Náš tím

Členovia výboru na rok 2017:

Tajomníčka    -   Eva Cabanová

Účtovníčka     -   Bc. Katarína Mešková

Členovia výboru   -   JUDr. Mário Keleti

                             -   Katarína Knappová

                             -   Cyril Huňa 

Kojnok Dušan

Predseda oddielu:

Telefón:  0907 366290

Email: dkojnok@tisovec.com

Blaho Pavel

Podpredseda oddielu:

Telefón: 0907 611 957

Email:  pavel.blaho@gmail.com