NAJBLIŽŠIE AKCIE -

R O K    2 0 2 0:

 POZVÁNKA NA JESENNÉ TURISTICKÉ CHODNÍKY

 

24. október 2020 - VALIKINOU TRASOU - 26. ročník

Na základe opatrení a nariadení sa prechodu trasou možno zúčastniť len individuálne, v maximálne 6-členných skupinkách.
Za pochopenie ďakujem.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. október 2020 - Pozývame spoznať neznámy Spiš.

Spoznáme málo známe, ale prekrásne lokality v regióne Spiš.

 

KST TURISTICKÝ ODDIEL KOS RIMAVSKÁ DOLINA TISOVEC

pozýva svojich členov a ostatných milovníkov prírody na akciu

 

Neznámy Spiš

 

Roklina Biela voda, Šarkanova diera, Vysoký vrch, Poráč
 

Dátum konania: 3. 10. 2020, sobota


Trasa A: Olcnava – dolina Biela voda – roklina v doline Biela voda – jaskyne Šarkanova diera a Chyža – Vysoký vrch /874 m n.m./ - Pri kríži - Poráč

Dĺžka trasy: 8 km

Upozornenie: Dolinou Bielej vody nevedie oficiálna turistická značka a jej prechod cez roklinovitý úsek nie je nijako technicky zabezpečený. Odporúča sa zvážiť návštevu s malými deťmi a v prípade nevhodných klimatických podmienok.

 

Trasa B: Poráč /zelená/ - Pri kríži /červ. NCH/ - Vysoký vrch - Pri kríži - Šarkanova diera - Humence /zelená/ - Pri kríži - Poráč

Dĺžka trasy: 6 km

Po absolvovaní trasy, možnosť navštíviť Banské múzeum a banský skanzen v Poráčskej doline.

 

Poplatok za dopravu: 7,00 € členovia TO KOS

                                          10,00 € neregistrovaní v TO KOS

 

Odchod autobusu: 7,00 hod. - križovatka pri Hradovej
                                       7,10 hod. - autobusová stanica
 

Bližšie informácie a prihlasovanie u vedúceho akcie, na tel. čísle 0907 366 290, alebo v kníhkupectve. Prihlasovanie len do naplnenia kapacity autobusu!

 

Vedúci akcie: Dušan Kojnok

 

Niečo o trase a zaujímavostiach na nej:

Trasa „A“ povedie sprvoti pohodlnou širokou lesnou cestou, ktorá sa len miestami mení na hrubé nánosy čerstvého štrku. Prídeme k rampe, ktorej ako stĺpik poslúžil ihličnan s reťazou zarastenou už poriadne hlboko do kôry. Ďalej sa už cesta a koryto potoka stávajú často jedným objektom, dolina sa pozvoľna zužuje a pribúdajú prvé skaly. Stopy veľkej vody sú aj tu všadeprítomné, prechádzame okolo dnes suchých bočných korýt vymletých do podložia tak, že mi miestami nevidno ani hlavu. Bočné dolinky sú už skôr žľabmi a aj tie nesú neklamné znaky splavovania materiálu. Po ľavej strane zbadáme výrazné skalisko s jaskyňu pripomínajúcou dutinou. Chvíľu sa tu zdržíme a čerpáme sily do ďalšieho pokračovania. Čaká nás totiž najdivokejšia pasáž s vodopádmi a ďalšími chuťovkami. Už úvodné metre po skalnom stupienku nad bublajúcou vodou dávajú tušiť, že nás nečaká žiadna pohodlná prechádzka, ale opatrné hľadanie optimálneho chodníčka, kde sa bez pomoci rúk nezaobídeme. Dolina sa tu prudko zužuje a skalný zárez má nezriedka šírku len pár metrov. Úvodnou sériou malých kaskád sa prebojujeme až k jedinej pomôcke celej trasy – vratkej drevenej lávke, ktorou prekonáme najproblematickejší úsek v skale vysoko nad vodou. Z jej pohodlia môžeme pozorovať krásne modelované tvary toboganu pod nami. Napadané stromy, absencia chodníka a všadeprítomné kamene sa stanú našimi vernými spoločníkmi. Úžiny sa striedajú s miernejšími pasážami, výškové prepady s hučiacou vodou sa občas menia na suché úseky, kde sa potok stráca v podzemí. Pri vysokej vode je dobre si vypomáhať hádzaním brvien a kameňov do vody. Dolina postupne stráca na sile, potôčik sa už objavuje iba sporadicky, aby nás vzápätí prekvapil neočakávaný nález dvoch betónových kociek s poctivo zapustenými kotvami a zvyškami po činnosti vrtnej súpravy. Pokračujeme už takmer nasucho, brodiac sa hromadami lístia pomedzi roztrúsené skaly k rozvetveniu doliny. Možno zvolíme ľavú vetvu a pôjdeme najprv dnom, no za sériou drobných jaskyniek napokon priamo nahor. Po úmornom vyštveraní budeme odmenení kvalitnou lesnou cestou, ktorá poskytuje miesto pre odpočinok. Jaskyňa Šarkanova diera aj s vyhliadkovým vrcholom Vysokého vrchu bude od nás necelý polkilometer, nasledovať bude cez 200 metrov stúpania.

