelu, až na Dielik. Veď aj tento cintorín je takou malou súčasťou Tisovca, tak prečo ju trocha neupraviť a nedať jej krajší vzhľad?

A tak sme sa pustili v spomínaný deň do hrabania roky popadaného lístia, opiľovania konárov zasahujúcich do areálu cintorína a čistenia krásnych náhrobných kameňov /škoda, že niektorých, rukami vandalov vyvrátených/. Robota nám išla v príjemnom počasí a s dobrou náladou pekne od ruky. Po dobre vykonanej práci sme si všetci opiekli zaslúžené klobásky a zaspomínali na ľudí, ktorí tiež niekedy žili v našom mestečku a boli súčasťou Tisovca.

Myslím, že to bola veľmi vydarená akcia a vďaka patrí všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. O to viac sa cení to, že všetci tí sedemnásti turisti sem prišli dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy. Len tak. Pre dobrý pocit. A pomôcť dobrej veci a skrášliť ďalší kúsok prírody. Nielen pre seba, občanov mesta, ale aj pre turistov, ktorí sem zavítajú, alebo prejdú popri tomto magickom mieste. Chceli by sme totiž v ďalšej etape smerovkami a značkami viac spropagovať trasu okolo cintorína na Dielik, aby turisti nemuseli absolvovať tú nebezpečnejšiu, vyznačenú po štátnej ceste. A možno aj novú lavičku cez potok by to chcelo. Pousilujeme sa ešte.

Len dva dni po prvej brigáde sa konala ďalšia. Jej náplňou bolo osadenie samorastu, ktorý čakal po dvoch náteroch na svoj deň už od jesene. Svoje miesto tak má od 13. apríla pri križovatke medzi SOŠ a Zdravotným strediskom. Bude slúžiť ako miestny turistický smerovník.

No a keďže sme odštartovali tohtoročnú brigádnicku činnosť v židovskom cintoríne, nemohli sme si tu nevšimnúť aj množstvo odpadu, ktorým častujú breh nad potokom pod štátnou cestou, niektorí občania mysliac si, že je to asi smetisko. Padla tu vtedy spoločná dohoda, že to nemôžeme nechať len tak a ešte sem treba prísť a odpad vyzbierať. Je potešiteľné a chvályhodné, že iniciatívy sa po našej výzve chopili ôsmaci z našej Základnej školy pod vedením pani učiteľky a členky oddielu Mirky Kochanovej a už v pondelok, 20. apríla sa v rámci akcie Deň zeme zúčastnili na brigáde, kde celý úsek od Šťavice, až po židovský cintorín vyčistili. Vyzbieraný odpad tak skončil v 18!!!!! vreciach. Ďakujeme.

Začali sme zostra a s elánom. Načo čakať? Takých, čo stále na niečo čakajú je medzi nami aj tak už dosť. Nebolo treba prikázať. Stačí vždy len chcieť. A vtedy sa aj robí s väčšou chuťou.

Škoda, že nie je viac takých, čo nečakajú, ale konajú. K tisovskému koloritu však už akosi patrí viac kritizovať, ako niečo urobiť. Je to jednoduchšie.

Ďakujeme všetkým, ktorým nieje ľahostajné naše mesto a príroda v jeho okolí.

Kto bude chcieť prispieť, bude možností dosť. Tento rok napríklad potrebujú nové nátery aj informačné panely na Náučnom chodníku Trstie. Stačí u predsedu oddielu nafasovať farbu a spojiť tak príjemné s užitočným.

 

Za TO KOS Rimavská dolina: Ingrid Guzmová a Dušan Kojnok

 

 

 

 

 

 

 

Martinova dolina dostane od nás darček - novú studničku

16. novembra 2014 - v nedeľu, sme na Voniacej.

Konkrétne pod Voniacou a to v závere Martinovej doliny pri studničke. Tá bola totiž už tiež zničená, tak ju ideme vymeniť. Ušetrili sme drevo, šindle aj farbu z ostatných projektov, tak prispejeme opäť trochu svojou troškou do mlyna prírode. Nátery materiálu na studničku tento týždeň zabezpečili: Jaroslav Vančík, Dušan Liptay a Jiří Brož. Ďakujem Vám. A vďaka aj Mestským lesom Tisovec, Ľubovi Husanicovi a pár dobrovoľníkom z radov našich členov a občanov /R.Buchta, M.Stejskal, D.Kojnok, J.Brndiar, R.Guzma/ môžeme materiál na ňu dopraviť a novú striešku nad studničkou postaviť práve v spomínanú nedeľu. Kľúče od svojej chaty nám poskytlo Poľovnícke združenie Voniaca, za čo ďakujeme. Dúfam, že nám náš zámer neprekazí počasie. Kto má záujem a chce uvidieť novú studničku, môže si urobiť výstup Martinovou dolinou na Voniacu, kde sa dá tento víkend aj prespať.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V piatok, 26. septembra sme sa piati členovia oddielu / K.Mešková, M.Keleti, M.Stejskal, R.Buchta a D.Kojnok/ zúčastnili opäť čistenia areálu Šťavice.

