Správa za rok 2013

                                                                                  Správa o činnosti za rok 2013

 

Rok 2013 uplynul opäť rýchlo, ako prameň našej Rimavy vyvierajúci spod Fabovej hole a preto je tu znova čas na malú rekapituláciu našej činnosti. Poďme si preto pripomenúť a zbilancovať, čo sa nám počas roka 2013 podarilo a kam všade sme sa za toto obdobie pozreli.

Vítam Vás teda ešte raz na výročnej schôdzi nášho oddielu, ktorá je práve na takéto spomínanie ideálnou príležitosťou. Vítam Vás zároveň na stretnutí členov pri príležitosti blížiaceho sa jubilea nášho oddielu. V apríli oslávime totiž už našu tridsiatku. 30 rokov trvania oddielu. Aj preto sme sa dnes stretli práve tu.

Tak poďme pekne po poriadku:

Chod oddielu zabezpečoval výbor potvrdený na výročnej schôdzi, 19. januára 2013 v zložení:

Dušan Kojnok - predseda

Miroslav Bysterský podpredseda

Božena Brádňanová tajomníčka

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti,

Katarína Knappová,

Saskia Hrončekováďalší členovia výboru.

Výbor zabezpečoval jednotlivé akcie, najmä 29. Ondrejov pochod vďaky, výročný 30. výstup na Hradovú, 19.Valikinu trasu. Náplňou výboru je napríklad aj každoročne pre notársky úrad vybavovať úradné záležitosti týkajúce sa opätovného zápisu do registra prijímateľov použitia 2% podielu zaplatených daní, alebo podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, ako aj predložiť do konca roka vyúčtovanie poskytnutej dotácie. To všetko sme stihli a na 9. decembra sme objednaní na Notárskom úrade v Rimavskej Sobote z dôvodu opätovného zápisu do registra prijímateľov 2% na rok 2014. Ttu zároveň pripomínam všetkým členom, aby aj v nasledujúcom roku vyvinuli aktivitu a úsilie získať čo najviac darcov 2 percent pre náš oddiel. Bolo by pekné, keby sa do aktivity v oslovovaní zapojili už aj tí členovia, ktorí pre oddiel ešte nezískali nikoho. Tlačivá budú opäť v kníhkupectve, u predsedu oddielu a v Mestskej knižnici.

Hlavnou aktivitou výboru v posledných dňoch bolo novembrové stretnutie pri plánovaní Kalendára akcií na rok 2014. Stalo sa tak po prvý krát, že Kalendár akcií si už skompletizovaný a vytlačený odniesli členovia domov priamo z výročnej schôdze.

Naplánované akcie na rok 2013 : 21

Uskutočnené: 21

Neuskutočnené: 0

Tu treba zdôrazniť, že takýto vyrovnaný stav sme tuším ešte ani nemali. Všetky akcie naplánované sa aj reálne uskutočnili.

Členská základňa nám oproti roku 2012 klesla zo 135 na 131 členov:

Deti do 15 rokov35 členov

Študenti 15 - 18 rokov – 0 členov

Študenti 18 - 26 rokov – 6 členov

Dospelí 19 - 59 rokov - 69 členov

Dospelí, seniori 60- 70 rokov19 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r. - 2 členovia

 

JANUÁR 2013

Prvá turistická akcia nášho oddielu sa konala 12. januára. 29. Ondrejovho pochodu vďaky sa za nádherného, priam pohľadnicového počasia, zúčastnilo 28 turistov. Veľmi vydarená akcia.

- Nedeľa 19. januára (týždeň po 1. akcii), bola venovaná od 14.-tej hodiny našej výročnej členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 33 členov.

- V spolupráci s oddelením kultúry a športu pri Mestskom úrade v Tisovci sme pripravili a uskutočnili po druhý krát spomienkový výstup na Hradovú, tentokrát pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly. 26. januára sa nás na vrchole Hradovej zišiel úctyhodný počet. 53 členov a 13 ďalších občanov z mesta. Účasť bola väčšia, ako na prvom výstupe. Akcia býva ozvláštnená tým, že sa v cieli výstupu, pod zástavou, zapáli niekoľko desiatok kahancov na pamiatku tým, ktorí sa o oslobodenie mesta pričinili a na pripomenutie ostatným občanom v meste, že tu máme sviatok, na ktorý nezabúdame.

FEBRUÁR 2013

- Už tradične sa zúčastňujeme zimných výstupov na Trstie, ktorých organizátorom je spriatelený KST Tisovec. Tradíciou je tiež to, že z nášho oddielu je tu niekoľko rokov najpočetnejšie zastúpenie. Nebolo tomu inak ani na 39. ročníku, v sobotu, 16. februára. Farby nášho TO KOS tu tento rok reprezentovalo 27 dospelých členov a 7 detí. Pár členov opäť strávilo noc na Keletiho chate, kde ich čakala nielen vyhriata chata spred minulého dňa, ale opäť aj vynikajúce pokrmy spod varešky Ruda Keletiho.

MAREC 2013

bol bez akcie.

APRÍL 2013

- V rámci tematickej akcie Spoznajme okolie Tisovca sa nás 19 turistov vydalo 6. apríla do Teplice a odtiaľ cez Suché doly do Tisovca. Od pôvodného zámeru pokračovať zo suchých dolov na Poľany sme upustili z dôvodu ešte stále bohatej nádielky snehu v tejto oblasti. Naša skrátená trasa tak mala len 13 kilometrov.

- Podľa plánu sa konal aj výstup na Maginhrad. 14 kilometrová trasa viedla 13. apríla z Rimavskej Soboty do Vyšnej Pokoradze a pokračovala na samotný vrchol Maginhradu. Po zostupe do Veľkých Teriakoviec sme ešte absolvovali prehliadku expozícií vo Vodnom mlyne. Účasť: 35 turistov.

  • -20. apríla sa 16 členovia zúčastnili ďalšej naplánovanej akcie. Výstup na Ostrú začal v Hnúšti a končil po 17 kilometroch v Tisovci.

 

MÁJ 2013

4. mája sme mali výročie. po 30. krát sme zorganizovali našu najstaršiu akciu v oddieli. Na tohtoročnom jubilejnom výstup sa zaregistrovalo celkovo 124 účastníkov. 57 z tohoto počtu bolo vlastných členov a 67 turistov tvorili občania z mesta a okolia, ale aj z turistických klubov z Tuhára, Revúcej či z Košíc. Aj túto chvíľu chcem využiť, aby som sa opätovne poďakoval všetkým, ktorí prispeli k naozaj vydarenej akcii. to všetci darcovia sušených húb na Turistickú hríbovicu, ale aj členovia, občania mesta a firmy, ktorí nám pomohli sponzorsky vo forme materiálu, práce, či financií.

30. Výstup na Hradovú, 4. máj

Darcovia húb na Turistickú hríbovicu:

Členovia TO KOS Nečlenovia:

1, Zuzana Dianišková 1, Jaroslava a Karol Hruškovci

2, Oľga Miháliková 2, Oľga Belušiaková

3, Božena Brádňanová 3, Janka Mojžišová

4, Miroslava Kochanová 4, Mária Krajčiová

5, Jaroslav Vančík 5, Ľubica Lokšová

6, Rudolf Verkin 6, Ivan Slivka

7, Valéria Guspanová 7, Róbert Boháčik

8, Ľudmila Pánisová 8, Valéria Cibuliaková

9, Katarína Knappová

10, Mariana Byssová

11, Dušan Štugner

12, Marcel a Martinka Vlčekovci

13, Jiří a Zlatka Brožovci

14, Rudolf Keleti

15, Mária Šajgalíková

16, Dušan Liptay

17, Róbert Buchta

18, Eva Waldová

Sponzorstvo, poskytnutie a zapožičanie materiálu a náradia:

1, Jaroslava Hruškováhlavná kuchárka vynikajúceho hubového pokrmu

2, Róbert Boháčikparák na varenie hríbovice

3, Miroslava Kochanovávýroba a venovanie medovníčkov pre každého účastníka

4, Miroslav CabanZmrzlina1 porcia zmrzliny pre každého účastníka

5, SOŠ Tisovecvýroba spomienkových pohľadníc k 30. výročiu výstupu

6,Okresný klub slovenských turistov Rim. Sobotafinančný príspevok na občerstvenie

7, Mestské lesy Tisovec, s.r.o. - drevo na varenie

8, Služby mesta Tisovec, s.r.o. - dovoz a odvoz materiálu a zapožičanie lavíc a stolov

9, SKI klubMarcel Lopušnýprenájom priestoru bývalého bufetu pri vleku v Rejkove

 

 

- Nádhernej akcie začínajúcej výstupom na hrad Turňa a končiacej v Zádielskej doline sa 11. mája zúčastnilo 57 členov oddielu a 12 hostí z radov občanov mesta. Z dôvodu veľkého záujmu sa preto na akciu vypravili dva autobusy.

