Správa za rok 2009

 

Výročná správa o činnosti

 

za rok 2009

 

Náš turistický oddiel zavŕšil uplynulým rokom 2009 štvrť storočnicu svojho jestvovania a vstupujúc do roku 2010 tak zároveň vstupuje, dúfajme že, do ďalšej dvadsať päťky.

Chod oddielu zabezpečoval výbor potvrdený na ostatnej výročnej schôdzi, 17. januára 2009 v zložení: Dušan Kojnok - predseda, Miroslav Bysterský – podpredseda, Božena Brádňanová – tajomníčka, Jiří Brož – pokladník, Miroslava Kojnoková – kronikárka, Božena Posuchová, Katarína Knappová, Katarína Hutková – ďalšie členky výboru. Nakladanie s financiami a vedenie účtovníctva kontrolovala Revízna komisia v zložení: Saskia Hrončeková, Jarmila Bohušová, Michal Stejskal.

Počet schválených naplánovaných akcií na rok 2009 : 23.

Z nich uskutočnených : 16. Rovnako, ako v roku 2008.

3 akcie a niekoľko brigád pri čistení a sprístupňovaní prameňa Rimavy boli uskutočnené mimo plánu.

Stručnú bilanciu činnosti dvadsať päť ročnej existencie oddielu sme si pripomenuli v lete na spoločnom stretnutí členov na Voniacej a bola tiež zverejnená na mestskej internetovej stránke. Čo nám však priniesol práve rok, v ktorom sme si jubileum oddielu pripomenuli, to sa dozvieme z nasledujúcich riadkov.

Čo sa týka členskej základne, v minulom roku sme zaznamenali ďalší nárast o 20 členov a teda nový rekord. Dospelých členov mal oddiel 64 a detí 66. Celkom teda až 130.

Keďže takmer o každej našej konanej akcii sa možno podrobnejšie dočítať na mestskej stránke www.tisovec.com, kde sú pripojené aj fotografie, zmienim sa o akciách len stručne.

JANUÁR

- Nový rok už tradične otvárame v druhú januárovú sobotu. 10 januára sa nás na jubilejnom 25. ročníku Ondrejovho pochodu vďaky zišlo pätnásť členov.

- Týždeň po akcii, 17 januára, sa konala Výročná členská schôdza, na ktorej sme si okrem iného schválili aj Kalendár akcií na rok 2009. Takže ideme bilancovať.

- 29. 1. až 1. 2. sa dvaja naši členovia zúčastnili 43. Slovenského zimného zrazu turistov, ktorý sa konal v Prešove s ideálnymi podmienkami pre lyžiarsku, aj pešiu turistiku.

FEBRUÁR

- Zimného výstupu na Trstie, 14. februára, sa z nášho oddielu zúčastnili 15. dospelí turisti a 12 detí. Niektorí zotrvali na Trstí až do druhého dňa.

MAREC

- Na 21. marca bol naplánovaný poznávací výlet nazvaný Po literárnych a historických stopách v BBSK. Tie historické zaviedli 18 dospelých turistov a 28 detí do Španej doliny a literárne potom do obce Tajov, kde sme sa oboznámili zo životom a dielom jej dvoch rodákov Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša.

APRÍL

- Za vlkmi do Polonín, 9. apríla, sa vydalo na dobrodružnú turistiku 7 členov. Vrátili sa 11. apríla. A všetci. Takže dobrodružstvo aj tento krát bez strát.

- Najstaršia akcia oddielu, Výstup na Hradovú, sa konala 25. apríla za hojnej účasti 76 turistov. 38 členov a zhodou okolností tiež 38. v našom oddieli neregistrovaných turistov.

 

 

 

 

MÁJ

- V rámci tematickej aktivity Hrady a ich povesti sa 21 dospelých turistov a 23 detí zúčastnilo

1. mája výstupu k hradu Šomoška a prehliadky Fiľakovského hradu.

- Víkend v Malej Fatre od 8. do 10. mája absolvovalo 16 dospelých a 11 detí. Príťažlivým bol napríklad prechod roklinou Diery spojený s výstupom na Malý Rozsutec, ale aj hrebeňový prechod z Chlebu cez Hromové, Steny, Stoh až na Veľký Rozsutec.

- V rámci návštevy regiónu Turiec dňa 23. mája sa 9 dospelých a 5 detí vydalo z obce Podhradie cez Katovu skalu až ku hradu Sklabiňa. Druhým cieľom dňa bola návšteva Múzea slovenskej dediny v Martine – Jahodníkoch.

- Na 30. mája naplánovaná akcia Spoznaj okolie Tisovca sa nekonala. Ani samotná vedúca akcie o ňu neprejavila záujem, hoci ju sama navrhla.

JÚN

- Víkend na Liptovskej Mare plánovaný na 6. – 7. júna sa tiež neuskutočnil. Zrejme pre nezáujem.

- Na 20. júna naplánovaný výstup na Kráľovu hoľu sa konal za účasti 13 turistov.

