ROK 2018

J A N U Á R   2 0 1 8

1. akcia roka 2018: 34. ONDREJOV POCHOD VĎAKY

Dátum konania: 6. január 2018 (sobota)

 Program 34. ročníka:

7:00 hod. - Odchod z Tisovca do Rimavskej Bane spojom SAD
7:40 hod. - Zraz účastníkov na autobusovej zastávke v Rimavskej Bani
7:50 hod. - Pietna spomienka na zakladateľa oddielu O. Knappa v cintoríne v Rim. Bani

8:00 hod. - Odchod na trasu: R. Baňa – Kraskovská pastva – pomník na Kraskovskej pastve – Rim. Baňa   
10:00 hod. - Pietna spomienka na obete padlých, pri pomníku na Kraskovskej pastve s prekvapením  

11:00 hod. - Občerstvenie pri ohníku „Opeč si sám“ - /zabezpečené len pre vopred prihlásených/
12:30 hod. - Zostup do Rimavskej Bane - možnosť zúčastniť sa domácej obecnej zakáľačky pri Obecnom úrade v R.Bani      

13:24 hod. - Odchod motorového osobného vlaku z R. do Tisovca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. január 2018, nedeľa - VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA KST TO KOS Rimavská dolina

Začiatok: 14:00 hod.            Miesto konania: MsKS, veľká zasadačka /na poschodí v starej budove/

Program:

 1, Úvod, privítanie

 2, Voľba návrhovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice

 3, Výročná správa o činnosti oddielu za rok 2017 + hlasovanie o naj akciu roka

 4, Správa o čerpaní a stave finančných prostriedkov

 5, Správa Revíznej komisie

 6, Vyhodnotenie aktivity členov podľa počtu prejdených kilometrov na akciách TO KOS v roku 2017

 7, Vyhodnotenie brigádnickej aktivity podľa počtu odpracovaných hodín a účastí na brigádach

 8, Vyhodnotenie hlasovania o naj akciu roka v TO KOS R.dolina + žrebovanie výhercu

 9, Voľba dvoch členov TO KOS Rim.dolina do Regionálnej rady KST

10, Návrh Kalendára akcií na rok 2018

11, Diskusia + rôzne

12, Návrhy na Uznesenia

13, Záver

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. január 2018, sobota - 7. SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ

Tento rok sa akcia konala pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Tisovca

Zraz účastníkov výstupu bol o 15:00 hod. pred zdravotným strediskom v Tisovci. Po prezentácii účastníkov všetci vystúpili k zástave na vrchole Hradovej a následne rozsvietením cca 129 kahancov na vyhliadkovom brale si takto uctili pamiatku našich osloboditeľov. Účastníkov celkom 53. Z toho 38 členov TO KOS Rimavskí dolina a 15 hostí, teda občanov neregistrovaných v našom oddieli.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. január 2018, nedeľa - Výstup na Hradovú

ohľadom upravenia a upratanie priestoru pod zástavou po včerajšej akcii.

Zúčastnení: Milan Slabej st., Pavel Blaho a Dušan Kojnok. Z nečlenov Vít Mrhal z ČR.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F E B R U Á R   2 0 1 8

3. február 2018, sobota - 17.zimný prechod Stolickými vrchmi - účasť

Až 31 turistov z nášho oddielu malo zastúpenie na akcii revúckych turistov. Zraz účastníkov bol v Revúcej pred Billou. Po uhradení poplatku, /dospelí 4,00 € a deti 2,00 €/ nás autobusy odvážali na miesto začiatku trasy. Pekná, pohodová, nenáročná, prechádzková trasa nádhernou zimnou, priam rozprávkovou prírodou, viedla zo sedla Javorinka k chate Janka. Tu na nás čakalo občerstvenie v podobe čaju s rumom. Každý účastník dostal ešte pri barovom pulte vytvorenom zo snehu, napolitánku a banán. Záver trasy bol pri horárni Karafová, niektorí však zišli ešte o 5 km ďalej, do obce Muránska Zdychava. Záverečný guláš si všetci účastníci mohli vychutnať v Revúcej, v reštaurácii Balaton. Ďakujem kolegom z Revúcej za super zorganizovanú akciu a za možnosť príjemne stráviť prvú februárovú sobotu. Počet kilometrov: 10, 12, 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. február 2018, sobota - 44. zimný výstup na Tŕstie - účasť

KOS-áci na  44. zimnom výstupe na Tŕstie opäť v najpočetnejšej zostave.

