Január 2010

PRVÉ AKCIE NOVÉHO ROKA

alebo

Do roku 2010 veselo

Ak by malo platiť staré známe „Ako na Nový rok, tak po celý rok“ aj v prípade prvej turistickej akcie nášho oddielu, bolo by to fajn. Nič iné, ako „Do roku 2010 veselo“ ma totiž nenapadlo, keď som chcel dať názov nasledujúcemu príspevku. Hodilo by sa možno aj „Upršaný začiatok roka“, ale to, že nálada na prvej oddielovej akcii bola naozaj, aj napriek upršanému začiatku výborná, prevážilo. A ani tie kvapky dažďa, ktoré siedmich (statočných) účastníkov podujatia sprevádzali v úvode dňa, nezabránili v účasti na akcii a dobrej a veselej celodennej nálade.

Preto ten optimistický názov, aj napriek dažďu.

Akcia začala v Rimavskej Bani, pri hrobe zakladateľa oddielu, Ondreja Knappa. Už po 26. krát sa vydávame známou trasou z obce, kde oddiel pred 26. rokmi vznikol. Za dedinou však tentoraz neodbočujeme do lesa, ale kvôli počasiu absolvujeme prvú polovicu trasy, po pomník na Kraskovskej pastve, štátnou cestou. Ak by neprestávalo pršať, vrátime sa späť rovnakou trasou. Už pri pamätníku však dážď ustal a my sme mohli pláštenky vyzliecť a schovať. Napokon padlo rozhodnutie, že predsa len pôjdeme ďalej cez pastvu, tak ako tomu býva zvykom každý rok. Aj napriek premočenej prírode, chystáme oheň, ktorý sa nám nakoniec aj bez suchého paliva podarilo rozplameniť až do fázy, že sme si mohli opiecť prinesené špekáčiky. Bolo to také malé víťazstvo nielen nad prírodou, ale hlavne nad našou vytrvalosťou, ktorá nás riadne skúšala.

Počasie bez dažďa nám vydržalo až do konca. Každá akcia, aj keď vedie zväčša tou istou trasou, je však iná. No a tento ročník bude určite zapísaný aj ako mokrý, ale hlavne veselší. Dúfam, že takáto nálada bude účastníkov sprevádzať na všetkých tohtoročných akciách.

Prial by som to úprimne všetkým členom. Tak teda veselý rok!

Náladu a atmosféru podujatia prinášajú fotografie umiestnené na internetovej stránke mesta www.tisovec.com.

 

BILANCIA ROKA 2009

 

Po tradičnom januárovom Ondrejovom pochode vďaky nasleduje v turistickom oddieli v tom istom mesiaci ešte jedna akcia. Nie však v prírode. Jedná sa o výročnú schôdzu, kde sa sumarizuje uplynulý rok a spomína. Tá tohotoročná sa konala hneď na druhý deň po spomínanej prvej akcii roka 2010 za účasti 31 členov. Miestom konania bola už tradične Veľká zasadačka v Mestskom kultúrnom stredisku.

10. januára 2010 patrili medzi hlavné body programu schôdze už tradične tri správy. Tá hlavná, o aktivitách oddielu v roku 2009 bola doplnená Správou o čerpaní a stave finančných prostriedkov a Správou revíznej komisie. Zaujímavým býva aj vyhodnotenie aktivity jednotlivých členov, kde sa každý člen dozvie, koľkých akcií sa zúčastnil a koľko kilometrov v roku minulom na oddielových akciách absolvoval. Dôležitým bodom programu výročných schôdzí turistického oddielu býva návrh akcií na nasledujúci rok a jeho schválenie vo forme Kalendára turistických podujatí. V bode „Rôzne“ informoval predseda členov o novinkách v oblasti slovenskej turistiky a o zľavách pre členov v ubytovaní a cestovnom v Železničnej spoločnosti Slovensko.

Výročnú správu o činnosti za rok 2009 a Kalendár turistických akcií na rok 2010 nájdu čitatelia na mestskej stránke www.tisovec.com v sekcii Zoznam tém, pod hlavičkou nášho oddielu.