Spracovanie návrhov

19.11.2019 15:36

Rok 2020 už klope na dvere a tak ako v minulom roku, aj pre ten budúci je potrebné spracovať návrh plánu turistických akcií.

Výbor TO KOS Rimavská dolina Vás touto cestou žiada o predloženie Vašich podnetných návrhov v termíne do 30.11. 2019.

Následne tieto budú prejednané vo výbore a predložené na schválenie výročnej členskej schôdzi.