Členovia výboru na rok 2017:

Tajomníčka    -   Eva Cabanová

Účtovníčka     -   Bc. Katarína Mešková

Členovia výboru   -   JUDr. Mário Keleti

                             -   Katarína Knappová

                             -   Cyril Huňa