Báseň Karol Hruška: "Na Voniacu" (25.5.2013)

Na Voniacu

 

Proti tradičnému Tisovec-stanica

vyberieme sa dnes smerom

Tisovec-Šťavica.

 

Zlákala nás voňavá lúka

na ktorú z opačnej strany

TO KOS výstup ponúka.

 

Po dúšku Šťavice a dobrej vody,

každý kto chce a je plný pohody,

vzdá úctu národu, čo tisícročia trpí aj sa bije,

ktorého viera v svojho boha dodnes žije.

 

Na obzore sedlo Dielik čaká,

pri spomienke na hrôzy vojny

nejeden sa ľaká.

Tam vzdáme hold našim padlým

čo vo viere v našu slobodu padli.

 

Po krátkom v lone prírody oddychu,

kde každý zabudne na pýchu,

vydáme sa rezkým krokom

smerom k lúkam, kde svetlonos spáva.

Nejeden čo ide v noci zvodným tokom

tu stiahnuté a nielen hrdlo máva.

 

Pred nimi však nie zo strachu

veď je biely deň,

odbočíme v kráľovstvo skál a machu.

Do ticha Martinovej doliny,

ktorá tomu kto je nevinný

veľký poklad vydá.

 

My ale musíme pridať,

bo zo skál Šarkanice

nejedne oči na nás hľadia.

Ako zašpiniť z vnútra naše nohavice

možno sa radia.

 

Nám ale iná vôňa súry nohy i ruky,

blížia sa Slabejove lúky.

Lúky čo Voniacou zvané

ľudstvu za odmenu boli dané.

 

Treba si ich ctiť a chrániť,

pred vandalmi brániť.

Buky, smreky, jaseň,

Voniaca priam vyzýva

v samostatnú báseň.

 

Dnes však len tak popisne

s novým chodníkom,

čo tisovským turistom

stane sa ďalším pomníkom.

 

Ako vynovená chata naším poľovníkom

čo už roky chránia tento skvost.

Ozvena na Kuba volaná

so Šajbou spája nás ako most.

 

Spája aj krása Cundreja či Prvosienky holej.

Naše srdcia horia,

ako vatra do ktorej prilejú olej.

 

Dušou romantika

vôňa guľášu preniká,

k realite núti.

Nejednému hladošovi

domovina hlavu múti.

 

Všetko treba ale s mierou,

aby sme sa zajtra

nebudili v hlave s čiernou dierou.

 

Čaká nás ešte zostup Zbojníckym chodníkom,

čo k vynovenej studničke sa hadí,

na Ľavkovo v zdraví by sme radi.

 

Stoja tam ako nemí svedkovia

červené smreky,

každoročne bité

čerňou hromovej rieky.

 

Perúnovi hrdo vzdorujú

pred hrozbou zhora

lapne varujú.

 

Zostal už len zostup

v rodné naše mesto

a chvíľa poďakovať,

že aj takých ešte jesto

čo nielen sebe,

ale aj iným dajú.

 

Na takých dejiny nezabúdajú.

 

Karol Hruška, 25.5.2013