Správa za rok 2012

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

TURISTICKÝ ODDIEL KOS RIMAVSKÁ DOLINA TISOVEC

 

Správa o činnosti za rok 2012

 

Na záver nejakého časového úseku, či obdobia, sa zvykne to uplynulé zhodnotiť, zbilancovať. Tak tomu býva aj v našom turistickom oddieli vždy na začiatku nového roka. Vtedy sa stretneme a zaspomíname na to, čo sme v uplynulom roku zažili, videli, urobili. Výročná schôdza je na to ideálnym miestom. Teda vás na nej ešte raz vítam a začínam bilancovať a spomínať. Spolu s vami. Pretože si určite pri počúvaní o jednotlivých akciách, ktorých ste sa zúčastnili aj vy, spomeniete na tie chvíle, ktoré ste tam zažili a vybavia sa vám zaujímavé a nezabudnuteľné momenty z tej ktorej akcie. Poďme si ich teda pripomenúť.

 

Chod oddielu zabezpečoval obmenený výbor potvrdený na výročnej schôdzi, 15. januára 2012 v zložení:

Dušan Kojnok - predseda

Miroslav Bysterský – podpredseda

Božena Brádňanová – tajomníčka

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti,

Katarína Knappová,

Saskia Hrončeková – ďalší členovia výboru.

 

Naplánované akcie na rok 2012 : 19

Uskutočnené: 22 - z toho podľa plánu:17 a neplánované: 5

Neuskutočnené:2

Výstup na Sivec, ani na druhý pokus a Hrebeňom Nízkych Tatier z Donovál do Nemeckej

Členská základňa nám oproti roku 2011 vzrástla o 13 nových členov a pozostávala tak v roku 2012zo 135 členov:

Deti do 15 rokov38 členov

Študenti 15 - 18 rokov – 3 členov

Študenti 18 - 26 rokov – 6 členovia

Dospelí 19 - 59 rokov - 74 členov

Dospelí, seniori 60- 70 rokov12 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r. - 2 členovia

 

JANUÁR 2012

 

  • Prvá turistická akcia nášho oddielu sa konala 7. januára. 28. Ondrejovho pochodu vďaky sa za nádherného slnečného počasia, aké už na tejto akcii dávno nevládlo, zúčastnilo 12 dospelých a dorast zastupovali dvaja členovia. Celková účasť: 14 členov a Mirov Bysterského pes. Veľmi vydarená akcia.

- Nedeľa 15. januára (týždeň po 1. akcii), bola venovaná od 14.-tej hodiny našej výročnej členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 22 členov.

-Podnet na zorganizovanie spomienkového výstupu na Hradovú, pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly vyšiel z nášho oddielu. A tak sme v spolupráci s oddelením kultúry pri Ms. úrade v Tisovci túto akciu pripravili a uskutočnili. Konala sa druhý deň po pripomienke na námestí, t.j. v sobotu, 28. januára od 15.-tej hodiny. Pod zástavou na vrchole Hradovej sa nás zišiel úctyhodný počet. 46 účastníkov, z toho 34 členov. Akcia bola ozvláštnená tým, že sme v cieli výstupu, pod zástavou zapálili niekoľko desiatok kahancov na pamiatku tým, ktorí sa o oslobodenie mesta pričinili a na pripomenutie ostatným občanom v meste, že tu máme sviatok, na ktorý by sa nemalo zabudnúť. Po krátkom príhovore predsedu oddielu nasledovala premiéra novej básne Františka Bábelu, ktorú napísal výnimočne práve pre túto akciu a venoval ju majestátnej Hradovej. Na záver sme si vypočuli od Dušana Hutku zaujímavé rozprávanie o oslobodzovaní mesta. Svetielka kahancov blikotali pod zástavou celú noc a vytvárali tak na Hradovej zaujímavú nočnú scenériu. Bolo ich z mesta krásne vidieť a tak bol tento večer na Hradovej iný ako ostatné v roku. Keďže sa podujatie vydarilo a stretlo sa s pozitívnymi ohlasmi, môžeme ho považovať za prvý ročník. Veríme, že sa z akcie stane pekná tradícia a oslavy oslobodenia tak získajú iný rozmer a dostanú sa viac do povedomia občanov mesta.

 

FEBRUÁR 2012

 

  • Už tradične sa zúčastňujeme zimných výstupov na Trstie, ktorých organizátorom je spriatelený KST Tisovec. Tradíciou je tiež to, že z nášho oddielu je tu už niekoľko rokov najpočetnejšie zastúpenie. Nebolo tomu inak ani na 38. ročníku v sobotu, 11. februára. Farby nášho TO KOS tu tento rok reprezentovalo 25 členov. Počasie bolo z rána mrazivé, ale po pár metroch výstupu cez Láň sme na zimu zabudli vďaka hrejivým slnečným lúčom, ktoré nás sprevádzali celou trasou. Zdá sa, že aj o účastníkov akcie bolo tento ročník na chate akosi viac postarané. Vďaka všetkým siedmim, ktorí už v piatok vystúpili na chatu, aby ju pre nás vyhriali a poskytli tak účastníkom akcie aspoň aký taký komfort vo forme vykúrenej chaty a vynikajúceho čaju. Šiesti z nich sú členmi nášho TO KOS. Nesklamal ani Milan Slabej, ktorý aj napriek tomu, že sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť, zabezpečil výstavu svojich najnovších fotografií z prírody okolia Tisovca. Mohli sme si tak prezrieť opäť výtvory prírody a nádherné zábery nasnímané pozorným okom fotografa. Zostup späť do Tisovca absolvovala väčšina účastníkov, okrem tých, čo zostali na chate aj ďalšiu noc. Ďalší siedmi naši členovia (Mário, Robo, Dušan, Roman, Tomáš, Miro, Kristína) strávili noc na inej chate. Chceli si zopakovať vydarený záver výstupu z minulého roka. Cestou z Trstia odbočili na Pasiečkach iným smerom a zamierili na Keletiho chatu, kde ich čakala nielen vyhriata chata spred minulého dňa, ale aj vynikajúce lahôdky z diviny v podobe troch druhov jedál a držkový perkelt. Za toto všetko patrí, ešte aj touto formou, veľké ĎAKUJEME Rudovi, ktorý sa takto o nás postaral.

 

MAREC 2012

 

17. marca sa konala tématická akcia Spoznaj okolie Tisovca, ktorej zámerom bolo znova oboznámiť členov, či občanov mesta a okolia, s krásami toho, čo máme doma za humnami. Pod vedením Mira Bysterského tak mohli účastníci tento krát absolvovať trasu začínajúcu v Tisovci, cez Krivú, do Suchých dolov k bývalému Daxnerovmu ranču a potom do Jaslíšť a Rejkovom späť do Tisovca. Nenáročný turistický výlet za krásami nepoznaných blízkych území v okolí mesta skončil asi po necelých piatich hodinách, možno predčasne a v rýchlejšom tempe, ako poniektorí členovia očakávali. Svedčili o tom pripomienky niekoľkých našich členov. Mala to byť pohodová a pokojná vychádzka a nie naháňanie času. Možno stačilo zvoľniť tempo, zobrať ohľad aj na menej zdatnejších turistov a bolo by všetko O.K.

 24. marca sme sa vydali PO STOLICI NA KOHÚT. Taký názov dostala akcia, ktorej cieľom bol výstup na najvyšší vrchol Stolických vrchov. Autobusovým spojom sme sa doviezli na sedlo Javorinka a odtiaľ už absolvovali prechod na Stolicu a potom na Kohút so zostupom do Revúcej. Počas prechodu nás na vrcholových partiách sprevádzalo dosť veľké množstvo snehu, ktorý nám sťažoval chôdzu a spravil nám tak zo stredne namáhavej 25 kilometrovej akcie dobrú zaberačku. Na niektorých miestach sme sa totiž prebárali až nad kolená. Vedúcim akcie bol Dušan Liptay.

