december 2013

Na výročnej schôdzi 8. decembra 2013 sa opäť bilancovalo, hodnotilo, ale bolo aj veselo. V Mestskom kultúrnom stredisku, vo Veľkej zasadačke, kde sa schôdza konala, nás navštívil aj Mikuláš a rozdal všetkým darčeky v podobe milých medovníčkov v tvare čižmičky s názvom oddielu a dátumom schôdze, perá s názvom oddielu a priniesol aj stolové kalendáre na rok 2014. Nie hocijaké, ale vyrobené na mieru, práve pre náš jubilujúci oddiel. Obsahom kalendára "30 rokov v čase (i nečase) 1984 - 2014" sú totiž fotografie z akcií počas 30 ročnej existencie oddielu, niektoré naozaj pamätné. Kalendáre sú určené výlučne pre členov oddielu, ale ako také malé poďakovanie aj pre našich stálych podporovateľov, sponzorov a prispievateľov 2% zo svojich daní.

Ako bonus dostali všetci účastníci schôdze novú informačnú brožúrku "K prameňu Rimavy", vydanú Mestským turistickým informačným centrom a Komisiou podnikateľskou a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci.