január 2013

29. Ondrejov pochod vďaky sa konal 12. januára za účasti 28 turistov. Počasie bolo ukážkové, priam pohľadnicové. Po položení kytice a zapálení kahancov na hrobe zakladateľa oddielu a otca akcie Pochod vďaky, Ondreja Knappa v baňanskom cintoríne, všetci účastníci smerovali štátnou cestou smerom do Kraskova.Hneď za obcou, nás prvá odbočka vľavo naviedla do lesa a lesnou cestou sme pokračovali na neveľký vrchol a jeho hrebienkom až na Kraskovskú pastvu. Po zostupe k pamätníku padlým nastal tradičný program. Položenie kytice, spojené so zapálením kahanca a všetko, čo každoročne patrí k tejto prvej akcii nového roka. Potom už naše kroky smerovali cez pastvu až k lesu na kopci nad Rimavskou Baňou. Tu nastáva pravidelný rituál pozostávajúci so založenia ohníka a opekania údených dobrôt v podobe špekáčikov, klobások, či slaninky. Všetko to prebehlo aj tento rok za príjemnej pohody a veselej nálady. Po výdatnom obede a dôkladnom uhasení ohňa sme sa pobrali cez les dolu svahom a nad Rimavskou Baňou, na známom svahu, sa dostali "k slovu" aj igelitové vrecia, ktoré dobre poslúžili niektorým účastníkom ako prostriedok na zosun dole svahom. To všetko sa odohralo vo veselom duchu, pretože snehu bolo dosť a dobrej nálady tiež. Z Rimavskej Bane už nasledoval iba odchod autobusovým spojom domov.