- 25. mája vyvrcholilo úsilie pár členov oddielu, ktorí sa podieľali od minulého roka na príprave a realizácii oživenia turistických chodníkov na Voniacu. ProjektZa vôňami Voniacej s príchuťou históriesme zavŕšili výstupom na Voniacu spojeným s prezentáciou jednotlivých informačných panelov na trase. Slávnostného zavŕšenia projektu s odhalením prvého panela sa zúčastnilo 35 členov a 34 hostí z radov občanov mesta a iných turistických oddielov. Pre tých, ktorí prešli trasu z Tisovca, cez Šťavicu, Dielik, Martinovu dolinu na vrcholovú lúku Voniaca, tu čakalo občerstvenie v podobe gulášu, čapovaného piva, džúsu, či minerálky.

JÚN 2013

- Prechod najdivokejšou roklinou Slovenského raja sme mali naplánovaný na 8. júna. Sokoliu dolinu prešlo v sobotu všetkých 29 členov nášho oddielu a 10 hostí. Na druhý deň potom ešte ďalších 6 členov a 1 hosť, pretože nie každému sa podarilo zúčastniť sa akcie v sobotu.

- Víkend v Západných Tatrách v dňoch 14. 16. júna a túry v nich absolvovalo 14 turistov. V rámci pobytu vystúpili na Sivý vrch a na vrchol Babky.

JÚL – AUGUST 2013

- Náročného prechodu Martinskými hoľami od 4. do 7. júla sa zúčastnilo 6 členov a dvaja hosťujúci turisti.

- 21. júla dostal prameň Rimavy nové nátery prístreškov.

- Malé jubileum sme si pripomenuli aj pri našej obľúbenej tradičnej letnej akcii a to v dňoch 27. júla 3. augusta. Na Turistickú dovolenku sme sa vybrali v tomto roku po 25. krát. Cieľom spoznávania turistických krás a zaujímavostí boli tento rok Krkonoše. Aj počet zúčastnených členov bol symbolický25. Na akcii sa zúčastnili aj dvaja nečlenovia.

- 17. - 18. augusta dostali nový náter aj striešky na NCH Hradová.

SEPTEMBER 2013

- Za vydarenú akciu môžeme v každom prípade považovať aj tú, konanú 7. septembra. Výstup na Ciemniak a Krzesanicu v Červených vrchoch z poľskej strany bol umocnený nádherným jesenným počasím s čírou oblohou a ďalekými výhľadmi na všetky strany, či na blízke Vysoké i Západné Tatry, ale aj na pohoria na slovenskej a poľskej strane. Počet zúčastnených: 21 členov a 9 hostí.

- 32. prechodu Clementisovou cestou, 21. septembra, sa za náš oddiel zúčastnilo 38 členov.

- Naplánovaná návšteva geografického stredu Slovenska sa konala podľa plánu, 28. septembra. Výstupu na Hrb, kde stred Slovenska leží a na Ľubietovský Vepor sa zúčastnilo 13 našich členov a traja hostia.

OKTÓBER 2013

- Spoznať pohorie Vtáčnik 5. októbra sa vybralo 11 členov a dvaja hostia oddielu. Výstupová trasa v dĺžke 17 kilometrov viedla z obce Kľak na Vtáčnik, Kláštorskú skalu, Rúbaný vrch do obce Ostrý grúň.

19. ročník Valikinej trasy sa konal 26. októbra za účasti 36 našich členov, a čo je rekordné, za účasti 74 hosťujúcich turistov, zväčša z oddielov z Košíc a Revúcej. Súčasťou vydarenej akcie, aj vďaka ideálnemu jesennému počasiu, o ktorej sa všetci vyjadrovali iba v superlatívoch bol aj tento rok pokrm za vynaloženú námahu. V tomto roku to bol guláš spod kuchárskej varešky podpredsedu oddielu, Mira Bysterského za výdatnej pomoci manželov Brožovcov. Aj pri tejto príležitosti vyjadrujem všetkým zainteresovaným poďakovanie za zabezpečenie akcie.

NOVEMBER 2013

- Zatiaľ poslednou akciou, ktorú chcem spomenúť, je Karolovský výstup na Bralo a Bralce. Organizátorom bol po 20. krát Klub slovenských turistov Bralo v Tuhári. V našom oddieli sme tento rok mali účasť na akciu naplánovanú aj v Kalendári akcií. Veľmi vydarenej a po všetkých stránkach dobre zabezpečenej akcie sme sa 9. novembra zúčastnili v počte 31.

Na december máme v pláne už len jednu malú akciu. Silvestrovské dopoludnie využijeme poniektorí na prechádzku k vyhliadke pri zástave na Hradovej.