Záujemcovia sú stále a kedykoľvek vítaní. Treba sa len dohodnúť s Katkou Meškovou, čo treba ešte robiť a spojiť sa partia a je možnosť pomôcť aj po práci, tak ako my piati. Aj od 16-tej hodiny do večera sa toho dá spraviť dosť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V mene občianskeho združenia T4, ako aj v mene turistického oddielu KOS Rimavská dolina v Tisovci a v mene mesta Tisovec, ktoré je vlastníkom areálu Šťavica Vás pozývam na brigádu, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.augusta t.j. v piatok a 16.augusta t.j. v sobotu. Zraz dobrovoľníkov sa uskutoční v piatok, ako aj v sobotu 8,00 hod. na Šťavici.

Účelom brigády je vyčistenie areálu od náletových drevín, vykosenie areálu, pohrabanie pokosenej trávy a vyčistenie areálu od odpadkov.

Kvôli zabezpečeniu občerstvenia, stravy príp. náradia, je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 13.augusta na tel. č. 0902889269 alebo mailom na t4obcianskezdruzenie@gmail.com

Všetci dobrovoľníci sú vítaní s vlastným náradím ako sú krovinorezy, motorové píly, hrable, motyky a špachtle. Rovnako dôležité je nezabudnúť na pracovné oblečenie, rukavice a vhodnú obuv.

Účasť každého dobrovoľníka je na vlastnú zodpovednosť.

Tento projekt je realizovaný vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange. Jeho súčasťou je okrem brigád aj oprava minerálneho prameňa Šťavica, oprava prameňa Dobrá voda, osadenie informačnej tabule, vytvorenie propagačného letáčika Šťavica a na záver slávnostné otvorenie areálu.

Prajem Vám pekný deň
 
S pozdravom
Ing. Katarína Mešková, Prednostka MsÚ Tisovec

 

 

 

 

 

 

 

2. mája začali prvé práce na Obadovom očku. Tak totiž plánujeme umiestniť slovenský dvojkríž už 8. mája 2014. Zatiaľ sa vykopala jama a zabetónovala kovová konštrukcia, v ktorej bude dvojkríž osadený. Za takmer celý deň týchto náročných prác ďakujem všetkým zúčastneným. Sú to: Róbert Buchta, Mário Keleti, Michal Stejskal, Jiří Brož, Pavel Blaho, Milan Slabej st., Katka Keletiová. Za pomoc s nákresom kovovej konštrukcie a samotného kríža ďakujem Milanovi Slabejovi ml. a poďakovanie patrí aj Mestským lesom, s.r.o. za drevo a výrobu kríža. Ďakujeme však aj majiteľom pozemku za povolenie stavby a poskytnutie miesta a Denisovi Komjatymu za ochotu a pomoc pri vývoze materiálu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nový náter prístreškov už aj na Hradovej

Po takmer mesiaci, kedy dostali prístrešky pri prameni Rimavy nový náter, pristúpili turisti k ďalšej brigáde. Tentokrát prišiel rad na najstarší náučný chodník v okolí Tisovca vedúci na Hradovú, otvorený v roku 2007.

Začali sme (Buchta, Kojnok, Grilli) v sobotu, 17.augusta pri poslednom paneli, na vrcholovej Bobaľovej lúke, pokračovali smerom do Tisovca a stihli natrieť štyri striešky NCH.

Na ďalší deň (18.8. - nedeľa) sa pokračovalo náterom striešky pri zástave až po panel na začiatku chodníka. Keďže nás v tento deň bolo o dvoch viac ( D. Kojnok, R. Buchta, N. Grilli, J. Brož, M. Keleti), ako v prvý deň, po týchto štyroch natretých strieškach prišiel na rad ešte aj hlavný informačný bod nachádzajúci sa pri Strednej odbornej škole. Na záver dostali nový náter ešte aj 2 striešky informačných panelov na autobusovom nástupišti.

Zámer, ktorý sme si dali v turistickom oddieli sa nám darí napĺňať. Jeho cieľom je postupne ošetriť novými nátermi všetky panely náučných chodníkov v blízkosti mesta, ktoré to potrebujú a predĺžiť tak ich životnosť. Farbu sme zakúpili z prostriedkov TO KOS Rimavská dolina, aj vďaka príspevkom 2% z daní fyzických a právnických osôb. Začali sme od prístreškov a v pláne máme ešte ošetriť novým náterom aj drevené stojany, na ktorých sú info panely inštalované.

Ďakujem týmto niekoľkým nadšencom, ktorí svoj voľný čas počas spomínaného víkendu opäť nezištne venovali zmysluplnej práci v prospech turistiky a cestovného ruchu v Tisovci. Je tu výzva aj pre ostatných dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť. Štetce a farba sú k dispozícii v kníhkupectve Info Tisovec. Drevené stojany čakajú na svoj nový náter a kto má chuť pomôcť, stačí sa ohlásiť.

D.K.

 

 

21. júla 2013 dostali prístrešky pri prameni Rimavy nový náter.

Po takmer štyroch rokoch sa novému náteru dostalo prameňu Rimavy. Od roku 2009, kedy nami zrealizovaný projekt prameňa uzrel svetlo sveta, bol už nový náter potrebný.

Začíname tak spĺňať akýsi vnútorný záväzok nášho turistického oddielu KOS Rimavská dolina a Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu, ktorý sme si dali, že obnovíme postupne nátery na paneloch všetkých náučných chodníkov v okolí Tisovca. Začali sme prameňom Rimavy, ktorý to už potreboval.

