Správa za rok 2011

 

 

Stručná správa o činnosti

 

za rok 2011

 

Chod oddielu zabezpečoval výbor potvrdený na výročnej schôdzi, 16. januára 2011 v zložení:

Dušan Kojnok - predseda,

Miroslav Bysterský – podpredseda,

Božena Brádňanová – tajomníčka,

Jiří Brož – pokladník,

Miroslava Kojnoková – kronikárka,

Božena Posuchová,

Katarína Knappová,

Katarína Hutková – ďalšie členky výboru.

 

Naplánované akcie na rok 2011 : 20

Uskutočnené: 19 - z toho 16 podľa plánu a 3 neplánované

Neuskutočnené: 4

Členská základňa pozostávala v roku 2011 zo 122 členov:

Deti do 15 rokov39 členov

Študenti 15 - 18 rokov8 členov

Študenti 18 - 26 rokov2 členovia

Dospelí 19 - 59 rokov - 63 členov

Dospelí, seniori 60- 70 rokov10 členov

 

Keďže takmer o každej našej konanej akcii sa možno podrobnejšie dočítať na mestskej stránke www.tisovec.com, kde sú pripojené aj fotografie, zmienim sa o akciách len stručne.

 

JANUÁR

 • Prvá turistická akcia nášho oddielu sa konala 8. januára 2011. 27. ročníka Ondrejovho pochodu vďaky sa zúčastnilo 10 turistov.

 • 16. januára 2011 za prítomnosti 31 členov (20 dospelí + 11 detí) sa v zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Tisovci uskutočnila Výročná členská schôdza.

 

FEBRUÁR

 • 12. februára 2011 sa turisti a milovníci prírody, ktorým učarovala zimná príroda stretli na 37.ročníku Zimného výstupu na Tŕstie, ktorý organizoval KST Tisovec. Farby nášho TO KOS tu reprezentovalo 37 členov.

 

APRÍL

- Po historických stopách sme sa vydali 2. apríla 2011 tentokrát z Moštenice cez Kozí chrbát k Národnej kultúrnej pamiatke Kalište v počte 40 turistov.

 • Predveľkonočné dni, 21. 24. apríla, strávilo 47 členov turistického oddielu / 32 dospelých a 15 detí / na akciiPredveľkonočný víkend v Súľovských skalách.

 • 30. apríla 2011 sa konala po 28. krát najstaršia akcia turistického oddielu KOS Rimavská dolina - výstup na Hradovú. Akciu absolvovalo 54 účastníkov, z toho 36 členov,

 

MÁJ

14. mája 2011 sa v rámci tématickej akciePoznaj okolie Tisovcazúčastnilo 16 členov prechodu do neznámych lokalít v lokalite pod Voniacou.

 1. mája 2011 sme vystúpili na Detviansku Poľanu v počte 18.

JÚN

 • 11. júna 2011 sa konal za účasti 10 členov výstup na Ohnište z Jánskej doliny v Nízkych Tatrách.

 • 18. jún 2011 patril Muránskym hradným hrám, kde sa za náš oddiel zúčastnilo 23 členov a 17 sympatizantov nášho oddielu.

 • 25.júna 2010 sa 13 kilometrovej trasy z Dediniek cez Zejmarskú roklinu na Havraniu skalu do Stratenej, v Národnom parku Slovenský raj, zúčastnilo 43 turistov, z toho 33 členov.

 

JÚL

Miestom 23. ročníka Turistickej dovolenky bol tento krát náš okres. Presnejšie Cesta Márie Széchy, ktorou za štyri od 28. do 31. júla 2011 dni prešlo 7 účastníkov.

 

AUGUST

 1. augusta sme sa pričinili o vykosenie a vyčistenie okolia prameňa Rimavy pod Fabovou hoľou a obnovu drevených odbočkových smeroviek k prameňu.

 

SEPTEMBER

 • 1. september patril prechodu hrebeňom Otrhancov v Západných Tatrách. 40 účastníkov absolvovalo tri trasy, podľa náročnosti.

 • 10. septembra sa tematickej akcie Poznaj okolie Tisovca zúčastnilo 15 členov a prešli Čertovou dolinou po sedlom Zbojská.

 • 30. prechod Clementisovou cestou sa konal 17. septembra. Trasu zo Zbojsk na Kučelach, popri prameňu Rimavy a na sedlo Burda do Tisovca absolvovalo 27 členov nášho oddielu.

 

OKTÓBER

 • V minulom roku neuskutočnená akcia Spoznajme Prešov a okolie sa dočkala svojich dní

 • 24. a 25. septembra, počas ktorých 16 zúčastnených členov stihlo navštíviť ruiny Zbojníckeho hradu, Lačnovský kaňon, jaskyňu Zlá diera, Šarišský a Kapušiansky hrad.

 • 22. október 2011 sa zapíše do histórie oddielu ako deň s rekordom. 17. ročníka Valikinej trasy sa totiž zúčastnil rekordný počet účastníkov! 40 členov nášho TO KOS a 86 hosťujúcich turistov neregistrovaných v tisovskom KOS-e. Z celkového počtu 126 účastníkov bolo 23 detí.

 

NOVEMBER

- Prioritou v tomto roku však bola aktivita, zabezpečovaniu ktorej sa niektorí členovia venovali od mája do polovice novembra. Ako oddiel sme podali projekt do Nadácie Orange na výstavbu náučného chodníka na Tŕstie. Projekt v programovej schémeŠanca pre váš regiónv celkovej hodnote 3636,00bol schválený a podporený sumou 2150,00. Ostatné náklady sme vykryli z vlastných zdrojov, hlavne svojou prácou na brigádach, ale aj oslovovaním podnikateľov a občanov, ktorí poskytli svoje služby, prípadne materiál. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Komisiou podnikateľskou, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a Mestským turistickým informačným centrom v kníhkupectve INFO v Tisovci. Na obrazovej a textovej náplni informačných panelov sa okrem predsedov oboch tisovských oddielov podieľali aj zamestnanci Národného parku Muránska planina Jana Šmídtová a Drahoš Blanár, Mahuliena Štrbová, Zuzana Štrbová, Milan Slabej, Jaroslav Brndiar. Preklad do anglického jazyka zabezpečila PhDr. Helena Pašiaková, PhD. a Andrea Štefková z Evanjelického gymnázia v Tisovci.

 • 19. novembra sme výsledky nášho úsiliaNáučný chodník na Tŕstie, oficiálne otvorili a sprístupnili turistickej verejnosti práve prechodom po jeho trase.

Na prechádzke chodníkom sa z piatich informačných panelov návštevníci dozvedia informácie o lese, vode, faune a flóre lokality, pasienkoch a premenách krajiny, o botanikovi Václavovi Vranom, či stručnej histórii turistiky v Tisovci.

Na Silvestra sa ešte12 členov oddielu za nádherného slnečného zimného počasia vybralo na Hradovú.

Dušan Kojnok

predseda KST TO KOS Rimavská dolina