Zdravý rok 2018!!!

31.12.2017 14:45

 Všetkým členom nášho oddielu, jeho podporovateľom a priaznivcom prajeme veselý, radostný a zdravý rok 2018.

Nech Vám všetkým zdravie slúži tak, aby ste mohli aj v nasledujúcom roku absolvovať čo najviac turistických akcií bez zdravotných prekážok a obmedzení.