Správa za rok 2016

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA  ROK 2016

Ďalší rok neústupčivo vymenil svojho kolegu a ten doslúžil a je už minulosťou. Áno, rok 2016 je za nami. A to je znamenie, že aj v našom občianskom združení je čas na akúsi bilanciu toho, čo sme zažili, prežili, koľko toho prešli, čo dokázali, urobili, čo po nás zostalo, ako sa nám darilo, či nedarilo. Toto všetko zvykne obsahovať Správa o činnosti a aktivitách, ktorú na výročnej schôdzi pravidelne predkladám. Nie inak je tomu aj na začiatku nového turistického roka 2017. A ten je už prítomnosťou. Aký bol teda ten rok uplynulý? Takže vráťme sa v čase a spomínajme. V úvode však chcem poďakovať Andrejke Blahovej za ochotu a malú výpomoc pri zostavovaní Správy a jej následnej korektúre.

Chod oddielu zabezpečoval v roku 2016 nezmenený výbor potvrdený členmi na výročnej schôdzi, 24. januára 2016 v zložení:

Dušan Kojnok – predseda,

Miroslav Bysterský – podpredseda

Božena Brádňanová – tajomníčka,

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti, Katarína Knappová, Pavel Blaho – ďalší členovia výboru.

 

Plánované akcie: 24

Uskutočnené podľa plánu: 22

Neuskutočnené: 2 /Banská Štiavnica, Regionálny zraz turistov/

+ Neplánované akcie: 4 /vatra, Klenovský Vepor, Televíkend, Rádiovíkend/ + cca 40 brigád

 

Členská základňa nám oproti roku 2015, kedy klesla zo 146 na 131, opäť klesla.

V roku 2016 sme mali 123 členov.

Pre lepší prehľad predkladám podrobnejší rozpis podľa vekových kategórií:

Deti do 15 rokov – 21 členov

Študenti 15 - 18 rokov – 5 členov

Študenti 18 - 26 rokov – 4 členov

Dospelí 19 - 59 rokov - 64 členov

Dospelí, seniori 60- 69 rokov –25 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r. - 3 členovia

Čestný člen: - 1
 

JANUÁR 2016

- 2. januára 2016 sa 19 našich členov, spolu s turistami z Hnúšte a Rimavskej Soboty, zúčastnilo na zimnom výstupe na Klenovský Vepor. - A už nasledujúcu sobotu, 9. januára, sme absolvovali náš tradičný, tento rok už 32. Ondrejov pochod vďaky s 27 účastníkmi. - 14. januára sa konala nutná brigáda na Náučnom chodníku Hradová. Len vďaka aktivite našich dvoch členov, Milanovi Slabejovi st. a Jiřímu Brožovi sa až po prepílení deviatich, cez chodník spadnutých stromov stal chodník na Hradovú opäť pohodlne priechodný. -Tak sa potom mohol 29. januára 2016 konať 5. spomienkový výstup na Hradovú za účasti cca 58 turistov z radov členov oddielu, ale aj občanov mesta Tisovec.

FEBRUÁR 2016

- 6. februára 2016 sme sa zúčastnili tradičnej akcie revúckych turistov. Bol to 15.zimný prechod Stolickými vrchmi. Naša trasa viedla zo sedla Javorinka popod Stolicu do Revúcej. Niektorí si prechod predĺžili aj výstupom na samotný vrchol Stolických vrchov. - 13. február 2016 patril pobytu v kráľovstve zimy a to v Slovenskom raji, kam sme sa vybrali za ľadopádmi rokliny Veľký Sokol. Tento rok v štyroch autách, s dvadsiatimi prihlásenými turistami. - 20. februára 2016 viedli naše kroky na akciu, ktorú už po 42. krát zorganizovali kolegovia z KST Tisovec. Výstup na Tŕstie je akcia, ktorá sa stala i pre náš turistický oddiel akousi každoročnou tradíciou a ani tento rok sme si ju nenechali ujsť. Privítala nás príjemná atmosféra s občerstvením a výstavkou fotografií Martina Boháčika.

