Správa za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2018

 

Rok 2018 uplynul opäť rýchlo a pre nás je tu znova čas na malú rekapituláciu našej činnosti a aktivít. Poďme si preto pripomenúť a zbilancovať, čo sa nám počas roka 2018 podarilo a kam všade sme sa za toto obdobie pozreli.

A práve výročná schôdza je práve na takéto spomínanie ideálnou príležitosťou. Vítam Vás zároveň na stretnutí členov pri príležitosti blížiaceho sa jubilea nášho oddielu. V apríli oslávime totiž už našu tridsaťpäťku. 35 rokov trvania oddielu. Aj preto sme sa dnes stretli.

Chod oddielu zabezpečoval výbor potvrdený na výročnej schôdzi, v januári 2018 v tomto zložení:

Dušan Kojnok - predseda

Pavel Baho – podpredseda

Eva Cabanová tajomníčka

Katarína Mešková – účtovníčka

Mário Keleti,

Katarína Knappová,

Cyril Huňa – ďalší členovia výboru.

Výbor sa stretával na akciách, kde podľa potreby operatívne pripravoval a zabezpečoval ďalšie jednotlivé akcie, najmä 34. Ondrejov pochod vďaky, výročný 35. výstup na Hradovú, 24.Valikinu trasu. 12. februára 2019 sa výbor stretol, aby pripravil výročnú členskú schôdzu a doladil Kalendár akcií na rok 2019, podľa návrhov a tipov niekoľkých členov. Náplňou výboru je napríklad aj každoročne pre notársky úrad vybavovať úradné záležitosti týkajúce sa opätovného zápisu do registra prijímateľov použitia 2% podielu zaplatených daní, alebo podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, ako aj predložiť ku koncu roka vyúčtovanie poskytnutej dotácie. To všetko sme stihli. Podali sme vyúčtovanie dotácie za rok 2018 i žiadosť na dotáciu z rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019. A aj na tento rok sme zaregistrovaní medzi prijímateľmi 2% z daní. Tu zároveň pripomínam všetkým členom, aby aj v tomto roku vyvinuli aktivitu a úsilie získať čo najviac darcov 2 percent pre náš oddiel. Bolo by pekné, keby sa do aktivity v oslovovaní zapojili aj členovia, ktorí pre oddiel ešte nezískali nikoho. Tlačiváopäť v kníhkupectve, u predsedu oddielu, alebo k stiahnutiu na stránke oddielu.

 

Členská základňa nám oproti roku 2017 vzrástla o 10 členov. Zo 129 na 139 členov:

Deti do 15 rokov                    – 23 členov

Študenti 15 - 18 rokov            – 4 členovia

Študenti 18 - 26 rokov            – 3 členovia

Dospelí 19 - 59 rokov            - 69 členov

Dospelí, seniori 60- 70 rokov –30 členov

Dospelí, seniori 70 a viac r.     - 6 členovia

ZŤP                                         - 3 členovia

Čestný člen:                            - 1

Z 23 naplánovaných akcií na rok 2018 sa nekonali dve, Veľká Fatra a Bachledova dolina.

No a krátky sumár tých uskutočnených 21 Vám práve predkladám.

 

JANUÁR 2018

Prvá turistická akcia nášho oddielu sa konala 6. januára. 34. Ondrejovho pochodu vďaky sa zúčastnilo 28 turistov.

- Nedeľa, 14. januára sa konala výročná členská schôdza.

- V spolupráci s oddelením kultúry a športu pri Mestskom úrade v Tisovci sme pripravili a uskutočnili po 7. krát spomienkový výstup na Hradovú, tentokrát pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly. 27. januára sa nás na vrchole Hradovej zišlo 38 členov a 15 ďalších občanov z mesta.

- Na druhý deň ešte štyria z 53 účastníkov vystúpili na Hradovú upratať a upraviť priestor a zniesť použité kahance.