- Mimoriadne, na podnet redaktorky Slovenského rozhlasu sa konal výstup na Hradovú, ktorého sa však zúčastnili len dvaja členovia. Dôvodom bol možno aj termín konania- 23. jún – utoro, teda pracovný deň. Išlo o nahrávku z výstupu s popisom trasy, ktorá bola vysielaná v Slovenskom rozhlase v sobotu 29. júna v relácii Rádiovíkend.

JÚL

- Účasť na 56.slovenskom zraze turistov na Kunovskej priehrade a v Senici v dňoch 1.-8. júla z nášho oddielu nebola zabezpečená, aj napriek tomu, že sme akciu mali naplánovanú. Nebol záujem ani zo strany vedúceho akcie.

- Rovnako mal spolu s ďalším členom zabezpečiť aj akciu naplánovanú na 18. júla. Z Klenovca po vlastných tak nešiel nikto.

- Turistická dovolenka. Akcia, ktorá sa už roky teší záujmu hlavne preto, že cieľom je vždy iná turistická oblasť, ktorú sa rozhodneme bližšie spoznať aspoň na 5 až 7 dní. 21. ročník sme absolvovali v dňoch 24. júla až 1. augusta v dvoch skupinách, na dvoch miestach. Prvá skupina, štvorčlenná, sa vydala do Českého raja. Tá druhá, početnejšia skupina, dala prednosť oblasti Českého Švajčiarska. 16 turisti tak stihli toho pochodiť počas 10 dní naozaj dosť. Objavovať a obdivovať v kraji Labských pieskovcov, Českého a Saského Švajčiarska je toho toľko, že aj mesiac by nám bol na spoznávanie málo.

AUGUST

- 16. augusta sa traja členovia neplánovane rozhodli podniknúť výstup na Slavkovský štít. Desať hodinová náročná trasa bola zvládnutá aj vďaka nádhernému letnému počasiu a následným úchvatným výhľadom z vrcholu.

- Na 22. a 23. augusta bolo naplánované stretnutie členov na Voniacej pri príležitosti 25. výročia oddielu. A keďže tých dôvodov a okrúhlych výročí bolo viac, termín bol naplánovaný práve na august. Odmenou za výstup bol výborný guláš pripravený Máriom Keletim.

  • 29. august mal byť upršaný a preto sme posunuli turistiku vo Vysokých Tatrách zo soboty na nedeľu. A bol to dobrý krok, pretože po daždivej sobote nás v Tatrách privítalo prívetivé počasie a venovalo nám tak krásny deň v tatranskej prírode. Trasa A bola naplánovaná z Lysej Poľany, Bielovodskou dolinou na Poľský hrebeň, Východnú Vysokú a Velickou dolinou k Sliezskemu domu až do Starého Smokovca. Trasa B viedla zo Starého Smokovca na Hrebienok, Sliezsky dom a opäť do Starého Smokovca. Celkový počet účastníkov :44.

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

- Akcia do Štiavnických vrchov sa nekonala pre malý záujem členov o túto oblasť.

- 28. prechod Clementisovou cestou sa ani tento krát nezaobišiel bez členov nášho oddielu.19 dospelých členov a 10 členov z radov detí tak absolvovali známu trasu zo Zbojsk cez sedlo Burda do Tisovca. Tento ročník však bol výnimočný a obohatený o malú zmenu trasy. Z Kučelachu na Burdu tak mohli účastníci po prvý krát využiť možnosť prejsť popri prameni Rimavy. Ten bol práve v tento deň uvedený do užívania a pokrstený primátorom mesta a duchovnými otcami projektu. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že okrem turistickej aktivity sa niektorí naši členovia podieľali v letných mesiacoch aj na brigádach pri úpravách a sprístupňovaní prameňa a jeho okolia. Niektorí aj viac krát. No a práve na Clementisovej ceste sa projekt prameňa zavŕšil.

OKTÓBER

- Medzi neuskutočnené akcie sa môže zaradiť aj tá, ktorej cieľom mala byť oblasť Chabenca a Derešov v Nízkych Tatrách.

- 24. október patril jubilejnému, 15. ročníku Valikinej trasy, ktorého sa zúčastnilo 14 členov z radov dospelých, 7 členov z radov detí a 21 nečlenov, teda 42 turistov. Radosť nám urobili turisti z Košíc, ktorí sa tejto akcie zúčastnili už po druhý krát. Vrcholom akcie bolo výborné Halászlé, ktoré sa podávalo opäť na Brožove chate v Kačkave. A kulinárske potešenie nám spôsobil aj Mário Keleti, ktorý ho vlastnoručne pripravil a uvaril.

- Akcia Z Revúcej po svojich si tiež nenašla záujemcov. Snáď sa ju podarí absolvovať v roku 2010, ako aj niektoré ďalšie, ktoré sa v minulom roku neuskutočnili a naplánovali sme ich opäť.