 

APRÍL 2012

 

Prieskumnou akciou možno nazvať predveľkonočný víkendový pobyt 6.- 8. apríla v geografickom strede Slovenska. Vyrazili sme naň štyria členovia v piatok, 6. apríla 2012 podvečer v zostave Kojnok, Bysterský, Buchta, Keleti M. Cieľom bolo omrknúť miesto v okolí známeho stredu Slovenska a v prípade spokojnosti naplánovať o rok trasu do Kalendára akcií na rok 2013. Miestom pobytu sa stala Chata pod Hrbom, kam sme ale dorazili za tmy, okolo pol desiatej. 7. apríla, v sobotu sa vydávame na trasu Hrb, čo je spomínaný geografický stred Slovenska, Ľubietovský Vepor, Chata pod Hrbom. Turistický okruh bol veľmi zaujímavý a práve s touto trasou by sme chceli oboznámiť aj našich ostatných členov, ktorí budú mať v roku 2013 o ňu záujem. 8. apríl, nedeľa. Čas návratu k rodinám. Dopoludnie však využívame ešte na menšiu trasu opačným smerom, ako v sobotu. Na vrch Čierťaž a späť. Zisťujeme aj tu, že táto časť nášho kraja svoje čaro a oplatí sa sem ešte prísť. Pri návrate k chate však treba ešte vymeniť deravú pneumatiku na Máriovom Renaulte, naobedovať sa a môžeme vyraziť späť domov. Veľmi príjemne a pohodovo strávené dva predveľkonočné dni. A ešte k tomu v samom prostriedku našej vlasti!

Ostrá lúkakamenný hríb Čertova skalahrad Šášov

 

- Cieľom akcie, konajúcej sa 14. apríla 2012 bolo niekoľko turisticky, literárne a historicky zaujímavých zastávok.
Ostrými
zákrutami nás najskôr autobus vyviezol do dediny Ostrá Lúka. Pozreli sme si okolie kaštieľa Ostrolúckych, rodinnú hrobku a archeologickým spôsobom zvýraznené základy evanjelického kostola, ktorý bol zbúraný počas druhej svetovej vojny.

O histórii obce sme sa dozvedeli v Múzeu obce a rodiny Ostrolúckych. Nachádzajú sa v ňom exponáty o rodine Ostrolúckych, možno tu  uvidieť ako kedysi vyzerala školská trieda, dokumenty o hudobnom skladateľovi Viliamovi Figušovi - Bystrom a jedna miestnosť je venovaná výstave pracovných predmetov, náradia a oblečenia, zozbierané zo starých domov po celej dedine.

Potom sme sa presunuli k úvodnému panelu náučného chodníka Boky pri obci Budča. Chodníkom sme prešli až k Čertovej skale, známej skôr ako Kamenný hríb. Nedostatočné značenie ďalšieho smeru trasy náučného chodníka práve pri tomto zaujímavom a netradičnom útvare spôsobilo, že sme pokračovali po klasickej zelenej turistickej značke cez osadu Hrabiny až do obce Budička a tak si trasu predĺžili asi o 3 kilometre.. Učarovala nám však nádherná drevená zvonica a na konci osady Hrabiny sme si oddýchli pri starej studni. Do Budičky po nás prišiel autobus a tým sme pokračovali na neďaleký hrad Šášov. Zo zrúcaniny hradu sme mali krásny výhľad na okolie a dedinu Šášovské Podhradie.

  • -28. apríla sa konala po 29. krát najstaršia akcia turistického oddielu KOS Rimavská dolina - výstup na Hradovú. Akciu absolvovalo celkom 93 účastníkov, z toho 19 našich členov a 74 hosťujúcich turistov, zväčša z Košíc. Za všetko hovorí aj príspevok, ktorý poslali na uverejnenie na tisovský web a do Tisovského mesačníka:

KOŠICE ZNOVA V TISOVCI alebo 29.ročník výstupu na Hradovú

Aj my, turisti z Klubu turistov Víkend z Košíc sme sa v sobotu, 28.apríla 2012, v hojnom počte 48 členov, zúčastnili 29. ročníka najstaršej akcie oddielu, výstupu na Hradovú, ktorý organizoval KST TO KOS Rimavská dolina v Tisovci za celkovej účasti takmer stovky turistov

Akciu Valikinou trasou už mnohí z nás dobre poznajú, ale na Hradovej ešte nebol z nášho klubu takmer nikto. O výstup sme sa síce už pokúšali v roku 2007, ale pre silný dážď sme sa sklamaní vrátili domov. Tento rok nám poveternostné podmienky priali a za krásneho slnečného počasia sme začali výstup. Príjemne nás prekvapil pred pár rokmi vybudovaný náučný chodník s  tabuľami, z ktorých sme sa dozvedeli o faune, flóre, či histórii hradu. Najväčším prekvapením pre turistov však bol prechod tisovským vápencovým bralnatým hrebeňom pod Okrúhlu skalu, kde nás čakali adrenalínové momentky a prekrásne kruhové výhľady na všetky svetové strany. Objavovali sme tak výhľady na Tŕstie, Muránsku planinu, Fabovu hoľu, na ešte zasnežené Nízke Tatry, Klenovský Vepor ako aj na Rimavskú dolinu, v diaľke s mojou milovanou dedinkou – rodiskom mojej mamy – Hačavou. Obklopení sviežou jarnou zeleňou, prekvapení z veľkých prvosienok a poniklecov, sme sa vracali nabití pozitívnou energiou ponad známe Kordove lúčky do malebného mestečka Tisovec, kde sme sa za pomoci organizátora oboznámili s históriou mesta v Mestskom múzeu, v evanjelickom kostole zasa s históriou chrámu a životom našich národných buditeľov. Niektorí sme si oživili aj spomienku na politika Vlada Clementisa, v jeho rodnom dome. Vďaka pani Kojnokovej i pánovi farárovi Krivušovi za ochotu sprostredkovať a priblížiť históriu mesta našim turistom aj v čase svojho voľna. Výborné boli aj halušky v reštaurácii Centrál a okrem nezabudnuteľných zážitkov sme si z výletu odnášali aj vychýrenú tisovskú bryndzu. Ďakujeme Tisovec! Som nesmierne hrdá a šťastná, že som našim turistom mohla ukázať ďalšie zaujímavé miesta tohoto krásneho kúta Slovenska, bohatého na históriu a dianie našich buditeľov, kde som niekedy zažívala prekrásne prázdniny so starými rodičmi. Naše poďakovanie patrí aj miestnemu turistickému klubu KOS Rimavská dolina – jeho predsedovi Dušanovi Kojnokovi, ktorý nám bohatým programom vyplnený deň v Tisovci zorganizoval a zároveň nás pozval aj na ďalšiu návštevu prírodných zákutí v okolí Tisovca. S nadšením sme ju samozrejme prijali a tešíme sa spolu na ďalšie zážitky, tentoraz na Tŕstí.

Do takéhoto mesta a k takýmto ľuďom sa budeme vždy radi vracať.

JUDr. Jana Kupcová,
KT Víkend Košice

 

MÁJ 2012

 

-5. - 8. mája sa v rámci akcie „Spoznajme Kysucezúčastnilo 30 členov prieskumu neznámych lokalít, ktorými tie na Kysuciach pre nás boli. Na Kysuciach sme tak mohli navštíviť múzeum kysuckej dediny, previesť sa po úvraťovej železničke, vystúpiť na známu Veľkú Raču, Kykulu, či Maguru, ale aj prejsť hrebeňom poľsko-slovenskej hranice z Vychylovky na Ricierovu horu, Javorinu a zo sedla pod Orlom zostúpiť do Starej Bystrice. Táto pekná a starostlivo udržovaná obec, ktorá by mohla byť príkladom aj pre ostatné dediny a mestá, sa stala našim prechodným domovom počas pobytu na Kysuciach. Hotel Bystričan nám poskytol celkom príjemné ubytovanie.

