"SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC!"

06.06.2017 16:44


Veľká celomestská brigáda na skrášľovaní Tisovca a jeho okolia: "SOM ZA KRAJŠÍ TISOVEC" už tento mesiac!

Mesto Tisovec vyhlásilo na základe podnetov občanov, Komisií pri mestskom zastupiteľstve v Tisovci a poslancov MsZ na dátum 21. júna 2017 /streda/ veľkú pracovnú brigádu.

Oslovení sú všetci občania a sympatizanti Tisovca, školy, mestské organizácie, firmy, podniky, športové kluby, občianske združenia, záujmové spolky a krúžky, proste všetci, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú, pracujú, pohybujú sa.

Keďže náš turistický oddiel by nemal a nesmie na podobnej akcii chýbať, obraciam sa na všetkých členov TO KOS, ale aj ich rodinných príslušníkov a priateľov. Zúčastnime sa brigády a prispejme aj my svojou účasťou k tomu, aby náš Tisovec a jeho okolie neboli hanbou, ale príjemným a čistým prostredím.
Všetci, ktorí sa môžu v tento deň, 21. júna 2017, brigády zúčastniť, nahláste svoju účasť u predsedu oddielu. Je jedno v ktorom čase prídete, či len na hodinu, dve, či tri, počíta sa každá ochota, čo i len na hodinku, dať najavo svojou účasťou záujem o svoje mesto
Pracovať sa bude počas celého dňa. Od cca 10:00 hod. až do cca 18:00 hod. Dopoludnia študenti a žiaci, popoludní žiaci s rodičmi a všetci ostatní. Proste každý, kedy bude môcť. Zamestnaní mimo Tisovca aj po pracovnej smene.
Zoznam vopred prihlásených a ich registrácia je potrebná nielen z dôvodu rozmiestnenia brigádujúcich na stanovištia a do lokalít, ale aj z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
Aby to nebolo len o práci, ale aj o vzájomných stretnutiach obyvateľov, susedov, priateľov, kolegov, či spolužiakov a tiež aj o humore, dobrej nálade a príjemnom pocite zo spoločného diela, pre každého zaregistrovaného brigádnika bude po odvedenej práci pripravený guláš, pivo, kofola....

Verím, že zámer akcie pomôcť mestu a prírode a zároveň spájať ľudí nám vyjde. Už vopred ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásia. Či už v kníhkupectve, alebo v Mestskom úrade u prednostu Tibora Tokára.