Členské známky na rok 2018 už k dispozícii!!!

05.04.2018 12:17

Členské známky na tento rok už dorazili! Po nové známky na rok 2018 si môžu členovia prísť so svojim členským preukazom do kníhkupectva, kde Vám budú vlepené. Neodkladajte si to a urobte tak čo najskôr. Preukaz je platný len s vlepenou aktuálnou známkou za rok 2018.