SPOZNALI SME KYSUCE  21 dospelých turistov a 9 detí sa prihlásilo na prvú májovú akciu oddielu, ktorú sme naplánovali a schválili na výročnej schôdzi a nazvali SPOZNAJME KYSUCE. Takmer nikto z členov nášho oddielu nemal ešte možnosť navštíviť tento magický kút Slovenska a preto aj veľký záujem o jeho návštevu neprekvapil. Cieľom a zámerom akcie bolo navštíviť a spoznať čo najviac zaujímavých lokalít, čo sa aj podarilo. Tí, čo chceli a mohli, absolvovali s vedúcim akcie Mirom Bysterským všetky naplánované trasy a navštívili všetky naplánované miesta.

1. deň: 5. máj 2012sobota

Odchod autami z Tisovca pár minút po ôsmej ráno. Smer: Stará Bystrica, hotel Bystričan.

Miesto zvolené preto, lebo táto obec je v strede územia, ktoré máme v pláne spoznať.

Po ubytovaní odchádzame do Vychylovky. Najskôr nasadáme do vyhliadkového vagóna HLÚŽ.

Historická lesná úvraťová železnica spolu s oravskou časťou železnice tvorí bývalú kysuckooravskú lesnú železnicu. Takmer 11 km dlhý úsek železnice je dnes národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky. Veľmi cennou je časť úvraťového systému so stúpaním na krátkom úseku, pričom tento systém je jeden z dvoch jediných zachovaných v celej Európe.

Železnica je slovenskou raritou. V súčasnosti sa lesná úvraťová železnica nachádza v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke Novej Bystrici ako jedna z hlavných turistických atrakcií východných Kysúc.

A práve prehliadka Múzea kysuckej dediny s odborným výkladom nasledovala po jazde na tomto historickom a technickom unikáte. Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je významným zachovávateľom typických kopaničiarskych obydlí na Kysuciach. Drevenice a ostatné objekty skanzenu ponúkajú jedinečný pohľad do minulosti. Všetky budovy, ktoré sú v skanzene umiestnené totiž majú dobové zariadenie a prezentujú spôsob života a jeho jednoduchosť. Ponúkajú pohľad na to, ako kedysi ľudia žili. Nachádzajú sa tu pôvodné koberce, či ručne vyrezávaný a cenný nábytok. Obyvateľov predstavujú figuríny odeté v dobových krojoch.

Po návrate do miesta nášho prechodného bydliska sa ešte pár z nás vybralo na malú turistickú vychádzku. Cieľom bola Rozhľadňa na Bobovci, ktorú slávnostne otvorili 27. augusta 2011. Vybudovaná je z tradičných materiálov kameň a drevo a stojí na neďalekom kopci v nadmorskej výške 723 m na hranici katastrov obcí Stará Bystrica a Radôstka. Postavená bola z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007–2013. Po mierne náročnom výstupe dobre padlo oddýchnuť si na tomto zaujímavom, 16 metrov vysokom objekte a pokochať sa výhľadmi do blízkeho i ďalekého okolia. Z rozhľadne je dobrý výhľad na Malú Fatru, Martinské Hole, Veľkú Raču, či na Lysú Horu v Českej republike.

Cestou na rozhľadňu sme ešte stihli obdivovať nádherné nové námestia a takmer všetky vynovené verejné budovy v obci, ale aj slovenskú raritu, ktorá preslávila Starú Bystricu - Slovenský orloj. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Súčasťou a zaujímavosťou stavby je šesť bronzových plastík, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja. Z najstaršieho obdobia je to knieža Pribina a kráľ Svätopluk, z 19. storočia sú to kodifikátori slovenského jazyka Anton Bernolák a Ľudovít Štúr a 20. storočie zastupujú Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. Srdcom orloja je ciferník tzv. astroláb s astronomickými údajmi. Práve astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na Slovensku. Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom. Astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, takže nejde o kópiu iného orloja. Vo vežičke orloja sú dva zvony, z ktorých jeden odbíja čas a druhý vytvára každú hodinu zvukovú kulisu počas promenády apoštolov.
Po bohatom programe prvého dňa (7 km) nasleduje večer už len spoločné stretnutie a posedenie na priestrannej chodbe útulného hotela a spánok. Ráno nás niektorých totiž čaká prvá túra.

2. deň: 6. máj 2012 - nedeľa

Trasa : Dedovka (603 m)Zadedová - Príslopsedlo pod Hladkou - Oščadnica (Lalíkovci) - MaguraKykula (1087 m) - Veľký Príslop - Úplaz - Veľká Rača (1236 m) - Skalné diery - Hladká - Dedovka.
Parametre trasy : Dĺžka 20 km, prevýšenie cca 1250 m, stredne náročná túra.
Lokalita : Kysucké Beskydy.
Popis: Z Veľkej Rače, ktorá sa nachádza v CHKO Kysuce, je pekný kruhový výhľad. Veľká Rača je známa i ako špičkové lyžiarske stredisko. Nachádza sa tu najdlhšia slovenská zjazdovka a tretia najdlhšia bobová dráha v Európe.

Presun zo Starej Bystrice do Dedovky autami. Tu sa naša 30 členná zostava rozdelila na dve skupiny. Tá početnejšia sa nechala vyviezť lanovkou do známeho rekreačného a lyžiarskeho strediska pod Veľkou Račou, kde strávila takmer celý deň a popoludní tou istou trasou, popod lanovkou, ale už po svojich, zostúpila späť.

Druhá skupina nastúpila na vopred naplánovanú trasu. Z Dedovky najskôr po žltej značke cez Zadedovú na Príslop. Po necelej hodine stúpania bolo treba zelenou značkou prejsť na sedlo pod Hladkou a odtiaľ zostúpiť po modrej do časti Oščadnice zvanej Lalíkovci. Tu nastal však menší problém, pretože žltú značku, na ktorú sme sa v tejto osade mali napojiť, nie a nie nájsť. Tabuľky na smerovníku dolámané a začiatok žltého značenia nikde. Museli sme sa spoľahnúť na svoje vlastné orientačné schopnosti a vydať sa predpokladaným smerom s vierou, že snáď na značku časom narazíme. Po úpornom, takmer hodinovom hľadaní tej správnej cesty v strmom svahu vyťaženého bývalého lesa, sa nám na nasledujúcom trávnatom a ešte zalesnenom svahu kopca podarilo konečne natrafiť na prvú žltú značku. Skonštatovali sme, že značenie na tejto trase je nielen odfláknuté, ale už mnoho rokov neudržiavané. Svedčia o tom vyblednuté a teda veľmi slabo viditeľné značky. Ale sme natešení, (ako málo niekedy stačí k radosti) že máme značku a tak nám nič nebráni pokračovať podľa plánu. Najprv stúpame na vrch Kykula. Na ňom začína náš prvý hrebeňový prechod časťou Kysuckých Beskýd. Vládne nám nádherné slnečné počasie. Po zdolaní tisícmetrovej Kykule vlnitým terénom pokračujeme k cieľu dnešnej túry, na najvyšší vrch pohoria. Po strmom výstupe na Veľkú Raču prvé kroky viedli na 5-metrovú drevenú vyhliadkovú vežu, z ktorej je nádherný kruhový rozhľad do mora slovenských a poľských vrchov a dolín. V diaľke sa dala najlepšie rozoznať Malá Fatra, ale aj Západné i Nízke Tatry, Chočské vrchy s ich dominantou, Veľkým Chočom, Martinské hole. Za stáleho slnečného počasia sme okolo Skalných dier došli k veľkému zimnému rekreačnému stredisku Dedovka s väčším množstvom lanoviek a vlekov. Na Veľkej Rači sa totiž nachádza najdlhšia zjazdovka na Slovensku so šesťsedadlovou lanovkou, ale aj tretia najdlhšia kovová bobová dráha v Európe. Niektorí z nás neodolali a divokú jazdu na nej si aj vyskúšali. Všimli sme si i cvičnú lezeckú stenu, požičovňu kolobežiek Monster, horských bicyklov, trampolínu, U-rampu, lanový park, zjazd na vysutom lane(Karolšus), aquazorbing, lukostreľbu, vzduchovky a ďalšie atrakcie. Vzhľadom k pokročilej hodine a pravdu povediac aj našej miernej únave sme na zdolanie posledných pár metrov z rekreačného strediska zvolili presun lanovkou. Tá nás dopravila tam, kde sme túru začínali, do Dedovky. Vydarený deň sme zakončili opäťspoločným posedením v priateľskom duchu. Ráno máme na pláne o niečo dlhšiu trasu.

