Správa za rok 2019

Správa o činnosti za rok 2019

 

Aj rok 2019 uplynul znova rýchlo a pre nás je tu čas na malé obzretie sa za našou činnosťou a aktivitami. Minulý rok sme si pripomenuli už 35 rokov trvania oddielu.

Chod oddielu zabezpečoval výbor potvrdený na výročnej schôdzi, vo februári 2019 v tomto zložení:

Dušan Kojnok - predseda

Pavel Baho – podpredseda

Eva Cabanová tajomníčka

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti,

Katarína Knappová,

Cyril Huňa – ďalší členovia výboru.

Výbor sa stretával na akciách, kde podľa potreby operatívne pripravoval a zabezpečoval ďalšie jednotlivé akcie, najmä 35. Ondrejov pochod vďaky, výročný 36. výstup na Hradovú, 25.Valikinu trasu. 4. januára 2020 sa výbor stretol, aby pripravil výročnú členskú schôdzu a doladil Kalendár akcií na rok 2020, podľa návrhov a tipov niekoľkých členov. Náplňou predsedu a výboru je aj každoročne pre notársky úrad vybavovať úradné záležitosti týkajúce sa opätovného zápisu do registra prijímateľov použitia 2% podielu zaplatených daní, alebo podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, s následným predložením jej vyúčtovania. To všetko sa opäť stihlo. Podali sme vyúčtovanie dotácie za rok 2019 i žiadosť na dotáciu z rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020. A aj na tento rok sme zaregistrovaní medzi prijímateľmi 2% z daní. Tu zároveň opätovne pripomínam všetkým členom, aby aj v tomto roku vyvinuli aktivitu a úsilie získať čo najviac darcov 2 percent pre náš oddiel. Bolo by pekné, keby sa do aktivity v oslovovaní zapojili konečne aj členovia, ktorí pre oddiel ešte nezískali nikoho. Tlačivá budú opäť v kníhkupectve, u predsedu oddielu, alebo k stiahnutiu na stránke oddielu.

 

Členská základňa nám oproti roku 2018 klesla o 9 členov. Zo 139 na 130 členov:

Deti do 15 rokov – 20 členov

Študenti 15 - 18 rokov – 5 členov

Študenti 18 - 26 rokov – 4 členovia

Dospelí 19 - 59 rokov - 64 členov

Dospelí, seniori 60- 70 rokov– 22 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r. - 9 členov

ZŤP - 5 členov

Čestný člen: - 1

Z 24 naplánovaných akcií na rok 2019 sa nekonali dve, Nízke Tatry východ a výstup na Fabovu hoľu z Polomky. Okrem plánovaných akcií sme absolvovali aj ďalších päť – Novoročnú výdychovku, Zimný prechod Stolickými vrchmi, Vatru k 75. výročiu SNP, Karolovský výstup na Bralo a Bralce a výstup na Sinec.

No a krátky sumár tých uskutočnených 26 Vám práve predkladám.

J A N U Á 2019

ROBOVA NOVOROČNÁ VÝDYCHOVKA - 1. január 2019 /Tisovec - Krivá - Obadovo očko/ - 7 členov TO KOS a 4 nečlenovia

---------------------------------------------------------------------------------------------------

35. ONDREJOV POCHOD VĎAKY - 5. 1. 2019

Počet účastníkov: 27

ZIMNÉ VYSOKÉ TATRY - 12. 1. 2019 - 43 turistov.

 

8. SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ - 26. január 2019

36. turistov, občanov mesta a návštevníkov Tisovca

-------------------------------------------------------------------------------------------------

F E B R U Á 2019

 XVIII. ZIMNÝ PRECHOD STOLICKÝMI VRCHMI - 2. február 2019

Akcie v Revúcej sa z nášho oddielu zúčastnilo a 15 kilometrovú trasu zo sedla Javorinka do Muránskej Zdychavy prešlo 12 členov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

45. ZIMNÝ VÝSTUP NA TŔSTIE - 16. február 201928 KOS-ákov

  

M A R E 2019

JOZEFOVSKÝ VÝSTUP NA VRŠOK - 23. marec 2019 - 15. KOS-áci

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

K PRAMEŇU TUHÁRSKEHO POTOKA - 30. marec 2019

Počet zúčastnených za KST TO KOS: 14 Počet prejdených km: 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A P R Í 2019

PRIELOM RIEČKY MURÁŇ, KAŠTIEĽ V BETLIARI, Vodný hrad v Štítniku - 13. apríl 2019 - 29 členov oddielu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEĽKONOČNÝ VÍKEND 2019 - PONITRIE - 19. - 21. apríl 2019

- 34 členov

 

 

Á  2019

36. VÝSTUP NA HRADOVÚ - 4. máj 2019

Smutným konštatovaním pri 36. výstupe na Hradovú je nízka účasť členov nášho oddielu. Len 6! Radostnejšie vyznie fakt, že o naše mesto, región a Hradovú prejavilo záujem viac ako 30 turistov z Prešova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTUP NA VONIACU ZO SEDLA ZBOJSKÁ - 18. máj 2019 - 25 členov

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

NP PIENINY 2019 - 25. máj 2019 - 36. účastníkov

---------------------------------------------------------------------------------------------------

J Ú 2019

 VÝSTUP NA MURÁNSKY HRAD - 1. jún 2019 - DEŇ DETÍ NA HRADE

Sedlo JavorinkaVeľká lúka - Muránsky hradMuráň

- 39 milovníkov turistiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTUP NA ĽUBIETOVSKÝ VEPOR - 15. jún 2019

- šesť členná skupinka turistov

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Som za krajší Tisovec 3

 

17KOS-ákovopäť pridalo ruku k dielu a aj tento rok pomohlo pri zveľaďovaní nášho mesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J Ú 2019

Z BESNÍKA NA DEDINKY - 6. júl 2019

- 28 turistov, z toho 4 cyklisti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 NÍZKE TATRY východ: Heľpa - Veľká Vápenica - Andrejcová - Pohorelá - 13. júl 2019

Akcia sa nekonala z dôvodu nepriaznivých predpovedí počasia na tento deň. Vedúca akcie, Eva Cabanová jej konanie zrušila na neurčito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------VÝSTUP NA FABOVU HOĽU Z POLOMKY - 20. júl 2019

Vedúci akcie sa jej nemohol zúčastniť z rodinných dôvodov. Náhradným vedúcim, ktorým sa ujal jej organizácie, sa stal Cyril Huňa. Záujem však bol nedostatočný a tak sa akcia zrušila. Niektorí z prihlásených si ako náhradu zvolili inú akciu a zúčastnili sa cyklo prejazdu Muránskou planinou.