MAREC 2016

- V marci sme spoznali ďalšie zákutia okolia Tisovca, pretože väčšina z nás ani netuší, aké prírodné a nerastné bohatstvá ukrýva naša okolitá príroda. Napríklad vrch Magnet , ktorý je od centra mesta Tisovec vzdušnou čiarou vzdialený približne 6 km. A práve tento nenápadný, avšak pozoruhodný vrch, spolu s vrchom Strieborná bol našim cieľom práve

- 12. marca 2016, kedy sme mali naplánovanú našu ďalšiu tradičnú tematickú akciu „Spoznajme okolie Tisovca“. Pohodová cca 18 kilometrová jarná prechádzka nádherným tisovským chotárom v lone divokej prírody stála aj tentoraz za to. A že sa nás zišlo neúrekom, dokazuje aj prezenčná listina s podpismi 46 účastníkov

APRÍL 2016

- Väčšina z nás naše krajské mesto dobre pozná. Jeho námestia, uličky, sídliská, či obchody. Ale pozrieť sa naň z vtáčej perspektívy sa nepodarí každý deň. A práve preto dostala zelenú a príznačný názov akcia Banská Bystrica zhora, naplánovaná v našom turistickom kalendári na 2. apríl 2016. Bol o ňu obrovský záujem a preto sa na ňu všetci záujemci s kapacitných dôvodov autobusu už ani nedostali. Pozrieť sa na Banskú Bystricu zhora si nenechalo ujsť až 62 turistov. Cieľom akcie boli dva vrchy nad našim krajským mestom - Suchý vrch a Urpín. A práve z nich sme sa chceli pozrieť na Banskú Bystricu zhora a z rôznych uhlov. Prvé kroky smerovali zo sídliska Fončorda na Suchý vrch. Málokto však vedel, že práve v tejto lokalite sa nachádza turisticky atraktívne miesto - Skalná vyhliadka. A tá zaujímala aj nás, i napriek tomu, že je dômyselne ukrytá pred zrakmi nepozorných turistov. Zážitok z výstupu na vyhliadku umocňovali masívne skalné útvary, popri ktorých sa stúpa po rebríkoch. Z Malachova, kde končila naša prvá trasa, sa autobusom presúvame do samotného mesta. Zo železničnej stanice Banská Bystrica – mesto smerujeme náučným chodníkom na druhý cieľ našej akcie, vrch Urpín. Poslednou zastávkou bol Rozprávkový dom v časti Pod Urpínom so štýlovou kaviarňou a detským kútikom s nádherným výhľadom na mesto. - 16. apríla 2016 sme spoznali zaujímavý kút Štiavnických vrchov. Počet účastníkov: 41. Začali sme v obci Lehôtka pod Brehmi. Počas tejto nádhernej soboty sme vystúpili na Sabóovu skalu, prešli sa po náučnom chodníku v rezervácii Bralce, navštívili Kamenné more nad obcou Vyhne, ale aj zrúcaninu hradu Revište. - Na 23. apríl 2016 pripadol náš tradičný výstup na obľúbený tisovský vrchol. Pri príležitosti Dňa zeme /22.4.2016/ sme nechceli ani my v oddieli ostať bokom a rozhodli sa opäť pomôcť svojou malou troškou prírode. A tak sme si 33. ročník výstupu spojili s čistením trasy na Hradovú. Zber odpadkov a odstraňovanie do chodníka presahujúcich konárikov boli hlavnou náplňou výstupu. Účastníkov bolo tento rok 29 a to nielen z radov členov. Tí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli pokračovať od zástavy ďalej po hrebeni sa vrátili späť do Tisovca. Celú 11 kilometrovú trasu tak prešlo 17 turistov a záverom bolo možné skonštatovať, že turistický žlto značkovaný okruh na Hradovej bol vyčistený.