V predposlednú júlovú nedeľu sa pár dobrovoľníkov z radov turistického oddielu, ale aj občanov mesta vydali so štetcami a farbami pod Fabovu hoľu, aby predĺžili životnosť prístreškov nad samotným prameňom, ale aj nad posedením s informačnými panelmi.

Ďakujem touto cestou Michalovi Stejskalovi, Karin Stejskalovej, Romanovi Mojžišovi a Petrovi Hoťákovi za aktívny prístup a ochotu prispieť k zveľadeniu tohoto pekného miesta na Muránskej planine. Vďaka patrí aj zamestancom Mestkých lesov, ktorí okolie prameňa nasledujúci týždeň vykosili.

Dušan Kojnok

 

 

 

 

 

 

 

Úspešne sme 25. mája ukončili realizáciu projektu "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie".

Zhodnotenie projektu

Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“

Ako to začalo

Pôvodne som za výdatnej podpory Mária Keletiho a Roba Buchtu pripravil projekt „Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“ pre grantový program Nadácie Orange. Projekt do grantového programu Nadácie SPP som písal takmer „o päť minút dvanásť“, nakoľko o tejto možnosti sme sa dozvedeli na poslednú chvíľu. Podával som ho s presvedčením, že nám ho aj tak neschvália, ale s pokojným svedomím, že sme aspoň využili možnosť získať v tejto výzve na projekt celú požadovanú sumu.

Ale čo sa nestalo. Náš projekt uspel napokon v obidvoch nadáciách.

Ale keďže dotácia z Nadácie Orange nebola schválená v plnej výške a nebola by pokryla výdavky na projekt, museli sme grant odmietnuť. Ten však neprepadol a peniaze naň zostali, ako sa hovorí, „doma“. Podarilo sa nám totiž na základe dodatočnej žiadosti presunúť schválené financie z Nadácie Orange do iného tisovského projektu "Oživenie parku Terézie Vansovej v Rimavskej Píle", podávaný Mestskou knižnicou, ktorý podporený nebol. Projekt sme teda v Rimavskej Píle úspešne zrealizovali a prezentácia výsledkov sa konala 13. októbra 2012 v rámci osláv jubileí Terézie Vansovej.

Neskôr projekt o Voniacej uspel aj v Nadácii SPP, v programe Zlepšime spoločne Slovensko. A to bolo pre nás obrovské prekvapenie. V SPP z takmer 700 predložených projektov, 240 postúpilo do 2. kola a to už do verejného on line hlasovania. V každom kraji malo po tomto hlasovaní postúpiť iba 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. A tu už bolo potrebné zmobilizovať všetko a všetkých a vyvinúť maximálne úsilie, aby sme získali dostatočný počet hlasov, pretože konkurencia bola obrovská. Hlasovali všetci, ktorých sme oslovovali. Rodina, priatelia, známi.

E-mailami, telefonicky, osobne v práci, na ulici, v meste, v reštauráciách, kde sa len dalo. Náš projekt "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie" súťažil v kategórii SPPoločne pre domovinu a umiestnil sa vďaka aktivite našich členov a všetkých správnych ľudí, ktorí za projekt hlasovali, v rámci kraja, na 6. mieste. Len 11 hlasov chýbalo , aby sme sa ocitli v prvej päťke. Bolo nám smutno. Veď takú aktivitu, ako sme vyvinuli pri získavaní hlasov sme ešte nezažili. Sklamanie však netrvalo dlho, pretože výška rozdeľovaných dotácií oproti celkovým požadovaným sumám na projekty umožňovala prideliť dotácie projektom umiestneným aj na ďalších troch miestach. Takže bol to predsa len úspech a preto veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili.

Pár údajov o projekte.

Predkladateľ projektu: Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci.

Celková hodnota diela: takmer 4500,00 €.

Nadácia schválila a podporila projekt sumou 4120,00 €.

Technickú dokumentáciu k projektu vypracoval Milan Slabej ml.

Na textovej časti panelov sa podieľali, okrem predsedu turistického oddielu aj Ing. Jana Šmídtová, Ing. Drahoš Blanár a Jerguš Tesák z NP Muránska planina a Ing. Dušan Hutka.

Preklad textov do angličtiny zabezpečilo Evanjelické gymnázium v Tisovci, za čo patrí vďaka jeho riaditeľke pani Helene Pašiakovej a pani Andrei Štefkovej a jej kolegom a študentom.

Fotografie zabezpečili: Milan Slabej, Ing. Dušan Hutka, Dušan Kojnok, Jaroslav Brndiar, pracovníci a priatelia Národného parku Muránska planina a archívy autorov textov, turistického oddielu a Poľovníckeho združenia Voniaca.

Autor mapky Voniaca: Jaroslav Brndiar.

Spracovanie drevnej hmoty, výroba konštrukcií panelov a studničky s lavičkami: Mestské lesy Tisovec.

Na realizácii projektu oddiel spolupracoval s Mestským turistickým informačným centrom v kníhkupectve INFO v Tisovci, Komisiou podnikateľskou, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a Komisiou kultúry a športu.