Z turistických chodníkov KST TO KOS Rimavská dolina

   Príroda nevydáva svoje tajomstvá tomu, kto sa pozerá iba očami. Keď k nej vzhliadame srdcom, až vtedy sa s nami podelí o svoje dobre strážené tajomstvá. Poniektorí si ani neuvedomujeme to šťastie, že sme obklopení čistou krásou prírody Slovenského rudohoria. Má schopnosť nás upútať každým kútom a v každom ročnom období. Zimné obdobie, práve v polovici februára, patrí už tradične výstupu na jeden z našich zaujímavých vrchov v okolí. 17. februára organizovali kolegovia z KST Tisovec v poradí už 44. výstup na Tŕstie, s tradičným stretnutím na chate. O ôsmej hodine ráno prichádza vlak od Rimavskej Soboty a priváža našich priateľov, ale aj turistov z iných turistických klubov. Nič nie je zadarmo a doma na gauči k nám hora isto nepríde sama. Najskôr si preto musíme poctivo našu trasu vyšliapať. V malých  skupinkách individuálne a s ohľadom na fyzickú zdatnosť bojujeme každý svoj boj s bielou snehovou pokrývkou. Zdolávame Láň a pokračujeme spolu s našou „dlhoročnou priateľkou“ - žltou turistickou značkou, už roky verne sprevádzajúcou naše kroky, miernejším úsekom cesty pod Čiernou horou. Víta nás jej temná náruč,  kde nás, ako vždy, trochu potrápi  prudším stúpaním. Od druhého informačného panela náučného chodníka nad studničkou pokračujeme na Pasiečky, odkiaľ sú čarovné výhľady na Kochy, Hradovú, Vysoký vrch, Kozák, Šajbu, Voniacu, Muránsku planinu a časť východných Nízkych Tatier spolu s Kráľovou hoľou. Na Pavlovke máme 3.panel náučného chodníka. S pribúdajúcou nadmorskou výškou nám odbúdajú svetské starosti, myseľ sa čistí a vytvára priestor pre všetky zmyslové a zrakové vnemy. Prírodná panoráma je nádherná a spolu so slnkom zaliatou južnou a západnou stranou Slovenského Rudohoria, s blízkou Ostrou, nám ponúka zmes neopísateľnej prirodzenej krásy. Pohľadom ešte pohládzam Hradovú a pozrite tam vedľa, v diaľke! Už celú večnosť  si lenivo a nerušene leží majestátny „stôl“, Klenovský Vepor. Slnečné lúče nás sprevádzajú po celý čas až na vrchol Tŕstia (1121 m. n m.). Biela prikrývka sa pod jeho lúčmi ligoce ako drahokamy. Pod Tŕstím si neodoprieme chvíľku, aby sme sa nepokochali krajinným obrázkom Muránskej planiny, Nízkych aj Vysokých Tatier a Stolických vrchov. Temeno Tŕstia nás už  trpezlivo víta a my prechádzame popri studničke, skrytej pod poriadnou dávkou bielej periny, až k mohyle zanieteného botanika Václava Vraného. Brodiac sa bielou očistou zdolávame posledný kus úseku cesty a popri rázcestí turistických značiek na Tŕstí  dosahujeme cieľ našej dnešnej potulky. Pobudneme na chate v príjemnom prostredí, spolu s priateľmi a tradičnou výstavou fotografií Milana Slabeja. Stretávame tu ľudí z rôznych končín nášho kraja, ale aj všetkých vekových skupín. Spája nás však spoločná vášeň pre lásku a rešpekt k matke prírode. Teší nás aj fakt, že TO KOS Rimavská dolina má aj na tomto ročníku výstupu najpočetnejšie zastúpenie a to v počte až 39 našich členov. Tak, ako má všetko svoj začiatok a koniec, prichádza aj  moment rozlúčky. Naše kroky sa znova rozchádzajú, aby sa o rok opäť mohli spojiť na týchto prekrásnych miestach. Pre dnešok nám ostáva už sa len vydať späť po vlastných vychodených  stopách v snehu do Tisovca. Čo dodať na záver dnešného turistického dňa plného aktívneho oddychu? Len som sa utvrdila vo svojom presvedčení, že radšej budem zbierať zážitky, než materiálne veci.                                                                                                                         

                                                                             Andrea Blahová, KST TO KOS Rimavská dolina

Zimný výstup na Tŕstie 2018 s najpočetnejšou účasťou TO KOS.docx (15503)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------