Krásny rok 2019 všetkým!!!

15.01.2019 14:25

Všetkým členom nášho oddielu, jeho podporovateľom a priaznivcom prajeme veselý, radostný a zdravý rok 2019. Nech Vám všetkým zdravie slúži tak, aby ste mohli aj v nasledujúcom roku absolvovať čo najviac turistických akcií bez zdravotných prekážok a obmedzení.