M Á J 2016

- V prvý májový deň sa konala turistická brigáda na Šťavici. Touto cestou patrí obrovská vďaka všetkým tridsiatim zúčastneným turistom - brigádnikom za kvalitnú prácu, ktorú odviedli v nedeľu, 1.mája pri úprave okolia našej malej oddielovej nehnuteľnosti, ale aj v okolí areálu Šťavice. Ošetrenia a nových náterov sa dočkali aj informačnépanely náučných chodníkovpri zdravotnom stredisku, na autobusovej stanici, na Šťavici a v Martinovej doline. Sviatok práce sme si teda pripomenuli tak, ako sa patrí – prácou. No a za výborný sponzorský prvomájový guláš po dobre odvedenej práci patrila naša veľká vďaka manželom Karasovcom z reštaurácie Kôlnička. Michalovi vďačíme aj za pomoc pri finálnej úprave drevených smeroviek. Tie už majú od 1. mája svoje miesto. Jedna pribudla na smerovníku pri zdravotnom stredisku a ďalšie tri popri štátnej ceste neďaleko Šťavice, kde upozorňujú na odbočku k židovskému cintorínu a na Dielik. - Od roku 2014 sa týči na Obadovom očku nad Tisovcom symbol slovenskej národnosti, slovenský dvojkríž. Aktívni členovia nášho oddielu ho venovali mestu Tisovec na počesť 680. výročia prvej písomnej zmienky o Tisovci. V tom istom roku sa po prvý krát v jeho blízkosti rozhorela aj vatra slobody. V roku 2016 sme si pri zapálení vatry slobody pripomenuli 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Organizátorom podujatia je už tradične KST turistický oddiel KOS Rimavská dolina v spolupráci s oddelením kultúry a športu pri Mestskom úrade v Tisovci. Na pamiatku všetkých obetí vojny, ktorá zasiahla aj naše mesto a jeho obyvateľov, sa v sobotu ráno 7. mája, za slnečného počasia partia šiestich dobrovoľníkov – členov oddielu, podujala postaviť vatru. Popoludní už mali možnosť tisovčania vidieť, ako táto dočasná stavba na Obadovom očku pribudla k dvojkrížu. Spolu s prichádzajúcou večernou hodinou začali k vatre prichádzať skupinky občanov. Od vatry mali prekrásne výhľady na podvečerný a nočný Tisovec, okolité kopce, či na Okrúhlu skalu. Zišla sa tu takmer stovka občanov. Vatru, po príhovore vedúcej oddelenia kultúry Mirky Kojnokovej, zapálil už tradične najstarší účastník akcie. Tento rok to vyšlo na člena turistického oddielu KOS Rimavská dolina, Milana Slabeja. V družnom rozhovore a za zvukovej kulisy pukajúceho dreva v umierajúcej vatre sme strávili príjemný i keď trochu veterný večer. - Vydarenou možno nazvať aj akciu s účasťou 27 členov, ktorej cieľom 15. mája bol magický a tajuplný vrch v Kremnických vrchoch - Velestúr.

J Ú N 2016

- V prvú júnovú sobotu sme zamierili za najkrajšími dolinami Liptova – Prosieckou a Kvačianskou. Túto nenáročnú trasu s dĺžkou 12 kilometrov absolvovalo 30 členov. - 17. až 19. júna 2016 sa konal turistický VÍKEND V ZÁPADNÝCH TATRÁCH. Počas troch turistikou nabitých dní sme v prvý deň vystúpili na Baranec, druhý deň na najvyšší vrch Západných Tatier, na Bystrú a ako bonus pre niektorých bol na tretí deň výstup na najvyššie položený hrad na Slovensku, na Liptovský hrad /nazývaný aj ako Sielnický 993 m n.m./ a návšteva medokýša v Kalamenoch, kde nám dobre padlo okúpanie sa po túre v tomto termálnom prameni s teplou vodou – približne 33°C.