O čo nám išlo

Našim zámerom bolo jestvujúce dve značené trasy z Tisovca na Voniacu zatraktívniť a oživiť. Chceli sme, podobne, ako v prípade Tŕstia, aby to už nebol len ďalší z mnohých klasických turistických chodníkov, ale aby sa turista ním prechádzajúci mohol zároveň aj niečo zaujímavé dozvedieť, prípadne obohatiť svoje vedomosti o nové poznatky.

Prostredníctvom šiestich informačných panelov nachádzajúcich sa na trasách sa môžeme oboznámiť s prírodou, faunou, flórou, zaujímavosťami lokalít, ktorými chodníky prechádzajú. A to všetko tak trochu s príchuťou histórie. Tá na vás dýchne hlavne pri paneloch na Šťavici a Dieliku a z časti aj na samotnej lúke Voniaca.

 

Na chodníkoch sa nachádza 6 informačných bodov.

 1. Autobusové nástupište - (Panel č.1) – Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie – popis o projekte a trasách na Voniacu

 2. Šťavica – (Panel č.2) – obsahuje údaje o lokalite a minerálnom prameni

 3. Dielik – (Panel č.3) - opisuje lokalitu a boje v SNP a pri oslobodzovaní mesta

 4. Ústie Martinovej doliny - (Panel č.4.) – ŠPR Šarkanica – Martinova dolina – informuje o prírode a zaujímavostiach lokality

 5. Lúka Voniaca – (Panel č.5) - Tisovská Voniaca –venovaný faune a flóre Voniacej, histórii Poľovníckeho združenia a chaty Voniaca

 6. Ľavkovo - (Panel č. 6) – Sovy a dravé vtáky – ponúka zaujímavosti zo života dravých vtákov Muránskej planiny

Súčasťou projektu bolo aj osadenie 6. lavičiek, ktoré sú rozmiestnené pri jednotlivých informačných paneloch a vyčistenie a nové prestrešenie studničky pod Voniacou, na zelenej turistickej trase z Tisovca.

Hor sa do roboty, alebo čo sme si navarili...

Keďže poskytnutá suma bola poukázaná hlavne na materiál, ostatné náklady znášal turistický oddiel. Dobrovoľne a aktívne sa na prácach podieľali v prevažnej miere členovia KST TO KOS Rimavská dolina a to počas brigád, ktorých sa od septembra 2012 uskutočnilo takmer 20.

Práce realizované formou dobrovoľníckej práce:

 • spracovanie projektu

 • spracovanie technickej dokumentácie

 • spracovanie podkladov na informačné panely

 • vytvorenie textov a ich preklad do angličtiny

 • výber a poskytnutie fotografií na náučné panely

 • doplnenie turistických značiek na trase na Voniacu

 • vyznačenie miestnej značky z námestia po veľkú železničnú stanicu

 • doprava materiálu na stanovištia

 • zapožičanie náradia

 • vyčistenie studničky

 • osadenie lavičiek a prístreškov do betónového podkladu

 • náter lavičiek, šindľov a prístreškov na panely a studničku

 • dobudovanie studničky a osadenie prístreška

 • inštalácia informačných panelov na drevené prístrešky

 • propagácia náučného chodníka

 • zabezpečenie a príprava textovej a obrazovej časti a grafických návrhov na informačné panely a propagačný materiál.

 • spolupráca na grafických návrhoch panelov a propagačnej brožúrky

 

Pikoškou, trochu smutnou, bola skutočnosť, že v noci zo 7. na 8. mája neznámi vandali zničili postavenú drevenú konštrukciu panela na sedle Dielik. Museli sme zabezpečiť odvoz zdevastovaného a vyvaleného panela do areálu Mestských lesov a dať ho zrenovovať. Tiež sme museli zakúpiť ďalšie vrecia suchého betónu. Nakoľko bol panel vyvalený aj s betónovými základmi, bolo potrebné odstrániť pôvodný starý betón od kovových držiakov a tieto nanovo zabetónovať. Stalo sa tak 11. mája 2013 a 18. mája smezrekonštruovaný drevený panel nanovo osadil, natreli a zastrešili.

Ale teraz už môžeme s potešením konštatovať, že sa nám projekt napokon podarilo úspešne dotiahnuť do finálnej podoby.

Od zámeru podať projekt po jeho finále prešiel takmer rok. Bolo to obdobie, počas ktorého bolo treba postupne zabezpečiť množstvo menších i väčších organizačných záležitostí a brigád a s výsledkom tejto mravčej práce je možné sa oboznámiť. Ale naozaj len výsledok. To, čo tomu všetkému predchádzalo, sa nedá ukázať ani vysvetliť. Treba si to vyskúšať.

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád, či akokoľvek inak dobrovoľne pomohli pri realizácii projektu vo svojom voľnom čase. Niektorých z nich vidíte stáť pri mne. Sú to ľudia, ktorí si zaslúžia, aby ich bolo vidieť. Sú to tí, bez ktorých by sme sa dnes netešili z tohoto nového prírastku v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Všetci, ktorí pridali ruky k dielu a aj práve preto, že ich nebolo veľa, si zaslúžia, aby som ich mená teraz prečítal:

Róbert Buchta, Mário Keleti, Michal Stejskal, Miroslav Bysterský, Roman Petróczy, Jarmila Hoosová, Milan Slabej st., Eva Cabanová, Ľubomír Caban, Dušan Liptay, Dušan Dolinaj st., Dušan Štugner, Saskia Hrončeková, Valéria Guspanová, Andrej Hronček, Jiří Brož, Karol Hruška, Rudolf Keleti, Róbert Boháčik, Janka Rončáková, Jaroslav Brndiar, Milan Slabej ml., Norbert Grili, Dušan Dolinaj ml., Viktor Dolinaj, Ninka Dolinajová, Milan Cavar, Lukáš Mydlo, Rudolf Verkin, Roman Košičiar, Roman Mojžiš, zamestnanci Mestských lesov Tisovec.

