Správa za rok 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA  ROK 2017

 

Po roku nastal čas znova zosumarizovať našu činnosť a aktivity. Nakoľko o všetkých našich

uskutočnených akciách a aktivitách sa dočítate na našej webovej stránke, predkladám vám

aspoň stručnú správu za obdobie roka 2017.

 

Chod oddielu zabezpečoval v roku 2017 výbor, ktorého trochu pozmenené zloženie

bolo schválené na výročnej schôdzi, 8. januára 2017 v zložení:

 

Dušan Kojnok – predseda,

Pavel Blaho – podpredseda

Eva Cabanová – tajomníčka,

Katarína Mešková – účtovníčka

a ďalší členovia výboru: Mário Keleti, Cyril Huňa a Katarína Knappová.

 

Členovia výboru sa stretávali na akciách a brigádach a na nich niekedy, podľa potreby,

spontánne prejednávali niektoré dôležité záležitosti týkajúce sa zabezpečovania

akcií,brigád, či iných aktivít.

Posledné stretnutie a zasadnutie výboru v roku 2017 sa konalo 28. decembra

a jeho náplňou bolo určenie dátumu a prejednanie programu výročnej schôdze

a prehodnotenie a zosumarizovanie navrhnutých akcií na rok 2018.

Z týchto návrhov následné vznikol návrh Kalendára akcií na rok 2018,

ktorý bude predložený výročnej schôdzi na schválenie.

 

Plánované akcie: /s výročnou schôdzou/ 25

 

Uskutočnené podľa plánu: 24

 

Neuskutočnené: 1 /Spoznajme okolie Tisovca: Z Tisovca do Hnúšte/

 

+ Neplánované akcie: 3 /výstup na Ostrú, vatra SNP a výstup na Železník/

 

+ 35 brigád, na ktorých sa odpracovalo celkom 787 hodín!!!

 

Celkový počet oddielových akcií: 27

 

Členská základňa, oproti roku 2016, kedy klesla zo 131 na 123,

nám v roku 2017 opäť trochu vzrástla a to na 129 členov.

 

Pre lepší prehľad predkladám podrobnejší rozpis podľa vekových kategórií:

 

Deti do 15 rokov                    - 20

Študenti 15 - 18 rokov             - 5

Študenti 18 - 26 rokov             - 4

Dospelí 19 - 59 rokov            - 68

Dospelí, seniori 60- 69 rokov - 25

Dospelí, seniori 70 a viac r.     - 4

ZŤP                                         – 2

Čestný člen:                             - 1

 

 


J A N U Á R 2017

 

 

1,- 33. Ondrejov pochod vďaky sa konal 7. januára za účasti 19 turistov.

 

2,- 8. januára sa konala výročná členská schôdza.

 

3,- 6. Spomienkový výstup na Hradovú pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Tisovca

sa konal v piatok, 27. januára od 16-tej hodiny, za účasti 30 členov TO KOS a 3 nečlenov.

Počet vynesených a zapálených kahancov: cca 126.

Na druhý deň priestor pod zástavou na vyhliadke upravili do pôvodného stavu

a kahance zniesli Ján Bútor, Martin Kuchta a Milan Slabej st.

 

4,- Zimný Slovenský raj opäť nesklamal. Bolo to 28. januára v počte 12 členov.

 

Cieľom bol prechod zamrznutým korytom Hornádu a Kláštornou roklinou.


 

 

F E B R U Á R 2017

 

5,- 43. zimný výstup na Tŕstie 18. februára opäť aj s účasťou KOS-ákov.

 

Tento krát v počte 30 členov.

 

 

M A R E C 2017

 

6,- Cesta do minulosti na dvoch hradoch Salgó a Šomoška v dvoch štátoch

sa konala 18. marca.

Na akciu, aj napriek mokrému počasiu, sme vypravili až dva autobusy s 86. turistami.

 

 

A P R Í L 2017

 

7,- Za vôňou medvedieho cesnaku sme sa vydali 8. apríla.