FEBRUÁR 2018

- Už tradične sa zúčastňujeme zimných výstupov na Trstie, ktorých organizátorom je spriatelený KST Tisovec. Tradíciou je tiež to, že z nášho oddielu je tu niekoľko rokov najpočetnejšie zastúpenie. Nebolo tomu inak ani na 44. ročníku, v sobotu, 17. februára. Farby nášho TO KOS tu tento rok reprezentovalo 44 členov.

MAREC 2018

- Na okolie Tisovca sme sa zamerali 30. marca. Zaostrené bolo na Ostrú. Účasť na akcii: 12 členov TO KOS a 7 nečlenov.

APRÍL 2018

- O krajom Nízkych Tatier sme sa prešli 14. apríla v hojnom počte 43 členov.

- 21. apríla sme tradične vystúpili, po 35. krát na Hradovú. Tento krát v počte 34 členov a 53 hostí nielen z radov občanov Tisovca, ale aj turistov zo spriatelených klubov. Na Hradovej sa tak ocitli turisti z Rimavskej Soboty, Hnúšte, Revúcej, či Svidníka.

- 28. apríl bol venovaný chodníkom Slovenského krasu, na ktorých sa nás zišlo 34 členov.

MÁJ 2018

- Víkend na Považí sme dvadsiati strávili 4. 6. mája.

- K prameňu Ipľa sa vydalo 54 turistov.

JÚN 2018

- 16. júna sme sa ocitli v Hodruši – Hámroch a na NCH v okolí Novej Bane.

JÚL 2018

- 7 júla sme sa poprechádzali po Skalke a okolí a poniektorí zdolali aj miestne ferraty. Akcie sa zúčastnilo 34 turistov.

- Hrebeňom Roháčov sme sa desiati túlali 20. až 22. júna.

AUGUST 2018

- 12. augusta sme ôsmi vystúpili zaistenou trasou A a potom trasou B na Veľký a Malý Grič nad Handlovou.

- 29. augusta piati členovia zdolali časť najnáročnejšej zaistenej trasy v Tatrách, Orliu prť na poľskej strane. Trasa B nebola využitá.

SEPTEMBER 2018

- 8. september patril Vysokým Tatrám a tie zasa 41 turistom na trasách A, B a C. Hlavným cieľom boli Hincove plesá a Kôprovský štít. - 37. prechodu Clementisovou cestou, 22. septembra, sa za náš oddiel zúčastnilo 20 členov.

OKTÓBER 2018

- Na najkrajší výhliadkový vrch SlovenskaVeľký Choč vystúpili trasou A z Valaskej Dubovej 6. októbra štyria členovia. V ten istý deň ďalší štyria na trase B navštívili Liptovský hrad. Na záver oboch trás dobre všetkým padol kúpeľ v prírodnej termálnej minerálke pri obci Kalameny. - 13. októberúčasť na 1. ročníku Výstupu na Železník v Rákošskej Bani. - 24. ročník Valikinej trasy sa konal 20. októbra za účasti 34 našich členov za účasti 30 hosťujúcich turistov. Súčasťou vydarenej akcie, aj vďaka ideálnemu jesennému počasiu, bol aj tento rok pokrm za vynaloženú námahu. V tomto roku to bol guláš spod kuchárskej varešky Rudolfa Keletiho so synom, za výdatnej pomoci manželov Brožovcov. Aj pri tejto príležitosti vyjadrujem všetkým zainteresovaným poďakovanie za zabezpečenie akcie.

NOVEMBER 2018 - - - 25. Karolovský výstup na Bralo a Bralce. Organizátorom bol po 25. krát Klub slovenských turistov Bralo v Tuhári. Vydarenej akcie sme sa 10. novembra zúčastnili v počte 6.

DECEMBER 2018

Silvestrovské dopoludnie využilo 21 členov a 8 nečlenov na prechádzku k vyhliadke pri zástave na Hradovej. Konala sa Máriova oddychovka, resp. 12. Silvestrovský výstup na Hradovú.

Na zorganizovaných akciách si mohol prísť na svoje každý, nakoľko boli možnosti trás aj pre seniorov, či deti. Nie všetci však tieto možnosti využili.

