JANUÁR 2012

Tak sme úspešne absolvovali prvé dve plánované akcie roka 2012. A dokonca aj jednu mimo plánu, spontánne zaradenú na koniec januára, kedy si naše mestečko pripomínalo svoje oslobodenie.

28. Ondrejovho pochodu vďaky 7. januára sa za nádherného slnečného počasia, aké už na tejto akcii dávno nevládlo, zúčastnilo 12 dospelých a dorast zastupovali dvaja členovia. Celková účasť: 14 členov a Mirov Bysterského pes. Veľmi vydarená akcia.

Nedeľa 15. januára (týždeň po 1. akcii), bola venovaná od 14.-tej hodiny našej výročnej členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 22 členov. Zápisnica a materiály z nej sú uverejnené na inom mieste našej oddielovej stránky.

Podnet na zorganizovanie spomienkového výstupu na Hradovú, pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly vyšiel z nášho oddielu. A tak sme v spolupráci s oddelením kultúry pri Ms. úrade v Tisovci túto akciu pripravili a uskutočnili. Konala sa v sobotu, 28 januára od 15.-tej hodiny. Pod zástavou na vrchole Hradovej sa nás zišiel úctyhodný počet. 46 účastníkov, z toho 34 členov. Akcia bola ozvláštnená tým, že sme v cieli výstupu, pod zástavou zapálili niekoľko desiatok kahancov na pamiatku tým, ktorí sa o oslobodenie mesta pričinili a na pripomenutie ostatným občanom v meste, že tu máme sviatok, na ktorý by sa nemalo zabudnúť. Po krátkom príhovore predsedu oddielu nasledovala premiéra novej básne Františka Bábelu, ktorú napísal výnimočne práve pre túto akciu a venoval ju majestátnej Hradovej. Plamene kahancov bolo z mesta krásne vidieť a tak bol tento večer na Hradovej iný ako ostatné v roku. Keďže sa podujatie vydarilo a stretlo sa s pozitívnymi ohlasmi, môžeme ho považovať za prvý ročník. Veríme, že sa z akcie stane pekná tradícia a oslavy oslobodenia tak získajú iný rozmer a dostanú sa viac do povedomia občanov mesta.