Október 2010

16. PRECHOD VALIKINOU TRASOU

S REKORDNOU ÚČASŤOU

  Keď som pred 4 rokmi, v rámci vyhľadávania novej, neznámej turistickej akcie, naďabil na „Prechod Valikinou trasou“,
ešte som netušil, akých milých ľudí a aké nádherné prírodné zákutia tu spoznáme. Asi by sme sa sem nikdy nedostali, 
veď trasa nie je turisticky značkovaná. Na úvodnej účasti sa nedalo nenadviazať trvalejší kontakt so sympatickým predsedom 
turistického oddielu KOS Rimavská dolina v Tisovci, Dušanom Kojnokom. Ak by nedal v nasledujúcom roku prednosť ochotníckemu divadlu,
boli by sa niekoľkí z jeho oddielu zúčastnili na mojom zájazde v talianskych Dolomitoch. Naďalej sme však zostali v intenzívnom mailovom 
spojení. V minulom roku, kedy akcia slávila malé jubileum, som s Dušanom a taktiež s pani Huňovou - dcérou Valiky Husaníkovej, uskutočnil
rozhovor. V ňom sme v skratke predstavili turistický oddiel,okolnosti vzniku samotnej akcie, popis trasy, ale aj okolie Tisovca.
Záujemcovia si to môžu prečítať na adrese : www.ktvikend.netkosice.sk. V rubrike Rozhovory pod číslom č.15. Snáď aj tento rozhovor,
ale hlavne dobré chýry prilákali v tomto roku množstvo košických priaznivcov turistiky aj z iného košického oddielu ako nášho (KVT Košičan)a
tak sa podarila rekordná účasť.    Podľa prezenčnej listiny sa akcie zúčastnilo 39 členov miestneho TO KOS a 52 turistov neregistrovaných
v tisovskom KOS-e.Z tohto celkového počtu 91 účastníkov bolo 22 detí.
Aj tohoročné jesenné podujatie sme absolvovali už po známej trase. Nováčikovia iba ticho híkali nad farebnou krásou okolitej prírody a nestíhali
cvakať spúšťami svojich fotoaparátov.
Osobitne je potrebné spomenúť záverečné občerstvenie. Po kapustnici a halászlé, nás tento rok prekvapil neskutočne výborný Máriov fazuľový guláš.   
Vďaka Ti Dušan a Tvojmu oddielu,že aj v súčasnej dobe a v skromných podmienkach dokážete zorganizovať tak skvelú akciu.
Vďaka majiteľom súkromnej chaty za poskytnutie priestorov a osobitne ďakujeme kuchárovi Máriovi.                                                           Dúfam, že sa Vám časom podarí aj oficiálne vyznačiť túto trasu do turistických máp. Verím, že podujatie bude mať ešte veľa pokračovaní s množstvom spokojných turistov!  

Štefan Demko,
cvičiteľ turistiky KT Víkend Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBNOVENÁ HRADOVÁ

 

V roku 2007 otvorený náučný chodník na Hradovej slúžil kompletne len dva roky. Potom sa na ňom začali nelichotivo „podpisovať“svojou skúškou sily a odvahy niektorí „hrdinovia“. Tak boli turisti prechádzajúci Hradovou, touto pýchou nielen Tisovca, ale aj širokého okolia, svedkami postupného zániku náučného chodníka, čo nám ako občanom mesta dávali aj patrične najavo. V takomto nelichotivom stave nerobil chodník dobré meno mestu a jeho obyvateľom.

Vyčíňanie vandalov, po ktorom zostali štyri poškodené, ba až zničené obrazové panely a strhnutá polovica striešky na jednom z nich, je už zahladené.

Na podnet Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci bol vypracovaný projekt „Informácie pre všetkých“, v ktorom bola zahrnutá obnova 4 kusov panelov náučného chodníka na Hradovej, spolu s informačným panelom na námestí. Vymenený informačný panel pri novinovom stánku na námestí obsahuje aktualizovanú mapu mesta a je doplnený fotografiami zaujímavých objektov Tisovca a základnými informáciami o meste. Projekt podporil Mikroregión Muránska planina z grantu „Šanca v našom regióne“nenávratným finančným príspevkom vo výške 330,00 € a sumou 370,00 € bol dofinancovaný z rozpočtu mesta.

Členovia komisie podnikateľskej a CR však len nenavrhovali a neschvaľovali. Niektorí sami tiež priložili ruky k dielu. Aj prameň Rimavy uzrel v minulom roku svetlo sveta práve preto. Nebolo tomu inak ani pri vynáške a montovaní spomínaných zrenovovaných panelov na Hradovej. V nedeľu 24. októbra, deň po vydarenej turistickej akcii na počesť Valiky Husaníkovej sa ešte štvorčlenná skupinka zložená z členov komisie a turistov z TO KOS Rimavská dolina vydala na Hradovú, aby napravila to, čo iní tak ľahko a bezohľadne zničili. Zničené, či chýbajúce obrazové panely sú už nahradené novými. Zostáva len veriť, že budú slúžiť naozaj len ako zaujímavý informačný doplnok turistom a nie ako objekt na vybíjanie si sily a dokazovania si falošného hrdinstva.