A U G U S 2019

VÝSTUP NA PUSTÝ A ŠÁŠOVSKÝ HRAD - 10. august 2019

- 36 turistov

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NP MALÁ FATRA: VÝSTUP NA VEĽKÝ ROZSUTEC - 24. august 2019

- štvorčlenná skupinka

Trasa: ŠtefanováVrchpodžiar, sedloPodžiarHorné dierySedlo MedzirozsutceVeľký RozsutecSedlo Medziholie - Štefanová

Dĺžka: 12 km, Prevýšenie: 1055 m   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VATRA K 75. výročiu SNP - 30. august 2019, piatok

Súčasťou aj krst nového dvojkríža. V rámci večera sa tu vystriedalo cca 160 účastníkov a to rôznych vekových kategórií.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

S E P T E M B E 2019

CHKO PONITRIE: VÝSTUP NA BUCHLOV A ŽARNOV

- 7. september 2019 - 30 účastníkov

---------------------------------------------------------------------------------------------------VYSOKÉ TATRY: Prechod Malou Studenou dolinou

- 14. september 2019 - 48 účastníkov

Trasa A: 10 účastníkov Iné trasy: 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLEMENTISOVOU CESTOU - 38. ročník - 21. september 2019

Za TO KOS cca 36 účastníkov.


 

O K T Ó B E 2019

VÝSTUP NA ŽELEZNÍK - 2. ročník - 12. október 2019

Naša 48-členná účasť v Rákošskej Bani na 2. ročníku Výstupu na Železník.

Trasa našej "A" skupiny: Rákošská Baňa - Rákošský hrad - Chodník malých netopierov - Pri javore - Železník - Sirk - Rákošská Baňa

VALIKINOU TRASOU - 25. ročník - 19. október 2019

51 členov a 56 hostí, nečlenov KST TO KOS Rim. dolina, je dôkazom toho, že akcia po obľúbenej trase našej bývalej členky Valiky Husaníkovej, stále dobrú odozvu a dobré meno. Valika by bola šťastná......

---------------------------------------------------------------------------------------------------

N O V E M B E 2019

KAROLOVSKÝ VÝSTUP NA BRALO A BRALCE - 26. ročník

- 9. november 2019 štyria zástupcovia TO KOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTUP NA SINEC z Lehoty nad Rimavicou - 16. november 2019

- 32 účastníkov, z toho desiati KOS-áci

D E C E M B E 2019

13. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ, alebo Máriova silvestrovská oddychovka

- 33 členov nášho oddielu a 13 hostí

   Na zorganizovaných akciách si mohol prísť na svoje každý, nakoľko opäť boli možnosti trás aj pre seniorov, či deti. Nie všetci však tieto možnosti využili.

V tomto roku sa nám podarilo okrem zorganizovania akcií uskutočniť a zúčastniť sa aj niekoľkých brigád. Bolo ich celkom 25. Celkovo sa na nich odpracovalo 290 hodín. Všetky brigády zosumarizované na stránke oddielu.

Práve skončil stručný prehľad uskutočnených akcií a aktivít nášho oddielu v roku 2019. Nerozoberal som detailne jednotlivé akcie, nakoľko sa o nich môžete dočítať na našej webovej stránke www.tokosrimdolina.webnode.sk v rubrike O akcii po akcii.

Na záver chcem len poďakovať. Aj tento rok patrí poďakovanie Vierke Kuchtovej, našej čestnej členke, za doplnenie kroniky. Ďakujem Vám všetkým za vernosť k oddielu a za účasť na našich akciách. Aktívnym brigádnickym členom ďakujem za aktivitu, snahu a ochotu urobiť niečo aj pre ostatných. Za členov oddielu ďakujem všetkým prispievateľom dvomi percentami zo svojich daní pre našu činnosť a aktivity. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú a chcú pomôcť a prispieť. No a na ostatok: Ďakujem Vám všetkým prítomným za pozornosť.

Dušan Kojnok, predseda KST TO KOS Rimavská dolina

 
 

 

---------------   Brigádnicka činnosť   -----------

K    2 0 1 9

1. máj 2019, streda - 1. brigáda na Šťavici - pokládka plávajúcej podlahy v podkroví, dokončenie stierkovania stien lepidlom a sieťkami v horných rohoch a pod stropom v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, Miroslav Gabriel, Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: 9:00 hod - 17:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. máj 2019, streda - 2. brigáda na Šťavici - vyrovnávanie stien stavebným lepidlom

Zúčastnení: Roman Petróczy, Róbert Buchta, Mário Keleti. Trvanie: 9:00 hod. - 16:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

na akcii: SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC 3

Celomestská brigáda na čistenie a úpravy mesta a okolia

dátum: 24. jún 2019, pondelok

P.č

Č L E N O V I A TO KOS

ZADELENIE

1.

Blahová Andrea

Čistenie Rimavy - 3 hod.

2.

Brož Jiří

Renovácia okien, Daxnerov dom - 3 hod.

3.

Čipková Petra

Čistenie Rimavy - 3 hod.

4.

Dianiška Tomáš

Renovácia okien – Daxnerov dom - 10 hod.

5.

Hrončeková Saskia

Čistenie Rimavy - 3 hod.

6.

Hoosová Jarmila

Nátery lavičiek - 4 hod.

7.

Huňová Valéria

Jesenského ulica - 2 hod.

8.

Kekeňáková Vlasta

Sídlisko Daxnerova ul. - 2 hod.

9.

Keleti Rudolf

Renovácia okien, Daxnerov dom - 10 hod.

10.

Kojnok Dušan

Čistenie Rimavy - 3 hod.

11.

Kojnoková Miroslava

Catering v MsKS pre účastníkov - 3 hod.

12.

Kubíniová Jana

Nátery lavičiek - 2 hod.

13.

Kubíniová Nina

Nátery lavičiek - 2 hod.

14.

Mešková Katarína

Úprava okolia smerovníka v Rovni - 2 hod.

15.

Miháliková Oľga

Nátery lavičiek - 2 hod.

16.

Miháliková Saška

Nátery lavičiek - 2 hod.

17.

Slabej Milan st.

Demontáž pletiva na sídlisku Stred + foto dokumentácia - 2 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. júl 2019, štvrtok - odstraňovanie popadaných stromov, vysekávanie konárov a vyžínanie buriny zasahujúcej do chodníka a spriechodňovanie chodníka na Hradovú.

Zúčastnení: Michal Kojnok - 3,5 hod., Dušan Kojnok, Róbert Buchta - po 3 hodiny, Milan Slabej ml., Oľga Miháliková - po 2 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a 8. august 2019, streda, štvrtok - náter lavičiek na Obadovom očku /6/ a na Krivej /3/.

Zúčastnení: Róbert Buchta a Dušan Kojnok - po 3 hodiny

19. august 2019, pondelok - 1. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov.

Zúčastnení: Róbert Buchta a Dušan Kojnok - po 2 hodiny

20. august 2019, utorok - 2. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov.

Zúčastnený: Cyril Huňa - 1,5 hod.

20. august 2019, utorok - 3. náter dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, M. Kojnoková - po 3 hodiny

------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. august 2019, streda - 1. a 2. náter zadnej časti dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnený: Cyril Huňa - 1 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. august 2019, sobota - 3. náter zadnej časti dvojkríža v areáli Mestských lesov a náter 3 lavičiek na násype pod Vápenkou.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Dušan Kojnok - po 0,5 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. august 2019, piatok - stavba nového dvojkríža a vatry SNP

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Mário Keleti, Andrej Blaho, Tomáš Dianiška - po 4 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. september 2019, sobota - 3. brigáda na Šťavici - brúsenie a pokus o náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 9:30 hod. - 17:30 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. september 2019, nedeľa - 4. brigáda na Šťavici - brúsenie stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 13:00 hod. - 18:30 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. september 2019, pondelok - 5. brigáda na Šťavici - prvý náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie: od 15:00 /17:00/ hod. - 19:00 hod.

1. október 2019, utorok - 6. brigáda na Šťavici - náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 17:00 hod. - 19:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. október 2019, streda - 7. brigáda na Šťavici - druhý náter stropu v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 17:00 hod. - 19:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. október 2019, štvrtok - 8. brigáda na Šťavici - dokončenie náterov stropu.

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok, Mariana Byssová. Trvanie: od 16:00 /16:30/ hod. - 19:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. október 2019, piatok - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie chodníka na Hradovej.

Zúčastnení: Jiří Brož, Milan Slabej st. - 9:30 - 11:00 hod. /po 1,5 hod./

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2019, utorok - 9. brigáda na Šťavici - oprava vydutej podlahy v podkroví.

Zúčastnený: Róbert Buchta - 1 hod.

18. - 19. október 2019, sobota – príprava pokrmu na Valikinu trasu

Zúčastnení: Mário Keleti, Roman Petróczy, Jiří Brož – po10 hodín

------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. november 2019, sobota - 10. brigáda na Šťavici - inštalácia a zapájanie elektriny, oprava hornej podlahy

Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Miroslav Gabriel, Roman Petróczy  - po 2 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. december 2019, nedeľa - 11. brigáda na Šťavici - dokončenie opravy hornej podlahy, úpravy a opravy šporáka

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta, Mário Keleti - 14:00 - 16:00 hod.  po 2 hod.


 

11. december 2019, streda - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie NCH na Hradovej.

Zúčastnení: Cyril Huňa, Milan Slabej st. - 10:00 - 11:30 hod. /po 1,5 hod./

------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. december 2019, nedeľa - 12. brigáda na Šťavici - obklad komína v podkroví a obklad steny za šporákom, úprava elek. vedenia

Zúčastnení: Róbert Buchta, Miroslav Gabriel, Roman Petróczy - 13:30 - 16:30 hod.  po 3 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. december 2019, pondelok - odstraňovanie popadaných stromov, spriechodňovanie NCH na Hradovej.

Zúčastnení: Jiří Brož, Milan Slabej st. - 9:30 - 10:30 hod. /po 1 hod./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. december 2019, nedeľa - 13. brigáda na Šťavici - dokončenie obkladu komína v podkroví a za šporákom

Zúčastnení: Róbert Buchta, Roman Petróczy, Miroslav Gabriel - 12:00 - 15:00 hod.  /po 3 hod./

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

Súpis všetkých akcií za rok   2019

J A N U Á 2019

ROBOVA NOVOROČNÁ VÝDYCHOVKA - 1. január 2019  /Tisovec - Krivá - Obadovo očko/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

35. ONDREJOV POCHOD VĎAKY - 5. 1. 2019

   Druhou akciou Nového roka bol tradičný nenáročný "pochod" za krásami zimy v okolí Rimavskej Bane. Kraskovská pastva je cieľom KOS-ákov od roku 1984, kedy sa traduje aj vznik turistického oddielu, práve v Rimavskej Bani. Po desiatich rokoch oddiel zmenil sídlo a od vtedy ním je Tisovec. Rok 2019 je aj rokom malého jubilea v našom oddieli, nakoľko si pripomenieme 35 rokov od jeho založenia. Iniciátorom vzniku oddielu, ako aj Pochodu vďaky pred 35. rokmi bol Ondrej Knapp, na ktorého počesť nesie akcia v názve aj jeho meno. Stalo sa tak pred 15. rokmi, kedy nás navždy opustil. Od vtedy to nie je Pochod vďaky, ale ONDREJOV pochod vďaky.
Aj
v piatu januárovú sobotu roku 2019 sme akciu začali na cintoríne v Rimavskej Bani, kde sme si tichou spomienkou, kyticou a plameňmi sviec pripomenuli osobnosť Ondreja Knappa. Potom smerujeme cez obec na Kraskovskú pastvu k pomníku, kde s pietou vzdávame hold padlým na týchto miestach. Pred zostupom do Rimavskej Bane sa tradične hostíme na vlastnoručne opečených klobásach, zabezpečených každoročne pre všetkých účastníkov z rozpočtu oddielu. Po výdatnej hostine schádzame známou trasou do Rimavskej Bane. Po návšteve a ochutnávke špecialít na obecnej zabíjačke smerujeme domov. Počet účastníkov: 27 D.K.


 

ZIMNÉ VYSOKÉ TATRY - 12. 1. 2019 - V "ľadovom kráľovstve" na Hrebienku

Pre dôvod stráviť druhú sobotu roka 2019 v našich veľhorách sa rozhodlo 43 turistov. Naplánované bolo navštíviť ľadový dóm na Hrebienku a betlehem vytvorený zo snehu pri Rainerovej chate, či vyjsť si aj na zasneženú Zamkovského chatu. Bol to skvelý nápad. Po príchode do Starého Smokovca sme sa rozdelili na dve skupiny. Cieľom skupiny A bola túra na Zamkovského chatu. Skupina B smerovala zo Starého Smokovca pešo, alebo lanovou dráhou na Hrebienok. Z Hrebienka sme ďalej pokračovali pešo, popri Bilíkovej chate na Rainerovu chatu. Hrebienok bol v tento deň krásny, slnečný, plný turistov. Prilákal ich, rovnako ako nás, Tatranský ľadový dóm a podujatie Tatry Ice Masters, ktoré sa práve v tento víkend na Hrebienku konalo. Najprv sme navštívili ľadový dóm, ktorého architektúra bola inšpirovaná bazilikou Svätého Petra v Ríme. Naživo sme mali možnosť sledovať aj tvorbu ľadových sochárov v rámci 7. ročníka podujatia Tatry Ice Masters. Bolo to niečo impozantné. Po prehliadke sme sa niektorí zastavili a posedeli na Bílikovej chate, niektorí pokračovali vo vychádzke priamo na najstaršiu a najmenšiu chatu vo Vysokých Tatrách, Rainerovu chatu. Všetci sme chceli vidieť betlehem zo snehu, ktorý vytvoril chatár Peter Petras. Žiaľ, osobne nebol prítomný. Snáď v lete sa s ním možno stretneme, keď bude oslavovať súkromné výročie. Bude to 50 rokov, čo do Tatier prišiel a začal pracovať ako horský nosič. Toto výročie ho motivovalo, aby pri chate vytvoril aj nadrozmernú postavu vysokohorského nosiča zo snehu. Táto socha upúta každého. Cestou späť na Hrebienok boli chodníky úplne zaplnené tisíckami turistov. Všetci zdieľali nadšenie z krásy zasnežených stromov, čistého vzduchu a hrejivého slniečka.