V tomto roku sa nám podarilo okrem zorganizovania akcií uskutočniť a zúčastniť sa aj niekoľkých brigád. Bolo ich celkom 56. Celkovo sa na nich odpracovalo 765 hodín. Všetky brigády zosumarizované na stránke oddielu.

Práve skončil stručný prehľad uskutočnených akcií a aktivít nášho oddielu v roku 2018. Nerozoberal som detailne jednotlivé akcie, nakoľko sa o nich môžete dočítať na našej webovej stránke www.tokosrimdolina.webnode.sk v rubrike O akcii po akcii.

Na záver chcem len poďakovať. Ďakujem Vierke Kuchtovej, našej čestnej členke, za doplnenie kroniky. Ďakujem Vám všetkým za vernosť k oddielu a za účasť na našich akciách. Poďakovanie patrí aj nášmu štedrému sponzorovi, pánovi Jánovi Kováčovi. Aktívnym brigádnickym členom ďakujem za aktivitu, snahu a ochotu urobiť niečo aj pre ostatných. Za členov oddielu ďakujem všetkým prispievateľom dvomi percentami zo svojich daní pre našu činnosť a aktivity. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú a chcú pomôcť a prispieť.

Dušan Kojnok, predseda KST TO KOS Rimavská dolina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------   Brigádnicka činnosť v roku 2018  -------

 

5. január 2018, piatok - odstraňovanie popadaných stromov a spriechodňovanie chodníka na Hradovú. Zúčastnení: Ján Bútor a Martin Kuchta. Trvanie brigády cca 3 hodiny. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. január 2018, sobota - 1. brigáda na Šťavici - výroba rebríka, zatepľovanie strechy. Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta. Trvanie cca 6 hodín. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. január 2018, nedeľa - 2. brigáda na Šťavici - dokončenie zatepľovania strechy. Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta, Pavel Blaho. Trvanie cca 6 hodín. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28. január 2018, nedeľa - upravenie a upratanie priestoru pod zástavou na Hradovej po akcii z predošlého dňa a znesenie kahancov. Zúčastnení: Milan Slabej st., Pavel Blaho a Dušan Kojnok. Z nečlenov Vít Mrhal z ČR. Trvanie 2 hodiny. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. február 2018, piatok - 3. brigáda na Šťavici - doprava a vyloženie materiálu na nasledujúcu brigádu

Zúčastnení: Róbert Buchta, Dušan Kojnok. Trvanie 1,5 hodiny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. február 2018, sobota - 4. brigáda na Šťavici - zamurovanie výklenku pod južným oknom, vysekávanie drážok pod plánované elektrické vedenie a iné drobné úpravy Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Dušan Kojnok. Trvanie 4,5 hodiny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. február 2018, sobota - 5. brigáda na Šťavici - vyrovnávanie stien lepením polystyrénu a jeho upevňovanie tanierovými hmoždinkami Zúčastnení: Róbert Buchta, Mário Keleti, Martin Kuchta. Trvanie 5,5 hodiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. apríl 2018, piatok od 14:00 hod. - 6. brigáda na Šťavici - úprava okolia nehnuteľnosti, vysekávanie tŕňov, buriny, hrabanie, čistenie Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová, Cyril Huňa, Valéria Parobeková, Zuzana Gažúrová, Jozef Kušpál, Milan Cavar. Trvanie 4,5 hodiny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. apríl 2018, nedeľa od 10:00 hod. - 7. brigáda na Šťavici - pílenie a pribíjanie dosiek pod plánovaný obklad v podkroví, upratanie podkrovia Zúčastnení: R.Buchta, Pavel Blaho, D.Kojnok. Trvanie 4,5 hodiny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. apríl 2018, pondelok od 14:15 hod. - 8. brigáda na Šťavici - vysekávanie buriny, hrabanie, čistenie, úprava okolia Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová, Cyril Huňa, Valéria Parobeková, Zuzana Gažúrová, Mariana Byssová, Dominik Cavar, Andrej Cava, R.Buchta.         Trvanie 4 hodiny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. apríl 2018, sobota od 7:30 hod. - príprava gulášu pre účastníkov 35. výstupu na Hradovú Zúčastnení: Rudolf Keleti, Blažka Svinčiaková, Mirka Kojnoková. Trvanie cca 7 hodín. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. apríl 2018, nedeľa od 10:00 hod. - značkovanie modrej trasy od Šťavice po Dielik Zúčastnení: Milan Cavar, D.Kojnok. Trvanie 7,5 hod. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. apríl 2018, utorok od 14:30 hod. - 9. brigáda na Šťavici - postrek buriny v okolí "Skladu" turistov. Zúčastnení: Cyril Huňa, Dominik Cavar. Trvanie 1 hodina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. máj 2018, piatok - doznačkovanie modrej trasy od Šťavice po Dielik Zúčastnený Milan Cavar. Trvanie 2 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. máj 2018, utorok od 10:00 hod. - 10. brigáda na Šťavici - pribíjanie dosiek pod obklad na štítových stenách podkrovia, sekanie otvoru na zástrčku, pribíjanie tanierových hmoždiniek okolo okien a dverí na prízemí. Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Mário Keleti, D.Kojnok. Trvanie 4 hodiny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. máj 2018, piatok od 7:30 hod. - 11. brigáda na Šťavici - vykládka dreveného obkladu a uloženie do domčeka. Zúčastnení: Cyril Huňa, Rudolf Keleti, Jiří Brož. Trvanie 2 hod. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. máj 2018, sobota od 13:00 do 20.00 hod. - 12. brigáda na Šťavici - omietanie komína Zúčastnení: Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Mário Keleti. Trvanie 7 hodín ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. máj 2018, nedeľa od 10:00 do 15.00 hod. - 13. brigáda na Šťavici - omietanie okolo dvier a okien, inštalácia rohovníkov na prízemí a dreveného obkladu v podkroví, značkovanie trasy od Tisovca, násypom po Šťavicu.