Okrem ľudí, ktorí priamo fyzicky pomáhali, svojim spôsobom tiež k úspešnému zavŕšeniu projektu prispeli aj Rastislav Ondrejka, Ján Striežovský, Peter Šablatúra, Štefan Hlavatý a ďalší členovia Poľovníckeho združenia Voniaca, Ján Nagaj, Jaroslava Hrušková, Miroslava Kojnoková, Janka Maďarová a Ing. Danka Bálintová z oddelenia výstavby, Mesto Tisovec.

Nášmu značkárovi Milanovi Cavarovi ďakujem aj za vyznačenie miestneho zeleného značenia z námestia po veľkú železničnú stanicu, kde začína samotná zelená turistická trasa na Voniacu a tiež vďaka za doplnenie značiek na tejto trase, ktorá sa tak stala prehľadnejšou, hlavne v časti Ľavkovo.

Dušan Kojnok

predseda TO KOS Rim.dolina


 

Náučné panely boli zriadené a osadené vďaka finančnej podpore SPP, Nadácie SPP a EkoFondu v rámci grantového programu SPPoločne, v kategóriiSPPoločne pre domovinu.

 

 

 

 

https://www.zbojska.sk/zrub-burda-pod-fabovou-holou/106/

Bývalý zrub Burda pod Fabovou hoľou

Oznamujeme turistickej verejnosti, že Zrub Burda vyhorel do tla rukou podpaľača v piatok 2. novembra 2012 v podvečerných hodinách. Reportáž s fotografiami a videom si môžete pozrieť na tomto odkaze https://www.teraz.sk/regiony/chata-burda-v-muranskej-planine-zhorela/27549-clanok.html
20. 12. 2012 bolo na MV SR zaregistrované občianske združenie Nová Burda-obnova turistického informačného centra Burda.

1. BRIGÁDA - LIKVIDÁCIA POŽIARISKA

24. - 26. máj 2013 (piatok - nedeľa)

 • Činnost - likvidácia požiariska, úprava protipožiarnej nádrže, výstavba provizória (osadenie maringotky a vojenského stanu), 
 • Potrebné vybavenie - spací vak, karimatka, jedálne náradie (ešus, príbor, hrnček), pracovné oblečenie, ktoré si môžete zašpiniť, pracovné rukavice, 
 • Občerstvenie - 1 x teplá strava za deň, nápoj alebo pivo, 
 • Dobrovoľníkov o brigádu poprosíme o ohlásenie účasti na nižšie uvedené kontakty (e-mail alebo telefonicky), aby sme pre Vás zabezpečili stravu. 
 • Potrebné pracovné náradie bude zabezpečené na mieste. 
 • Možnosť zúčastniť sa brigády aj počas jedného dňa na základe vašich časových možností. 

Ďakujeme za Vašu účasť a podporu. 
 

 

Sídlo: Muránska 587,980 61  Tisovec

Štatistický úrad SR pridelil IČO: 42304504

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5037580945/0900 (pre platby zo zahraničia zadajte SWIFT+KOD GIBASKBXIBAN SK1009000000005037580945/0900)

Kontakty: oznovaburda@gmail.com, +421 949 681 168

Cieľom vzniku je :

 • Organizovať a realizovať aktivity podporujúce a smerujúce k obnove vyhoreného turistického informačného centra Burda v Národnom parku Muránska planina, ako aj v súlade s „Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina“.
 • Cieľom je tiež podporovať všetky aktivity, smerujúce k zachovaniu biodiverzity, zlepšovaniu životného prostredia v Národnom parku Muránska planina.

Možnosti podpory a zaslanie finančných darov :

1. prevodom v banke na bankový účet na vyššie uvedene číslo

2. internet bankingom na bankový účet na vyššie uvedene číslo

3. poštovou poukážkou na bankový účet na vyššie uvedene číslo s adresou sídla OZ

Za všetky dary a spôsoby podpory veľmi pekne ďakujeme a sledujte našu snahu na:

www.zbojska.sk

www.huculskamagistrala.sk

www.npmp.sk

 

Zdeno Pochop

 

 

 

 

 

Začali sme naplno na realizácií projektu Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie. Máme za sebou už zopár brigád, na ktorých sme osadili a zastrešili prvé tri zo šiestich panelov. Stoja už na Šťavici, na Dieliku a v Martinovej doline.

Najbližšia brigáda, sobota 27.4.2013: - doprava drevenej konštrukcie pod info panel, materiálu a šidlí nad Ľavkovo, kde vykopeme jamy na ďalší panel a zabetónujeme kovové držiaky panelov. Následne, v nedeľu, 28.4.2013 tam osadíme panel a zastrešíme ho a vykoná sa tiež ochranný náter konštrukcie a striešky.