3. deň: 7. máj 2012pondelok

Trasa: Vychylovka, Šudovci (597 m)Sedlo PríslopRycierova hora (1225,5 m)Przelec Przegibek(sedlo Priehybok)Kikula (1105 m)BugajSedlo pod Orlom (1080 m)KýčeraSedlo pod SenkovomPredný vrch (661 m)Stará Bystrica (484 m)

Parametre trasy : Dĺžka 25 km, prevýšenie cca 1370 m, stredne náročná túra.
Lokalita : Kysucké Beskydy.
Naša
trasa začala pred pol desiatou v časti Vychylovka zvanej Šudovci, odkiaľ sme sa po viac ako polhodine dostali zelenou turistickou značkou na sedlo Príslop. Sedlo tvorí hranicu medzi Oravskými a Kysuckými Beskydami. Ďalej pokračujeme, podobne ako včera, hrebeňom Kysuckých Beskýd. Celý hrebeň tvorí hranicu s Poľskom. Tentoraz sme zvolili inú časť hrebeňa a smerom k Veľkej Rači postupujeme z opačnej strany ako včera. Ale aj počasie je opačné ako včera. Po nočnom výdatnom daždi zostalo mokro a hmly. Je nám jasné, aj podľa predpovedí, že z výhľadov dnes nebude nič. Aj napriek tomu sme naplánovanú trasu nezavrhli a vybrali sa spoznávať ďalšie dosiaľ nepreskúmané miesta Kysúc. Teší nás aspoň to, že neprší. Zo sedla Príslop začína strmší výstup na známu, vyše 1200 metrov vysokú, Rycierovu horu. Za pekného počasia by sa nám boli odkyrili výhľady na Oravské Beskydy, či Babiu horu. Žiaľ, musíme sa zmieriť s tým, že vidíme aspoň na seba. Dobrá nálada nás však neopúšťa ani napriek minimálnej viditeľnosti a tak nám dlhý pochod hraničným hrebeňom rýchlo ubieha. Míňame sedlo Priehybok, rázcestie pod Kikulou, Javorinu, pokračujeme cez krajinársky veľmi hodnotnú lúku Hala Srubina a traverzujeme masív Bugaja. Po šiestich hodinách chôdze prichádzame konečne do sedla pod Orlom. Tu opúšťame červeno značkovanú hrebeňovku a čaká nás ešte dve a pol hodinový zostup zelenou značkou cez Kýčeru, sedlo pod Senkovom do Starej Bystrice. O 18.-tej hodine smedoma. Nezmokli sme sme tu. Unavení, spotení, ale spokojní sami so sebou a ďalším príjemne prežitým dňom v prírode Kysúc. Stretávame sa s ďalšími členmi, ktorí si na dnes zvolili voľnejší program dňa priamo v Starej Bystrici a podľa svojich predstáv. Prehliadkou obce, ale aj výstupom na rozhľadňu na Bobovci.

4. deň: 8. máj 2012 - utorok

Naše štvordňové spoznávanie Kysúc končí. Rozchádzame sa postupne. Z ôsmich áut a tridsiatich účastníkov zostávame v troch autách trinásti, ktorí chcú využiť pekný slnečný deň a vidieť ešte niečo. večer sme sa zhodli, že si pozrieme Šútovský vodopád. Cestou zastavujeme v obci Šútovo a vyrážame k jednému z najkrajších vodopádov Slovenska. Po ôsmich kilometroch a dve a pol hodinách sme späť na parkovisku a spokojne konštatujeme, že táto zastávka a návšteva tohto miesta stála za to.

Každý, kto absolvoval všetky naplánované trasy a návštevy turisticky zaujímavých miest, prešiel počas štyroch dní 63 kilometrov.

Výstup na Voniacu

- Podľa kalendára akcií nasledoval po Kysuciach výstup na Voniacu.  Okrem toho, že bol preložený termín z 19. mája o týždeň skôr, na 12. mája a mali sme počiatočné problémy s autobusovým spojom, ktorý nás odmietol vysadiť na Pasekách, myslím, že to bola napriek tomu opäť krásna prechádzka tisovskou prírodou pre všetkých 34 zúčastnených členov.

Poďakovanie patrí každému z vodičov, ktorí  nás napokon vyviezli na začiatok túry na Paseky pod Dielikom. Cesta začala žltou turistickou značkou popod starý kamenný most. Išli sme okolo bývalej koniarne a pomaly stúpali tiesňavou Martinová dolina až na vrchol. Nádherná panoráma prírody, rozvoniavajúce kvety všade navôkol, skalné a lesné biotopy, jaskyne, studničky, toto všetko sme mohli obdivovať počas celej trasy. Tesne pod vrcholom sme sa ešte vybrali pozrieť strmé svahy Prednej Šarkanice. Po krátkom stúpaní sme dorazili ku smerovníku a po pár metroch skončili pri poľovníckej chate. Nachádzali sa tu aj členovia poľovníckeho združenia Voniaca, ktorí čistili a opravovali chodník. O milé prijatia nebola núdza a vyhliadka neďaleko lúky nám poskytla opäť úžasný pohľad na tisovskú dolinu a okolité kopce. Po opečení špekáčikov sme sa ešte vybrali na menšiu prechádzku po okolí.  Spokojní s tým, čo sme videli a ulovili do svojich fotoaparátov, odchádzame po zelenej turistickej značke späť do Tisovca.

Máme za sebou ďalšiu vydarenú oddielovú akciu, za nádherného slnečného počasia a nezabudnuteľnými spomienkami.

Saskia Hrončeková, vedúca akcie

 

JÚN 2012

 

- V spolupráci s našim oddielom a niektorými ďalšími dobrovoľníkmi z tisovských spolkov v meste organizovali Oddelenie kultúry a Komisia kultúry a športu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre všetky tisovské detiVeselé putovanie tisovským chotárom.Začiatok bol o 9:30 hod. pri úvodnom paneli Náučného chodníka Hradová, pri ambulanciách, kde deti obdržali lístky a spomienkové listy. Na ne dostalo každé dieťa na jednotlivých stanovištiach na trase cez Krivú do Rejkova, po splnení úlohy, pečiatku. Cestou si deti vyskúšali svoje vedomomosti, zručnosť, ale mohli sa aj zabaviť. A získať po zásluhe aj nejakú sladkú odmenu. Dňa 2. júna sme sa zobudili po upršanom piatku do krásnej, slnečnej soboty aveľké putovaniesa mohlo začať. V priebehu 2 hodín sa do prírody vybralo 110 detí60 dievčat a 50 chlapcovso svojimi rodičmi, starými či krstnými rodičmi. Na trase si mohli preveriť svoje vedomostné i telesné schopnosti. Na prvom stanovišti sme ich privítali my, niektorí turisti z TO KOS Rimavská dolina. Tu deti spoznávali okolité tisovské vrchy, kvietky, stromy, huby, či dokonca museli roztriediť odpadky. Aj touto cestou ďakujem všetkým našim ochotným členom za pomoc pri tejto akcii.

9. júna sa konal za účasti 33 členov Výstup na Krakovu hoľu a Poludnicu z Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. Tejto trasy sa nevzdali a prešli ju 19 turisti, aj napriek nie ideálne vyzerajúcemu počasiu. Ostatní štrnásti dali prednosť trase „B“, ale aj prehliadke Demänovskej jaskyne. Veľmi pekne akciu opísala vo svojom príspevku Michaela Regendová z Muráňa, ktorá sa jej zúčastnila.

