NAJBLIŽŠIA AKCIA:

 

POZVÁNKA NA JÚNOVÉ TURISTICKÉ CHODNÍKY

 

KST Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci

pozýva svojich členov, ale aj ostatných milovníkov prírody spoznať nové miesta a lokality:

 

HODRUŠA – HÁMRE, NOVÁ BAŇA

16. jún 2018, sobota

TRASY:

Hodruša - Hámre: Baňa Starovšechsvätých

Nová Baňa: Náučný chodník Zbojnícke studničky

                    v Novej Bani  Dĺžka NCH: 10 km Čas prechodu: 2 – 3 hodiny

                    Náučný chodník Zvonička /časť/

                                   Dĺžka časti NCH: cca 4 km Čas prechodu: 1,5 hodiny

                              Trasy nenáročné.

 

Príspevok na cestu /autobus/:

Členovia TO KOS Rim. dolina: 5,00 €, deti, dorast: 3,00 €

Ostatní, /nečlenovia TO KOS/: 10,00 € , deti, dorast: 5,00 €

 

Prihlásiť sa je možné len do naplnenia autobusu

a uhradiť poplatok najneskôr do 31. 5. 2018

v kníhkupectve INFO v Tisovci


 

Zraz účastníkov: 6:00 hod. križovatka pri Hradovej

                                6:10 hod. autobusové nástupište

 

Informácie a prihlášky:

Hrončeková Saskia - 0903 517 201

Kojnok Dušan - 0907 366290

 

Účasť na akcii je na vlastnú zodpovednosť!

 

HODRUŠA – HÁMRE -

Trasa: 1.zastávka  Baňa Starovšechsvätých

/prehliadka bane a okolia Hodruša-Hámre - Banská klopačka, Wachhaus, Súsošie goglgoty a Evanjelický kostol v Hodruši/

Možnosť prejsť jediný internetový chodník v Banskej Hodruši.

Baňa: 1, Podzemná banská expozícia vo vybraných častiach bane predstavuje vývoj

razenia banských diel, dobývania nerastnej suroviny (zlato-striebornej rudy),

vystužovania otvorených priestorov v časovom horizonte činnosti bane viac ako 700 rokov

(XIII. XX. storočie), ako aj geologicko-ložiskové pomery.

 

                     2,Povrchová expozícia v budove bývalej správy závodu pozostáva z nasledujúcich súborov:

  1. Vulkanológia, vznik Štiavnických vrchov a žilného systému štiavnicko-hodrušského rudného rajónu

  2. História hodrušského baníctva

  3. Zlato a zlatokopi

  4. Pamätná izba štiavnického a hodrušského Náckafiktívnej postavičky baníka a huncúta

  5. Tradičná hodrušská čipka

  6. Banícke svietidlá, prilby a fajky (štiavničky)neodmysliteľné pomôcky baníkov

  7. Fotogaléria hodrušského baníctva

  8. Mineralogická expozícia, Minerálykvety baní

Objednané na 16.6.2018 na 9:00 hod.

Cena za 2 ponúkané služby po dohode 8,00/osoba.

 

Časť vstupného preplatí členom oddiel.

NOVÁ BAŇA - NCH Zbojnícke studničky. Deviatimi zastávkami spája novobanskú nádrž Tajch, zvyšky rybníka Jarmila, viaceré studničky a pútnické miesto Kohútovo. Zároveň približuje kolobeh vody v prírode, dôležitosť lesa a vodných či mokraďových systémov v krajine a obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy.
Meria
približne 10 km, absolvovať ho trvá 2 3 hodiny. Je obojsmerný, celoročne prístupný a nenáročný. Prvá zastávka sa nachádza na hrádzi nádrže Tajch, ku ktorej sa ľahko dostanete z centra Novej Bane autom, alebo použitím miestnej dopravy (smer Kajlovka, Horné Hámre, Kostivrch). Zastávka sa nazýva Rígel. Keď sa napojíte na chodník, pokračujete po modrej značke. Cestou miniete niekoľko studničiek s posedeniami. Záver chodníka je neďaleko pútnického miesta Kohútovo, ktoré banskobystrický biskup Štefan Moyses vyhlásil za milostivé.

Viac TU: https://regiongron.sk/studnicky-krizom-krazom/

NCH Zvonička v meste Nová Baňa s celkovou dĺžkou 6 233 metrov je nenáročný, obojsmerný, okružný a celoročne prístupný. Je vhodný aj pre rodiny s deťmi a seniorov, na 2. a 3. zastávke dbajte na zvýšenú opatrnosť. My sa z modrej značky napojíme na tento žltý chodník na Prednom Šarvízi. Trasa: Predný Šarvíz – Háj – Havrania skala – Červená skala – Zvonička.

Viac TU: https://regiongron.sk/naucny-chodnik-zvonicka/