Skupina A, v počte 4 členov, sledovala svoj cieľ, vyjsť na zasneženú Zamkovského chatu. Je to celoročne otvorená horská chata v nadmorskej výške 1475 metrov. Nikto z nás, ostatných nepredpokladal, že výstup vzdajú. Zvládli ho v plánovanom čase, pred dohodnutým odchodom autobusu. Turistika sa v Tatrách nekončí ani v zime. Práve naopak, nápor turistov sa zvyšuje. Zima dáva Tatrám jedinečnú tvár, akú nikde inde nenájdeme. Zažili sme to aj my, ktorí sme sa tohto výletu zúčastnili. Všetkým odporúčam objaviť nekonečnú krásu a osobne si prajem, aby sme sa do Tatier aj nabudúce vracali a odnášali si bohaté zážitky a energiu na dlhé obdobie. Valika Huňová

 

8. SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ - 26. január 2019

  Na pamiatku všetkých obetí vojny, ktorá zasiahla aj naše mesto a jeho obyvateľov, sa v sobotu podvečer, 26. januára 2019 o 15:30 pred zdravotným strediskom, stretla partia 36. turistov, občanov mesta a návštevníkov Tisovca, aby po ôsmy krát nasmerovala svoje kroky do cieľa výstupu, pod zástavou na Hradovej. Každoročne si v našom meste pripomíname významnú udalosť z 28. januára1945, ktorou je oslobodenie Tisovca a m. č. Rimavská Píla vojskami II. ukrajinského frontu a rumunskej armády. Tento rok po 74. krát. Oslobodením Európy, ako i nášho malého mesta od fašizmu v roku 1945, skončil najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Vo vojne prišlo o to najcennejšie, o život, údajne do 60 miliónov ľudí. Zničené boli celé mestá a výsledkom nevyčísliteľné škody, nielen na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva, ale ostali obrovské rany i v samotných srdciach ľudí. Ako pomaly stúpam v spoločnosti mojich priateľov k vyhliadke, pri pomyslení na slovo vojna, prvé, čo mi napadne je strach, zúfalstvo a neopísateľná krutosť. Do života našich predkov vniesla v tom období neuveriteľný zmätok a nekonečnú bolesť. Preto, keď spolu zapaľujeme niekoľko desiatok kahancov, neprestávame myslieť na pamiatku tých, ktorí sa o oslobodenie mesta pričinili. Súčasťou akcie je aj známa partizánska pesnička Tichá noc, tmavá noc. Po krátkom príhovore predsedu nášho oddielu, nemohla chýbať ani na tomto ročníku výstupu.

Ako sa mestečko postupne s pribúdajúcou večernou hodinou zahaľovalo do tmy, mali možnosť jeho obyvatelia uvidieť svetielka prichádzajúce z našej majestátnej Hradovej. Z vrchu, ktorý v sebe ukrýva obrazy z minulosti. Krásne miesto, ktoré si v sebe ponesie aj spomienku na tento večer.

S prichádzajúcou nedeľou sa však ešte traja, ja, Duško a Rastík vraciame na vyhliadku, aby sme upratali a upravili priestor pod zástavou. Kahance, ktoré v sobotu splnili svoju dôležitú úlohu, sme zniesli späť do Tisovca. Chodník nám dláždia drobné, bielučké snehové vločky, ktoré akoby nám šepkali, aby sme si udržali mier aj v srdciach. Andrea Blahová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

F E B R U Á 2019

 XVIII. ZIMNÝ PRECHOD STOLICKÝMI VRCHMI - 2. február 2019

Akcie v Revúcej sa z nášho oddielu zúčastnilo a 15 kilometrovú trasu zo sedla Javorinka do Muránskej Zdychavy prešlo 12 členov.

A tu je zopár postrehov od Števky Sirkovej:

   Na to aké bolo zlé počasie (asi najhoršie čo som za 10 rokov účasti na tejto akcii zažila), bola nálada pohodová a veselá. Ľudia boli spokojní, servis zvládnutý po každej stránke. Postretali sa rodiny, priatelia, turisti, lyžiari, mali sme aj návštevy zo spriatelených klubov. Z KST Sabinov sa zúčastnilo 14 lyžiarov, boli tu na výlete 3 dni, na Prednej Hore. tradične chodia na tento náš výstup aj turisti z Tisovca KST KOS Rimavská dolina. Tento rok prišli v počte 12 účastníkov. Pri debatách po trase sme zaznamenali účasť návštevníkov z Popradu a z Nitry. Chlapci na chate sa prekonali a tohto roku postaviliHradby  na chate Janke. Tam sa podával vynikajúci citrónový čaj a keksík, ktorý nám na akciu poskytla COOP Jednota Revúca. Horská služba sa svojej úlohy zhostila tiež v plnom rozsahurobili službu na chate, aj po celej  lyžiarskej stope, na začiatku, aj na konci. Všetkým sa trasy, lyžiarske stopy a zabezpečenie výletu veľmi páčilo, aj napriek  hustej hmle a nepriazni počasia. Svedčia o tom aj zápisy v pamätnej knihe. Na guláši sme si pochutnali  v reštaurácii Balaton, kde nám ho prichystali piaty rok. Personál bol veľmi ústretový a trpezlivý aj k posledným opozdilcom, ktorí prišli dolu okolo 17tej hodiny.   Štefánia Sirková, KST Dúbrava Revúca a KST TO KOS Rimavská dolina

45. ZIMNÝ VÝSTUP NA TŔSTIE - 16. február 2019

  

M A R E 2019

JOZEFOVSKÝ VÝSTUP NA VRŠOK - 23. marec 2019

   Do Kalendára akcií na rok 2019, s dátumom 23. marec, sme zaradili aj akciu, na ktorú náš oddiel dostal pozvanie od predsedu novo založeného turistického oddielu Vršok Rimavská Baňa, Jozefa Kušpála. Stane sa z nej tradičná a toto bol jej nultý ročník.