Ďakujem všetkým, ktorí sa doposiaľ akokoľvek podieľali na realizačných prácach projektu: Dušan Liptay, Jiří Brož, Róbert Buchta, Michal Stejskal, Miroslav Bysterský, Roman Petróczy, Milan Slabej, Mário Keleti, Jarmila Hoosová, Dušan Štugner, Valéria Guspanová, Saskia Hrončeková, Andrej Hronček, Janka Rončáková, Ján Striežovský. Dúfam, že sa naše rady rozšíria a záujem pomôcť prejavia aj ďalší členovia. Info o brigádach u predsedu oddielu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po zmiznutí snehu nás čakajú perné dni pri zabezpečovaní projektu "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie".

Treba nám ešte vykopať jamy na dvoch stanovištiach, nad Ľavkovom a pri autobusovej stanici a zabetónovať do nich kovové stojky.
Na všetkých šiestich stanovištiach je potrebné osadiť drevené konštrukcie a zabezpečiť ich ochrannými nátermi.
Musíme dopraviť a vyniesť materiál, postaviť a natrieť ochranným náterom prístrešok nad studničkou pod Voniacou z tisovskej strany.
Po dokončení anglického prekladu textov doručiť všetky textové a obrazové podklady na grafické spracovanie do Brezna a spolupracovať na dotváraní celkového grafického dizajnu informačných panelov.
Všetko je to práca na niekoľko víkendov, tak dúfam, že sa nám to spoločnými silami podarí dotiahnuť do zdarného konca. Musíme to všetko stihnúť do polovice mája.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Ďalší podporený a KOS-ákmi zrealizovaný projekt:

Spoznajte prameň Rimavy

Mesto Tisovec veľký turistický potenciál. Či ide o horskú turistiku, turistické chodníky, alebo cykloturistiku. Preto je namieste aktivita v propagácii a zveľaďovaní toho, čo tu máme a čo je zároveň aj dôležité podporiť. V roku 2009 turistický oddiel KOS Rimavská dolina a členovia Komisie podnikateľskej cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ v Tisovci vybudovali prístrešok nad prameňom Rimavy spolu s prístreškom a posedením pre turistov. Následne v jesenných mesiacoch toho istého roku vďaka ďalšiemu podporenému projektu osadili 3 kusy informačných panelov. Jeden z nich bol osadený na autobusovej zastávke v Tisovci a na ňom základné informácie o trase a o tom, ako sa k prameňu návštevníci dostanú. Ďalšie dva panely osadené priamo v prístrešku s posedením. Ten je umiestnený pri samotnom prameni, ktorý sa nachádza v Národnom parku Muránska planina pod majestátnou Fabovou hoľou. Na týchto paneloch informácie o prítokoch Rimavy, ale aj o flóre a faune vyskytujúcej sa v tejto oblasti.

ProjektSpoznajte prameň Rimavyje v podstate pokračovaním projektuSedí hoľa na prameni, ktorý bol podporený v rámci mikrograntového programu Šanca v našom mikroregióne 2009 a projektuInformačné panely prameňa Rimavy, podporeného v rámci grantového programu Naštartujme s Verejno- Súkromným partnerstvom Muránska planina.

Zámerom tohtoročného projektu bolo oboznámiť turistov a návštevníkov aj v ďalších dvoch frekventovaných turistických lokalitách s prameňom Rimavy. Cieľom bolo a zostáva ešte viac spropagovať toto sprístupnené a vybudované oddychové miesto pri prameni. Stalo sa tak práve osadením ďalších dvoch nových informačných panelov so základnými údajmi o trasách a prístupnosti k prameňu. Pribudli tak na známej križovatke turistických trás pod Fabovou hoľou, na sedle Burda a pri salaši Zbojská.

Oba informačné panely boli nainštalované s vopred vydaným súhlasným stanoviskom majiteľov na ichexistujúce drevené stojany v daných lokalitách.

ProjektSpoznajte prameň Rimavybol zastrešený mestom Tisovec realizovaný členmi KST TO KOS Rimavská dolina a finančne podporený Partnerstvom Muránska planinaČierny Hron z Grantového programuNaštartujme s Partnerstvom Muránska planinaČierny Hron.

Ďakujeme

Dušan Kojnok
https://www.echoviny.sk/2009/09/17/pozvanka-k-pramenu-rimavy-alebo-dobra-vec-sa-podarila/

https://www.turistika.cz/vylety/pramen-reky-rimavy

https://www.cyperskirytieri.sk/nezaradene/fabova-hola-2-maja-2010/

https://www.youtube.com/v/v_DPsS7MN0M&fs=1&source=uds&autoplay=1

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okolie prameňa Rimavy

 

upravené

 

Všetko potrebuje svoju údržbu. Nie inak to platí aj v prípade prameňa Rimavy, ktorý bol vybudovaný a sprístupnený v roku 2009. Že na toto miesto nezabúdame, svedčí aj fakt, že 21. augusta sa vydali „otcovia projektu“ a členovia Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri MsZ v Tisovci(Robo Buchta a Dušan Kojnok) trochu ho skultúrniť. Tráva, ktorá sa tu riadne rozhostila potrebovala „pristrihnúť krídelká“.

Prečistili a presvetlili sme znova tento krásny kút Slovenského rudohoria pod Fabovou hoľou a turisti prechádzajúci okolo sa nemusia obávať, že pre veľkú trávu a konáre stromov ho zo značenej cesty nezahliadnu, aj keď drevené smerovky pri odbočke budú asi mesiac chýbať. Vzali sme ich na ošetrenie a premaľovanie.

