Nový turistický smerovník v meste

03.07.2015 11:03

Turistický smerovník na križovatke pri zdravotnom stredisku je už kompletný. Vďaka patrí Mestským lesom, s.r.o. za strom a tabuľky, ale hlavne všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach spojených s jeho konečnou vizualizáciou: Jaroslav Vančík, R. Buchta, D. Kojnok, M. Stejskal.