Zúčastnení: Roman Petróczy, Miroslav Gabriel, Róbert Buchta, Mário Keleti.Trvanie 5 hodín + Milan Cavar /2 hod./ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16. máj 2018, streda od 17:30 do 20.30 hod. - 14. brigáda na Šťavici - kosenie okolo domčeka, inštalácia dreveného obkladu v podkroví. Zúčastnení: Jiří Brož, Zlatica Brožová /1 hod./ Róbert Buchta, Mário Keleti /3 hod./, Pavel Blaho /1 hod./ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. máj 2018, štvrtok od 17:00 do 20.00 hod. - 15. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia Zúčastnení: Róbert Buchta, Pavel Blaho, Mário Keleti. Trvanie: 3 hodiny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. máj 2018, sobota od 15:00 do 19.00 hod. - 16. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia Zúčastnení: Pavel Blaho, Mário Keleti. Trvanie: 4 hodiny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. máj 2018, pondelok od 10:30 do 13.30 hod. - 17. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia, zametanie Zúčastnený: Pavel Blaho. Trvanie: 3 hodiny. 

od 17:00 do 19.00 hod. - obklad podkrovia, tmelenie komína

Zúčastnení: Pavel Blaho, Róbert Buchta. Trvanie: 2 hodiny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. máj 2018, streda od 8:30 do 13.30 hod. - 18. brigáda na Šťavici - obklad podkrovia, sekanie cez základy pre prívod elektriny Zúčastnený: Pavel Blaho. Trvanie: 5 hodín. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. máj 2018, sobota od 8:00 do 13.30 hod. - zabezpečenie stanovíšť pre akciu Z rozprávky do rozprávky Zúčastnení: Dušan Kojnok, Martina Vlčeková, Emka Vlčeková, Miroslav Kojnoková /4,5 h./. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. máj 2018, sobota od 10:00 do 19.30 hod. - 19. brigáda na Šťavici - inštalácia dreveného obkladu pod strechou Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Buchta /9,5 hod./, D. Kojnok /6 hod./, Miroslav Maťko /2 hod./ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27. máj 2018, nedeľa od 10:00 do 15.30 hod. - 20. brigáda na Šťavici - obklad západnej štítovej steny, inštalácia zostávajúcich 5 rohovníkov a sieťkovanie nad oknom a dverami v dolnej miestnosti Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Buchta, D.Kojnok /5,5 hod./, M.Gabriel, M.Keleti /4 hod./ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. máj, pondelok - demontáž smerových tabuliek pri zdravotnom stredisku, ich renovácia a prvý náter samorastu Zúčastnení: Jaroslav Vančík / 8 hodín/ Oľga Miháliková /1 hodina/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. máj, utorok - renovácia smerových tabuliek, výroba drevených striešok na samorast a druhý náter samorastu Zúčastnení: Jaroslav Vančík /6 hodín/, Oĺga Miháliková /1 hodina/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. jún 2018, sobota od 13:00 do 14.00 hod. - inštalácia smerových tabuliek a striešok na samorast Zúčastnený: Jaroslav Vančík  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. jún 2018, nedeľa od 10:00 do 16.30 hod. - 21. brigáda na Šťavici - obklad východnej štítovej steny, inštalácia elektrického vedenia Zúčastnení: Martin Kuchta, Róbert Buchta a Pavel Blaho /6,5 hod./, o občerstvenie sa postarali Ingrid Guzmová a Andrea Blahová /1 hod./ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. jún 2018, štvrtok od 16:00 do 17.00 hod. - 22. brigáda na Šťavici - vykládka dovezeného materiálu - 25 vriec lepidla a OSB dosky