 

J Ú L 2016

- Rakytov je najvyšším vrchom v liptovskej vetve hlavného hrebeňa Národného parku Veľká Fatra a zároveň štvrtým najvyšším vrchom pohoria. Výhľad z Rakytova je pre jeho centrálnu polohu uprostred hrebeňov neobyčajne krásny a právom sa považuje za jeden z najkrajších výhľadov vo Veľkej Fatre. V sobotu 9. júla nás o druhej ráno zobudila búrka, ale počasiu bolo fuk, že sa chystáme na túru do Veľkej Fatry spoločne s turistami z hnušťanského klubu. Napriek všetkému sme sa rozhodli to risknúť. Z pôvodne prihlásených 26 členov však bola naša tisovská zostava napokon len devätnásťčlenná. Výstupová trasa začínala v lokalite Teplej doliny, pri horárni Teplô a pokračovala okolo útulne Limba, až na vrchol Rakytova. Počasie nám ukázalo svoju prívetivejšiu tvár a tak sme si mohli vychutnať niekoľko nádherných kruhových výhľadov. Našu 16 kilometrov dlhá trasa skončila v obci Stredné Revúce. - Aj napriek tomu, že predpoveď počasia nebola veľmi priaznivá, zišli sme sa na tisovskom námestí v sobotu ráno 16. 7. 2016. Cieľom bol vrch v Malej Fatre – Kľak. Je to výrazný hornato-skalnatý vrchol lúčanskej Malej Fatry s veľkým kovovým dvojkrížom a výborným vyhliadkovým bodom s kruhovým výhľadom na okolité pohoria /to však nesmie pršať a musí byť jasno, bez hmly/. Teraz bolo vidieť iba vrcholky hôr ponorené do hustej hmly. Osem členná zostava turistov vyrazila z Fačkova po modrej značke sprevádzaná slabým mrholením a hmlou. Menej náročný, asi hodinový zostup, než bol výstup, absolvovali po žltej značke na Fačkovské sedlo.

AUGUST 2016

- V nedeľu, 7. augusta v počte 35 turistov, sme si vybrali trasu na Kráľovu hoľu z obce Liptovská Teplička. Na konci obce sme minuli kopec s mnohými úhľadne roztrúsenými pivničkami, drobnými, roztomilými, akoby z filmu Pán prsteňov a potom už smerujeme na cieľ dňa a symbol Slovákov. Zostupová trasa z Kráľovej hole viedla do obce Šumiac.

SEPTEMBER 2016

3- . september 2016 - VYSOKÉ TATRY 2016 - Prechod Mlynickou a Furkotskou dolinou Trasa A: Štrbské pleso - vodopád Skok - Capie a Kozie pleso - sedlo Bystrá lávka - Furkotská dolina - lanovka pod Soliskom - Štrbské pleso Trasa B: Štrbské pleso - Mlynická dolina - vodopád Skok - Štrbské pleso Každý z 39 účastníkov si mohol vybrať trasu podľa svojich schopností a síl. 25 turistov absolvovalo trasu „A“ a 14 členov si zvolilo trasu „B“, alebo vlastný program..