Dĺžka cyklo trasy: 54 km  Dĺžka pešej trasy: 13 km
 

 

8,- Predveľkonočný pobyt v Malej Fatre sme absolvovali v dňoch 14. až 16. apríla

a v rámci neho sme prešli časť hrebeňovky Malej Fatry od vrcholovej stanice lanovky

na Snilovskom sedle cez Chleb, cez Hromové, Steny, Poludňový Grúň, k Chate pod Grúňom

až do Vrátnej.

Náplňou druhého dňa pobytu bola trasa do Jánošíkových dier a na Malý Rozsutec.

 

9,- 34. VÝSTUP NA HRADOVÚ. 22. apríl 2017 bol dňom našej tradičnej oddielovej akcie.

Obľúbená majestátna Hradová privítala v tento deň 14 členov TO KOS a 19 hostí


 

 

M Á J   2017

 

10,- 47. výstup na Ostrú usporiadali hnúšťanskí turisti v znamení 50. výročia turistiky v Hnúšti.

      

        A tohto roku, 6. mája, to bolo aj s účasťou nášho TO KOS Rimavská dolina.

 

11,- 13. mája 2017 sme radi spoznali niektoré zákutia a zaujímavosti Krupinskej planiny.

 

O tie malo záujem až 49 turistov.

 

Navštívené miesta:

1. zastávka: - trasa: Hrušov - Hrušovský náučný chodník Dĺžka cca 7 km /cca 2 - 3 hod./
 

2. zastávka: - trasa: Opava – Opavská hora rozhľadňa – Opava Dĺžka 3,6 km /1,30 hod./
 

3. zastávka: - trasa: Kosihovce – Kamenný vrch - Kosihovce Dĺžka cca 3,5 km /1,30 hod/
 

4. zastávka:

Veľká Čalomija – Pustý kostol - trasa: Veľká Čalomija – Pustý kostol Dĺžka 0,1 km /0,15 hod./

 

 

J Ú N   2017

 

12,- 10.júna 2017 sme mali naplánovanú akciu nazvanú "Z Brezna do Brezna"

a to po trase cez vrch Diel a Dedečkovu chatu so zostupom do Brezna.

Na účastníkov v počte 48, čakalo na Dedečkovej chate prekvapenie

v podobe fazuľového guľášu, alebo palaciniek.

10 kilometrová, nenáročná trasa znamenala pre nás malý aktívny oddych,

kedy sa nikto nikam neponáhľal.

 

13,- VEĽKÁ CELOMESTSKÁ BRIGÁDA , alebo  SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC.

Až 30 turistov svojou účasťou podporilo celomestskú brigádu konanú v stredu,

21. júna 2017. Je potešiteľné, že práve náš klub mal na brigáde najpočetnejšie

zastúpenie. Boli sme rozdelení do rôznych častí mesta a jeho okolia.

Katka Knappová a Jozef Kušpál prišli upratovať okolie Tisovca až z Hnúšte.

Vďaka všetkým zúčastneným!
 

14,- KYSEĽ PO 40. ROKOCH. 17 odvážlivcov z TO KOS Rimavská dolina sa 24.júna 2017

rozhodlo roklinu po jej 40 ročnom uzatvorení, pokoriť.

 

PROJEKT do grantového programu

"Naštartujme s partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron".

29. júna 2017 sme podali projekt na Mikroregión Muránska planina - Čierny Hron

na podporu zateplenia nášho "skladu turistov" na Šťavici.

Názov projektu: TURISTI POD STRECHOU AJ V TEPLE."

Bol úspešný, podobne ako vlani ten na strechu a podporený maximálnou sumou 500,00 €.

 

 

J Ú L   2017 -

 

11. júl 2017 – Sprievod s Rasťom Ekkertom na Hradovú,

natáčanie príspevku do Novín TV JOJ.