Zúčastnení: C.Huňa, D.Liptay, D.Cavar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. jún 2018, sobota od 11:30 do 13.00 hod. - 23. brigáda na Šťavici - upratovanie podkrovia Zúčasnení: Pavel Blaho, Andrej Blaho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. jún 2018, nedeľa od 9:00 do 19.00 hod. - 24. brigáda na Šťavici - inštalácia krycích líšt na obklad v podkroví, upratanie a vysávanie podkrovia, položenie podlahy s OSB dosiek, stierkovanie stien lepidlom a sieťkami v dolnej miestnosti

Zúčastnení: Pavel Blaho, R. Petróczy, M. Gabriel, D. Kojnok /10 hod./, J. Kušpál, M. Kojnoková /5 hod./, A.Blahová /3 hod./

10. jún 2018, nedeľa od 9:00 do 13.00 hod. - renovácia a nátery náučných turistických informačných panelov a lavičiek na Šťavici, v sedle Dielik, v Martinovej doline a na autobusovom nástupišti

Zúčastnení: C.Huňa, O.Miháliková, P.Čipková, S.Hrončeková, A.Blahová, I.Guzmová, Z.Gažúrová, M.Byssová, M.Slabej st. /4 hod./

13. jún 2018, streda - 25. brigáda na Šťavici - nákup chýbajúcich líšt a lištovanie v podkroví Zúčastnený Pavel Blaho - /1 hodina/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. jún 2018, štvrtok - renovácia a náter turistického smerovníka, lavičiek, prístrešku a úprava okolia posedenia v doline Roveň Zúčastnená Katarína Mešková - /2,5 hodiny/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. jún 2018, piatok - 26. brigáda na Šťavici - tmelenie špár v podkroví Zúčastnený Pavel Blaho - /2,5 hodiny/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. jún 2018, štvrtok VEĽKÁ CELOMESTSKÁ BRIGÁDA , alebo  SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC 2

Zúčastnení: 17 členov za KST TO KOS Rim. dolina:

- J.Brož, Z.Brožová, J.Folková - Šťavica - kosenie, hrabanie, zber odpadkov

- M.Bútorová - hrabanie pokosenej trávy na stanovištiach pri križovatke bývalého Srdiečka

- P.Čipková, S.Hrončeková - úprava chodníka popod schodmi pri ev. kostole

- I.Guzmová, J.Hoosová, O.Miháliková, S.Miháliková, J.Kubíniová, N.Kubíniová - náter lavičiek pri kostole a pri tržnici

- C. Huňa, D.Kojnok - vysekávanie náletov z ťahavých tují pri ev. kostole a pri ZŠ, úprava kríkov, hrabanie a úprava trávnika pod tujami a kríkmi

- J.Kušpál - čistenie rigolov pri parku vedľa budovy Služby mesta Tisovec

- M.Kojnoková - okolie MsKS + pomoc pri úprave zelene pri ZŠ

- M.Slabej st. - fotografická dokumentácia brigády ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. jún 2018, nedeľa od 11:30 do 16:00 hod. Prameň Rimavy - kosenie trávy a vysekávanie náletových drevín na prístupovom chodníku a v okolí prameňa + náter prístrešku nad prameňom a časti prístrešku nad sedením, vyrovnanie stola.