Stretávame sa 15. KOS-áci a ďalších cca 85 ostatných účastníkov pred obecným úradom v Rimavskej Bani, krátko pred 11:00, kde rozvoniava guľáš a na námestí hra DJ Julko. O 11:00 hod. nás privítal organizátor akcie a nasledovala gratulácia k jeho meninám od Vierky s Tuhára, nakoľko pozvanie prijali aj naši priatelia z obce Tuhár. Po úvodnejceremónii, pokračujeme smerom do ulice Repno. V jej hornej časti sa nachádza diviačia ohrada a niektorí sme mali to šťastie jej obyvateľov aj zhliadnuť. Potom pokračuje asi 20 minútové stúpanie na rozhľadňu Vršok, ktorá sa stala aj akýmsi symbolom nového turistického oddielu. Rozhľadňa je vysoká 7 metrov a pri dobrej viditeľnosti vidieť aj Kráľovu hoľu 1948 m.n.m, ba aj k našim južným susedom do Madarska a ich najvýšší vrch Kékes 1014 m.n.m.. Pod rozhľadňou bola vytvorená spoločná fotografia, no aj napriek snahe niektorí účastníci na nej chýbajú. Zostup späť si každý volí individuálne po tej istej trase. Celou Rimavskou Baňou rozvoniava guľáš, ktorý od rána varil Jožko s pomocou kamaráta Milana z Tuhára. Za obecným úradom bolo pre účastníkov pripravené posedenie, čaj, výborný guláš a Jožkom vlastnoručne napečené buchty v počte 100 kusov. Do nálady pri jedle nám hral DJ Julko. Po občerstvení bola pre záujemcov pripravená prehliadka Evanjelického kostola z konca 13. storočia, zapísaného ako Národná kultúrna pamiatka, v ktorom zaujímavé fresky. Návštevu kostola nám sprístupnil správca, Vladimír Macove. Domov sa turisti vytrácali, podľa odchodov spojov. Pre tých, čo zostali, zábava nekončila, nakoľko DJ Julko hral do 15-tej hodiny a tak sa na námestí aj tancovalo.

Ďakujem aj touto cestou priateľom z Tuhára, Vladimírovi Piarovi, predsedovi KST Bralo Tuhár Marošovi Martinskému, Vierke Olšiakovej, Milanavi Hrivnákovi, ale aj Ondrejovi Kockovi z Hnúšte, za pomoc pri organizácii, ale aj Vám, Kosáci, že ste prišli podporiť moju prvú oddielovú akciu a teším sa o rok na jej prvý ročník.

Jozef Kušpál, vedúci a organizátor akcie,

člen TO KOS Rim. dolina,

predseda TO Vršok Rim. Baňa

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

K PRAMEŇU TUHÁRSKEHO POTOKA - 30. marec 2019

    Prvý krát sme do plánu turistických akcií organizovaných KST - Bralo Tuhár, zaradili túto, nám doposiaľ neznámu akciu, s možnosťou spoznať aj iné lokality tohto regiónu, než nám roky známy výstup na Bralo a Bralce. Zraz účastníkov bol o 8:00 hod. na námestí v Tuhári, odkiaľ sme sa na miesto začiatku trasy presunuli spojovým autobusom. Túra začala v Budinej a naše kroky najprv smerovali k pamätníku padlým počas 2. svetovej    vojny, ako aj ďalším13. obyvateľom Budinských lazov, ktorých nemecké vojská popravili na výstrahu obesením. Ďalšie naše putovanie sa nieslo v duchu obdivovania prírodných krás a prírodných výtvorov, čadičových vyvrelín v podobe Kamenných vrát, či Budínskej skaly, kde sa nachádza aj jaskynný útvar nazvaný Jánošíkova izba. Počasie bolo ukážkové a nič nebránilo tomu, aby sme si v doline, pri prameni Tuhárskeho potoka urobili krátku prestávku na oddych a na pripravenom ohnisku od domácich turistov opiekli aj nejaké špecialitky. Cesta popri potoku nás potom doviedla do Tuhára, k prístrešku u Vaška, kde tradičná pohostinnosť domácich ani v tomto prípade nesklamala všetci sme mali možnosť ochutnať výborný divinový guľáš, či iné ponúkané špeciality domácich majstrov. Nechýbala ani dobrá nálada, priateľské debaty, či dokonca spev.

Záverom mi nedá pripomenúť opäť nízku účasť z našej strany, čo na tak veľký kolektív je viac ako smutné.

Počet zúčastnených za KST TO KOS: 14

Počet prejdených km: 15 Cyril Huňa

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  A P R Í 2019

PRIELOM RIEČKY MURÁŇ, KAŠTIEĽ V BETLIARI, Vodný hrad v Štítniku - 13. apríl 2019

Náš dnešný príbeh začíname v počte 29 členov oddielu so zmesou príchutí turistiky a histórie, pokračujeme malou štipkou speleológie a končíme pri štvrťke kávovej lyžičky poznania svojej dávnej minulosti. Milý čitateľ, pýtaš sa prečo? V pláne totiž bude prechádzka príjemným a nenáročným Náučným chodníkom Prielom Muráňa, návšteva kaštieľa Betliar a cestou domov krátka zastávka v obci Štítnik, kde sa vyberieme po dávnych stopách Vodného hradu.

Osviežení vôňou a chuťou rannej kávy, poniektorí po pár dúškoch čerstvého čaju, vystúpime z autobusu v centre obce Meliata, z ktorej nás sprevádza žltý turistický chodník. Lenivo sa hadí popri kľukatom toku rieky Muráň, krásnou, pokojnou prírodnou scenériou. Kráčame pravým brehom a v niektorých úsekoch plynú jej vody akoby v tichučkom, takmer nečujnom takte zvuku drobných vĺn.

Tento, pre mnohých neznámy, krásny kúsok prírody sa nachádza v Juhoslovenskej kotline, len pár kilometrov od západnej hranice NP Slovenský kras, v okrese Rožňava. Z centra obce Meliata po 3 km prichádzame do bodu, kde sa napája na našu trasu náučný chodník a zelená značka. Samotný náučný chodník začína v centre obce Bretka. My však v tejto obci trasu zakončíme a pôjdeme akoby z opačnej strany, teda v mieste, kde sa napojíme na trasu náučného chodníka, nás bude čakať 1. informačný panel, ktorý je označený ako č. 6 (teda je posledný). Panel názov Stará Huta (továreň na klince). Náučný chodník Prielom Muráňa bol pre verejnosť otvorený v roku 2010. Dĺžka trasy náučného chodníka je 3 200 m, prevýšenie dosahuje 66,5 m a čaká nás na ňom 6 informačných panelov. Chodník prechádza chráneným územím, malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň a v nenarušenom prírodnom prostredí. pred 350 rokmi tu prebiehala banícka a hutnícka činnosť a ruiny vysokej pece, ktoré stále vidieť na opačnej strane potoka, patria k najstarším na Slovensku. Chodník nás sprevádza krásnym lesom, bohatým na stromy, kde skaly pokryté machom ako zelenou perinou a rôznymi rastlinami. Miestami pôsobia divoko, pralesne. Po krátkej chvíli stojíme pred ďalším informačným panelom. Tento je venovaný Hutnianskej jaskyni, s dĺžkou 11 m. Pohodlne do nej vchádzame a na jej konci čaká na nás prekvapenie v podobe malej kostry menšieho zvieraťa. Od jaskyne stúpame po kamenitých schodoch. Chodník sa ďalej kľukatí cez les a v jednom úseku prechádzame planinou. Tu, na ďalšom paneli, informácie o flóre a faune, charakteristické pre NP Slovenský kras. História nám prostredníctvom štvrtého informačného panela pripomina, že pri rieke Muráň bol v roku 1920 postavený vodný mlyn. Po tejto zaujímavosti nás čaká prechod cez zaujímavý kovový most, ktorým sa bezpečne dostaneme na druhý breh rieky Muráň. Opäť vchádzame do zmiešaného lesa a medzi stromami sa objavujú drevené schodíky. Na ich konci objavíme ďalší klenot prírody a informačný panel. Ten stojí pred verejnosti voľne prístupnou jaskyňou Peško, s dĺžkou 17 m. Jaskyňa postupom času nadobudla tvar gotického oblúka a sa ňou krásne prejsť. Na jej konci nás čaká prekvapenie. Dobrí ľudia tu osadili drevenú lavičku. Vo vnútri jaskyne Peško môžeme s dobrou baterkou objaviť aj rodinku netopierov. Poslednými schodíkmi sa dostaneme na planinu nad obcou Bretka. V centre obce nás čaká veľká drevená tabuľa s mnohými zaujímavými informáciami. Na ďalšej tabuli je zobrazená mapa celého náučného chodníka aj s legendou. V obci Bretka sa nachádza skanzen, reformovaný kostol, vojnový bunker a baroková kúria so sýpkou, aktuálne slúžiaca ako galéria a skanzen Beretkei s včelárskym múzeom Jozefa Beretkeiho.