Obec Poráč je obkolesená horstvom Vysokého vrchu. Na jeho severnom úbočí sa nachádza zaujímavy prírodný klenot - jaskyňa Šarkanova diera. Vznikla ako riečna jaskyňa pozdĺž puklín vo svetlých triasových vápencoch. Jaskyňa Šarkanova diera je dlhá 178 metrov a skladá sa z Pastierskej chodby, vysokého Archeologického dómu a zakončená je Galériou. Jaskyňa podľa archeologických nálezov bola obývaná už v mladšej dobe kamennej. Je jednou zo zastávok náučného chodník Šarkanova diera, začínajúcom v rekreačnom stredisku v Poráčskej doline. Ide o nenáročnú trasu, ktorú zvládnu všetky vekové kategórie. V blízkosti jaskyne Šarkanova diera sa nachádza ešte jedna, jaskyňa Chyža, ktorá je však pre verejnosť neprístupná. Samotná Šarkanova diera je po spomínanom náučnom chodníku z obce Poráč vzdialená približne 1.5km.

Vysoký vrch – 874 m n. m.

Nad obcou Poráč, najvyššie položenou obcou v spišskonovoveskom okrese, sa vypína vyhliadkový končiar zvaný Vysoký vrch. Hoci sa nejedná o nijakého velikána, naskytá sa z neho výhľad považovaný za jeden z najkrajších na Slovensku. Za dobrej viditeľnosti odtiaľto možno pozorovať Vysoké, Západné i Belianske Tatry, Kráľovu, či Kojšovskú hoľu, Slovenský raj, Spišský hrad a ešte všeličo iné. Severnú stranu Vysokého vrchu tvorí asi 20 metrov vysoká a 3-10 metrov široká skalná stena a na južnom svahu sa zas rozprestiera rovnomenná prírodná rezervácia. Na vrchole sa nachádza prístrešok so stolom a lavicou, informačná tabuľa, smerovník a smerová výhľadová ružica. Lokalitou prechádza Náučný chodník Šarkanova diera, pričom Vysoký vrch je jeho druhou zastávkou. Okružný náučný chodník je dlhý 2,8 km a začína v obci Poráč. Oboznámi vás s miestnymi dejinami, obyvateľstvom i prírodnými zaujímavosťami. Trasu „B“ dopĺňa k náučnému chodníku výstupová a zostupová zeleno značkovaná trasa.

 

Účasť na akcii je na vlastnú zodpovednosť!!!

 
Propozície akcie s mapkou trás TU: Neznámy Spiš (2).pdf (912827)

 

----------------------------------------------------------------------------