Zúčastnení: Pavel Blaho, R.Buchta, D.Kojnok, M.Kojnoková /4,5 hod./ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. jún 2018, pondelok od 9:30 do 13:00 hod. - 27. brigáda na Šťavici - prebrúsenie a náter obkladu v podkroví Zúčastnený Pavel Blaho - /3,5 hodiny/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. - 26. jún 2018 /a iné dni/ - Zber a likvidácia odpadkov na Hradovej Zúčastnená Oľga Miháliková - /6 hodín/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. jún 2018, utorok - 28. brigáda na Šťavici - opätovné prebrúsenie zatmelených častí obkladu podkrovia Zúčastnený R.Buchta - /1 hodina/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. júl 2018, štvrtok od 10:00 do 16:00 hod. - 29. brigáda na Šťavici - dokončenie pokládky podlahy z OSB dosiek, dokončenie lištovania, tmelenie a brúsenie obkladu podkrovia Zúčastnení: R.Buchta, Pavel Blaho, D.Kojnok - 6 hod., catering: M.Kojnoková - /1 hodina/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. júl 2018, piatok - výplň gabiónov okolo budúceho ohniska na Šťavici Zúčastnení: Dušan Kojnok - 2,5 hod., za mesto: T.Tokár, M.Stejskal, M.Cibuliak ml. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. júl 2018, nedeľa - odstraňovanie popadaných stromov a spriechodňovanie chodníka na Hradovú. Zúčastnení: Martin Kuchta, nečlen Adam Pindiak. Trvanie brigády cca 2 hodiny. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. júl 2018, pondelok - dokončenie výplne gabiónov okolo budúceho ohniska na Šťavici

Zúčastnení: Dušan Kojnok, Michal Kojnok - 1,5 hod., za mesto: T.Tokár, M.Stejskal, M.Cibuliak ml., R.Košičiar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. august 2018, streda - 30. brigáda na Šťavici - kosenie okolo "Skladu" turistov.

Zúčastnený Jiří Brož - 1 hod. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. august 2018, štvrtok - 31. brigáda na Šťavici - hrabanie a odstraňovanie pokosenej buriny a upratovanie okolo "Skladu" turistov.

Zúčastnení: J.Brož, Z. Brožová, V.Parobeková, A.Cavar, D.Cavar - 2 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. september 2018, streda od 12:00 do 16:00 hod. - 32. brigáda na Šťavici - dokončenie náterov v podkroví

Zúčastnení: Pavel Blaho a Andrea Blahová - 4 hodiny ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. október 2018, sobota - príprava fazuľového gulášu pre účastníkov 24. Valikinej trasy

Zúčastnení: R. Keleti, M. Keleti, J. Brož, Z. Brožová, A. Cavar - 8 hodín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. október 2018, utorok - 33. Brigáda na Šťavici - prípravné práce pred zavedením elektrických káblov na prízemí, vypratávanie prízemia

Zúčastnení: R. Buchta, D. Kojnok, C. Huňa, R. Boháčik   - 1 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. október 2018, štvrtok - 34. Brigáda na Šťavici - vykládka stavebného materiálu na víkendové brigády

Zúčastnení: C. Huňa, R. Keleti, J. Brož - 1/2 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27. október 2018, sobota, od 10:00 hod. - 35. Brigáda na Šťavici - vypratávanie prízemia, prípravné práce na betónovanie podlahy, preosievanie piesku

Zúčastnení: R. Buchta, P. Urbánoš - 5 hod. M. Keleti - 4 hod. C. Huňa, J. Hoosová, Jiří Brož - 3 hod. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. október 2018, nedeľa, od 9:00 hod. - 36. Brigáda na Šťavici - pomocné práce a betónovanie podlahy v prízemí

