ČLENSKÉ NA ROK 2018.

28.12.2017 22:59

Členské príspevky na rok 2018 je možné si uhradiť u predsedu oddielu v kníhkupectve INFO v Tisovci. Urobte tak, prosím, čo najskôr.