alendár akcií na rok 2013

Klub slovenských turistov
Turistický oddiel KOS
Rimavská dolina so sídlom v Tisovci

Kalendár turistických akcií

na rok 2013

Dátum

Druh

turist.

Názov akcie

Trasa - miesto

Zodpovedný za akciu

 

 

1. p o l r o k

2013

 

12. 1.

2013

P + L

29.Ondrejov

pochod vďaky

Rim.BaňaKraskovská pastva - R. Baňa

Dušan Kojnok

19. 1.

2013

P

Výročná členská schôdza

Veľká zasadačka MsKS

Výbor TO KOS

26. 1. 2013

P

2. Spomienkový výstup na Hradovú

Výstup

k 68. výročiu oslobodenia Tisovca

Dušan a Mirka Kojnokovci

16. 2.

2013

P + L

39. Zimný výstup na Tŕstie

Tisovec-Pasiečky-Trstie (účasť)

Výbor TO KOS

6. 4.

2013

P

Spoznaj okolie Tisovca

Suché doly- Poľany - Babiná-Rejkovo

Milan Cavar

13. 4.

2013

P + M

Výstup na Maginhrad

Rim.Sobota- Maginhrad - Veľké Teriakovce

Martin Kuchta

20. 4. 2013

P + M

Výstup na Ostrú

Hnúšťa- Iváčka- Ostrá- Babiná-Rejkovo-Tisovec

Pavel Trnavský

4. 5.

2013

P

30. výstup na Hradovú

Tisovec - Hradová –Rejkovo- Tisovec

Výbor TO KOS

11. 5.

2013

P + M

Hrad Turňa- Zádielska dolina

Turniansky hradZádielska dolina- Zádiel

Dušan Kojnok

25. 5.

2013

P

Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie

Tisovec- Paseky- Martinova dolina- Voniaca- Tisovec

Výbor TO KOS

8. 6.

2013

P + M

Slovenský raj: Sokolia dolina

 

Čingov- Tomášovská Belá- Sokolia dolina-Kláštorisko-Čingov

Dušan Kojnok

14. - 16. 6. 2013

VHT + M

Víkend

v Roháčoch 2013

Sivý vrch- Salatín-Brestová- Zverovka

Dušan Kojnok, Miroslav Bysterský

 

Dátum

Druh

turist.

Názov akcie

Trasa - miesto

Zodpovedný za akciu

 

 

2. p o l r o k

2013

 

3.- 7. 7. 2013

 

P + M

 

Martinské hole

 

Strečno- Janková- Kľak- Reváň- Skalka- Králiky

Miroslav Bysterský

27. 7. - 3. 8.

2013

 

P + M

25. Turistická dovolenka

Krkonoše,

Český ráj

Miroslav Bysterský

 

7. 9.

2013

 

VHT

Poľské Tatry

 

 

Kiri-Cudakova polana-Ciemniak(2096)-Krzesanica(2122)-Malolaczia-Kiri

Miroslav Bysterský,

Dušan Kojnok

21. 9. 2013

P + C

32. Clementisova cesta

 

 

Zbojská - Kučelach - BurdaRoveňTisovec (účasť)

Výbor TO KOS

 

 

28. 9.

2013

P + M

Geografický stred Slovenska

Ľubietovský vepor- Hrb- Chata pod Hrbom

Miroslav Bysterský, Mário Keleti

 

12. 10. 2013

 

 

P + M

 

 

Spoznajme pohorie Vtáčnik

Ostrý grúň- Klenová dolina- Kláštorská skala- Vtáčnik-V.Homôľka

Miroslav Bysterský

26. 10. 2013

 

 

P + C

 

 

Valikinou trasou

19. ročník

 

 

Tisovec- Slávča -KozákHrdzavé-Kačkava-T isovec

 

 

Výbor TO KOS

9. 11. 2013

P + M

20. Karolovský výstup na Bralce

Tuhár- Bralo-Bralce- Tuhár (účasť)

Dušan Kojnok, Michal Stejskal

31. 12. 2013

P

Máriova silvestrovská oddychovka

7. Silvestrovský výstup na Hradovú

Mário Keleti

11.1. 2014   P+L    30. Ondrejov pochod vďaky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvetlivky k druhom turistiky:

P – pešia turistika

C – cykloturistika

M – moto – presun autobusom, alebo autom

L – lyže

VHT – vysokohorská turistika

Na akcie je potrebné prihlásiť sa, kvôli zabezpečeniu dopravy, v predstihu u vedúceho tej ktorej akcie a  v prípade potreby zaplatiť aj zálohu, nakoľko je kapacita autobusu obmedzená.

Na 25. Turistickú dovolenku je potrebné kvôli včasnému zabezpečeniu ubytovania sa prihlásiť do konca februára a zálohu (50,00 € za osobu) zaplatiť do 31. marcla 2013 u predsedu oddielu, alebo u vedúceho akcie.

Na viacdňové akcie môžu ísť deti len v sprievode rodiča, či iného rodinného príslušníka.

Na našej internetovej stránke www.tokosrimdolina.webnode.sk a mestskej www.tisovec.com pod hlavičkou nášho oddielu nájdete o akciách viac informácií, ako aj fotografie z už realizovaných akcií.

Kontakty na vedúcich jednotlivých akcií:

Dušan Kojnok: 0907 366 290, 047 54 94 553(kníhkupectvo)

Miroslav Bysterský: 0949 522 695

Miroslava Kojnoková: 0903 052 600, 047 54 93 264(Ms.knižnica)

Pavel Trnavský: 0918 335 115, 0904 667 857

Martin Kuchta: 0902 497 195

Mário Keleti: 0905 359 925

Michal Stejskal: 0903 546 225, 047 54 93 93 470(MsKS)

Milan Cavar: 0918 912 545

Výbor KST TO KOS v roku 2013:

Predseda – Dušan Kojnok

Podpredseda – Miroslav Bysterský

Tajomníčka – Božena Brádňanová, 0902 255662

Účtovníčka – Katarína Mešková, 0902 889 269

Členovia výboru – Mário Keleti

                        - Saskia Hrončeková, 0903 517 201

                        - Katarína Knappová, 0910 622 640

Účasť na každej akcii je na vlastnú zodpovednosť.

Odporúča sa individuálne poistenie. Info u predsedu oddielu.