Zúčastnení: R. Buchta, M. Kuchta, J. Bútor, M. Gabriel, Jiří Brož - 5,5 hod. M. Keleti - 5 hod. J. Kušpál - 4,5 hod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. október 2018, utorok, - 37. Brigáda na Šťavici - upratanie okolia domčeka, likvidácia a odvoz odpadu

Zúčastnení: R. Buchta, M. Keleti, D. Kojnok - 1 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uskutočnených celkom 56 brigád. Odpracovaných celkom 765 hodín.

Z toho:

1 x - Na NCH Hradová, Voniacaodpracovaných 55 hodín

1 xÚprava a čistenie studničky v Čiernej horeodpracov. 6 hodín

1 xÚprava okolia a nátery prístreškov pri prameni Rimavy18 hodín

  3 xPreznačkov. modrej turis.trasy Tisovec - Dielikodprac. 19 hodín

  3 xRenovácia turis. smerovníka pred zdrav.stred.odprac. 17 hodín

  1 x - V meste a okolí na celomestskej brigádeodpracovaných 76 hod.

  2 xPríp. pokrmu na 35. výstup na Hradovú a Valikinu trasu – 52 hod.

37 x - Na Šťavici priSkladeturistovodpracovaných 522 hodín

 

Sumár členov v účasti na brigádach

v roku 2018

 

P.č

Č L E N O V I A

Počet/hodiny

1.

Pavel BLAHO

         23 - 97

2.

Róbert BUCHTA

        22 - 93

3.

Dušan KOJNOK

        18 - 70

4.

Mário KELETI

        15 - 66

5.

Martin KUCHTA

          8 – 36,5

6.

Jiří BROŽ

        11 - 35

7.

Miroslav GABRIEL

          6 - 32

8.

Miroslava KOJNOKOVÁ

          7 – 28,5

9.

Cyril HUŇA

       11 - 24

10.

Zlatica BROŽOVÁ

         6 – 23,5

11.

Roman PETRÓCZY

         4 – 22,5

12.

Jozef KUŠPÁL

         4 – 17,5

13.

Rudolf KELETI

         4 - 17

13.

Oľga MIHÁLIKOVÁ

         4 - 17

14.

Milan CAVAR

         4 – 15,5

15.

Jaroslav VANČÍK

         6 - 14

16.

Zuzana GAŽÚROVÁ

         3 - 12

17.

Milan SLABEJ st.

         3 - 10

18.

Ingrid GUZMOVÁ

         5 - 9

19.

Ján BÚTOR

         2 - 8,5

19.

Valéria PAROBEKOVÁ

         2 - 8,5

20.

Dominik CAVAR

         4 - 8

20.

Andrea BLAHOVÁ

         3 - 8

20.

Saskia HRONČEKOVÁ

         2 - 8

20.

Mariana BYSSOVÁ

         2 - 8

20.

Andrej CAVAR

         2 - 8

20.

Petra ČIPKOVÁ

        2 - 8

21.

Jarmila HOOSOVÁ

        2 - 7

22.

Blažena SVINČIAKOVÁ

       1 - 6

23.

Peter URBÁNOŠ

       1 - 5

24.

Martina VLČEKOVÁ

      1 - 4,5

24.

Ema VLČEKOVÁ

      1 - 4,5

25.

Jana KUBÍNIOVÁ

      1 - 4

25.

Mária BÚTOROVA

      1 - 4

25.

Jarmila FOLKOVÁ

      1 - 4

25.

Eva CAVAROVÁ

      1 - 4

25.

Nina KUBÍNIOVÁ

      1 - 4

25.

Saška MIHÁLIKOVÁ

      1 - 4

26.

Katarína MEŠKOVÁ

     1 – 2,5

27.

Miroslav MAŤKO

      1 - 2

28.

Andrej BLAHO

     1 – 1,5

28.

Michal KOJNOK

     1 – 1,5

29.

Dušan LIPTAY

      1 - 1