S KOS-ákmi v Nízkych Tatrách

Klub slovenských turistov TO KOS Rimavská dolina Tisovec organizoval pre svojich členov a ostatných milovníkov prírody turistickú akciu výstup na Krakovu Hoľu a Poludnicu v Nízkych Tatrách. Zaujalo ma to a tak som sa rozhodla, že sa na to dám. V predvečer som si všetko pobalila do ruksaka a plná očakávania som si ľahla spať. V sobotu 9. 6. 2012 som sa prebrala do krásneho, slnkom zaliateho rána. Poriadne som sa obliekla a pobrala sa na autobusovú zástavku v Muráni, kde ma čakali dve kamarátky Janka a Veronika. Dobre naladené a slnkom povzbudené sme sa dopravili do Tisovca. V Tisovci sme pokračovali vybaveným autobusom do Demänovskej doliny. 930 Áá sme tu, vystupovať! Pri Demänovskej jaskyni začal náš výstup na Krakovú hoľu a Poludnicu. Slniečko sa nám skrylo a dolinami sa začali preťahovať mliečne hmly. Vtedy som si pomyslela, že tento výlet nebude patriť medzi tie najlepšie. Ale opak bol pravdou.

Prvé kroky nás viedli vlnitým chodníčkom, ktorý bol lemovaný krásnym zeleným machom, mohutnými stromami a rôznymi vývratmi. Po chvíli nasledoval úsek plný úžasných skalných útvarov, na ktoré keď človek uprel svoj pohľad, tak v nich videl naozaj všeličo. Prišla prvá prestávka, na ktorú viacerí vyhladovanci dlho čakali. Na sedle Machnaté si dal každý niečo pod zub, rožky, chleba, sladkosti, vodu, čaj..Dojesť dopiť a pokračujeme! Najbližšia prestávka Krakova hoľa.Pekným, rôzne točitým chodníkom, sme sa dostali na Krakovu hoľu. V momente, ako sme vyšli spomedzi kosodreviny, sa nám ukázal krásny výhľad na okolité doliny. To, čo sa nachádzalo obďaleč nám pohltila hmla. Celý kraj Krakovej hole bol obsypaný kvetmi (Dryádka horská, Horec clusiov, Prvosienka holá, Kortúza matthioliho, Soldanelka karpatská...). Verte mi, ten pocit ,keď sa tam postavíte na okraj a pod sebou vidíte len bralá a ďalej len priepasť, je úžasný. Na vrchole sme si dali pár fotiek, niečo sladké na dobitie energie. Zrazu niekto zakričal:Obedovať sa bude len na Poludnici. Poďme!Pokračovali sme po krásnom chodníku, ktorý bol len tak-tak vysekaný krížom cez kosodrevinu. Napredovali sme pekne za sebou, v jednom rade. Len sem tam bolo počuť výkrik spredu:Pozor, had!(vretenica obyčajná). Miestami sa nám ukázali krásne lúčky, na ktorých boli kolieska z kosodreviny. Zrazu prišlo poriadne strmé klesanie. Každý čakal, kde sa vlastne dostaneme a či vôbec ideme správne. Veď Poludnica byť ďalší kopec v poradí a my sme stále len klesali, klesali a klesali. Padali také pekne povzbudivé vety, ako napríklad:Nebojte sa, klesáme len preto tak strmo, aby sme mohli ísť do hora ešte strmšie..A aj tak bolo. Na sedle Pod Kúpeľom sa od nás odčlenila skupinka troch členov, ktorí si povedali, že ďalej nepokračujú, že je toho na nich priveľa. Ale my ostatní vytrvalci,(alebo tvrdohlavci?), sme sa nezlomili a s priškrteným úsmevom a stále s dobrou náladou, pokračovali napred. Stúpanie bolo prudké. V ceste bolo aj pár vyvalených stromom, s ktorými sme sa museli popasovať. Únavné stúpanie nám spríjemňoval chodníček popod krásne a vznešené bralá. Boli prevŕtané mnohými dierami, jaskyňami a tunelmi. Posledné kroky na Poludnicu sme len tak prešľapovali. Ale výsledok stál zato. Aj takéto pohoria opradené hmlou a nízkymi oblakmi úžasné. Obišli sme si výhľady, ktoré aj napriek počasiu majú niečo do seba a zasadli na kamene. Na rad prišiel zaslúžený oddych a obed. V diaľke sme spozorovali zvláštne mračná, ktoré sa k nám podozrivo začali približovať. A tak, ako všade, aj tu nasledovala spoločná fotka. Ale táto bola niečím výnimočná. Robili ju na rýchlo. Pýtate sa prečo? Práve kvôli tomupeknémumračnu, ktoré sa k nám nebezpečne približovalo. Ako sa v jednej rozprávke hovorí: z toho mračna nenaprší... tak z tohto mračna nám zapršalo. Cesta nadol do Liptovského Jána bola celá upršaná. A aj napriek tomu sme boli všetci veselí a spokojní. Humor nikoho neopustil a úsmev taktiež. Dole nás čakalo vytúžené občerstvenie v podobe piva, alebo chladenej minerálky. Poniektorí za odmenu v Liptovskom Jáne mohli vyskúšať liečivé účinky prameňa v prírodnej nádrži na kúpanie, zvanej domácky Kaďa. Musím povedať, že tento deň a tento výlet sa vydaril. Partia ľudí, ktorí sa tu stretli, bola úžasná. Môžem povedať že teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.

Michaela Regendová, Muráň

Trasa A: 19 účastníkov

stúpanie 1527 m - klesanie 1687 m - vzdialenosť 18.4 km - čas 7:32

Demänovská jask. slobody (820) 4km 695m 65m 2:05

S. Machnatô (1450) 2.7km 305m 65m 1:00

Pod Krakovou hoľou (1690) 0.6km 62m 0m 0:12

Krakova hoľa (1752) 0.6km 0m 62m 0:08

Pod Krakovou hoľou (1690) 0.2km 0m 40m 0:04

Kosienky rázc. (1650) 3.5km 21m 540m 0:59

Sedlo pod Kúpeľom (1131) 2.2km 417m 0m 1:11

Poludnica (1548) 0.6km 7m 75m 0:10

Predná Poludnica (1480) 1.3km 0m 410m 0:57

S. Rakytovica (1070) 2.7km 20m 430m 0:47 Liptovský Ján


 

Trasa B: 14 účastníkov

stúpanie 721 m - klesanie 721 m - vzdialenosť 8.9 km - čas 3:22

Demänovská jask. slobody (820) 4km 695m 65m 2:05

S. Machnatô (1450) 1.2km 0m 196m 0:20

Iľanovské s. (1254) 3.7km 26m 460m 0:57 Demänovská jask. slobody (820)

Naša "B" trasa sa začala pri Demänovskej jaskyni Slobody, kde nás doviezol autobus. Kráčali sme po lesnom chodníku, ktorý bol označený modrou značkou. Chodník nás priviedol rovnako, ako účastníkov trasy A, cez vrch s názvom Pusté do sedla Machnaté. Zo sedla sme však už pokračovali žltou značkou na Iľanovské sedlo. Ďalej sme sa pustili po zelenej značke dole dolinou, plnou krásnych prírodných útvarov, vodopádikov a kaskád, pripomínajúcimi rokliny v Slovenskom raji, späť na začiatok trasy, k Demänovskej jaskyni Slobody.

