NAJBLIŽŠIE AKCIE -

R O K    2 0 2 0:

V zmysle aktuálne platného nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v rámci opatrení na zabránenie šírenia epidémie korona vírusu COVID19, konanie verejných hromadných podujatí (športových, spoločenských a iných ) je do odvolania zrušené. Týka sa to, pochopiteľne, aj všetkých podujatí, uverejnených v ročenke KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST 2020, ako aj všetkých akcií v každom oddieli KST. Vo vlastnom záujme to, prosím, rešpektujte.

Verme, že svojou disciplinovanosťou a prechodným obmedzením spoločenských kontaktov pomôžeme skrátiť toto zvláštne obdobie, aby sme sa čím skôr opäť mohli  tešiť z normálneho života a spoločných turistických zážitkov.


Dušan Valúch, generálny sekretár a člen propagačnej komisie KST