- Z dôvodu uzávery náučného chodníka Feraty HZS sa plánovaný termín akcie /1.október/ preložil už na 15. septembra 2016. V tento štvrtkový sviatočný deň sa ráno o 6.00 hodine zišlo na námestí v Tisovci 8 členov. Cieľom túry bola tentoraz trochu náročnejšia trasa ako tie doposiaľ. Načreli sme tak trochu do extrému. A tým bol práve náučný chodník Ferata HZS na Martinské hole. Vedie popri koryte Pivovarského potoka, zasadený do kaňonu. Sú dve možnosti prechodu roklinou. Variant B, alebo ťažší variant, C. My sme si zvolili variant C. Istenie ferratovým náradím odporúča aj HZS a hlavne na variant C, pretože je vhodný na bezpečné zdolanie nástrah a prekážok. Na trase je mnoho technických zabezpečovacích pomôcok. Rebríky, kovové stúpačky a metre istiaceho kotviaceho oceľového lana. Tento úsek je dlhší, ale zároveň aj krajší. Aj napriek našej skromnej, ba skoro žiadnej výbave zdolávame krok po kroku lezecké steny, oceľové stúpačky zasadené do strmých skál, pod ktorými nám zurčí potôčik. Nie je to len taká obyčajná prechádzka lesom, je to niečo viac. Turistika ako sa patrí. Zo stúpajúcou výškou nám stúpa aj adrenalín. Sústredene a s rozvahou, z nohy na nohu, uvedomujúc si nielen náročnosť terénu, ale aj riziko úrazu, či pádu, zdolávame ťažké úseky Feraty. - 17. september 2016 - 35. Clementisova cesta. Polo okrúhly ročník Clementisovej cesty nezačínal, čo sa týka počasie, príliš vábne. Raňajšie kvapky a oblačnosť odradili mnohých. Tí, čo aj napriek nie ideálnemu začiatku dňa vyrazili na známu trasu, určite neoľutovali. Ranný dáždik netrval dlho a cesta ubiehala celkom príjemne. Väčšina ju absolvovala klasicky zo Zbojsk, cez Kučelach, na Burdu. Pár jedincov si neodpustilo trasu ozvláštniť srdcovkou, popri prameni Rimavy. Guláš, tento rok spod varešky Mestských lesov Tisovec, bol naozaj gurmánskym zážitkom. Tento ročník nebol odvoz autobusmi zabezpečený a tak všetci museli do Tisovca po svojich, alebo sa vrátili na Zbojská a domov potom vlakom. - 22. september 2016 – Na základe oslovenia produkcie relácie Cyklopotulky z Českej televízie sa náš oddiel spolupodieľal na scenári a realizácii natáčania relácie CYKLOPOTULKY zameranej na Tisovec a jeho okolie, v ktorej sme odprezentovali : Mestské múzeum, rodný Dr.V.Clementisa s expozíciou o botanikovi Václavovi Vranom, Zubačku a železničné múzeum, Obadovo očko s dvojkrížom, Rejkovo s chovom koní, cyklotrasu Plačkovou dolinou na Bánove, útulňu v sedle Burda, či penzión a reštauráciu Kôlnička. Relácia bola odvysielaná premiérovo 3. decembra. - Koncom septembra sa ozvala ďalšia televízna turistická relácia. Vieme, že skalný vrch Hradová láka mnoho návštevníkov a je pôsobivý v každom ročnom období. A práve v tom aktuálnom, na jeseň, si ho vybrali aj redaktori magazínu o cestovnom ruchu, turistike, horolezectve, horských a extrémnych športoch, Televíkend. Prechodu sa zúčastnilo s moderátorkou a kameramanom aj päť našich členov. Táto zostava prešla celú 11 kilometrov dlhú trasu. Natáčanie bolo dohodnuté na 29. septembra a trvalo od 10-tej, kedy sme vyrazili a skončilo o 17-tej. Vtedy sme dorazili späť do Tisovca s kamerou plnou nádherných záberov. Myslím, že natáčanie dopadlo veľmi dobre a kameraman mal ťažký výber zo záberov, pretože v závere trasy zhodnotil, že toľko materiálu, až 1 hodinu 50 minút už dávno nenatočil. A vybrať z toho množstva môže len 12 minút. Rovnako aj redaktorka a moderátorka relácie Martina Kacinová obdivovala okolitú krásu, ktorá podľa jej slov bola pred zrakmi iných doposiaľ akoby ukrytá. Nič však nechceme skrývať a sme radi, že prostredníctvom obľúbenej televíznej turistickej relácie mohlo vidieť tú krásu, čo tu máme, ešte viac turistov. Hradová tak odhalila svoju jesennú krásu pred celým Slovenskom. Bližšie o natáčaní možnoi nájsť v článku na portáli Rimava.sk. Reportáž z Hradovej bola odvysielaná premiérovo v Televíkende 21. októbra. Potešujúce pre nás a naše mesto je, že štáb relácie Televíkend príde do Tisovca aj v roku 2017 a pripraví reportáž z niektorého ďalšieho nášho náučného chodníka.

