NOVEMBER 2011

Chodník na Tŕstie je od 19.novembra náučný

Nový náučný chodník na Tŕstie je ďalšou turistickou atrakciou v okolí Tisovca – po náučných chodníkoch na Hradovú a k prameňu Rimavy. Na chodníku z Tisovca na Tŕstie pribudlo päť informačných panelov, prostredníctvom ktorých sa tak môžeme oboznámiť s prírodou, faunou, flórou a zaujímavosťami lokality, ktorou chodník prechádza a 12 lavičiek pri informačných tabuliach. Zároveň bola vyčistená a upravená studnička v Čiernej hore, ktorá bola vybavená prístreškom.

"Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci podal ešte v máji tohto roku projekt do Nadácie Orange. Z programu Šanca pre náš región sme požiadali o sumu 3 636 eur. Nadácia nám nakoniec odsúhlasila 2 150," povedal Dušan Kojnok. Pri obnove chodníka spolupracovali turisti aj s ďalšími organizáciami. Sily spojili so správou Národného parku Muránska planina, ale aj s komisiou podnikateľskou a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci.

"Spoločne sme pripravili práve informačné tabule, aby mali výpovednú hodnotu na príslušnej úrovni. Našli sme pochopenie aj medzi profesormi a študentmi Evanjelického gymnázia v Tisovci. Keďže suma z grantu bola výlučne určená na materiál, ostatné náklady sme znášali sami. Takto sa stáva okolie Tisovca atraktívnejšou destináciou a verím, že to ocenia aj ďalší turisti," doplnil predseda turistického oddielu KOS Rimavská dolina.

Chodník bol slávnostne daný do užívania v sobotu 19. novembra 2011. Jeho otvorenia sa zúčastnilo viac ako 100 nadšencov turistiky a samotnej tisovskej prírody. Medzi zúčastnenými nechýbali tí, ktorí priložili ruku k dielu a podieľali sa na samotnom budovaní chodníka vo svojom voľnom čase; Dušan Kojnok poďakoval aj autorom a prekladateľom textov. Mená všetkých sú vypísané na prvom informačnom paneli, ktorý sa nachádza na autobusovej stanici.

O priblíženie lokality Tŕstia a peripetie s budovaním chodníka vhodne a vtipne opísal aj predseda Komisie kultúry a športu, Karol Hruška, vo svojej básni, ktorá premiérovo odznela práve pri odhalení tohto panelu.

No a po slávnostnom akte – hor sa do hôr! Mrazivé ráno privítalo svojou nádherou všetkých turistiky chtivých nadšencov z Tisovca i blízkeho či širšieho okolia, ba aj z Košíc. Okrem tepla v srdciach z dobre vykonanej práce ich zahrial aj teplý čaj na Pavlovke a výborná kapustnica v chate na Tŕstí. Domov sa všetci rozchádzali s neopakovateľnými pocitmi z krásne prežitého dňa. Tak nech chodník slúži čo najväčšiemu počtu turistov a nech s ním nie sú spojené peripetie s vandalmi. Vďaka Vám všetkým tvorcom tohto výnimočného diela.

Miroslava Kojnoková

https://www.tisovec.com/index.php/35-turistika/279-novy-naucny-chodnik-na-trstie