Stručne nám o histórii tejto nádhernej chalúpky porozprávala pani sprievodkyňa, ktorá keď zbadala, že v strede obce stojí autobus nelenila, počkala si na nás a následne nám iniciatívne ponúkla svoje služby. Tak to byť! My sme samozrejme nelenili a túto jedinečnú možnosť aj patrične využili. Chalupa bola údajne postavená v 18. storočí. Domček sa delí na dve časti, prvá časť je tzv. skanzen a druhá slúži ako ubytovacie zariadenie.

Vo dvore sme mali možnosť vidieť včelárske múzeum s ľudovou izbou. A takto zaujímavo, s bonusom v podobe návštevy ľudového múzea, sme ukončili naše 6 km dlhé putovanie prielomom Muráňa z Meliatej do Bretky.

   Začiatok dňa stál za to a tak v dobrej nálade pokračujeme autobusom do obce Betliar. Našim druhým cieľom bude honosný kaštieľ s pôvodným zariadením a zbierkami. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Prešiel aj ďalšími prestavbami a následne v rokoch 18801886 stavba získala dnešnú podobu. Rodina Andrášiovcov bola vtedy jeho trvalým vlastníkom a mala v majetku nielen hrad Krásna Hôrka, ale aj majetky a bane v okolí Rožňavy. Kaštieľ zaplnili Andrášiovci množstvom vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok. Pôvodnú knižnicu založil Leopold Andráši v druhej polovici 18. storočia. Jej interiér pochádza z rokov 1792 - 1795. Fond pozostáva prevažne z vedeckej literatúry 18. a 19. storočia. Prevahu zbierok tvoria maliarske diela, najmä obrazy realistov 19. storočia. Druhú časť zbierok (na prízemí) tvoria dovezené exotické predmety a poľovnícke trofeje, ktoré nemajú rovnocennú hodnotu s umeleckými zbierkami. Momentálne sme mali možnosť vidieť aj výstavu s názvon Grófka bez kaštieľa, ktorá mapuje životný príbeh Elizabeth Olgyay Andrássy (19242017) a je jedným z mnohých príkladov smutných osudov, ktoré v období od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie po pád komunistického režimu v roku 1989 postihli tisícky rodín. Ako dvadsaťtriročná prišla takmer o všetko hmotné, no predovšetkým o svoj domov a so svojou rodinou začala život v cudzine.

   Treťou zastávkou uzatvárame dnešný deň v obci Štítnik, kedysi významnom baníckom mestečku so starým vodným hradom. Dal ho vybudovať rod štítnických Bebekovcov. Aj keď sa hrad v Štítniku spomína v 13. storočí, povolenie na stavbu, resp. prestavbu od kráľa dostali štítnický Bebekovci v r.1432. Tento zaujímavý hrad bol v minulosti chránený veľkými močariskami a predstavoval významnú protitureckú pevnosť.

Čo dodať na záver? Ako raz povedal čínsky filozof a podľa mňa sa to vzťahuje na všetkých a všetko... Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia. Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo. Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť.

A tak sme dnešný pobyt v náručí matky prírody prepojili aj s poznávaním našej nikdy nekončiacej histórie. Andrea Blahová

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEĽKONOČNÝ VÍKEND 2019 - PONITRIE - 19. - 21. apríl 2019

    V termíne od 19.21. 4. 2019 sa 34 členov turistického oddielu KOS Rimavská dolina Tisovec zúčastnilo veľkonočného víkendu na Ponitrí. Počas troch /niektorí štyroch/ dní, za krásneho počasia obdivovali krásy prírody a historické pamiatky pohoria Tríbeč. 11 detí a 23 dospelákov sa vracali domov s krásnymi zážitkami.

 

Štvrtok /18.4. 2019/ - o deň skôr sa na potulky vydávajú traja naši členovia a počas dňa stihnú absolvovať výstup na hrad Tematín, návštevu jaskyne Čertova pec neďaleko obce Radošiná, výstup na Topoľčiansky hrad a cestou do chatovej osady ešte aj krátky výstup ku kostolíku sv. Michala Archanjela nad obcou Dražovce.

Piatok (19. 4. 2019)stretli sme sa na parkovisku pod hradom Hrušov. Zrúcanina hradu sa nachádza len pár kilometrov za Topoľčiankami. Po nenáročnom, asi 15 minútovom výstupe od parkoviska novovybudovanou gaštanovou alejou s pamätníkom venovaným T. G. Masarykovi, sme si prezreli zrúcaninu hradu Hrušov. Po prehliadke hradu nasleduje presun autami do obce Kostoľany pod Tríbečom. Odtiaľ, od horárne Jedliny, sme vystúpili na vrch Veľký Tríbeč (829 m n. m.). Stredne náročná túra, po červenej značke, cca 6 km, prevýšenie 540 m. Postupne sme takmer všetci (siedmi to vzdali) poprichádzali na vrchol. Počas krátkeho oddychu sme nad hlavami obdivovali vetrone, doplnili energiu, trošku sa poslnili a vydali sa na cestu späť. Po výstupe sme mali krátku prestávku v obci Kostoľany pod Tríbečom. vypĺňame prehliadkou jednej z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku, Kostola sv. Juraja. Podvečer nastáva čas ubytovania v chatovej osade pod Gýmešom pri obci Jelenec. Deti, ešte stále plné energie, vyskúšali všetky hojdačky, preliezky, futbalové ihrisko, poobdivovali kone (mimochodom dva kone, ktoré patria majiteľke, sa voľne pohybovali celý čas po chatovej osade).