Nie všetci sme do tejto prekrásnej jaskyne s bohatou výzdobou vstúpili. Po ukončení prehliadky jaskyňou sme už všetci štrnásti pokračovali autobusom do Liptovského Jána, kde sme sa stretli  s druhou skupinou našej výpravy. Niektorí odvážlivci sa ešte nechali uniesť kúpaním v minerálnom prameni. Po takomto prírodnom osviežení sme sa čerství a plní zážitkov vracali naspäť domov.

text: Emka Vlčeková


 

  • 22.- 24. júna v rámci akcie Víkend v Roháčoch 2012 prešli 12 zdatnejší členovia oddielu nádherné hrebeňové trasy. Prvý deň zo Zverovky cez Spálený žľab, Predný Salatín na Brestovú, sedlo Parichvost, Salatín, Skriniarky, Pachoľa, k Roháčskym plesám a okolo Ťatliakovej chaty späť na Zverovku. Druhý deň sa opäť presúvame autami do 9 kilometrov vzdialenej Zverovky. Tu začína 20 kilometrová trasa: Chata ZverovkaLátaná dolinaZábrať (1656)Rákoň (1879)Lúčanské sedloLúčna (1653)Sedlo pod Kolovým žľabomKasne - Sedlo pod OsobitouChata Zverovka. Obidva vysokohorskou turistikou nabité dni spĺňali všetky predpoklady na ideálnu turistickú akciu.

ROHÁČEbalzam na dušu Roháče. nie len sen, ale čoraz častejšie i cieľ mnohých turistov. Po dvoch rokoch sem opäť smerovali kroky aj dvanástich členov turistického oddielu KOS Rimavská dolina. Do tohoto vysokohorského terénu sa vybrali v dňoch 22. 24. júna 2012. Ubytovanie na dve noci bolo rezervované v Drevenici pod Lánom v dedinke Zuberec. Do chaty prišli v piatok večer, aby v sobotu ráno mohli zavčasu vyraziť na prvú túru.

Sobotňajšia celodenná trasa: ZverovkaBrestová (1934)Salatín (2048)SkriniarkySpálená (2083) - Roháčske plesáŤatliakova chataAdamcuľa - Zverovka v dĺžke 22 kilometrov s 1735 metrovým prevýšením nám síce dala zabrať, ale dojmy pri jej zdolávaní, pri takýchto tatranských túrach neopísateľné. Aj keď bolo potrebné vystúpiť niekoľko stoviek metrov najprv na Brestovú a ďalších pár desiatok na Salatín (2048) a potom ešte niekoľko krát hore a dolu, akosi nám to neprekážalo. Ani obávaný hrebeň Skriniarok nebol vôbec taký, ako sme možno očakávali a zdolali ho všetci v pohode. Ďalší stupák na vrch Pachoľa (2167) však nelákal nikoho z nás, len Mira Ten skôr, ako zostúpil za nami k rázcestiu pod Roháčskymi plesami, vyšliapol si ešte aj na tento vrchol. Od rázcestia opäť spoločne stúpame k prvému Roháčskemu plesu a postupne prechádzame takmer okolo všetkých k Ťatliakovej chate. Od chaty schádzame ešte asi 5 kilometrov asfaltkou k autám na Zverovke.

Nedeľa ráno. Opäť sa presúvame autami do 9 kilometrov vzdialenej Zverovky. Tu začína naša dnešná 20 kilometrová trasa: Chata Zverovka – Látaná dolina – Zábrať (1656) – Rákoň (1879) – Lúčanské sedlo – Lúčna (1653) – Sedlo pod Kolovým žľabom – Kasne - Sedlo pod Osobitou – Chata Zverovka. Počasie je ešte krajšie, ako na včerajšej túre, takže čo viac si turista bažiaci po ďalekých výhľadoch môže priať! Po výstupe na prvé vyhliadkové miesto Zábrať sa nevieme vynadívať na tú krásu všade navôkol. Ako na dlani máme trasu včerajšej túry. Vzduch je svieži, číry, slnko neúprosné. Potíme sa nielen z vynaloženej námahy, ale aj vďaka jeho ostrým lúčom. A tak je tomu aj naďalej počas výstupu na Rákoň. Tu sa ešte rozhodujeme, či nezmeniť trasu a nevydať sa náročnejším, ale atraktívnym terénom cez Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivé do Smutného sedla a tak zostúpiť k Ťatliakovej chate, ale napokon po dôkladnom zvážení časovej a fyzickej náročnosti, upúšťame od tohto zámeru a pokračujeme podľa naplánovanej trasy. Z Rákoňa nádherným dlhým, stále mierne klesajúcim lúčnatým hrebienkom Dlhý úplaz, cez Lúčanské sedlo až na Lúčnu. Potom ešte ďalším miestami zalesneným hrebeňom striedavo klesajúc i stúpajúc, no stále s prekrásnymi výhľadmi na slovenskú, ale aj na poľskú stranu Tatier, až na sedlo pod impozantnou Osobitou. Jej vrchol je však pre turistov z dôvodu ochrany prírody uzatvorený. Pokračujeme teda strmo klesajúcim chodníkom až do Zverovky k autám. Nasleduje presun do Zuberca, zbalenie vecí a návrat domov.

 Nádherné dvojdňové prírodné divadlo panorámy vrchov, štítov, lesov, dolín, plies a nekonečných diaľav pre nás končí. Človek mal chvíľami tam hore až chuť vzlietnuť. Ten pocit z pobytu takto vysoko pozná len ten, kto takéto niečo zažil.

Stačí sa len dostať z hlbokých dolín sem, do výšav a svet sa zdá hneď iný. Krajší, čistejší, pokojnejší, tichší, radostnejší...A toto potrebuje každý z nás.

Pretože to je ten najlepší balzam na všetky unavené duše.

Príroda je tou najlepšou učiteľkou pokory“. D. Kojnok

 

JÚL 2012

 

  • Prechod Cestou Márie Széchy z Tisovca do Fiľakova za tri dni, od 27. do 29. júla, absolvovalo 7 účastníkov. Prechod začal v piatok popoludní, kedy 5 turistov vystúpilo na Trstie, aby sa ráno mohli vydať na putovanie. Dvaja členovia sa k nim pripojili v sobotu popoludní pri turistickom smerovníku nad Rimavským Brezovom. Cieľom prvého dňa putovania bola Rimavská Sobota, kde bol pre účastníkov zabezpečený nocľah v internáte Spojenej školy. Celodenné putovanie do nočných hodín bolo v nohách poriadne cítiť a tak ďalší deň sme šlapali z Rimavskej Soboty len šiesti. Do Fiľakova sme dorazili tesne pred odchodom vlakového spoja, takže celá trasa bola zdolaná k našej spokojnosti.

TRETÍ KRÁT PO STOPÁCH MÁRIE SZÉCHY

Aj napriek, už začiatkom roka naplánovanému dátumu 27. - 29. júl 2012 i dodatočnej propagácii, sme sa na Tŕstí zišli napokon len piati. Chata na Tŕstí bola totiž našim prvým nočným útočiskom na trojdňovej trase:

1. deň: TisovecTŕstie (6,5 km)

2. deň: TŕstiePolomBrezinasedlo PrievadyKlinovéHorné ZahoranyRimavská Sobota (36 km)

3. deň: Rimavská SobotaKurinecDúžavaVeľký BučeňBulharyFiľakovo (27,5 km)

Výstup v piatok, v popoludňajších hodinách, nezačínal prívetivo, pretože pršalo.

V sobotu však za pekného počasia, vyrážame zavčasu ráno z chaty, aby sme stihli dôjsť do Rimavskej Soboty ešte za vidna. Čakalo nás úctyhodných 36 kilometrov. V polovici trasy, na sedle Prievady, medzi Rimavským Brezovom a Kyjaticami, sa k nám asi po piatich hodinách chôdze, pripájajú ďalší dvaja členovia. Naša partia je teda sedemčlenná a pred nami ešte viac ako 5 hodín chôdze. Ale aj napriek neúprosným slnečným lúčom to v dobrej nálade zvládneme. Cestu nám spríjemňuje zber dubákov, ktorých len v okolí chodníka rastie neúrekom. A predstava, čo to za úrodu musí byť ďalej v lese, nám nedá pokoj. Ale nič sa nedá robiť, musíme šliapať. Do okresného mesta prichádzame aj tak za doprovodu šera a máme toho dosť, o čom svedčia aj otlaky a pľuzgiere na chodidlách niektorých účastníkov. Zostáva len dostať sa na koniec mesta, do internátu Spojenej školy, kde máme zabezpečený druhý nocľah na trase.