Mimo oddielová zaujímavosť: Po vlaňajšom úspešnom zdolaní najvyššieho slovenského vrcholu šiestimi našimi členmi, sa to tento rok podarilo ďalším dvom. Úspešný výstup na Gerlach si tak môžu pripomínať aj Dominik Cavar a Jiří Brož.

Teraz ešte trochu brigádnicky:

Okrem organizovania turistických podujatí pre členov oddielu, ale aj pre ostatných obyvateľov Tisovca, či jeho okolia sme zabezpečovali realizáciu nosnej akcie a tou bol už spomínaný projekt „Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“. Ten nám zabral najväčšiu časť voľného času. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prác na tomto projekte. Nebolo nás veľa, ale o to viac si to u tých aktívnych vážim.

V tomto roku sa nám podarilo okrem prác na projekte aj niekoľko iných brigád. Strieška nad prameňom Rimavy a prístrešok s posedením pri prameni dostali, ako som už spomínal, 21. júla nový náter. Ďakujem za pomoc aj pri tejto činnosti aj členom Michalovi Stejskalovi a Karin Stejskalovej, ale aj nečlenom Romanovi Mojžišovi a Petrovi Hoťákovi.

17. a 18. augusta dostali nové nátery aj striešky na paneloch Náučného chodníka na Hradovej. Poďakovanie patrí členom Robovi Buchtovi, Jiřímu Brožovi a Máriovi Keletimu, ale aj Norovi Grílimu, ktorý sa aj napriek tomu, že nie je člen oddielu, zapájal do našich brigád. Vďaka.

Na podnet pani Mahulieny Štrbovej z KST Tisovec sa nám s pomocou Mária Keletiho a nášho dlhoročného podporovateľa a darcu dvoch percent, pána Ulického z Kamenárstva v Rimavských Zalužanoch podarilo vymeniť náhrobný kameň na hrobe botanika Václava Vraného. Pán Ulický napokon náhrobný kameň vyrobil a osadil sponzorsky. Teší ma, že práve náš oddiel prispel k tomu, že sme pre mesto Tisovec ušetrili nemalú čiastku z rozpočtu.

 

To bol stručný prehľad uskutočnených akcií a aktivít nášho turistického oddielu v roku 2013. Detailne jednotlivé akcie nie sú rozoberané a to z dvoch dôvodov. Jednak o niektorých je možnosť dočítať sa na našej webovej stránke www.tokosrimdolina.webnode.sk v rubrike O akcii po akcii, alebo aj na mestskej webovej stránke. Druhý dôvod je ten, že z niektorých akcií nemám žiadny zápis od vedúceho akcie, alebo jej účastníkov. Dúfam, že vedúci akcií, ktorých sa to týka, tak urobia čo najskôr, aby sa zápis mohol použiť aj do našej oddielovej kroniky.

Keď sme už pri kronikách. Na minulých schôdzach ste si však zaiste všimli, že posledné zápisy a údaje v pôvodných, písaných kronikách sú z dávnejších čias a neboli doplňované. Teraz som veľmi rád, že vám môžem predložiť už dopísanú a skompletizovanú aj poslednú, tretiu kroniku. Sú v nej zápisy a fotografie z akcií rokov 1998 až 2013. Chcem sa takto verejne poďakovať Vierke Kuchtovej, bývalej našej členke, ktorá sa sama ponúkla a bola ochotná skompletizovať posledné roky do kroniky do tej podoby, akú máme teraz pred sebou. Materiály boli za tých 16 rokov odložené, len nebolo kedy to dať do kroniky. Teraz to máme všetko pekne pokope. Je to celkom pekný darček k výročiu oddielu.

Ešte raz veľká vďaka.

V tomto roku pribudla nová kronika ako fotokniha aj medzi zbierku Obrazových kroník Cewe color z Fotolabu. K Obrazovým kronikám - fotoknihám z rokov 2009 a 2010 tak môžeme zaradiť aj Obrazovú kroniku za rok 2011.

 

Na záver chcem už len poďakovať.

Ďakujem Vám za vernosť k oddielu a za účasť na našich akciách.

Aktívnym brigádnickym členom ďakujem za aktivitu a snahu a ochotu urobiť niečo aj pre ostatných.

Za nás, všetkých členov ďakujem všetkým prispievateľom dvomi percentami zo svojich daní pre náš oddiel.

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú a chcú pomôcť a prispieť.

 

Dušan Kojnok,

predseda KST TO KOS Rimavská dolina