Sobota (20. 4. 2019)plánovaná, 24 km túra: RemitážStudený potokHrad GýmešOponický hrad

a späť. Nie všetci turisti si trúfli na celú trasu. Nakoniec jedenásti sme to zvládli. Ostatní si skrátili túru,

každý podľa svojich možností. No a práve túto trasu si vybrali aj ďalší naši traja členovia, ktorí prišli kvôli

nej na otočku. Štyria členovia stihli v tento deň absolvovať ešte aj prehliadku renesančného kaštieľa, 

situovaného na okraji obce Oponice a ukrýva prevzácny historický klenotbarokovú knižnicu rodu

Aponiovcov založenú v 18. storočí veľkým milovníkom a zberateľom kníh, grófom A. J.

Aponim. Návštevníci tu môžu vidieť viac ako 17 000 zväzkov v 12 jazykoch, najmä v latinčine, taliančine,

francúzštine a nemčine. Medzi historickými dielami neraz obrovskej hodnoty nájdeme pápežské listiny

 

, výpisy z inkvizičných procesov, diela Giordana Bruna, Isaaca Newtona, Kanta, Goetheho, Machiavelliho,

 

alebo Michelangela. Pôsobivý bol aj samotný výklad o histórii a peripetiách knižnice a dielach v nej. 

Aj napriek toľkým kilometromv noháchsme večer niektorí odohrali ešte futbalový zápas s deťmi.

(družstvo Mira Gabriela proti družstvu Milana Cavara...cavarovcivyhrali). Nasledovala večerná

opekačka, skrývačka a zaželali sme si dobrú noc. 

 

Nedeľa (21. 4. 2019)hneď ráno o 9:00 hod. sme boli v Zubrej zvernici (obec Lovce). Obdivovali sme

najväčšieho európskeho cicavcazubra hrivnatého. Počas odborného výkladu sme sa o ňom dozvedeli

mnoho zaujímavostí. Následne sme sa presunuli do Topoľčianok. Prezreli sme si voľnokrajinársky park

okolo Topoľčianskeho kaštieľa. Niektorí stihli aj Poľovnícky zámoček v tomto parku. Potom sme si

spoločne prehliadli kaštieľ. Po prehliadke nasleduje návrat domov. Desiatim turistom sa však ešte

nechcelo a preto si pozreli aj Národný žrebčín Topoľčianky.

 

Nakoniec sme sa všetci, plní krásnych zážitkov, vrátili šťastne domov.  

Miroslava Kochanová

 

 

   Á  2019

36. VÝSTUP NA HRADOVÚ - 4. máj 2019

Smutným konštatovaním pri 36. výstupe na Hradovú je nízka účasť členov nášho oddielu. Len 6! Radostnejšie vyznie fakt, že o naše mesto, región a Hradovú prejavilo záujem viac ako 30 turistov z Prešova, z Klubu prešovských turistov. Niekoľkí sa vybrali síce len na prvú vyhliadku pri zástave, ale len preto, aby stihli ďalšiu atrakciu, parnú zubačku, ktorú mali vybavenú na 12:00 hod. Asi šiesti však spolu s našimi turistami absolvovali celú žltú trasu Hradovej. Nechýbal ani dážď, ktorý sa po predpovediach počasia aj očakával. Možno aj preto taká nízka účasť z našej strany. Snáď ten budúcoročný výstup dopadne lepšie i čo sa týka počasia, aj účasti.

D.K.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTUP NA VONIACU ZO SEDLA ZBOJSKÁ - 18. máj 2019

V náručí Muránskej planiny, alebo zo Zbojsk na Voniacu

V jeden májový deň, kedy je v kalendári číslo 18, kráča 25-členná skupinka turistov na železničnú stanicu, aby sa vlakom prepravili na Zbojská, východisko dnešnej naplánovanej trasy. Červeno značkovaný chodník nás zo železničnej stanice Zbojská priviedol na Kučelach. Od rázcestníka smerujeme zelenou značkou na sedlo Burda. Na rozhraní Veporských vrchov a Muránskej planiny, v malebných zákutiach divokej prírody je v areáli bývalého lomu učupený zrub Burdainformačné centrum a zároveň prvá útulňa s hospodárom v Národnom parku Muránska planina. Chvíľu tu pobudneme, zrelaxujeme a osviežení pokračujeme k rázcestníku. však len dvadsiati. Päť turistov z Revúcej zostáva pri ohníku so svojimi rozvoniavajúcimi opekanými dobrotami a späť sa vrátia opäť na Zbojská. Zo sedla Burda, od križovatky turistických chodníkov prichádzajúcich zo všetkých svetových strán, pokračuje trasa našej skupiny po červenej. sa tiahne úbočím doliny, popod Vysoký vrch (1025 m n. m.), chodníkom lemovaným nedozretými čučoriedkami a s krásnymi výhľadmi na otvorenú krajinu s dominujúcimi Stožkami, na Sivákovú. Počasie nám dokonca doprialo vidieť aj zasnežené vrcholky Tatier. Na Sivákovej opúšťame červenú a na Ostricu pokračujeme po hrebeni, doprevádzaní zelenou značkou. sa nám, lúčkami a lesom s menej otvorenou krajinou, občas strácala, aby sme ju mohli opäť a nečakane objaviť. Z Ostrice cez Šarkanicu, postupne v skupinkách prichádzame na rozkvitnutú Voniacu.Po krátkej pauze, serpentínami a v závere trasy aj v spoločnosti májového dažďa, zbehneme cez Ľavkovo do Tisovca, s 25. kilometrami v nohách. Dnešný deň nás opäť len utvrdil v tom, čo dávno vieme. Príroda je úžasný liek a zdroj energie, elektráreň, ktorá je zdarma a pre všetkých.   Andrea Blahová

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

NP PIENINY 2019 - 25. máj 2019

 

VYDARENÉ POTULKY PIENINAMI

   Na turistiku chodím s očakávaním a túžbou po tej najkrajšej scenérii, po úžasných výhľadoch a nezabudnuteľných zážitkoch.
Posledné
týždne nám ale dažďové kvapky niekoľkokrát spestrili turistiku a preto vidina slnečného počasia bola väčšia, ako túžba kochať sa krásami prírody.
celý týždeň som denne sledovala predpovede počasia zo všetkých dostupných zdrojov... dodržia SHMÚ, doktor Iľko, či mobilné aplikácie svoje prognózy?! Teraz môžem povedať, že áno, dodržali. Aj preto sme si mohli 25.mája 2019, všetci 36. účastníci akcie, naplno vychutnať Pieniny, ktoré právom patria k najkrajším pohoriam Slovenska, plnými dúškami.
Cieľ
našej trasy bol jasný. Červený Kláštor, Tri Koruny a pre tých najzdatnejších i Sokolica. To bola trasa A. Trasu B tvoril len výstup na Tri koruny a späť. Trasa C bola venovaná len potulkám po Červenom Kláštore a okolí. Na tejto akcii si však prišli na svoje aj milovníci dvojkolesových "tátošov" a mohli tak spoznávať krásy Pienin zo sedla svojich bicyklov. Výstup na Tri koruny sa začal v Červenom Kláštore, cez drevenú lávku pokračujúc ponad rieku Dunajec, tvoriacu hranicu s Poľskom, do dediny Sromowce Nižne. Žltá značka nás rýchlo vyviedla za dedinu, na krásny chodník popri potoku a ďalej sprevádza roklinou, kde sa nad nami po oboch stranách vypínajú magické skalné masívy. Strmé svahy ukrývajú množstvo dier, snáď i jaskýň a tak zahľadená zabúdam, že kráčam po vode tečúcej po chodníku, ako dôkaz výdatného dažďa posledných dní. V ďalšej časti sa v hustom lese začína meniť naša prechádzka na výstup do strmého kopca. Niektorým z nás dokonale preveril kondíciu, zabezpečil červené líca, sťa Nastenke z Mrázika a preto sme si pri rázcestníku s príznačným názvom Chwala Bogu (Chvalabohu) doslova vydýchli. Keďže nie sme žiadne padavky, ale poriadni turisti, po krátkom oddychu (alebo žeby tými slovenskými Krowkami?!) sme nazbierali silyvyštveraťsa k očakávanej vyhliadke.