NOVEMBER

- Myšlienka trochu pozmeniť januárovú trasu Ondrejovho pochodu vďaky nás navnadila ísť si trasu prejsť ešte skôr, ako v novom roku. Stalo sa. V novembri. Na železničnej stanici sa nás zišlo 5. Vystupujeme v Rimavskej Bani a postupujeme známou trasou na koniec obce a prvou lesnou cestičkou odbočujeme vľavo do lesa a potom popod drôty vysokého napätia stúpame nahor, až na pastvu. Tu sa začína zmena smeru. Zvyčajne chodievame vpravo k štátnej ceste a ňou k pomníku, ale tento krát to stáčame hneď na pastve doľava, smerom na Rimavské Brezovo. Prichádzame na Klinové, potom smerujeme cez samotu zvanú tiež Záhrady a o chvíľu strácame značku, ktorou sme kráčali len krátko. A tak už ideme len podľa vlastnej orientácie. Ale napokon sme cieľ, kam sme chceli doraziť našli. Chceli sme totiž vidieť a vedieť, kde to vlastne je tá známa brezovská šťavica. Po občerstvení sa jej vodou, smerujeme do Rimavského Brezova, kde nastupujeme na vlak a vraciame sa do Tisovca. Usúdili sme, že zatiaľ zostaneme pri starom a najbližší Ondrejov pochod vďaky povedie predsa len tou našou starou známou trasou.

DECEMBER.

Začiatkom decembra sme oddiel aj na ďalší rok zaregistrovali na notárskej komore ako príjemcu 2% z daní fyzických a právnických osôb. Vyzývam preto opätovne členov, aby oslovovali svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby poukázali 2% zo svojich odvedených daní práve nášmu oddielu. Tlačivá budú opäť k dispozícii u predsedu oddielu, v kníhkupectve, alebo v Mestskej knižnici. Tým, ktorí získali pre oddiel týmto spôsobom financie, v mene všetkých členov ďakujem. Je však na škodu, že takúto snahu vyvíja len malý počet členov.

Ďakujem aj všetkým tým, ktorí nám svoje 2 percentá v minulom roku venovali.

  • Posledná naplánovaná akcia roka 2009 bol už tradičný okresný výstup na Klenovský Vepor, organizovaný ako memoriál Milana Tóbika. Konanie akcie však usporiadatelia posunuli z konca roka 2009 až na druhý januárový deň roka nového. Za náš oddiel sa výstupu zúčastnili dvaja členovia

 

 

A to bola posledná naplánovaná akcia roku 2009 aj keď uskutočnená v roku novom.. Zo správy je zrejmé, že aj v tomto prípade platí to známe, že menej je niekedy viac. Pretože z 23 naplánovaných akcií sa uskutočnilo len 16. Na minuloročnej schôdzi pribudlo navyše niekoľko akcií, ktoré sa do kalendára dodatočne doplňovali.. Nestačí však akciu naplánovať, treba ju aj pripraviť, spropagovať, zorganizovať a aj ju následne uskutočniť. A to je zodpovednosť práve vedúceho tej ktorej akcie. Je totiž potrebné, aby si každý jej vedúci uvedomil, že jeho meno nie je pri akcii napísané len tak. Začína sa to prípravou akcie a hlavne jej včasnou propagáciou formou letáku, alebo plagátika s dátumom a stručným popisom trasy. Len vtedy členovia vedia, že sa akcia organizuje a môžu sa prihlasovať. Netreba zabúdať, že na akcie sa prihlasuje v predstihu, aby sa mohli vybaviť ostatné náležitosti. Najmä, keď sa jedná o akcie, ku ktorým je potrebné vybaviť autobus, či ubytovanie. Na akciu, kde sa prihlási menší počet osôb ako 25 sa už autobus bude zabezpečovať len v prípade, že sa cena za osobu navýši, aby sa pokryli výdavky za autobus. Členovia sa prihlasujú na trasu u vedúceho akcie či už osobne, alebo na telefónnom čísle. Samozrejmosťou je zaplatenie poplatku hneď pri prihlasovaní sa na akciu, samozrejme len v prípade, ak sa poplatok vyžaduje. A na záver ešte trocha čísel.

Členská základňa: 130 členov

Počet aktívnych, ktorí sa zúčastnili aspoň jednej akcie: 104.

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili ani jedinej akcie : 26.

Celkový počet turistických aktivít: 21.

Z toho vlastných zorganizovaných: 16

Naša účasť na akciách organizovaných inými oddielmi, alebo subjektami: 5.

Počet dní strávených na turistických podujatiach: 41

 

Činnosť oddielu a jeho členov mala aj v uplynulom roku dobrú úroveň a akcie boli pestré a zaujímavé. Ak by som mal záverom vyhodnotiť tie najzaujímavejšie, najpútavejšie a najpestrejšie, určite by v zozname nechýbali Poloniny, Malá Fatra, či 21. turistická dovolenka v Českom Švajčiarsku. Za pravdu mi iste dajú tí, čo sa týchto akcií zúčastnili, no a tí ostatní môžu len závidieť a ľutovať, že ich neabsolvovali spolu s nami.

Verím, čo sa týka turistiky, že rok 2010 bude aspoň taký zaujímavý, ako bol ten minulý.

Prajem to všetkým členom a k tomu veľa zdravia a síl.

 

Dušan Kojnok

Predseda KST TO KOS Rimavská dolina