Príjemný odpočinok a spánok bol po celkom náročnom dni nevyhnutný a naše sily sa aspoň trochu zregenerovali. Aj keď pľuzgiere nezmizli a ich majitelia to aj patrične cítia, pokračujeme vo vytýčenej trase. však len šiesti. Najstaršia účastníčka sa s nami po zvážení svojich síl a možností lúči a odchádza domov. Nás ostatných čaká dnes stredne náročná celodenná túra. Opúšťame areál školy a smerujeme cez neďaleký Kurinec do obce Dúžava a pred nami je aj jediné stúpanie na trase smerom od Tŕstia, na 514 m vysoký vrch Veľký Bučeň. Zostup z neho je zarastený, neprehľadný a vôbec nie príjemný. Zvládame ho však s prehľadom a z obce Bulhary do Fiľakova finišujeme po asfaltovej ceste. Stále v sprievode horúcich lúčov slnka. V cieli trojdňovej, 70 kilometrovej trasy, stíhame aj prvý možný vlakový spoj, čo nás teší a doma sme tak v celkom dobrom čase a spoločne je možnosť vychutnať si aj vytúžený a zaslúžený chmeľový mok.. Sme síce fyzicky unavení, slnkom vyšťavení, ale duchom spokojní, šťastní a plní dojmov z príjemne prežitých troch dní v spoločnosti prírody a ešte k tomu v dobrej partii. Vedúcimi akcie boli Martin Kuchta a Milan Cavar.

Na dokreslenie atmosféry akcie sú na www.tisovec.com priložené aj fotografie od účastníkov.

Max. nadmorská výška: Trstie 1121 m n. m.
Min. nadmorská výška : Fiľakovo 192 m n. m.

 

AUGUST 2012

 

V dňoch 4. až 11. augusta sa konala tradičná a obľúbená Turistická dovolenka. Bol to už 24. ročník.

Miestom bola tentokrát Šumava. Ubytovanie bolo zabezpečené v auto kempe Vltavín v Týne nad Vltavou. Počas týždňa sme navštívili množstvo zaujímavých miest a prešli desiatky kilometrov. Medzi miesta, ktoré stáli za to stojí vymenovať: Židova strouha, zrúcanina hradu Dívčí Kámen, Český Krumlov, vrch Kleť nad Krumlovom, zámok Hluboká nad Vltavou, sádkové nádrže v Hlubokej s množstvom zaujímavých chovných rýb, Schwarzenberský kanál, Plešné jazero, vrch Plechý, zaujímavý zážitkový chodník pre deti na vrchu Stožec, Vítkúv hrádek, vodná nádrž Lipno, úchvatná Stezka korunami stromú, Kvilda, prameň Vltavy, Jezerní slať, divadelné predstavenie divadlo v prírode v Týne nad Vltavou so svojim otáčavým hľadiskom, Týnské městské katakomby, mestá Týn nad Vltavou, Treboň, České Budějovice, ale ja zámok Červená lhota, ktorí sme niektorí ešte navštívili cestou domov.

 

 

SEPTEMBER 2012

 

  • 1. september Hneď prvý deň septembra sme využili a sviatok prijatia ústavy SR oslávili symbolicky, na jednom zo symbolov Slovenska, na Kriváni.

24 členov a 10 turistov neregistrovaných v našom oddieli bola zostava autobusu, ktorý vysadil 28 turistov na Troch studničkách. Až 26 nás vystúpilo na majestátny slovenský zakrivený vrchol. Ostatní ôsmi si urobili individuálny program a trasu zodpovedajúcu ich silám a zdatnosti. Či už z Troch studničiek časťou magistrály až na Štrbské pleso, alebo druhá, 6-členná partia Mlynickou dolinou k vodopádu Skok.V každom prípade boli všetci spokojní. Až na silnejší vietor na vrchole Kriváňa, bolo všetko tak, ako má byť. Aj výhľady boli na slušnej úrovni, aj nálada skvelá, aj sily stačili.

- Komu nestačil Kriváň, vymyslel si niečo náročnejšie. Tak sa totiž stalo, že 6 zdatnejších členov oddielu sa ocitlo o pár dní po výstupe na Kriváň aj na ďalšom vrchole Tatier. A nebol to hocijaký vrchol, ale sám najväčší, najvyšší a najveľkolepejší vrch celej našej republiky. Áno, na Gerlach sa im zachcelo. Ale veď aj bolo načase. Po toľkých rokoch v horách, po toľkých nachodených kilometroch nielen po Slovensku, po toľkých výstupoch, bolo načim zdolať aj vrchol slovenských vrcholov. No a stalo sa tak práve 6. septembra, vo štvrtok. Na tento deň bol dohodnutý termín a horskí vodcovia, pretože bez nich sa na Gerlach nesmie a neodporúča. Všetci šiesti zdolali náročný výstup na Gerlachovský štít bez problémov, aj keď bez ideálneho počasia, ale zato šťastní a spokojní sami so sebou.

- Podali sme ďalší projekt a boli sme opäť úspešní. Projekt „Spoznajte prameň Rimavy“bol zastrešený mestom Tisovec realizovaný členmi KST TO KOS Rimavská dolina a finančne podporený Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron z Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“. Je v podstate pokračovaním projektu „Sedí hoľa na prameni“, ktorý bol podporený v rámci mikrograntového programu Šanca v našom mikroregióne 2009 a projektu „Informačné panely prameňa Rimavy“, podporeného v rámci grantového programu Naštartujme s Verejno- Súkromným partnerstvom Muránska planina. Zámerom tohtoročného projektu bolo oboznámiť turistov a návštevníkov aj v ďalších dvoch frekventovaných turistických lokalitách s prameňom Rimavy. Cieľom bolo a zostáva ešte viac spropagovať toto sprístupnené a vybudované oddychové miesto pri prameni. Stalo sa tak práve osadením ďalších dvoch nových informačných panelov so základnými údajmi o trasách a prístupnosti k prameňu. Pribudli tak na známej križovatke turistických trás pod Fabovou hoľou, na sedle Burda a pri salaši Zbojská. Informačný panel na sedle Burda bol nainštalovaný na už existujúci drevený stojan patriaci Národnému parku Muránska planina. A stalo sa tak v piatok, 21. septembra v predvečer konania Clementisovej cesty. Okrem pripevnenia panelu na voľnú drevenú konštrukciu na sedle Burda sme namontovali pri prameni Rimavy ošetrené drevené smerovky od smeru zo sedla Burda a tabuľku s názvom prameňa priamo v prístrešku nad prameňom. Zároveň sme vyčistili areál okolo prameňa a nad lesnou cestou pod prameňom a vysekaním niektorých konárov tak sprehľadnili oddychové miesto pri prameni.

31. prechod Clementisovou cestou sa konal 22. septembra. Trasu zo Zbojsk na Kučelach, aj popri prameňu Rimavy, na sedlo Burda do Tisovca absolvovalo 24 členov nášho oddielu.

 

OKTÓBER 2012

 

  • Z Klenovca po svojich sa 6. októbra vybrali šiesti členovia. Škoda, že vedúci tejto akcie o nej nenapísal ani pár slov, takže v Správe sa môžem zmieniť len o dátume konania a počte zúčastnených.

  • 27. októbra sa 18. ročníka Valikinej trasy zúčastnilo menej turistov, ako sme boli zvyknutí po minulé ročníky. Dôvod? Počasie. 16 členov nášho TO KOS a 4 turisti neregistrovaní v tisovskom KOS-e. Z týchto všetkých dvadsiatich však trasu za neutíchajúceho tichého dažďa absolvovalo len 11 turistov. Aj tentokrát sa potvrdilo, že chuti tráviť čas v prírode s priateľmi a dobrej nálade nezabráni ani zmena počasia. Moja prvá turistika s KOS-ákmi alebo Upršaná, ale veselá 18. Valikina trasa Na akciu Valikinou trasou som sa rozhodla ísť, lebo mi vyhovoval aj posunutý termín akcie. To som ale netušila, že nám počasie pripraví také nemilé prekvapenie. Z predpovedí sme síce vedeli, že pršať, ale do poslednej chvíle som verila, že čo ak náhodou...