 

15,- 8. júl 2017 - Nízke Tatry, východ – Výstup na Rovnú hoľu

 

16,- 15. júla 2017 sme spoznali ďalšie okolie Tisovca v počte až 26. turistov.

       20 km trasa tradičnej tématickej akcie „Spoznajme okolie Tisovca“ viedla tentokrát

        z Revúcej cez Bodnárku, Nemcovú, Tri chotáre a Korimovo do Tisovca.

 

17,- Dňa 29.júla sa uskutočnila akcia Nízke Tatry, západ - Výstup na Chabenec.

 

       Konala sa oproti plánu o týždeň skôr, za účasti 14-tich členov.

 

 

A U G U S T  2017

 

18,- 11. 12. 13. august 2017 - SLANSKÉ VRCHY – POLONINY

 

1. deň: Slanské vrchy.

Trojdňový pobyt v najvýchodnejšej časti republiky začal túrou v oblasti Slanských vrchov.

Celkom pohodovou, až na záverečný nezabudnuteľný namáhavý strmý zostup k jazeru Izra.

Večer ubytovanie v dvoch penziónoch a sledovanie nočnej oblohy

a sľubovaného divadla s padajúcimi hviezdami.

 

2. deň: Poloniny.

Trasa: Nová sedlica - Stužický prales - Kremenec, vrchol,

kde sa stretávajú hranice troch štátov - Čierťaž - Nová sedlica.

Dĺžka cca 21 km. Večer návšteva hvezdárne v Stakčíne.

 

3. deň: Cestou domov ešte vidieť a spoznať, čo sa dá.

Napríklad zaujímavý a pekný Náučný chodník Humenský Sokol, či zrúcaninu hradu Čičva.

 

19,- 19. augusta 2017 sa vydávame na zaujímavú tatranskú túru do Vysokých Tatier.

 

Trasa: Tatranská Polianka - Sliezsky dom - Velická dolina - Poľský hrebeň - sedlo Prielom

- Zbojnícka chata - Veľká Studená dolina - Rajnerova útulňa - Hrebienok - Bilíkova chata

- Hrebienok - Starý Smokovec vzdialenosť 21 km čas 8:35  

 

20,- 28. augusta 2017 o 19:30 hod. sme na Obadovom očku

 

       pri slovenskom dvojkríži zapálili vatru SNP pri príležitosti 73. výročia SNP.

 

 

S E P T E M B E R  2017

 

21,- 1. september 2017 - Vysoké Tatry: Výstup na ich najvýhodnejší vrchol - Jahňací štít.

 

22,- 16. september 2017 - 36. prechod Clementisovou cestou

 

23,- 30. september 2017 - Za rozhľadňami Rimavskej doliny

 

1.trasa:

Malé Teriakovce - Pod Maginhradom – Maginhrad, rozhľadňa - Nižný Skálnik (cca 4 km)

stúpanie 205 m klesanie 195 m

 

2. trasa:

Rimavská Baňa – Vŕšok, rozhľadňa – Rimavská Baňa (cca 3 km)

 

3.trasa:

sedlo Chorepa – Slopovo, rozhľadňa – Chorepa (cca 6 km)

 

Počet zúčastnených: 23 Počet prejdených kilometrov celkom: 13

 

O K T Ó B E R  2017

24,- 14. október 2017 - Jesenná turistika z kolekcie "Spoznajme okolie Tisovca ", alebo Z Klenovca do Tisovca. Počet zúčastnených: 33, Počet kilometrov: 13

25,- 21. október 2017. Až 107 turistov prišlo podporiť akciu nášho oddielu "Valikinou trasou", ktorá si odkrútila už svoj 23.ročník. Okrem 48 našich turistov, sa na prezenčnej listine ocitli aj mená turistov z Hnúšte, Revúcej, Tuhára, R. Soboty, Lučenca, Púchova, B. Bystrice, ale aj ďalších neorganizovaných turistov a občanov Tisovca. Tento krát sme ochutnali výbornú hríbovicu s kapustou a klobásou v podaní osvedčeného majstra kuchára R. Keletiho s jeho pomocníkmi V. Parobekovou a J. Brožom. Nechýbali ani iné chuťovky a doplnky, ako sladké šutemíny,  či aj niečo tekuté. O to sa postarali dcéry Valiky Husaníkovej so svojimi rodinami. Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, patrí vďaka.
 

