Vatra a nový slovenský symbol nad mestom

05.05.2014 10:23

Pozývame všetkých členov, rodičov s deťmi, ako aj ostatných občanov mesta vo štvrtok, 8. mája 2014 podvečer na Obadovo čko. Uskutoční  sa tu zapálenie vatry pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Pred samotným zapálením vatry sa uskutoční krst nového slovenského symbolu nad mestom - slovenského dvojkríža. Najaktívnejší členovia nášho oddielu ho venujú mestu a jeho obyvateľom ako darček pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o Tisovci. Krst dvojkríža prevedú najmladší členovia TO KOS Rimavská dolina, ktorí sa akcie zúčastnia. Bude to zároveň symbolické odovzdanie štafety tradície vatier pre mladšiu generáciu. Veríme, že sa tradícia opäť obnoví a práve mladí ľudia sa tejto milej akcii budú chcieť venovať aj v ďalších rokoch. Realizácia výstavby dvojkríža sa podarila aj vďaka Mestským lesom Tisovec s.r.o. Jánovi Roškovi, Oľge Belušiakovej a Denisovi Komjatymu.