Predpovede však nesklamali. Ráno a vlastne aj celú noc pred akciou, lialo ako z krhly. Zopár telefonátov ma však presvedčilo o tom, že prechádzka je pekná aj v daždi. A dnes neľutujem, že som vymenila papučovú kultúru za Valikinu trasu, aj keď kvôli počasiu, v trochu skrátenej verzii. Stretla sa nás nie veľká skupinka. 11 odvážlivcov, ktorých nezastavil a neodradil ani dážď. Vyzbrojení pršiplášťom, dáždnikom, komu ako vyhovovalo, sme vyrazili  zo stanovišťa v Slávči. Niektorí už o 8.00 hod. spod mosta na Muránskej ulici.
Úvodným aktom na každom ročníku je totiž položenie kytice a zapálenie spomienkových plamienkov na Valikinom hrobe.
Trasa nebola náročná  a príroda krásna aj v tomto počasí. S partiou  sme sa nasmiali, niektorí aj zaspomínali, ako to bolo keď ešte medzi nimi bola Valika.
Na chate v Kačkave nás čakala výborná kapustnica. Poniektorí si dali aj dva krát. Tento ročník bola spod varešky Mirky Kojnokovej s výdatnou pomocou manželov Brožovcov. Príjemne sme si posedeli pri ohníku a osušili ponožky a niektoré časti odevov.
Potom nás čakala už len cesta dolu Kačkavou. Tentokrát sme ju prešli autom. Počasie to tak zariadilo. Dážď totiž neprestával, skôr popoludní ešte zosilnel.
O rok to snáď možno bude inak. Neľutujem že som bola. Určite pôjdem aj na budúce. Už teraz sa teším.

Mariana Byssová

 

NOVEMBER 2012

 

  • Predseda oddielu a Michal Stejskal sa prieskumne zúčastnili turistickej akcie, ktorú organizoval po 19. krát turistický oddiel v Tuhári.Tradičný Karolovský výstup na Bralo a Bralce sa konal 3. novembra. Nenáročný výstup krásnou jesennou prírodou vedie popri jaskyni, Čertovej skale, cez Bralo, na vrchol Bralce. Odtiaľ potom inou trasou späť do obce Tuhár. Ukončenie akcie bolo korunované vynikajúcim guľášom z diviny pripraveným členmi miestneho poľovníckeho združenia, kde máme od septembra priateľov. Tých sme získali počas akcie ešte viac, pretože miestni obyvatelia a turisti veľmi milí, spontánni, priateľskí a pohostinní ľudia. Cítili sme sa ako doma a tak sa náš pobyt predĺžil do nasledujúceho dňa. Samozrejme sme pozvali turistov z tuhárskeho oddielu aj do Tisovca a to konkrétne na jubilejný 30. výstup na Hradovú, ktorý bude v roku 2013. Do nášho kalendára akcií na rok 2013 sme zaradíli aj účasť na 20. ročníku tohoto Karolovského výstupu, aby atmosféru ich akcie zažili aj naši členovia.

 

DECEMBER 2012

 

  • Na Silvestra, 31. decembra ráno o deviatej, sa niekoľko členov oddielu za nádherného slnečného zimného počasia vybralo na Hradovú.

 

 

Schválili nám 2 krát projekt na nový náučný chodník:

1. krát náš projekt uspel v Nadácii Orange, cez ktorú sme vlani zrealizovali aj Náučný chodník na Tŕstie. Z 504 predložených projektov je podporených len 65.
2. krát sme uspeli aj v nadácii SPP v programe Zlepšime spoločne Slovensko.
V
SPP z takmer 700 predložených projektov 240 postúpilo do verejného on line hlasovania, ktoré skončilo 19.8.2012 o polnoci.
V
každom kraji postúpilo 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí.
Náš
projekt "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie" súťažil v kategórii SPPoločne pre domovinu a umiestnil sa vďaka aktivite našich členov a všetkých správnych ľudí, ktorí za projekt hlasovali, na 6. mieste. Nevadí, pretože aj napriek tomu nám bude pridelená dotácia na realizáciu. SPP totiž rozdeľuje sumu 320 000,00a do rozpočtu sa ešte vmestia aj projekty zo šiestych priečok. A tak nám pridelili finančné prostriedky takmer v celej výške, v hodnote 4 150,00.
Takže
je to úspech a preto veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili a ešte väčšia tým, ktorí tých hlasov vďaka svojim známym a priateľom získali viac. Bez Vás všetkých by náš projekt nebol úspešný.
Ešte
raz, ďakujeme!

Keďže dotácia z SPP pokryje väčšiu časť výdavkov, ako tá, ktorú nám schválili z Nadácie Orange, museli sme grant z Nadácie Orange odmietnuť.
Ale
podarilo sa nám na základe žiadosti presunúť tieto financie z Nadácie Orange do projektu "Oživenie parku Terézie Vansovej v Rimavskej Píle", ktorý podporený nebol. Projekt sme úspešne zrealizovali a prezentácia výsledkov sa konala 13. októbra 2012 v rámci osláv jubileí Terézie Vansovej.

Prioritou sa preto aj z vyššie spomínaných dôvodov v tomto roku stala aktivita, podobná tej z roku 2011, keď sme zabezpečovali realizáciu NCH Tŕstie. Keďže nám v minulom roku podporili projekt „Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“, niektorí členovia sa venovali od mája okrem turistiky aj príprave a realizácii prvej etapy tohoto projektu. Keďže projekt má byť zrealizovaný do konca mája 2013, budeme musieť v jarných mesiacoch vyvinúť ešte nemalé úsilie na dokončenie prác na ňom. Zatiaľ máme zabetónované kovové stojky pod drevené konštrukcie na štyroch stanovištiach zo šiestich. V rámci brigád sa tak stalo na Šťavici, na sedle Dielik, v ústí Martinovej doliny a na lúke pri chate na Voniacej. Hotové sú zatiaľ texty na tri panely, ktoré sa už prekladajú do angličtiny. Tak, ako pri NCH Trstie, aj tentoraz nám preklad zabezpečuje Evanjelické gymnázium v Tisovci. Jedinou zmenou oproti plánom v projekte je, že spomínaný okruh na Voniacu, nemôže byť charakterizovaný ako náučný. Taká je jediná podmienka Národného parku Muránska planina, ktorú samozrejme budeme rešpektovať. Ale chodník na Voniacu bude od mája 2013 obohatený vďaka projektu o šesť panelov, lavičky a nový prístrešok nad studničkou pod Voniacou od tisovskej strany.

Na záver len dodám, že až na dve neuskutočnené akcie, sa nám podarilo naplniť naplánované akcie v Kalendári na rok 2012. Patrí za to vďaka všetkým, ktorí sa ich zorganizovania a zabezpečnia ako vedúci, zhostili na výbornú. Rovnako bolo zabezpečené zo strany väčšiny vedúcich aj písomné zhodnotenie a popis akcie, čo veľmi pomáha nielen členom pri utvorení si obrazu o priebehu a atmosfére akcie. A po uverejnení na stránke oddielu, či mesta, alebo v Tisovskom mesačníku je to zároveň aj vhodná reklama pre ostatných občanov a akýsi nábor do členskej základne oddielu, ktorá sa aj vďaka takémuto spôsobu propagácie rozrastá.

Takmer o každej našej akcii ste sa mohli dočítať na oddielovej a tiež aj mestskej stránke www.tisovec.com, kde pripojené aj fotografie.

Dušan Kojnok

predseda KST TO KOS Rimavská dolina