ČLENSKÉ NA ROK 2019

15.12.2018 12:37
  • Pre rok 2019 navrhol Výkonný výbor KST zvýšenie členského o 1,00 €.

  • Teda: 

  • Dospelí - 11,00€,

  • Študenti a seniori -   7,00€

  • Deti do 15 rokov a seniori nad 70 rokov + ZŤP - 5,00€

  • Tu je vysvetlenie k navýšeniu členského:

Popis vývoja členského a poistného:

V lete 2017 KST v Bratislave telefonicky oslovila poisťovňa UNION, s tým, že je z poistného členov KST stratová a chceli by to riešiť. Po dvoch rokovaniach, na ktorých sa zúčastnil predseda KST Ing. Peter Dragúň, Ing. Miloš Ziman, člen výkonného výboru KST, sa spolu s poisťovňou dohodli, že ročné poistné na jedného člena v roku 2018 nebude 1 €, ale 1,50 €. Nie radi, ale predsa v KST súhlasili s tým, že poisťovňu UNION poprosili o stabilizáciu poistného na člena na 5 rokov. Súhlasili, ale len s 3 rokmi. Keďže Valné zhromaždenie KST sa nezaoberá vykonávacími predpismi, zostala táto úloha na členoch výkonného výboru. Výkonný výbor sa dohodol na zmene vykonávacieho predpisu o členskom takto:

  • za rok 2018 boli ponechané známky s pôvodnou hodnotou teda 10,00 €, 6,00 € a 4,00 €. A všetko zostalo po starom, len ústredie KST zaplatilo za členov do poisťovne nie 1,00 € ale 1,50 €. Za rok 2018 je v KST cca 20 000 členov, tak KST zaplatilo do poisťovne až 10 000,00 €, ktoré od členov vôbec nevyzbieralo.

  • rok 2019: v roku 2018 už navrhol Výkonný výbor KST zvýšenie členského pre rok 2019 o 1 euro. Teda na 11,00 €, 7,00 € a 5,00 €.

Členské na rok 2019 je možné si uhradiť u predsedu oddielu, v kníhkupectve INFO v Tisovci, do konca januára 2019. Za pochopenie ďakujem.