OKTÓBER 2016

- V sobotu, 8. októbra, sa podľa nášho schváleného kalendára akcií, konala druhá naplánovaná

brigáda. Keďže na ostatnej výročnej schôdzi sme sa bavili aj o tom, že každý člen by sa mal

zúčastniťaspoň jednej brigády v roku, bola toto jedna z posledných možností hlavne pre tých,

ktorí sa ešte nestihli zúčastniť ani jednej, ktoré sa už tento rok konali. Náplň tejto októbrovej

mala byť bohatá. Okrem partie, ktorá sa "venovala" nášmu domčeku "Skladu turistov" na Šťavici,

bola vytvorená ďalšia partia, ktorá zabezpečovala spílenie stromov nad "Skladom", nakoľko hrozilo

v budúcnosti riziko, že by spadli na novú strechu. Ostatných sa mali týkať aktivity, ktoré by

spočívali v zbere odpadkov popri chodníkoch, cestách a v rôznych lokalitách v meste a jeho

okolí / Židovský cintorín, Šťavica, Rybník, Rejkovo, Krivá, cesta do mestskej časti Rimava/

Takže žiadna náročná práca.

Tu však musím skonštatovať, že účasť nebola adekvátna prácam, ktoré boli naplánované

a tak sa muselo pristúpiť k úspornejšej verzii brigády a prednosť dostalo len to, čo bolo

v tej chvíli cesty na Krivú bolo zbavené odpadkov, stromy, ktoré ohrozovali budúcu novú

strechu na Šťavici sa spílili a v rámci prác okolo domčeka na Šťavici sa urobilo to, čo bolo naplánované.

- 22. október 2016 - Týždeň pred dušičkami sme sa zúčastnili na našej tradičnej jesennej akcii Valikinou trasou. Tento rok to bol už 22. ročník. Trasa nás už tradične zaviedla zo Slávče pod Hajnaš. Pod týmto vrchom počas občerstvovacej pauzy sme si vychutnali prekrásne, farbami spestrené výhľady s teplým čajom, nápojmi, sladkým modrým hroznom v rukách, či medovníkmi od Mirky Kochanovej. O občerstvenie a o túto idylku sa nám postarali manželia Irena a Pavel Milecovci, za čo im veľmi srdečne ďakujeme. V chate u Brožov v Kačkave pre nás už pár rokov na svojej chate poskytujú svoje priestory manželia Zlatka a Juraj Brožovci. Sme im vďační. Osobitné poďakovanie patrí Rudovi Keletimu za chutnú kapustnicu, ktorú nám s ich asistenciou pripravil.

NOVEMBER 2016

- 5. november 2016 - 23. Karolovský výstup na Bralo a Bralce. Akcie kamarátov z Tuhára sme sa zúčastnili opäť aj z nášho oddielu. Samotná akcia bola, ako vždy, perfektne zabezpečená. Počasie bolo vľúdne a nálada veselá a priateľská. Trasa viedla z rôznych smerov, ale my sme si zvolili klasickú, z Tuhára, okolo jaskyne, ako väčšina účastníkov. Záver podujatia sa uskutočnil v kultúrnom dome v Tuhári, kde si mohli účastníci vybrať z troch chutných pokrmov. Tento rok to bola okrem gulášu a kapustnice aj držkovica. Cestou domov sme sa zastavili obzrieť si rekonštruovaný hotel v Haliči. - 8. 11. 2016 - Po dvoch televíznych štáboch prejavil záujem o Tisovec a jeho okolitú prírodu aj Slovenský rozhlas. Redaktorka relácie Rádiovíkend pani Silvia Hoffmanová si vybrala ďalší turistický chodník a v spolupráci s našim oddielom a jeho šiestimi členmi podnikla s redakčným mikrofónom prechod trasou Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie. Reportáž bola odvysielaná na Rádiu Slovensko v rámci relácie Rádiovíkend v sobotu 3. decembra 2016 od 9:05 hod. - Posledný víkend novembra v oddieli patril brigádam. Členovia nášho oddielu boli rozdelení na partie a tak sa v sobotu, nedeľu a v pondelok na Šťavici zastrešoval "Sklad" turistov a na Voniacej sme natreli informačný panel, lebo ten ako jediný ešte nemal svoj druhý náter. Zároveň sme v Martinovej doline dokončili studničku, ktorá síce dostala novú striešku už pred dvomi rokmi, ale nové odtokové žľaby a válov sme vtedy ešte nemali k dispozícii. Až pred dvomi mesiacmi boli vyvezené ku chate na Voniacej a tak sme mohli dokončiť svoju prácu a studnička tak konečne získala výslednú podobu a jej strieška aj svoj nový náter. Tento víkend bol, čo sa týka počasia, poslednou šancou dokončiť studničku, pretože podľa predpovedí na ďalšie dni by sa tieto práce už nepodarilo v roku 2016 zrealizovať. Takže sme to stihli akurát. Ďakujem všetkým, ktorí sa tento víkend podieľali na brigádach, či už na Voniacej, ale hlavne na Šťavici pri pokrývaní strechy. Špeciálna vďaka patrí vedúcej reštaurácie Kôlnička, Zuzke Karasovej za vynikajúci sponzorsky venovaný divinový guláš.