N O V E M B E R   2017

26,- V sobotu, 4. novembra. 2017 sme boli opäť podporiť svojou účasťou našich priateľov z KT Bralo Tuhár, ktorí už tento rok po 24.krát usporiadali Karolovský výstup na Bralo a Bralce. Celkovo sa nás zúčastnilo 16 členov oddielu KOS Rim. dolina a 12 hostí. Všetci títo si mohli v autobuse pochutnať aj na chutných buchtách, ktoré iniciatívne napiekol a priniesol Jožko Kušpál.

27,- 18. november 2017 – Na pozvanie kolegov turistov z Revúcej a Rákoša sme sa zúčastnili Výstupu na Železník. Trasa: Rákošská Baňa - Rákoš - Pri javore - Antalka - Železník - Ladislava - Sirk - Červeňany, bývalá pec - Rákošská Baňa.
Dľžka trasy: 16 kilometrov.


D E C E M B E R   2017

28,- Poslednou akciou roka bol 11. silvestrovský výstup na vyhliadku k zástave na Hradovej,

s počtom 30 účastníkov.

Máriova silvestrovská oddychovka sa ani tento rok nezaobišla bez výborného

silvestrovského punču od vedúceho akcie.

 

To bol naozaj len stručný prehľad našej činnosti a aktivít v roku 2017.

Všetko ostatné o akciách je na webe. V závere chcem vyzdvihnúť vedúcich

jednotlivých turistických akcií. Všetky prebehli bez komplikácií a problémov.

Vďaka ja za hodnotiace príspevky o konaní a priebehu akcie,

ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke a zároveň v kronike oddielu.

Minulý rok bol pre náš oddiel a činnosť opäť celkom úspešný a bohatý

nielen na rôznorodosť turistických akcií, brigád, ale aj na nové dojmy a zážitky

z jednotlivých podujatí a spoločných stretnutí. Na záver chcem v mene výboru poďakovať.

Za ukáznenosť na akciách, aj za ochotu spolupracovať.

Poďakovať chcem hlavne tým aktívnym, ktorí nepovažujú za členstvo v oddieli

len prizeranie sa a pasívne sa zúčastňovanie na akciách,

ale sami sa iniciatívne zapájajú do diania a chodu nášho občianskeho združenia a sú

nápomocní, keď je to potrebné. Do toho spadajú hlavne brigády.

Dôležité je však aj oslovovanie svojich známych ohľadom podpory našej činnosti

prostredníctvom venovania 2% z daní. Aj na rok 2018 sme zaregistrovaní ako ich poberateľ.

Keďže pasivitou a neochotou väčšiny našich členov získavať 2% je príjem financií

do našej pokladne stále nižší, uvidíme, ako to bude ďalej, pretože prispievateľov

dvoch percent je čím ďalej menej.

Vyzývam vás preto znova, rovnako ako každý rok a prosím vyvinúť väčšiu iniciatívu

v tejto oblasti.

 

Rok 2018 sa už zahryzol do jablka času.

Nech nám aj tento rok prinesie veľa pekných zážitkov a stretnutí.

Vychutnávajme si preto radosti a slasti života a všetko, čo prináša.

Nech sú to len samé príjemné a radostné veci. Prajem vám všetkým, aby rok 2018

priniesol do vašich životov pevné zdravie a radosť z každej maličkosti.

Aby ste našli v prírode potešenie, krásu a pokoru a aby Vám nič nebránilo

aj v tomto roku spoznávať nové zaujímavé miesta v našej prírode a krajine.

 


 

Dušan Kojnok KST TO KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci