Apríl 2008

Hrady a ich povesti : PUSTÝ HRAD a VÍGĽAŠ

Ďalšou naplánovanou a aj uskutočnenou akciou nášho oddielu bola návšteva dvoch hradných zrúcanín.

12. apríla 2008 sa 13 dospelých a 9 detských turistov vydáva na cestu. Spoznať najprv historickú dominantu stredoslovenského regiónu PUSTÝ HRAD a aj neďaleký hrad Vígľaš.

Pustý hrad.

Nachádza sa na severozápadných výbežkoch pohoria Javorie, neďaleko mesta Zvolen. Výstup na hrad môžeme smelo nazvať vychádzkou, pretože je nenáročný. Nohy neunaví, naopak, po jeho absolvovaní nám poteší oko a rozšíri obzor. Zvolili sme si prechod náučným chodníkom , v dĺžke 6,5 km. Bol vybudovaný v rámci akcie mesta Zvolen pre lepšie sprístupnenie Pustého hradu a okolitého prímestského lesoparku. Informačné tabule náučného chodníka nám podávajú základné informácie o lokalite, faune, flóre, či o horninách a ich zložení. Trasa chodníka začína pár metrov za zimným štadiónom. Keďže vrcholová plošina, na ktorej je hrad, má dve výškové polohy, má Pustý hrad charakter dvoch hradov. Nazývajú sa horný hrad (571 m n. m.) a dolný hrad ( 478 m n. m. ). Stredná časť medzi obidvoma hradmi je vlastne 380 m dlhý skalný hrebeň, v stredoveku upravený ako komunikácia spájajúca oba hrady. Pustý hrad patrí medzi najväčšie hradiská na Slovensku. Založený bol približne v 9. až 10. storočí.

Pri pomalom tempe sa dá táto nenáročná trasa absolvovať za 3 – 4 hodiny.

Druhou zrúcaninou, ktorú sme si naplánovali navštíviť, je neďaleký hrad Vígľaš nachádzajúci sa nad obcou rovnakého mena. Prístup naň je veľmi jednoduchý a nenáročný. Priamo z obce.

Rozľahlé zrúcaniny hradu sa nachádzajú na vyvýšenej terase, pri hlavnej ceste a železničnej trati. Vybudovaný bol asi v 13. storočí. Tento pôvodne gotický hrad sa spomína už v roku 1393. V 16. a 17. storočí bol prebudovaný protitureckú pevnosť a v 18. storočí ho Esterházyovci prestavali na hradný kaštieľ. V roku 1945 v bojoch pri prechode frontu hrad vyhorel a odvtedy je zrúcaninou. Už niekoľko rokov však prebieha boj o záchranu hradu a časť, ktorá je pekne viditeľná z hlavnej cesty, je zrekonštruovaná.

Obrazová príloha príspevku predstavuje priebeh akcie a zachytáva navštívené lokality

PUSTÝ HRAD a VÍGĽAŠ.

 

D.Kojnok