Tri Koruny majú aj napriek názvu 5 častí. Okraglica, Pańska Skala, Plaska skala, Ganek a Nad Ogródky a naozaj podobu kráľovskej koruny. Avšak názov vrchu nie je odvodený z podoby koruny. V minulosti sa vraj počas 30-ročnej vojny, pod týmto vrchom zišli traja vtedajší králi, aby rokovali o mieri. Mierovú zmluvu spečatili tak, že na vrchu zakopali svoje koruny. Tie sme žiaľ počas výstupu nikde nenašli, ale zato výhľad z tej najvyššej, z Okgraglice (982 m.n.m) je naozaj úchvatný. Krásne vidieť Červený Kláštor, Dunajec, Spišskú Maguru a v diaľke, z jemného ranného oparu vykúkajú Tatry.
Milujem
okruhy, keď sa človek môže vrátiť inou cestou než prišiel. Preto sa ďalej po modro značenom a dobre upravenom chodníku s názvom Sokolia prť  "lagodne" presúvame po vrcholoch Bajków Groń, Sutrówka, Czerteź, Czertezik. Aj na poľských turistických chodníkoch je pekným zvykom popriať si ahoj, alebo dobrý deň. A tak sme pozdrav "dzień dobry" a "cześć" počuli častejšie, ako obohranú gramofónovú platňu.
Viacerými
stúpaniami a zostupmi sme sa konečne dostali k najkrajšiemu vyhliadkovému bodu - k Sokolici (747 m). Na vyhliadke sa našťastie našlo dosť miesta pre každého. Preto si vychutnávam úchvatný pohľad na Dunajec a na ňom plno pltí a raftov, malých ako špendlíkové hlavičky. Niet sa kam ponáhľať, výhľad z vtáčej perspektívy je nádherný a krásnu scenériu dotvára najfotografovanejšia borovica v Poľsku. Je to poľský symbol Pienin a nájdete ju na každej prezentácii o Pieninách. Ostáva nám zostúpiť záverečnou časťou Sokolej prte k Dunajcu. Nemusíme ho prebrodiť, ako pred niekoľkými mnohými rokmi náš predseda Duško s pár ďalšími odvážlivcami. I keď vlastne ani teraz by nebol proti! No pri pohľade na rozbúrený Dunajec, túžbe po pive a suchých nohaviciach, radšej s nami volí dopravu plťou. Prievozník v goralskom kroji nás teda bezpečne dopraví za jedno euríčko na druhý breh. Ako bonus majú niektorí z nás možnosť vzhliadnuť Valikinho bobra...pardón, bobra vodného, ktorého naša členka zbadala a vyfotografovala cestou do Lesnice, kde sme ukončili našu túru. Z Bobra sa napokon, po preskúmaní fotografií, vykľula vydra riečna. Ale zábava v autobuse, keď niekto zahlásil, že Valika nám ukázala bobra, stála zato.

Nádherné počasie a dobrá nálada nám spolu s pieninskou prírodou poskytlo neopakovateľné zážitky a pevne verím, že tých spoločných turistických zážitkov a dobrodružstiev budeme mať tento rok ešte nespočetne veľa! Petra Čipková, vedúca akcie

J Ú 2019

 VÝSTUP NA MURÁNSKY HRAD - 1. jún 2019 - DEŇ DETÍ NA HRADE

Sedlo JavorinkaVeľká lúka - Muránsky hradMuráň

V sobotu, 1. júna 2019, na Deň detí sme mali naplánovanú trasu pre všetky vekové kategórie. Počasie bolo na objednávku, nesklamalo po celý deň. 39 milovníkov turistiky začína pekný slnečný deň najskôr návštevou sysľoviska za Muráňom. Sysle dostali pestré raňajky, niektoré sa nechali aj pohladkať. Aj somárom sa ušlo raňajkové menu. Autobus nás následne odviezol na sedlo Javorinka. Tu sa štyria z nás odpájajú a pokračujú ďalej bicyklami. Ostatní pokračujeme modrou, neskôr červenou turistickou značkou po spevnenej ceste bez výraznejšieho stúpania na Veľkú Lúku, kde sa v plnej kráse predvádzali kone - muránske noriky. Idylický pohľad na veľkú lúku a pasúce sa kone nejeden z nás zvečnil vo svojom fotoaparáte, alebo mobile. Odtiaľ pokračujeme na hrad. Ešte pred samotným výstupom sa stretávame s našimi cyklistami, vypijeme kávičku, alebo niečo iné tekuté. Výhľady z hradu nám dlho zostanú v pamäti.

Po krátkom oddychu schádzame turistickým chodníkom do Muráňa a odtiaľ autobusom domov. Je za nami pekný slnečný deň strávený s dobrými ľuďmi a v krásnej prírode.

Ľudmila Pánisová, vedúca akcie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTUP NA ĽUBIETOVSKÝ VEPOR - 15. jún 2019

Ako sme sa ocitli v strede Slovenska a zdolali Ľubietovský Vepor

 

   Ľubietovský Vepor je Národná prírodná rezervácia ležiaca v CHKO Zadná Poľana v V. stupni ochrany a rozprestiera sa na ploche 236 ha. Dominujú jej dva zalesnené vrchy a to Hrb /1554m/ a Ľubietovský Vepor /1277m/. 15. júna 2019 sa práve sem vybrala naša malá šesť členná skupinka turistov. Vyrážame za sparného rána s obavami, koľko grádusov tepla môžeme očakávať, keďže meteorógovia hlásili mimoriadne horúci deň. Vlastnými automobilmi sme sa presunuli do obce Ľubietová a ďalej, po úzkej, asfalto-štrkovej ceste na ranč Čelienec. Je to taká malá minifarma, s jazdeckým objektom, s možnosťou ubytovania, včítane poskytovania stravovacích služieb a welnessu. Trochu sme si to tu poprezerali, občerstvili sa a pokračovali ďalej modrou značkou k rázcestníku s názvom Včelínec. Zakrátko sa vnárame do samotného lesa, prechádzame na lesný chodník, ktorý križuje asfaltovú cyklotrasu a prichádzame na Chatu pod Hrbom, čo je pre nás