ČLENSKÉ NA ROK 2020

02.01.2020 14:45

Pre rok 2020 zostáva výška členských príspevkov oproti minulému roku nezmenená.

Teda: 

Dospelí - 11,00€,

Študenti a seniori -   7,00€

Deti do 15 rokov a seniori nad 70 rokov + ZŤP - 5,00€

Členské na rok 2020 je možné si uhradiť u predsedu oddielu, v kníhkupectve INFO v Tisovci, do konca januára 2020. Za pochopenie ďakujem.