Kalendár akcií na rok 2017

Kalendár turistických akcií

 

na rok 2017

Dátum

Druh

turist.

Názov akcie

Trasa - miesto

Zodpovedný za akciu

33 rokov TO KOS

 

1. p o l r o k

2017

1984 - 2017

7. 1.

2017

P + L

33. Ondrejov

pochod vďaky

Rim. BaňaKrask. pastvaRim. Baňa

Dušan Kojnok

27. 1.

2017

P

6. Spomienkový výstup na Hradovú

Výstup

k 72. výr.oslob. Tisovca

Dušan a Miroslava Kojnokovci

11. 2.

2017

P+ M

Slovenský raj

Prielom Hornádu

Saskia Hrončeková

18. 2. 2017

P + L

43. Zimný výstup na Tŕstie

Tisovec – Pasiečky -Tŕstie a späť (účasť)

Výbor TO KOS

18. 3. 2017

P + M

CHKO Cerová vrchovina

Salgó - Šomoška

Katarína Knappová, D.Kojnok

8. 4. 2017

P + C

Za vôňou medvedieho cesnaku

Tisovec - Michalová - Čierny vrch - Tisovec

Cyril Huňa

14.- 16. 4. 2017

P+ M

NP Malá Fatra

 

DieryMalý a Veľký Rozsutec

Pavel a Andrea Blahovci

22. 4.

2017

P

34. výstup na Hradovú

Tisovec - HradováRejkovo - Tisovec

Výbor TO KOS

13. 5.

2017

P+ M

Veľká Čalomija

Opavská horaKodihovceČerínsky potok- Hrušov

Mirka a Dušan Kojnokovci

? ?  2017

neupresnené

P+ M

Z Tisovca do Hnúšte

TŕstieKvakov vŕšokPolom - Hnúšťa

Saskia Hrončeková

10. 6. 2017

P + C

Z Brezna do Brezna

BreznoDielDedečkova chata - Brezno

Dušan a Mirka Kojnokovci

24. 6. 2017

VHT

NP Slovenský raj

Ferrata Kyseľ

Saskia Hrončeková

Dátum

Druh

turist.

Názov akcie

Trasa - miesto

Zodpovedný za akciu

33 rokov TO KOS

 

2. p o l r o k

2017

1984 - 2017

8. 7.

2017

 

P+ M

N Í Z K E   T A T R Y

východ

Nižná Boca, rozhľadňaRovná hoľa - Čierny Váh

Dušan a Mirka Kojnokovci

15. 7.

2017

 

P

Spoznajme okolie Tisovca

RevúcaNemcováTri chotáreDielik - Tisovec

 

Cyril Huňa

5. 8.

2017

 

P + M

NÍZKE TATRY západ

Výstup na Chabenec z Jasenia

 

Jozef Kušpál

11.-13. 8.

2017

P + M

Slanské vrchy a Národný park POLONINY

Slanská Huta - Malý Milič – Nová Sedlica - Kremenec

M.Bysterský,

E. Waldová, V.Kubalová

19. 8.

2017

 

VHT

V y s o k é  T a t r y

Sliezsky domPoľský hrebeňPrielomV. Stud. dol.

Eva a Ľubo Cabanovci

2. 9. 2017

VHT

Vysoké Tatry

Výstup na JAHŇACÍ ŠTÍT

Oľga Miháliková

16 . 9. 2017

P + C

Clementisovou cestou36. roč.

ZbojskáKučelachs. Burda - Tisovec

 

Výbor TO KOS

30. 9. 2017

P + M

Za rozhľadňami Rimavskej doliny

MaginhradRimavská Baňa - Slopovo

Dušan Kojnok

14. 10. 2017

P + C

Z Klenovca do Tisovca

Klenovec - Pavlínka - BabináTisovec

 

Cyril Huňa

 

21. 10. 2017

 

P + C

 

 

 

Valikinou trasou

23. ročník

 

TisovecSlávčaKozákHrdzavéKačkava - Tisovec

 

Výbor TO KOS

4. 11. 2017

P + M

Výstup na Bralo a Bralce

TuhárBraloBralceTuhár

/účasť na akcii v Tuhári/

Výbor TO KOS

31. 12. 2017

P

Máriova silvestrovská oddychovka

11. Silvestrovský výstup na Hradovú

Mário Keleti

Vysvetlivky k druhom turistiky: P – pešia turistika

C – cykloturistika

M – moto (presun autobusom, autom)

VHT – vysokohorská turistika

 

Na akcie a hlavne viacdňové, je potrebné prihlásiť sa, kvôli zabezpečeniu dopravy, v predstihu u vedúceho tej ktorej akcie /v prípade potreby zaplatiť aj zálohu/, nakoľko je kapacita autobusu obmedzená.

Na viacdňové akcie môžu ísť deti len v sprievode rodiča, či iného rodinného príslušníka.

Na našej internetovej stránke www.tokosrimdolina.webnode.sk, alebo na Facebooku pod hlavičkou nášho oddielu nájdete o akciách viac informácií, ako aj fotografie z už realizovaných akcií.

Kontakty na vedúcich jednotlivých akcií:

Dušan Kojnok: 0907 366 290, 047 54 94 553 (kníhkupectvo)

Miroslav Bysterský: 0949 522 695

Miroslava Kojnoková: 0903 052 600, 047 54 93 264 (Ms.knižnica)

Saskia Hrončeková: 0903 517 201

Pavel Blaho: 0907 611 957

Mário Keleti:0905 359 925

Cyril Huňa: 0903 539 932

Jozef Kušpál: 0909 112 733

Oľga Miháliková: 0918 513 539

Eva Waldová: 0905 535 602

Eva Cabanová: 0949 708 272

 

Výbor KST TO KOS v roku 2017:

Predseda – Dušan Kojnok, 0907 366 290, 047 54 94 553

Podpredseda – Pavel Blaho, 0907 611 957

Tajomníčka – Eva Cabanová, 0949 708 272

Účtovníčka – Katarína Mešková, 0902 889 269

Členovia výboru – Mário Keleti, 0905 359925

                       - Cyril Huňa, 0903 539 932

                       - Katarína Knappová, 0910 622 640

Účasť na každej akcii je na vlastnú zodpovednosť.

Členovia registrovaní v KST sú po zaplatení členského príspevku na rok 2017 automaticky poistení na každej turistickej akcii.