A ešte niečo o ďalšej brigádnickej a pracovnej činnosti. V roku 2016 turistický oddiel KOS Rimavská dolina odkúpil od mesta Tisovec schátralú budovu bývalého skladu v areáli Šťavice so zámerom ju opraviť a zrekonštruovať, aby už nekazila dojem v areáli a aby sa mohla aj nejako využívať. Napríklad ako klub, tzv „Sklad“ turistov, ako sme si budovu nazvali, pre členov KST TO KOS, ale i pri organizovaní rôznych športových, kultúrnych, či spoločenských podujatí. So základným vybavením môže slúžiť turistom ako útočisko pri usporadúvaní našich klubových akcií, ale aj turistom z iných klubov a regiónov. Svojim vzhľadom po rekonštrukcii zapadne do prostredia areálu. Po uskutočnených brigádach na likvidácii pôvodnej strešnej krytiny, krovu a stropu, zostali z budovy len holé múry. V prvej etape bol náš zámer realizovaný vďaka grantovému programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, spolufinancovaný z Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron. Projekt nášho oddielu „Turisti pod strechou“ získal medzi konkurenciou rôznych iných projektov v hodnotení výberovej komisie Partnerstva najviac bodov a tým aj podporu v sume 600,00 €. V rámci tohto projektu sa podarilo budovu zastrešiť, postaviť komín a zhotoviť strop. V nasledujúcej etape sa budú realizovať ďalšie stavebné úpravy a to rekonštrukcia miestnosti, podkrovia a výstavba verandy. Projekt sa podarilo realizovať a zastrešiť predovšetkým vďaka finančnej podpore Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron a aktivite a práci niektorých ochotných členov turistického oddielu KOS Rimavská dolina. Veľkou pomocou nám boli hlavní sponzori materiálu. Predovšetkým firma Mestské lesy Tisovec, ktorá nám dodala sponzorsky drevo na celú strechu a strop. Komínové centrum – Nitra nám vďaka nášmu členovi Robovi Buchtovi venovalo kompletný komín. Vďaka Milanovi Cavarovi a jeho bratrancovi máme zasa okná a dvere. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme ďalším sponzorom: Grigorij Šamin – Bautrade Hnúšťa, Roman Petróczy, Mário Keleti, reštaurácia Kôlnička. Za doposiaľ vykonané práce počas brigád, ktorých sa doteraz uskutočnilo cca 41, patrí vďaka každému zo zúčastnených.

Naši dvaja členovia Katka a Marian Meškovci v roku 2016 spolupracovali na novooznačení a výmene turistických smerovníkov zo sedla Burda na Fabovu hoľu. V ďalšom projekte, na trase z Burdy do Tisovca, sa podieľali na prácach, ktorých cieľom bolo zatraktívniť územie NP Muránska planina. Jedná a o lokalitu Roveň, konkrétne o križovatku štyroch ciest. Realizácia projektu sa začala v mesiaci júl 2016.  V rámci tohto zámeru zrekonštruovali poškodený smerovník zelenej turistickej trasy Tisovec – Burda na rázcestí Roveň a doplnili ho o cyklo smerovky a miestne označenie smerovky k prameňu Rimavy pod Fabovou hoľou. V priebehu mesiaca august postupne osadili nový zrubový infopanel, nové zrubové sedenia, zrubový kvetináč a zrekonštruovali existujúcu zastrešenú lavičku. Vykonali aj nátery. V septembri demontovali starý ohnutý železný smerovník a pracovali na textovom a grafickom spracovaní informačných panelov. V októbri osadili nový smerovník aj so smerovými tabuľami, zabezpečili montáž šiestich nových smerovníkov v území NP MP. V októbri zrealizovali montáž laminátových informačných panelov na zrubovom informačnom paneli s tematikou "Biodiverzita v NP MP" a "Biotopy horských lúk v NP MP - vplyv hospodárenia na horské kosné lúky"
 