Potrebovali to.

Keďže na rok to budú tri roky, ako projekt zhliadol svetlo sveta, bude potrebné nátermi ošetriť tiež striešku nad prameňom, ako aj odpočinkový prístrešok so stolom a lavicami.

Vplyvy počasia už totiž zanechávajú svoje stopy aj tu. V roku 2012 preto požiadame o finančnú podporu na nákup farby znova formou projektu Mikroregión Muránska planina. Vďaka nemu sa nám totiž podarilo v roku 2009 prameň a jeho okolie upraviť a sprístupniť. Snáď budeme opäť úspešní a novým náterom sa nám podarí zrenovovať naše spoločné dielo.

 

Predseda KST TO KOS

Rimavská dolina

 

Nový náučný chodník

 

na obzore

 

 

Po náučnom chodníku na Hradovú a po sprístupnení a upravení prameňa Rimavy, pribudne v dohľadnej dobe v blízkosti nášho mesta ďalšia turistická novinka,ktorá by k nám mala opäť pritiahnuť viac turistov. Náučný chodník Tŕstie.

Hlavným zámerom projektu je zatraktívniť jestvujúcu žlto značkovanú trasu z Tisovca na Tŕstie a oboznámiť turistov prostredníctvom piatich informačných zastrešených panelov s prírodou, faunou, flórou a zaujímavosťami lokality, ktorou prechádza. Súčasťou projektu je aj vyčistenie a prestrešenie studničky v Čiernej hore a osadenie 12 lavičiek na niektorých stanovištiach náučného chodníka.

Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci podal v máji 2011 do Nadácie Orange projekt v programe Šanca pre náš región v celkovej hodnote 3636,00 € a ten bol nadáciou aj schválený a podporený sumou 2150,00 €. Na tomto úspechu má podiel pani Irena Milecová, ktorá projekt s technickou dokumentáciou Milana Slabeja ml. kvalitne spracovala.

Na realizácii projektu oddiel spolupracuje s Komisiou podnikateľskou a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci. Textovú a obrazovú časť zabezpečuje okrem predsedu TO KOS aj Ing. Jana Šmídtová z NP Muránska planina, Mahuliena Štrbová, Rodan Štrba, Milan Slabej, preklad textov do angličtiny pani Helena Pašiaková s profesormi a študentami Evanjelického gymnázia v Tisovci.

Keďže poskytnutá suma je poukázaná výlučne na špecifikovaný materiál, ostatné náklady znáša predkladateľ projektu – TO KOS Rim. dolina. Rovnako sa členovia oddielu dobrovoľne a aktívne podieľajú na prácach počas brigád, ktorých sa zatiaľ uskutočnilo 12.

Práce od júna úspešne postupujú:

K 6. septembru už máme zakúpené šindle, od Mestských lesov Tisovec zasa konštrukciu na striešku studničky,ale aj drevené prístrešky na informačné tabule a lavičky.

Vykonaný bol náter šindľov,lavičiek, drevených stojanov na informačné panely a konštrukcie nad studničkou.

Vykopané a zabetónované sú jamy na osadenie informačných panelov.

Studnička v Čiernej hore už aj plní svoj účel. Je nanovo zastrešená a vyčistená.

Keďže termín ukončenia realizačných prác na projekte je v októbri, do vtedy je potrebné ešte skompletizovať, spracovať a zadať do tlače textovú a obrazovú časť panelov. Potrebná je aj doprava drevených prístreškov pod informačné tabule na stanovištia, ich osadenie a zastrešenie. Rovnako musíme dopraviť a rozmiestniť pri stanovištiach lavičky.

Pozitívnou stránkou projektu je ochota turistov z mesta Tisovec a všetkých zainteresovaných podieľať sa na spopularizovaní danej lokality a svojho mesta. U týchto ľudí tak právom môže pretrvávať hrdosť na dobre odvedenú prácu a hrdosť na svoj rodný kraj, ktorý sa snažia aj touto formou zviditeľniť.

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa doposiaľ zúčastnili brigád, či akokoľvek inak dobrovoľne pomohli pri realizácii projektu vo svojom voľnom čase:

Robert Buchta, Mário Keleti, Dušan Liptay, Milan Slabej st., Milan Slabej ml.,Romana Bútorová, Bibiana Kubaliaková, Martin Kuchta, Roman Petróczy,Patrik Petróczy, Dušan Dolinaj, Viktor Dolinaj, Ninka Dolinajová, Rodan Štrba,Zuzana Štrbová, Petra Abrahámová, Marcel Tamáš, Jaroslav Brndiar, Karol Kuchta, Michal Stejskal, Irena Milecová, Mahuliena Štrbová, Danka Bálintová, Karol Kubíni, Jozef Svinčiak, Ján Vencel ml., Jiří Brož

Verím, že na konci realizácie projektu k týmto menám ešte pribudne množstvo ďalších. Záujemcovia o pomoc sú vždy vítaní.

(Informácie u koordinátorov prác: D.Kojnok a R.Buchta.)