DECEMBER 2016

Z rokom 2016 sme sa rozlúčili na tradičnej Máriovej silvestrovskej oddychovke. Jubilejného 10. ročníka koncoročného výstupu na Hradovú sa zúčastnilo celkom 45 členov, občanov mesta a iných turistov. Pripili si spoločne na záver roka 2016 a popriali do toho nasledujúceho len to najlepšie.

Tak to bol stručný prehľad našej činnosti a aktivít v roku 2016. Možno sa aj napriek mojej snahe o stručnosť zdal dlhý, ale to len preto, že naša činnosť v roku 2016 bola naozaj bohatá a vymenovať všetky aktivity nejaký ten čas zaberú. Kompletné príspevky o akciách nájdete na našej webovej stránke tokosrimdolina.webnode.sk. V závere chcem vyzdvihnúť všetkých členov, ktorí boli vedúcimi jednotlivých turistických akcií a zhostili sa ich zodpovedne. Mám na mysli ale len pár tých, ktorí svoju úlohu vedúceho dotiahli do konca. To znamená, že si nielen pripravili akciu, ale ju aj zhodnotili formou príspevku o jej konaní a priebehu. Nie je vás veľa. Je v oddieli ale jeden člen, ktorí neraz dotiahol prácu aj za niektorých z vás. Spísať priebeh svojej akcie sa chce len málokomu. A tu chcem vyzdvihnúť práve Andreu Blahovú. Jej ochota a iniciatíva môže byť príkladom všetkým nám. Ďakujem jej preto zaňu. Minulý rok bol pre náš oddiel a činnosť celkom úspešný a bohatý nielen na pestré turistické akcie, brigády, ale aj na nové dojmy a zážitky z jednotlivých podujatí a spoločných stretnutí. Je potešiteľné, že aj zásluhou nášho oddielu sa mesto Tisovec dostáva viac do povedomia nielen občanov mesta, ale prostredníctvom médií, ako je internet, televízia, či rozhlas robíme tak Tisovcu dobré meno a propagáciu. Všetky tie úspechy by však neboli bez vás, milí členovia. Myslím tým hlavne tých aktívnych, ktorí nepovažujú za členstvo v oddieli len pasívne zúčastňovanie sa akcií, ale aj sami iniciatívne prispievajú k bezproblémovému chodu nášho občianskeho združenia a sú nápomocní, keď je to potrebné. Do toho spadajú nielen brigády, ale aj oslovovanie svojich známych na podporu našej činnosti prostredníctvom venovania 2% z daní. Aj na rok 2017 som zaregistroval náš oddiel ako poberateľa 2%. Uvidíme, ako to bude ďalej, pretože je viditeľný úbytok financií v tomto smere a prispievateľov je čím ďalej menej. Vyzývam vás preto tak, ako každý rok, vyvinúť väčšiu iniciatívu v tejto oblasti.

Rok 2017 už odkrajuje zo svojho koláča. My si zahryznime tiež. Nech sa nám dobre žuje, teda žije. A plnými dúškami si vychutnávajme život a všetko, čo prináša. Nech sú to len samé príjemné a radostné veci. Prajem vám všetkým, aby rok 2017 priniesol do vašich životov hlavne viac zdravia. A to preto, aby vám nič nebránilo aj v tomto roku spoznávať nové zaujímavé miesta našej prírody a krajiny. K tomu vám ešte prajem aj veľa síl, voľného času a pohody.

 

Dušan Kojnok

KST TO KOS Rimavská dolina