 

Vybudovanie a otvorenie nového náučného chodníka prispeje vo vysokej miere k väčšej návštevnosti mesta Tisovec, spoznávaniu krás okolitej prírody a tiež osobnosti botanika Václava Vraného. V neposlednom rade to bude atraktívna ponuka trávenia voľného času v prekrásnej prírode, na čerstvom vzduchu, aktívnou turistikou aj pre rodiny. A bude to aj jedna z ďalších ponúk pre turistov, ktorí môžu stráviť svoju dovolenku v lone Muránskej planiny, v našom regióne, v našom meste.

 

Dušan Kojnok

 

V stredu, 14. 9. 2011 sme v areáli Mestských lesov naložili na V 3S-ku Rasťa Vengrína drevené konštrukcie pod informačné panely, šindle a lavice.

Rasťo bol ďalším dobrovoľníkom, ktorý nám ochotne poskytol svoje služby. V tomto prípade odvoz konštrukcií a materiálu na stavbu panelov.

V stredu podvečer sme tak mohli zložiť panel na Pavlovke a ešte v ten večer, už síce za tmy (19:40 h.) a sústavného mrholenia aj na vrchole Trstia, neďaleko stanovíšť nad chatou a pri turistickom smerovníku. Okolo 21. hodiny sme boli späť v Tisovci.

Nakladanie v Tisovci: R.Buchta, D.Kojnok, M.Stejskal, R.Petróczy

Vývoz a vykládka na Trstí a Pavlovke: Rasťo Vengrin, Michal Stejskal a Dušan Kojnok

 

Na druhý deň vo štvrtok, 15.9.2011, keďže bol sviatok a tým pádom voľný deň, máme naplánovanú brigádu na vrchole Trstia.

M.Keleti, R.Buchta, D.Kojnok a R.Petróczy si dali za cieľ osadiť a zastrešiť včera večer vyvezené drevené konštrukcie pod informačné panely na stanovištiach na vrchole Trstia pri pomníku V. Vraného a pri chate. Podarilo sa. Prvé dva panely náučného chodníka už stoja na svojich miestach.

Ďalšia brigáda: pondelok, 19.9.2011 od 15:30 hod.

Je treba dopraviť šindle a latky na striešku pod šindle (ktoré sa minulú stredu zabudli) na stanovište Pavlovka a zároveň osadiť a zastrešiť tretí panel v poradí.

Stalo sa.

15. brigáda sa konala v stredu, 21 septembra 2011, keď sme vybavili dovoz materiálu, ktorý ešte zostal v areáli Mestských lesov, do garáže Mestského úradu.

Od 18.-tej  R.Buchta, M.Stejskal a D.Kojnok odstraňovali kôru z guľatiny, na ktorú sa budú pribíjať lavice na jednotlivých stanovištiach. Guľatinu nám v tento deň popílili mestskolesáci a tiež doviezli. Tu, v garáži Ms. úradu sme stihli odkôriť všetkých 24 klátov a natrieť 10 z nich.

16. brigáda, hneď na druhý deň od 15.-tej hodiny, bola zameraná na odvoz konštrukcie panelu, lavíc a šindlí k studničke v Čiernej hore a následne po vývoze prebehla stavba panelu, jeho osadenie a zastrešenie, ako aj zhotovenie a osadenie lavíčiek. Všetko sme stihli vďaka Rodanovi Štrbovi, ktorý všetok materiál potrebný na túto činnosť vyviezol až na miesto. Ďalší zúčastnení R.Buchta, M.Stejskal, K.Hruška, R.Petróczy, D.Kojnok.

V nedeľu, 25.9. sa vybral na Trstie primátor mesta P.Mináč s partiou: K.Mináčová, K.Kéry, G.Kéryová, Petra Kertész, Jano Kertész, Hanka Homoľová z EGT. Aby nešli len tak, naprázdno, podujali sa natrieť druhým náterom už postavené panely. Stihli tak natrieť všetky štyri - obidva na Trstí, ten na Pavlovke, aj v Čiernej hore. Vďaka!

18. brigáda sa konala od 17.-tej hodiny v utorok, 20.9.2011 opäť na nádvorí Mestského úradu. Bolo treba totiž ešte natrieť zostávajúcich 14 klátov, ktoré budú slúžiť ako "nohy" lavičiek. Zišli sa tu: R.Buchta, K.Hruška, D.Kojnok a M.Stejskal. Zostáva už len ich odvoz na Pavlovku a ku pomníku V.Vraného na Trstí. No a na osadenie ešte čaká posledný panel, ktorý bude ako prvý - úvodný, na autobusovom nástupišti. A ešte výroba informačných tabúľ s textami a fotkami. Tú bude zabezpečovať tlačiareň HLP GRAFIK v Brezne. Čakáme už len na anglické preklady textov, ktoré nám zaisťuje Evanjelické gymnázium.

 

Informácie o uskutočnených akciách

Náučný chodník Trstie - novinka na obzore!

Brigáda pri čistení studničky v Čiernej hore, jej vynovení, prestrešení a úprave jej okolia, ako súčasť realizovaného projektu náučného chodníka.

Konala sa v nedeľu, 28. 8. 2011 od 9.00 hod.

Zúčastnení:

Robo Buchta

Mário Keleti

Milan Slabej st.

Milan Slabej ml.

Roman Petróczy

Dušan Kojnok

Rodan Štrba

Jaroslav Brndiar

Ďakujeme.